Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında infak ve zekât ibadetinin önemi nedir?


 2. Cevap: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında infak ve zekât ibadetinin önemi, zengin Müslümanların yerine getirebileceği bir ibadet olmasıdır. Zekât, malların ve paraların belirli bir kısmının dinî bir görev olarak her yıl fakirler başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim’in belirlemiş olduğu yerlere verilmesidir. Zekât ibadetinin amacı, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, yoksulları korumak ve toplumda ki sosyal dengeyi sağlamaktır. Açıklama:

  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında infak ve zekât ibadetinin önemi, toplumdaki zenginlik ve yoksulluk arasındaki uçurumu gidermek ve ekonomik eşitliği sağlamak içindir. İnfak ve zekât, zengin Müslümanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması anlamına gelir ve bu şekilde toplumdaki yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunur. 3. Zekâtın çeşitleri nelerdir?


 4. Cevap: Zekâtın çeşitleri şunlardır: 1. Mal zekâtı 2. Altın ve gümüş zekâtı 3. Hayvan zekâtı 4. Ticaret zekâtı 5. Tarım ürünleri zekâtı Açıklama:

  Zekâtın çeşitleri, zekâta tabi olan malların türlerine göre belirlenir. Mal zekâtı, para, değerli eşyalar ve gayrimenkuller gibi malların zekâtıdır. Altın ve gümüş zekâtı, altın ve gümüşün zekâtıdır. Hayvan zekâtı, hayvanların zekâtıdır. Ticaret zekâtı, ticaret mallarının zekâtıdır. Tarım ürünleri zekâtı, tarım ürünlerinin zekâtıdır. 5. Cihad, insanın el, dil ve malıyla nasıl yapılır? Üç ayrı örnek veriniz.


 6. Cevap: - El ile cihat: Düşmana karşı savaşmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için yapılan çalışmalar. - Dil ile cihat: İnsanları İslam'a davet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için yapılan çalışmalar. - Mal ile cihat: İslam'ın yayılması ve güçlenmesi için yapılan yardımlar. Açıklama:

  El ile cihat, genellikle savaşmak anlamında anlaşılır. Ancak, el ile cihat sadece savaşmak anlamına gelmez. El ile cihat, ayrıca iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için yapılan her türlü çalışmayı kapsar. Dil ile cihat, insanları İslam'a davet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için yapılan çalışmaları kapsar. Mal ile cihat ise, İslam'ın yayılması ve güçlenmesi için yapılan yardımları kapsar. 7. İslam'da cihadın amacı nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: İslam'da cihadın amacı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, insanları İslam'a davet etmek ve İslam'ın hükümlerini uygulamaktır. Açıklama:

  Cihad, sadece savaşmak anlamına gelmez. Cihad, İslam'ın ilkelerini yaymak ve insanları iyiliğe yönlendirmek için yapılan her türlü çalışmayı kapsar. Bu nedenle, cihadın amacı, barışı ve adaleti sağlamak ve insanların huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. 9. Hz. Ömer'in (r.a.) Müslüman olmasına ne gibi faktörler etkili olmuştur?


 10. Cevap: 1. Hz. Ömer (r.a.), Resulullah'ın (s.a.v.) ahlakından ve kişiliğinden etkilenmiştir. 2. Hz. Ömer (r.a.), Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden etkilenmiştir. 3. Hz. Ömer (r.a.), kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olmasından etkilenmiştir. Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), İslam'a karşı aşırı tepki gösterenlerin arasında yer almaktaydı. Ancak Resulullah'ın (s.a.v.) ahlakından ve kişiliğinden etkilenmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de etkilenmiştir. Sonunda kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olmasından da etkilenerek Müslüman olmuştur. 11. Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'a yaptığı katkılar nelerdir?


 12. Cevap: 1. Hz. Ömer (r.a.), İslam devletini genişletmiştir. 2. Hz. Ömer (r.a.), İslam hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuştur. 3. Hz. Ömer (r.a.), İslam ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. İslam devletini genişletmiş, İslam hukukunun gelişmesine katkıda bulunmuş ve İslam ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 13. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), miladi 583 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir.
  2. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensup değildir.
  3. (.....) Hz. Ebu Bekir'in babasının adı Osman olup Ebu Kuhâfe adıyla tanınmıştır.
  4. (.....) Hz. Ebu Bekir'in annesi Ümmü'l-Hayr Selma binti Sahr'dır.
  5. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'den (s.a.v.) iki veya üç yaş büyüktür.
  6. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanındayken bir Arap kabilesi tarafından öldürülmüştür.
  7. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), hicretten sonra Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ilk iman eden kişidir.
  8. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakın arkadaşı ve danışmanıydı.
  9. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatından sonra ilk halife olmuştur.
  10. (.....) Hz. Ebu Bekir (r.a.), halifeliği sırasında birçok önemli savaşa girmiş ve zafer kazanmıştır.

 14. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 15. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  a. Hicret
  b. Miraç
  c. İsra
  d. Veda Haccı
  1. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı.
  2. Peygamberimizin (s.a.v.) gökyüzüne yükselmesi olayı.
  3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke'den Kudüs'e gitmesi olayı.
  4. Peygamberimizin (s.a.v.) son defa yaptığı hac ibadeti.

 16. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) hayatındaki önemli olaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 17. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  a. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  b. Hz. Adem (a.s.)
  c. Hz. İsa (a.s.)
  d. Hz. Musa (a.s.)
  1. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu, Allah'ın (c.c.) peygamberi.
  2. Hz. Meryem'in (a.s.) oğlu, Allah'ın (c.c.) peygamberi.
  3. Hz. Havva'nın (a.s.) oğlu, Allah'ın (c.c.) peygamberi.
  4. Kur'an-ı Kerim'in son peygamberi.

 18. Cevap: 1. d 2. c 3. b 4. a Açıklama:

  Peygamberlerin hayatları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 19. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ayetlerin açıklanması, anlaşılması ve yorumlanması görevine .......... denir.
  2. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ayetlerin açıklanması, anlaşılması ve yorumlanması görevinde kullanılan kaynak, Kur'an-ı Kerim ve ........... şeklindedir.
  3. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ayetlerin açıklanması, anlaşılması ve yorumlanması görevinin amacı, ayetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve yaşanmasını sağlamaktır.
  4. Ayetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve yaşanmasını sağlamak, müminlerin ........., ............ ve ................. olmalarını sağlar.
  5. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ayetlerin açıklanması, anlaşılması ve yorumlanması görevinin önemi, ayetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve yaşanmasını sağlayarak müminlerin ........... hayatı yaşamalarına yardımcı olmasıdır.
  6. Ayetlerin açıklanması, anlaşılması ve yorumlanması görevine ............. ... denir.
  7. Tefsir, ayetlerin anlamlarını, sebeplerini, hükümlerini ve hikmetlerini .......... tanımlanır.
  8. Tefsir, ayetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması ve yaşanmasını sağlamak için alimler tarafından yapılır.
  9. Tefsir, müminlerin ......... hayatı yaşamalarına yardımcı olur ve onları doğru yola iletir.
  10. Tefsirin amacı, ayetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılıp yorumlanmasını sağlayarak müminlerin ................. inanç ve ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır

 20. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET HAYATINDA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Hayatında Cihat
  4. Peygamberimizin Hayatında Dua, Tevekkül ve Zikir
  5. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
  6. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  7. Peygamberimizin Hayatında Oruç
  8. Peygamberimizin Hayatında Hac

Ayrıca Lise 10.sınıflar peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları klasik türde, cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında infak ve zekât ibadetinin önemini anlayarak, bu ibadetleri yerine getirmenin önemini kavramak.

Zekâtın çeşitlerini öğrenerek, hangi malların zekâta tabi olduğunu bilmek.

Cihadın el, dil ve mal ile nasıl yapılacağını öğrenmiş oluruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapabiliriz.

Cihadın amacını öğrenmiş oluruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapabiliriz.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) Müslüman olmasında Resulullah'ın (s.a.v.) ahlakının, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ve ailesinin etkisinin olduğunu anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynadığını anlayacaklardır.

1. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi sahibi olunur. 2. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) hangi kabileye mensup olduğu öğrenilir. 3. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) babasının ve annesinin isimleri hakkında bilgi edinilir. 4. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) Hz. Peygamber'den (s.a.v.) kaç yaş küçük olduğu anlaşılır. 5. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) ölüm şekli hakkında bilgi sahibi olunur. 6. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ilk iman eden kişi olduğu öğrenilir. 7. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakın arkadaşı ve danışmanı olduğu anlaşılır. 8. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatından sonra ilk halife olduğu öğrenilir. 9. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) halifeliği sırasında birçok önemli savaşa girdiği ve zafer kazandığı anlaşılır.

Dini bilgiler hakkında bilgi sahibi olma.

Dini bilgiler hakkında bilgi sahibi olma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı (Klasik) - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri