2021-2022 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in yaptığı yeniliklerden değildir?

A) Hazinenin gelir ve gider sistemini düzenledi.
B) Emniyet teşkilatını kurdu.
C) Mekke ve Medine arasında misafirhaneler inşa etti.
D) Miladi takvimi kabul etti
E) Düzenli bir ordu meydana getirdi.

29 Ekim 2021  

“Zekâtlar; Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hâkimdir.” (Tevbe suresi, 60. ayet.)
Yukarıdaki ayette göre zekât kimlere verilmez?

A) Yoksullar
B) Borçlular
C) Yolda kalanlara
D) Kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklar
E) Fakir olan ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

29 Ekim 2021  

İnsanın, yapacağı işle ilgili gerekli tedbir ve sebepleri yerine getirdikten sonra her şeyin hikmetini bilen sonsuz kudret sahibi Allah’a (c.c.) bırakmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül        B) Tefekkür     C) İtaat     
D) Teşekkür        E) İbadet

29 Ekim 2021  

Allah (c.c.) yolunda can, mal, dil ve ilim gibi her türlü vasıtayla gayret göstermektir. Allah’a (c.c.) kulluk etmek, İslam’ın ölçülerini hayata uygulamak, emr-i bi’l maruf nehy-i ani’l münkeri yapmaktır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka            B) Namaz       C) Cihat
D) Zekat               E) İnfak

29 Ekim 2021  

Peygamber Efendimiz, bir hadisinde belirttiğine göre ahirette hesap günü insan ilk olarak hangi ibadetten sorguya çekilecektir?

A) Hac               B) Namaz        C) Oruç           
D) Kurban         E) Zekat

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin amaçları arasında yer almaz?

A) Allah'ın (c.c) rızasını kazanmak
B)Sevap kazanmak
C)Verilen nimetlere şükretmek
D)İnsanların sevgisini kazanmak
E)Cennete gitmek

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) İnancın davranışlara yansımasıdır
B) Bir işe yönelirken güdülen amaçtır
C) Yaratıcıya (c.c) boyun eğip kulluk etmektir.
D) Allah'a (c.c) minnet duygusunu ifade etmektir.
E) Allah'ın (c.c) verdiği nimetlere şükretmektir.

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kulun takva sahibi olması Allah'tan korkması ve O'nu tanıyıp sevmesi ile mümkündür.
B) Takva müminleri dünya ve ahiret saadetine ulaştırır.
C) Takva sağlam ve kuvvetli bir imanın sonucudur.
D) Kul takva ile Rabbinin emirlerini çiğnemekten çekinir.
E) Takva sahibi kimseler ibadetlerini aksatsalar bile sorun olmaz.

29 Ekim 2021  

Peygamber Efendimizin devrine yetişmiş, Müslüman olarak Peygamber Efendimizi görmüş ve sohbetine katılmış kimselere ..................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) mümin            B) sahabi        C) vahabi
D) şeyh                E) alim

29 Ekim 2021  

İnsanın hoşa gitmeyen durumlarda ve insanı zorlayan durumlarda Allah'a sığınarak ve güvenerek direnç göstermesine .............. denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Sıdk                 B) Sabır     C) Metanet
D) Fetanet           E) Haya

29 Ekim 2021  

Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek Allah'a güvenerek sükûnet içinde direnç gösterilmesine ne denir? 

A) Sabır            B) Rıza        C) İhsan
D) İhlas             E) Hilm

29 Ekim 2021  

I. Merhamet duygusu Allah'ın rahmetinin insanlardaki küçük bir örneğidir.
II. Kuranı Kerim'de müminlerin birbirlerine karşı merhametli olması istenmektedir.
III. Peygamber efendimiz tüm canlılara merhamet ederdi.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III                E) Yalnız III

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz her türlü aşırılıktan uzaktı.
B) Peygamber efendimizin cesareti mazluma umut, zalime engel olurdur.
C) Peygamber efendimiz yirmili yaşlarda adaletin simgesi gibi olmuştur.
D) Peygamber efendimizin erdemliler topluluğuna katıldığı yaş elli altıdır.
E) Peygamber efendimiz İslam dinini insanlara anlatmaya başladığı andan itibaren birçok zorluklarla karşılaşmıştır.

29 Ekim 2021  

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kulun takva sahibi olması Allah'tan korkması ve O'nu tanıyıp sevmesi ile mümkündür.
B) Takva müminleri dünya ve ahiret saadetine ulaştırır.
C) Takva sağlam ve kuvvetli bir imanın sonucudur.
D) Kul takva ile Rabbinin emirlerini çiğnemekten çekinir.
E) Takva sahibi kimseler ibadetlerini aksatsalar bile sorun olmaz.

29 Ekim 2021  

Takva sahipleri ................. olarak nitelendirilir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) musrif            B) muttaki        C) muker
D) mümin           D) muzaffer

29 Ekim 2021  

Yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Rıfk            B) Vera        C) Hilm
D) Sebat         E) Haya

29 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir insanın yapacağı davranışlardan değildir?

A) Allah'a her daim güvenir.
B) Telaş göstermez.
C) Gereken tedbirleri alır.
D) Hayatına sükünet içinde devam eder.
E) Olması gereken işini aceleye getirir.

29 Ekim 2021  

Uhut savaşı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Mekkelilerin intikam almak için başlattığı savaştır.
B) 612 yılında yapılmıştır.
C) Müslümanların sayısı müşriklere göre daha azdı.
D) Savaş başlangıçta Müslümanların lehineydi.
E) Savaş sonucunda müşrikler galip geldi.

29 Ekim 2021  

Müslümanların Hicaz bölgesinde güvenliğinin sağlandığı savaş hangisidir?

A) Hendek            B) Hayber        C) Uhud
D) Mute                E) Huneyn

29 Ekim 2021  

Huneyn savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) 630 yılında yapılmıştır.
B) Müslümanlarla Hevazin kabilesi arasında olmuştur.
C) Savaş Müslümanların yenilgisi ile sonuçlanmıştır.
D) Müslümanların ordusu Hevazin kabilesine oranla daha büyüktü.
E) Müslümanlar içinde gurur ve üstünlük duygusu vardı.