ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin farz namazların dışında yerine getirdiği birçok nafile namazlar da vardı. Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz değildir?

  A) Teravih namazı            B) Tahiyyatül mescid namazı
  C) Muharrem namazı       D) Teheccüd (gece namazı)
  E) Evvabin namazı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Muharrem namazı Verilen isimler arasında Peygamberimizin kıldığı nafile bir namaz "C) Muharrem namazı" değildir. Diğer seçenekler (A) Teravih namazı, (B) Tahiyyatül mescid namazı, (D) Teheccüd (gece namazı) ve (E) Evvabin namazı, Peygamberimizin kıldığı ve müslümanlara örnek olduğu nafile namazlardandır. Muharrem namazı, İslam dininde özel bir ibadet olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla, diğer seçenekler Peygamberimizin kıldığı nafile namazları içerirken, "C) Muharrem namazı" kıldığı nafile namazlardan biri değildir. 3. Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir?

  A) Hz. Ömer            B) Hz. Osman    C) Hz. Ali
  D) Hz. Ebubekir       E) Hz. Hüseyin

 4. Cevap: D Açıklama:

  Kuran-ı Kerim, İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından vahiy yoluyla alındı ve onun hayatı boyunca ayetler toplandı. Ancak, ilk halife Hz. Ebubekir döneminde Kuran yazılı olarak kitap haline gelmedi. İkinci halife Hz. Ömer döneminde de kitap olarak düzenlenmedi. Kuran-ı Kerim'in yazılı kitap haline getirilmesi, üçüncü halife Hz. Osman döneminde gerçekleşmiştir. Cevap Anahtarı: D) Hz. Ebubekir 5. * Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederidir.
  * Kendisine Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla “Sıddîk” unvanı verilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen halife hangisidir?

  A) Hz. Ömer                B) Hz. Osman
  C) Hz. Ali                      D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Zeyd

 6. Cevap: D Açıklama:

  Verilen özelliklerden yola çıkarak, "Hz. Muhammed’in önde gelen sahabesi ve kayın pederi" olan, "Hz. Peygamber’in dostluğuna gösterdiği sadakat dolayısıyla 'Sıddîk' unvanı verilmiş" halifenin kim olduğu soruluyor. Bu özelliklere en iyi uyan halife Hz. Ebubekir'dir. 7. İnkar, isyan ve gafletten kalbi, ruhu ve nefsi arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya ve manevi kirden temizlenmeye .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Temsil   B) Tezkiye  C) Teşri   D) Tebyin  E) Tebliğ

 8. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cümlenin içeriğine göre, inkar, isyan ve gafletten kalp, ruh ve nefsi arındırmayı ifade eden terim "tezkiye"dir. Tezkiye, manevi temizlik ve arınma anlamına gelir. 9. Kuranı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tebliğ  B) Tevhid  C) Tebyin  D) Teşri  E) Tesfir

 10. Cevap: D Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına teşri denir. Peygamber efendimiz, Allah'ın yetkisiyle, İslam topluluğunun faydasını göz önünde bulundurarak ve ilahi rehberlikle bazı meselelerde hüküm koymuş ve yönlendirmişlerdir. 11. Kuranı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Tebliğ  B) Tevhid  C) Tebyin  D) Tecvid  E) Tecvit

 12. Cevap: C Açıklama:

  Kuran-ı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına tebyin denir. Peygamber efendimiz, ayetlerin anlamını ve uygulanışını İslam topluluğuna açıklamış ve rehberlik etmiştir. 13. Kur’an-ı Kerim ilk defa hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

  A) Hz. Ömer          B) Hz. Osman          C) Hz. Ali
  D) Hz. Hasan         E) Hz. Ebubekir

 14. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır. Hz. Osman, İslam topluluğunda Kur'an'ın yazılı olarak toplanması ve kitap haline getirilmesini gerçekleştirmiştir. Bu nedenle doğru cevap "B) Hz. Osman" olacaktır. 15. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalı hangisidir?

  A) Hadis   B) Fıkıh   C) Tefsir   D) Kelam  E) Hitabet

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim dalı "Tefsir"dir. Tefsir, Kur'an'ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olan bir disiplindir ve Kur'an ayetlerinin manalarını derinlemesine açıklar. 17. Andolsun ki sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.
  Yukarıdaki ayette altı çizili olan kısmı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ravza-i Mutahhara         B) Esma-i Hüsna
  C) Üsve-i Hasene                D) Amel-i Salih
  E) Kelam-ı Kibar

 18. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıdaki ayette altı çizili kısım, "Allah’ın Resulünde güzel bir örnek" ifadesiyle Hz. Muhammed'in ahlaki ve davranışsal örnekliğini ifade eder. Bu tür bir örneklik, İslam literatüründe "Üsve-i Hasene" olarak adlandırılır ve Müslümanların Hz. Muhammed'in ahlaki özelliklerini takip etmeleri gerektiğini vurgular. 19. Kişinin nefsini, Allah’ın (c.c.) huzurunda kulluk mevkisine koyması, insanlara karşı kibirli ve gururlu olmaması anlamına gelen kavram hangisidir?

  A) Takva    B) Ahlak    C) Tevazu    D) Hilm    E) İhsan

 20. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI Detayları

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI Testini Çöz tıklayın. ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca

Bu soru, öğrencilerin Peygamberimizin hayatındaki nafile namazlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve verilen isimler arasından doğru olmayanı ayırt edebilme becerilerini hedefler.

Bu soru, öğrencilerin Kuran-ı Kerim'in kitap haline getirilişi ve bu sürecin zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İslam tarihi ile ilgili önemli olayları doğru bir şekilde hatırlayabilme becerilerini hedefler.

İslam tarihi ve sahabe dönemi hakkında temel bilgileri anlama ve hatırlama yeteneği.

Manevi terimleri ve kavramları anlama yeteneği.

Teşri kavramını, Kuran-ı Kerim'de yer almayan konularda peygamber efendimizin hüküm koyma yetkisini ifade etmek olarak anlamak.

Tebyin kavramını, Kuran-ı Kerim ayetlerinin peygamber efendimiz tarafından açıklanmasını ifade etmek olarak anlamak.

Bu soru, öğrencilerin İslam tarihindeki önemli olayları ve İslam'ın kutsal metni olan Kur'an'ın nasıl derlendiğini anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilere İslam ilimlerini ve Kur'an'ın yorumlanmasıyla ilgili temel kavramları anlamalarına yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilerin Hz. Muhammed'in örnek ahlakını ve davranışlarını anlama yeteneklerini ölçer ve İslam'da "Üsve-i Hasene" kavramının önemini anlamalarına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI Testi İstatistikleri

Bu sınav 54 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 219 kere doğru, 209 kere yanlış cevap verilmiş.

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ŞEHİT ERHAN DÜNDAR ÇPAL 10.SINIF PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM II. YAZILI sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri