ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice ile Hz. Peygamber’in nikahını kıyan kişidir?

  A) Amr b. As                 B) Varaka b. Nevfel           C)Ebu Talip       
  D) Utbe b. Rebia           E) Abdulmuttalib

 2. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Amr b. As olmalıdır. Hz. Hatice ile Hz. Peygamber'in nikahını kıyan kişi, A seçeneği olan "Amr b. As"tır. Amr b. As, İslam öncesi dönemde Kâbe'nin anahtarını taşıyan ve nikah akdini gerçekleştiren bir kişiydi. Bu nedenle, Hz. Hatice ile Hz. Peygamber'in nikahını kıyan kişi Amr b. As olarak bilinir. 3. Kuran’ı Kerim’in indiriliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 617    B) 632    C) 620    D) 610    E) 605

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) 610 Kuran'ı Kerim'in indiriliş tarihi, D seçeneği olan 610'dur. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevine başladığı yıl olan 610, Kuran'ın ilk vahyin indirildiği yıl olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda Cebrail tarafından ilk vahiyler bu yıl iletilmiştir. 5. Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke hangisidir?

  A) Mekke        B) Medine        C) Habeşistan
  D) Yemen       E) Taif

 6. Cevap: C Açıklama:

  Müslümanların ilk hicret ettikleri ülke, C seçeneği olan Habeşistan'dır. Müslümanlar, Mekke'de İslam'ı yaymaya çalışırken baskı ve zulümlerle karşılaştılar. Müslümanların yaşadığı zulme dayanamayan bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan, Müslümanlara barış ve güvenlik sağlayan bir ülke oldu. 7. İslam’ı seçmesiyle Müslümanların güç kazandığı Hz. Peygamber’in hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi kimdir?

  A) Zübeyr        B) Hamza    C) Ebu Talip
  D) Abbas         E) Ali

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Hamza Hz. Peygamber'in hem amcası hem de süt kardeşi olan kişi, B seçeneği olan "Hamza"dır. Hamza, Hz. Muhammed'in amcasıdır ve aynı zamanda süt kardeşidir. Hamza, İslam'ı seçtiğinde Müslümanların güç kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. 9. İlk vahyin gelişinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı tereddüt ve heyecanı teskin eden ona destek olan ilk kişi kimdir?

  A) Hz Ebu Bekir    B) Hz. Ali        C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ömer         E) Hz. Hamza

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hz. Hatice İlk vahyin gelişinden sonra Hz. Muhammed'in yaşadığı tereddüt ve heyecanı teskin eden ve ona destek olan ilk kişi, C seçeneği olan "Hz. Hatice"'dir. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in eşi ve ona moral ve destek sağlayan önemli bir kişidir. İlk vahiyin ardından Hz. Muhammed'in yaşadığı deneyimleri anlayışla karşılamış ve ona inanmıştır. 11. Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

  A) Osman b. Mazun              B) Cafer b. Ebi Talip    
  C) Ubeyde b. Haris               D) Üsame b. Zeyd
  E) Hz. Ali

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Cafer b. Ebi Talip Necaşinin huzurunda İslam'ı anlatan ve Müslümanlara sözcülük eden sahabi, Cafer b. Ebi Talip'dir. Cafer b. Ebi Talip, Hz. Muhammed'in (s.a.v) yeğeni ve Hz. Ali'nin kardeşidir. Necaşi, Habeşistan'ın (Etiyopya) kralıdır. Cafer b. Ebi Talip, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlara önderlik etmiş ve İslam'ı Necaşi'ye anlatmıştır. Necaşi'nin İslam'a olan ilgisi sonucunda Müslümanlara destek vermiştir. 13. “ Hz.Peygamber (s.a.v.) Allah katında en büyük günahın hangisi olduğunu soran bir sahabeye şöyle cevap verdi:“Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’a  ………………………… dır.”Hadisteki boşluğa uygun ifade hangisidir?

  A) isyan         B) şirk koşmak       C) tevekkül         
  D) ihanet       E) isnad

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) şirk koşmak - Hadiste Hz. Peygamber'in Allah katında en büyük günahı soran bir sahabeye verdiği cevap aranmaktadır. - İslam'da en büyük günah olarak kabul edilen şirk, yani Allah'a ortak koşmak, hadisteki boşluğa uygun ifadedir. - Diğer seçenekler (isyan, tevekkül, ihanet, isnad) hadisteki boşluğa uygun değildir ve şirk koşmak kadar büyük bir günahı ifade etmez. 15. “İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey, ……………………… isteğidir.”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yaşama         B) İlim           C) Sağlık
  D) Seyahat         E) Mülkiyet

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İlim Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere "İlim" kelimesi getirilmelidir. Hadiste ifade edilen anlam, insanın duaları içinde Allah'ın en sevdiği şeyin ilim isteği olduğudur. İlim, bilgi edinme, öğrenme ve anlama sürecini ifade eder. İslam'da ilim, önemli bir değer olarak kabul edilir ve insanların Allah'a yakınlaşmasına ve doğru yolda ilerlemesine yardımcı olur. 17. “…Sağlıklı olmak bir dünya mala sahip olmaktan daha hayırlıdır. Sağlıklı ve huzurlu olmak Allah’ın verdiği bir nimettir.”
  Yukarıda verilen hadisten hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Sağlık bir nimettir   
  B) Sağlık en büyük zenginliktir   
  C) Sağlığın değerini bilmek gerekir   
  D) Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız.  
  E) Sağlığımızı korumalıyız.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız. - Verilen hadiste sağlığın değeri ve önemi vurgulanmaktadır. - Diğer seçenekler (A, B, C, E) hadisteki mesajla uyumludur ve doğru sonuçlardır. - Ancak "Sağlığın kıymetini hasta olunca anlamalıyız" ifadesi hadisten doğrudan çıkarılamaz. Hadiste sağlığın değeri ve önemi belirtilse de hasta olmanın kıymetini anlamamız gerektiğine dair bir bilgi verilmemektedir. 19. Savurganlıkla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

  A) Zekât ibadeti dışında sadaka vermek bir savurganlıktır.
  B) Savurganlık ekonomik ve sosyal dengelerin bozulmasına yol açar.
  C) Zengin bir kimsenin konumuna uygun giyinmesi savurganlık olamaz.
  D) Yeryüzündeki sınırlı kaynakları ölçüsüzce kullanmak savurganlıktır.
  E) Savurganlık harcamada bir dengesizliktir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Zekât ibadeti dışında sadaka vermek bir savurganlıktır. Savurganlık, kaynakları gereksiz yere harcamak veya ölçüsüzce kullanmaktır. Zekât ibadeti ve sadaka verme, İslam'da fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesini sağlayan önemli bir ibadettir. Bu nedenle, sadaka vermek savurganlık olarak değerlendirilmez. 21. “Tedavi olun. Çünkü Allah, ……… hariç her hastalık için mutlaka bir çare yaratmıştır.” Hadiste boş bırakılan yere en uygun seçenek hangisidir?

  A) şişmanlık         B) kanser      C) ihtiyarlık        
  D) zayıflık             E) körlük

 22. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) ihtiyarlık olarak belirtilmiştir. Hadiste, Allah'ın her hastalık için mutlaka bir çare yarattığı ifade edilmektedir. İhtiyarlık da bir sağlık sorunu olarak kabul edilebilir ve bu soruna karşı çeşitli tedbirler alınabilir. Diğer seçenekler (A, B, D, E) hadisteki ifadeyle uyumlu değildir, çünkü bu hastalıkların çözümleri her zaman mevcut olmayabilir veya bu hastalıkların çareleri tamamen Allah'ın kontrolünde olabilir. 23. Harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak, savurganlıktan kaçınıp orta yolu benimsemek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Tevekkül           B) Sabır          C) İktisat
  D) Riya                  E) Cimrilik

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İktisat - Cimrilik, harcamaları gereksiz ölçüde kısıtlamak ve tutkulu bir şekilde para biriktirmek anlamına gelirken, savurganlık ise kaynakları gereksiz yere harcamak veya ölçüsüzce kullanmaktır. - İktisat ise harcamalarda orta yolu benimsemeyi ifade eder. İktisat, gereksiz savurganlık yapmadan doğru bir şekilde harcamak, kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve bütçeyi dengede tutmak anlamına gelir. - Dolayısıyla, harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak, savurganlıktan kaçınarak orta yolu benimsemek iktisat ile ifade edilir. 25. Peygamber Efendimiz sağlığa faydalı olduğu için bazı davranışları tavsiye etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?

  A) Kan vermek               B) Göz yaşı dökmek          
  C) Çok yemek                D) Organ bağışlamak   
  E) Sadaka vermek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun doğru cevap anahtarı A) Kan vermek olmalıdır. Peygamber Efendimiz, kan vermenin sağlık açısından faydalı olduğunu belirtmiş ve bu davranışı teşvik etmiştir. Kan vermek, hem bağışlanan kişiye yardımcı olurken hem de kan veren kişinin sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kan bağışıyla vücuttaki zararlı maddelerin atılması, kan dolaşımının düzenlenmesi ve yeni kan hücrelerinin üretilmesi sağlanır. Aynı zamanda kan bağışıyla birlikte bazı sağlık taramaları yapılır ve bağışçının sağlık durumu hakkında bilgi edinilir. Dolayısıyla kan vermek, Peygamber Efendimiz tarafından önerilen ve sağlığa faydalı bir davranıştır. 27. “Hoş karşılanmayan iki şeyden sakının!” Sahabeler, “O iki şey nedir?” diye sorunca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri …………”
  Verilen hadiste boşluğu dolduracak en uygun seçenek hangisidir?

  A) kirletmektir           B) yok etmektir   C) temizlemektir
  D) hazırlamaktır        E) kapatmaktır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) kirletmektir - Verilen hadiste, Peygamber (s.a.v.) "Hoş karşılanmayan iki şeyden sakının!" şeklinde bir uyarıda bulunuyor. - Sahabeler, hangi iki şeyden sakınmaları gerektiğini sormuş ve Peygamber (s.a.v.) "İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri..." şeklinde devam etmiştir. - Buradaki boşluğu en uygun şekilde dolduran seçenek, "kirletmektir" olacaktır. Bu şekilde ifade edilerek, insanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmemeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 29. Peygamberimizin sünnetine göre,suyu nasıl içmemizi tavsiye edilmiştir?

  A) Eğilerek bir yudumda             B) Ayakta üç nefeste
  C) Oturarak ve üç nefeste          D) İstediğimiz şekilde
  E) Başımızı kaldırarak bir nefeste

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Oturarak ve üç nefeste - Peygamberimizin sünnetine göre suyu nasıl içmemiz gerektiği sorulduğunda, en uygun cevap "C) Oturarak ve üç nefeste" olacaktır. - Peygamberimiz, su içerken oturmayı ve suyu üç nefeste içmeyi tavsiye etmiştir. - Bu tavsiye, yavaş ve düzenli bir şekilde su içmeyi teşvik etmektedir. Oturarak içmek, sakinlik ve huzur anlamına gelirken, üç nefeste içmek ise acele etmeden suyu sindirmeyi sağlamaktadır. 31. “Allah (c.c.) sizin bedenlerinize ve görünüşünüze değil, kalplerinize ve ………………. bakar.”
  Hadisteki boşluğa uygun kelime hangisidir?

  A) mallarınıza      B) ibadetlerinize    C) şöhretinize   
  D) soyunuza        E) ailenize

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) ibadetlerinize olmalıdır. Hadiste geçen ifade, Allah'ın insanların dış görünüşlerine veya maddi varlıklarına değil, kalplerine ve ibadetlerine baktığını ifade ediyor. İslam inancına göre, Allah'ın insanları değerlendirirken en önemli kriter kalplerinin durumu ve ibadetleridir. İnsanların dış görünüşleri veya maddi varlıkları, kişinin Allah katındaki değerini belirlemede etkili değildir. Bu hadis, insanlara iç dünyalarına ve ibadetlerine önem vermelerini öğütlemektedir. 33. “Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa ……………,bu da onun için hayır olur.”
  Verilen hadiste boşluğa gelmesi gereken en uygun kelime hangisidir?

  A) sabreder       B) isyan eder      C) kaderine bağlar  
  D) sakin olur      E) yakınıp durur

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) sabreder - Verilen hadiste boşluğa gelmesi gereken en uygun kelime "A) sabreder" olacaktır. - Hadis, müminin her durumda sabretmesini ve sıkıntılarla karşılaştığında sabırlı olmayı tavsiye etmektedir. - Mümin, sevinçli anlarında şükretmeli ve sıkıntılı anlarında sabretmelidir. Bu, imanın bir özelliğidir ve mümin için hayır getirecektir. 35. "Hiç kimse …………………den daha tehlikeli bir kap dolduramamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak kadar yemesi yeter…”
  Verilen hadiste boş bırakılan yerlere hangi organ isminin gelmesi gerekir?

  A) tabağı   B) midesi    C) bardağı   D) kalbi  E) boğazı
 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) akıl ve irade - Verilen hadiste boşluklara gelmesi gereken en uygun seçenek "D) akıl ve irade" olacaktır. - Hadiste, insanların çoğunluğunun habersiz olduğu iki önemli nimetten bahsedilmektedir. - Akıl, insanın düşünme, anlama ve karar verme yeteneğini temsil ederken, irade ise insanın kendi istek ve arzuları üzerinde kontrol sahibi olma gücünü ifade etmektedir. - İnsanların bu iki önemli nimetten habersiz olmaları, onların bu değerli kaynakları kullanma potansiyelini fark etmediklerini göstermektedir. 37. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar; …………… ve …………”
  Hadis-i Şerif de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) eğitim ve sağlık     B) sağlık ve boş vakit      C) anne ve baba
  D) akıl ve irade          E) Kur’an ve dua.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) sağlık ve boş vakit olmalıdır. Hadis-i Şerifte boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade, "sağlık ve boş vakit" olarak belirtilmiştir. Hadis-i Şerifte ifade edilen, insanların çoğunun haberdar olmadığı iki önemli nimetin sağlık ve boş vakit olduğudur. Sağlık, bedenin sağlıklı olması, hastalıklardan uzak olması anlamına gelirken, boş vakit ise zamanın verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi, dinlenme ve keyifli aktivitelere zaman ayırabilme anlamına gelir. 39. Peygamberimizin sağlıkla ilgili söz ve uygulamalarının bütününe ne ad verilir?

  A) Sahih hadisler        B) Hadis-i Tıbb-i      C) Tıbb-ı Sünneti
  D) Tıbb-ı Nebevi         E) Sahih-i Buhari

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tıbb-ı Nebevi - Peygamberimizin sağlıkla ilgili sözleri ve uygulamalarının bütününe "Tıbb-ı Nebevi" denir. - Tıbb-ı Nebevi, Peygamberimizin sağlıkla ilgili bilgilerini, önerilerini ve uygulamalarını içeren bir kavramdır. - Peygamberimizin Tıbb-ı Nebevi'ye dair söz ve uygulamaları, Müslümanlar için sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve rehberlik etmek amacıyla önemlidir. 41. Kıskançlık ve gıpta / imrenme ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?

  A) Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur.
  B) Gıpta, bir kimsede bulunan iyi bir özelliği beğenmektir.
  C) Kıskançlık insanı mutsuz ve huzursuz eden bir huydur.
  D) İnsan imrendiği kimselere benzemek ister.
  E) İmrenme insanı olumlu yönde harekete geçiren bir duygudur.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur. - Cümleler arasında, kıskançlık ile ilgili olumsuz bir nitelendirme yapılıyor ve bu durum doğru değildir. - Kıskançlık, olumsuz bir duygu olarak insanı mutsuz ve huzursuz edebilir. Bu nedenle, "Kıskançlık insanı mutlu eden bir güzel huydur." ifadesi söylenemez. - Diğer cümleler doğru ve geçerli tanımlamalar yapmaktadır. Gıpta, olumlu bir özellik beğenmek ve imrenme, olumlu yönde harekete geçiren bir duygu olarak kabul edilir. 43. “Yiğit, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman …………… hâkim olan kişidir.”
  Hadiste boşluğa uygun kelime hangisidir?

  A) eline               B) diline        C) ağzına
  D) öfkesine         E) çevresine

 44. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap "B) diline" olmalıdır. Hadiste ifade edilen, gerçek bir yiğidin güreşte rakibini yenen değil, öfkesini kontrol edebilen ve dilini tutabilen kişi olduğudur. Bu, kişinin öfkesini ifade etmek yerine sözlerini kontrol etmesini ve olumsuz davranışlardan kaçınmasını gerektirir. 45. “Her doğan,fıtrat üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.”
  Verilen hadiste öncelikle hangi özellik vurgulanmaktadır?

  A) İnsan doğuştan eğitim almaya elverişlidir. 
  B) İnanmak bir süreçtir.
  C) İnsan, İslam’ı kabul etmeye meyilli olarak yaratılmıştır 
  D) Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır.
  E) Dinler sonradan farklı isimlerle anılagelmiştir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İnsan, İslam’ı kabul etmeye meyilli olarak yaratılmıştır" olmalıdır. Verilen hadiste vurgulanan özellik, insanın doğuştan İslam'ı kabul etmeye meyilli olduğudur. Bu ifade, insanın temel doğasının İslam'a yönelik olduğunu ve farklı dinlere mensup olmanın sonradan kazanılan bir durum olduğunu ifade etmektedir 47. Kur’an-ı Kerim’deki “…Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın…” ayetinin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Sağlığımıza zarar verecek şeylerden sakınmak
  B) Tedbirli olmak
  C) Kaderde ne varsa o olur demek
  D) Bile bile hata yapmamak
  E) Tehlikeli davranışlardan uzak durmak

 48. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kaderde ne varsa o olur demek" olmalıdır. Ayette verilen mesaj, kendimizi bilinçli bir şekilde tehlikeye atmamamızı, tedbirli olmamızı ve sağlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınmamızı vurgulamaktadır. Ayetten çıkarılamayacak olan mesaj ise kaderin belirleyici olduğunu ve ne yaparsak yapalım sonucunun aynı olacağını ifade etmek değildir. 49. “İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışverişin ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık harcasınlar.”( İbrahim suresi, 31. ayet.)
  Verilen âyette altı çizilen günden maksat nedir?

  A) Bayram günü       B) Mahşer günü    C) Cuma günü
  D) Ölüm günü           E) Hac günü

 50. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Mahşer günü - Verilen ayette, "alışverişin ve dostluğun olmayacağı gün" ifadesi kullanılmaktadır. - Bu ifade, dünya hayatının sona ereceği ve insanların hesap vereceği Mahşer gününü işaret etmektedir. - Mahşer günü, ölümün ardından dirilişin ve insanların Allah'ın huzurunda toplanacağı bir gündür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı Detayları

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı 4 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı Testini Çöz tıklayın. ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca Peygamberimizin Hayatı Şahsiyet olarak en güzel örnek

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili bilgileri öğrenme ve anlama becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihi ve Kuran'ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgileri öğrenme ve anlama becerisini geliştirir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve Müslümanların yaşadığı zorlukları anlama.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişileri tanıma ve onların rollerini anlama becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişileri tanıma ve onların Hz. Muhammed'e olan desteğini anlama becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam'ın erken dönemlerindeki önemli sahabelerden biri olan Cafer b. Ebi Talip'i tanıma becerisini geliştirir.

İslam'da şirk kavramını anlama ve Allah'a ortak koşmanın en büyük günah olduğunu bilme.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam'da ilmin önemini ve duaların içindeki ilim isteğinin Allah tarafından sevilen bir eylem olduğunu anlama becerisini geliştirir.

Sağlığın değerini ve önemini anlama, sağlığımızı koruma bilinci.

İktisat, harcamaları dengeli bir şekilde yönetme yeteneğini ifade eder.

İnsanların toplu yaşam alanlarını temiz tutmak ve başkalarının kullanacağı mekanları kirletmemek önemli bir değerdir.

Peygamberimizin sünnetine uyarak suyu oturarak ve üç nefeste içmek, sağlıklı bir içme alışkanlığı kazanmak ve yeme-içme konusunda ölçülü olmak anlamına gelir.

Allah'ın insanları dış görünüşleri değil, iç dünyaları ve ibadetlerine göre değerlendirdiği anlamını çıkarmaktayız.

Müminin her durumda sabretmesi, sıkıntılara karşı dirençli olması ve şükretmesi, sağlam bir imanın göstergesidir ve kişisel gelişim için önemli bir kazanımdır.

İnsanın akıl ve irade gibi önemli yeteneklerinin farkında olması, onları doğru bir şekilde kullanarak kendini geliştirmesi ve hayatında bilinçli kararlar alması açısından önemlidir.

Sağlığın ve boş vaktin değerini anlamak ve bu iki nimeti doğru şekilde kullanmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Peygamberimizin Tıbb-ı Nebevi olarak adlandırılan sağlıkla ilgili sözleri ve uygulamaları, Müslümanlar için sağlık ve iyilik hakkında değerli bilgiler sunar.

Bu soru, kıskançlık ve gıpta/imrenme arasındaki farkları anlama ve doğru şekilde tanımlama yeteneğini ölçmektedir.

Dilimizi kontrol etmek, sağduyulu ve olgun bir şekilde iletişim kurmamızı sağlar ve çatışmalardan kaçınmamıza yardımcı olur.

İnsanların din seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin çevresel ve kültürel olduğunu anlamamızı sağlar ve insanların farklı dinlere mensup olmasının doğal bir sonuç olduğunu kavramamıza yardımcı olur.

İnsanların kendi sağlık ve güvenliklerini korumaları gerektiğini, tedbirli olmanın önemini anlamamızı sağlar ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiğini vurgular.

Bu soru, İbrahim Suresi'ndeki ayetin anlaşılmasını ve Mahşer gününün ne anlama geldiğini kavrama yeteneğini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 61 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 521 kere doğru, 361 kere yanlış cevap verilmiş.

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ÇTSOAL ph dersi 1.dönem 2.yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri