2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde Müslümanların yaşadığı en önemli sorun nedir?


 2. Cevap: Ridde olaylarıdır. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat ettikten sonra bazı kabileler İslam'dan dönmüş ve Müslümanlara karşı savaş açmışlardır. Bu olaylara Ridde olayları denilmektedir. Ridde olayları Müslümanlar için büyük bir tehdit oluşturmuştur. Hz. Ebu Bekir (r.a.) bu olayları bastırmak için büyük bir çaba göstermiştir. 3. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde Kur'an-ı Kerim'i bir araya getirmesinin amacı nedir?


 4. Cevap: Kur'an-ı Kerim'in korunmasını sağlamaktır. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde Kur'an-ı Kerim dağınık bir şekilde yazılmış ve ezberlenmiş haldeydi. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde vahiy kâtiplerinden Hz. Zeyd b. Sabit (r.a.) görevlendirilerek Kur'an-ı Kerim bir araya getirilmiştir. Bu sayede Kur'an-ı Kerim'in korunması sağlanmıştır. 5. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in vefatından sonra vasiyet ettiği iki önemli şey nedir?


 6. Cevap: Beytülmala ait emanetlerin yerine konulması * Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanına defnedilmesi Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.) vefat ettiğinde üzerinde bazı beytülmala ait emanet bulunmaktaydı. Bu emanetleri yerine koyması için kızı Hz. Aişe'ye (r.a.) vasiyet etti. Ayrıca Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yanına defnedilmeyi vasiyet etti. 7. Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğ görevini yerine getirirken karşılaştığı en büyük zorluk hangisidir?

  A) Müşriklerin düşmanlığı
  B) Müslüman olanların azlığı
  C) İslam'ın zor olduğu algısı
  D) Medine'ye hicret etmek zorunda kalması
  E) Kur'an'ın zor anlaşılması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), tebliğ görevini yerine getirirken en büyük zorlukla, müşriklerin düşmanlığıyla karşılaşmıştır. Müşrikler, Peygamberimiz'i (s.a.v.) ve ona inananları her türlü baskı ve zulümle karşılamışlar, hatta öldürmeye çalışmışlardır. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) tezkiye görevi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İnsanları kötülüklerden arındırmak
  B) İnsanları iyiliğe yönlendirmek
  C) İnsanları Allah'a (c.c.) yaklaştırmak
  D) İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılamak
  E) Yukarıdakilerin hepsi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tezkiye, kötülüklerden arındırma demektir. Peygamberimizin (s.a.v.) tezkiye görevi, insanları kötülüklerden arındırmak, onları iyiliğe ve güzelliğe yönlendirmektir. 11. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i her gün kaç kez okurdu?

  A) Bir kez    B) İki kez    C) Üç kez    D) Dört kez    E) Beş kez    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i her gün en az dört kez okurdu. 13. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okumakta en çok hangi sureyi severdi?

  A) Fatiha suresi    B) Bakara suresi   
  C) Yasin suresi     D) Mülk suresi     
  E) Rahman suresi                       

 14. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okumakta en çok Yasin suresini severdi. 15. Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemini nasıl ifade ederdi?

  A) "Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse, vahiy getiren melekler gibidir."
  B) "Kur'an-ı Kerim'i okumayan kimse, ümmetimden değildir."
  C) "Kur'an-ı Kerim'i okumayan kimse, cehenneme gidecektir."
  D) "Kur'an-ı Kerim'i okumayan kimse, ilim sahibi değildir."
  E) "Kur'an-ı Kerim'i okumayan kimse, Allah'ın sevgisini kazanamaz."

 16. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemini şu şekilde ifade ederdi: "Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimse, vahiy getiren melekler gibidir." 17. Hz. Ebu Bekir (r.a.), İslam’ın tebliğinde önemli bir rol oynamıştır. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) İslam’ın tebliğindeki katkıları nelerdir?

  A) İslam’ı ilk kabul eden sahabeler arasında yer alması
  B) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en yakın arkadaşı olması
  C) İslam’ı kabul edenlere maddi ve manevi destek sağlaması
  D) İslam’ın tebliğ edilmesi için seferlere katılması
  E) İslam’ın tebliği için hutbeler vermesi

 18. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.), İslam’ı kabul edenlere maddi ve manevi destek sağlayarak İslam’ın tebliğinde önemli bir rol oynamıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerine maddi destek sağlamış, İslam’ı kabul edenlerin efendilerinden satın alınarak özgürleştirilmelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca, İslam’ı kabul edenlere manevi destek sağlayarak onların İslam’ı yaşamalarında ve İslam’ı yaymalarında önemli bir rol oynamıştır. 19. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." (İmam-ı Malik, Muvatta, Hüsnü’l Hulk, 8.) hadisinde vurgulanan güzel ahlakın özellikleri nelerdir?

  A) Doğruluk, adalet, merhamet, sabır, cömertlik
  B) Doğruluk, adalet, merhamet, sabır, müsamaha
  C) Doğruluk, adalet, merhamet, sabır, tevazu
  D) Doğruluk, adalet, merhamet, sabır, eşitlik
  E) Doğruluk, adalet, merhamet, sabır, hoşgörü

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), güzel ahlakın en önemli özelliklerini sıraladığı bu hadisinde, doğruluk, adalet, merhamet, sabır ve cömertliği vurgulamıştır. Bu özellikler, İslam'ın temel ahlaki değerleridir. Doğruluk, insanın her zaman doğruyu söylemesi, yalan söylememesi demektir. Adalet, herkesin hakkını vermesi, kimseyi haksızlığa uğratmaması demektir. Merhamet, acıma, şefkat demektir. Sabır, zorluklara dayanabilme, yılmama demektir. Cömertlik, elindeki imkanları başkalarıyla paylaşmak demektir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu ahlaki değerleri kendi hayatında en güzel şekilde uygulamış ve ümmetine de öğretmiştir. Onun bu örnekliği, tüm insanlığa yol gösterici olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca

Ridde olaylarının Müslümanlar için oluşturduğu tehdidi kavrar.

Kur'an-ı Kerim'in korunması için Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in gerçekleştirdiği çabayı kavrar.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in vasiyetlerini kavrar.

Tebliğ görevinin yerine getirilmesinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmenin önemi kavranacaktır.

Peygamberimizin (s.a.v.) tezkiye görevini bilir.

Kur'an-ı Kerim'in günlük okumasının önemini kavrar.

Kur'an-ı Kerim'in surelerini tanır.

Kur'an-ı Kerim'in okumanın önemini kavrar.

Hz. Ebu Bekir (r.a.), İslam’ın tebliğinde İslam’ı kabul edenlere maddi ve manevi destek sağlamıştır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in güzel ahlakının temel özelliklerini kavrar. * Güzel ahlakın önemini fark eder. * Güzel ahlakı kendi hayatında uygulamak için çaba gösterir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri