10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namazı nasıl kılardı?


 2. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namazı huşu ile, başını ve vücudunu sağa sola oynatmadan, eksiksiz ve düzgün bir şekilde kılardı. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) namazı, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şekilde ve sünnetine uygun olarak kılardı. O, namazı huşu ile, başını ve vücudunu sağa sola oynatmadan, eksiksiz ve düzgün bir şekilde kılardı. 3. Zekâtın sosyal hayat üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?


 4. Cevap: Toplumdaki gelir dağılımının adaletli bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur. Zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu azaltır. Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlar. Açıklama:

  Zekât, zenginlerin mallarının belirli bir kısmını fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine vermelerini gerektiren bir ibadettir. Bu sayede, toplumdaki gelir dağılımının adaletli bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur ve zenginlerle fakirler arasındaki uçurum azaltılır. Ayrıca, zekât, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayarak insanların birbirlerine karşı olan sorumluluklarını hatırlamalarına yardımcı olur. 5. Zekâtın kimlere verilebileceği hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Zekât, aşağıdaki kişilere verilebilir: * Yoksullar * Düşkünler * Zekât toplayan memurlar * Gönülleri İslamiyet'e ısındırılacak olanlar * Hürriyetlerini satın almaya çalışan köleler * Borçlular * Allah yolunda olanlar * Yolda kalanlar Açıklama:

  Zekât, ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım etmek için verilir. Yoksullar, düşkünler ve borçlular gibi kişiler, zekâttan yararlanabilirler. Ayrıca, zekât, İslam'ın yayılması için de kullanılabilir. 7. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında cihat kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını açıklayınız.


 8. Cevap: Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında cihat kavramı savaş ve savunma, insanın kendi nefsi ve şeytanla mücadele etmesi, ilmi, fikri ve entelektüel çalışmalar, insanlara hizmet etmek ve haksızlıkla mücadele etmek anlamlarında kullanılmıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) için cihat, insanların arasında barış, güven ve huzurun sağlanmasına engel olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başvurulan son seçenektir. İslam, insanlar arasında ortaya çıkan sorunların karşılıklı iyi niyet ve görüşmelerle giderilmesini önermektedir. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) dua ve tevekkül anlayışını açıklayınız.


 10. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) Allah'a (c.c.) her zaman dua eder ve O'na tevekkül ederdi. Dua, Allah'tan (c.c.) yardım istemek ve O'na yalvarmaktır. Tevekkül ise, her hususta Allah'a (c.c.) güvenmek, dayanmak ve işlerini O'na bırakmaktır. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) dua ve tevekkülün önemine vurgu yapmıştır. Dua ve tevekkül, insanlar arasındaki barış ve güven ortamının sağlanmasında önemli bir rol oynarlar. 11. İslam dininin temel esaslarını sıralayınız.


 12. Cevap: - Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek. - Namaz kılmak. - Zekât vermek. - Oruç tutmak. - Hac ibadetini yerine getirmek. Açıklama:

  İslam dininin beş temel esasına "iman esasları" denir. Bu esaslar, Müslümanların inanması gereken temel inançları oluşturur. Namaz, zekât, oruç ve hac ise ibadet esaslarıdır. Bu ibadetler, Müslümanların yerine getirmesi gereken temel ibadetlerdir. 13. İslam dininin ibadet esasları nelerdir?


 14. Cevap: - Namaz kılmak. - Oruç tutmak. - Zekât vermek. - Hac ibadetini yerine getirmek. Açıklama:

  İslam dininin dört ibadet esasına "arkân-ı İslam" denir. Bu ibadetler, Müslümanların yerine getirmesi gereken temel ibadetlerdir. Namaz, Müslümanların günde beş vakit kılması gereken bir ibadettir. Oruç, Müslümanların Ramazan ayında tutması gereken bir ibadettir. Zekât, Müslümanların mallarından belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir ibadettir. Hac, Müslümanların ömürlerinde bir kez yapmaları gereken bir ibadettir. 15. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Hz. Ebu Bekir (r.a.) döneminde Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak mushaf hâline getirilmiştir.
  (.....) 2. Hz. Ebu Bekir (r.a.) halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada, kendisinin hilafet makamında gözünün olmadığını ve bu görevi kabul etme-
  sinin sebebinin toplumda fitne ve karışıklıkların çıkacağından endişe etmesi olduğunu belirtmiştir.
  (.....) 3. Hz. Ebu Bekir (r.a.) üzerinde bulunan beytülmala ait emanetlerin yerine konulmasını ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına defnolunmasını kızı Hz. Aişe’ye (r.a.) vasiyet etti.
  (.....) 4. Hz. Ebu Bekir (r.a.) müslümanlarla helalleşti ve Ecnâdeyn Savaşı’nın sonucunu öğrendikten kısa süre sonra 63 yaşında vefat etti.
  (.....) 5. Hz. Ebu Bekir (r.a.) vefatından sonra Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına defnedilmiştir.
  (.....) 6. Hz. Ebu Bekir (r.a.) tarafından toplanan Kur’an, başta Hz. Ömer (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.) olmak üzere bütün sahabilerin onayını almıştır.
  (.....) 7. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) en samimi arkadaşlarından biriydi ve onunla birlikte birçok savaşa katıldı.
  (.....) 8. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonra halife seçilen ilk kişidir.
  (.....) 9. Hz. Ebu Bekir (r.a.) döneminde İslamiyet hızla yayılmış ve birçok yeni bölge fethedilmiştir.
  (.....) 10. Hz. Ebu Bekir (r.a.) adaletli ve dürüst bir yöneticiydi ve halk tarafından çok sevilirdi.

 16. Cevap: 1.D 2.D 3.D 4.D 5.D 6.D 7.D 8.D 9.D 10.D Açıklama:

  Kur’an-ı Kerim’de En Güzel Örnek adlı metin, Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) hayatı, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonraki dönemde yaptığı çalışmalar ve onun ahlaki özellikleri hakkında bilgiler içermektedir. Metinde Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) Kur’an’ın toplanması ve yazılı hale getirilmesi konusundaki çabalarından, halife seçildikten sonra yaptığı konuşmadan, vefatından önce yaptığı vasiyetlerden ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yanına defnedilmesinden bahsedilmektedir. Ayrıca metinde Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) adaleti, dürüstlüğü, vefalılığı ve diğer güzel ahlaki özellikleri vurgulanmaktadır. 17. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  a. İslam'ın Beş Şartı
  b. İmanın Altı Şartı
  c. Namazın Farzları
  d. Zekatın Şartları
  1. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac yapmak ve kelime-i şehadet getirmek.
  2. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek.
  3. Niyet etmek, tekbir getirmek, kıyamda durmak, kıraat yapmak, rükû etmek, secde etmek ve selam vermek.
  4. Müslüman olmak, akıllı olmak, belirli bir mal varlığına sahip olmak ve üzerinden bir yıl geçmiş olmak.

 18. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Soruları cevaplandırabilmek için İslami bilgiler konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 19. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Hz. Ebu Bekir (r.a.) döneminde Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak ..... hâline getirilmiştir.
  2. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) halife seçildikten sonra yaptığı konuşma: “Allah’a yemin olsun ki benim asla hilafet makamında gözüm ....... ..”
  3. Bugün benim yerime bu göreve daha yetkin birinin seçilip görevlendirilmesini isterdim. Ey insanlar! En iyiniz olmadığım hâlde sizin idareciniz olarak seçilmiş ....... .
  4. Şayet görevimi layıkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hare- ket ve davranışta bulunursam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk, itimat ve em- niyet; yalancılık ise hainlik ve itimadı kötüye kullanmaktır. Güçsüz olanınız şayet ..... ise hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür.
  5. Güçlü olanınız haksız ise, kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim yanımda ..... olur.
  6. Bir millet, Allah yolunda cihadı terk ederse ..... mahkûm olur.
  7. Bir millet arasında kötülükler yaygın olursa Allah onlara umumi bir ..... verir.
  8. Allah’a (c.c.) ve Resulü’ne ..... ettiğim sürece bana itaat ediniz. Şayet onlara isyan edersem bana itaatiniz .......
  9. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.”
  10. Hz. Peygamber (s.a.v.), her yönüyle tüm insanlığa örnek bir ..... tir.

 20. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET HAYATINDA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Hayatında Cihat
  4. Peygamberimizin Hayatında Dua, Tevekkül ve Zikir
  5. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
  6. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  7. Peygamberimizin Hayatında Oruç
  8. Peygamberimizin Hayatında Hac

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınav soruları, açık uçlu sorulardan, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazını nasıl kıldığını öğrenerek, onun örnekliğinde namazlarını daha iyi bir şekilde kılabileceklerdir.

Zekâtın önemini ve sosyal hayattaki olumlu etkilerini anlayarak, bu ibadeti yerine getirmenin gerekliliğini kavramalıyız.

Zekâtın kimlere verilebileceğini öğrenerek, zekâtı hangi kişilere verebileceğimizi bilmek.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında cihat kavramının farklı anlamlarda kullanıldığını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) dua ve tevekkül anlayışını anlayacaklardır.

Öğrenci, İslam dininin temel esaslarını öğrenecektir.

Öğrenci, İslam dininin ibadet esaslarını öğrenecektir.

Bu metin, Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) hayatı ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından sonraki dönemde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Ayrıca metin, Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) ahlaki özelliklerini örnek alarak kendi ahlakımızı güzelleştirmemiz konusunda bize ilham verir.

İslami bilgiler hakkında bilgi sahibi olma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri