6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle ilgili davranışlarından biri değildir?

A) Yemekten sonra Elhamdülillah diyerek şükrederdi.
B) Yemeğe besmele ile başlardı.
C) Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
D) Yemeklerde kusur arardı.

12 Ocak 2022  

“Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin hangi yönünü anlatmaktadır?

A) Cömertlik ve kibarlığını
B) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını
C) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
D) Cesaretli ve adil oluşunu

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızıklandır.”
B) “Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
C) “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
D) “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim....”

12 Ocak 2022  

Müslümanların Medine’de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine Sözleşmesi    B) Hudeybiye Anlaşması
C) Sevik Anlaşması         D) Bedir Sözleşmesi

12 Ocak 2022  

Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir?

A) Suffa    B) Ensar    C) Gazve    D) Sahabe

12 Ocak 2022  

Su," H2 O" gazlarından meydana gelmiştir. Ancak bu gazlardan "H" yanıcı, "O" yakıcı bir madde olmasına rağmen birleşimleri söndürücü ve hayat kaynağı bir madde meydana getirir. Bunu düşünmek bile Allah'a çok şükretmemiz gerektiğini gösterir.
Buna göre hangisi doğrudur?

A) Bir bardak su için bile çok şükretmeliyiz.
B) Temizlik en iyi su ile olur.
C) Oturarak su içmeliyiz.
D) Suyu 3 yudumda içmeliyiz.

12 Ocak 2022  

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğru değildir?

A) İsraf: İhtiyaçtan fazla tüketmektir.
B) Kanaat: Nimetteki bolluk ve artış.
C) Sünnet: Efendimizin güzel davranışları.
D) Rızık: Allah'ın verdiği her türlü yiyecek, içecek vs.

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz'in sofrada bize önerdiği bir davranış değildir?

A) Tam doymadan sofradan kalkmak.
B) Elle yemek yerken baş, işaret ve orta parmağı kullanmak.
C) Herkes yemeği bitirmeden sofradan kalkmamak.
D) "Elhamdürillah" diyerek başlamak, "Bismillah" diyerek yemekten kalkmak.

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ilk 4 Müslümandan birisidir?

A) Addas                        B) Hz. Vahşi
C) Zeyd b. Harisi           D) Hz. Osman

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli Müşriklerden değildir?

A) Ebu Cehil        B) Ebu Süfyan
C) Ebu Talip         D) Ebu Leheb

12 Ocak 2022  

Hz. Hamza (ra)'nin şehit olduğu okçuların yerinden ayrıldığı ve 70 Müslüman'ın şehit olduğu savaş hangisidir?

A) Bedir Savaşı            B) Uhud Savaşı
C) Hendek Savaşı        D) Mute Savaşı

12 Ocak 2022  

Hz. Hatice ile Ebu Talip’in peş peşe vefat ettikleri yıla ne ad verilmiştir?

A) Hüzün Yılı            B) Yas Yılı
C) Ölüm Yılı              D) Hicret Yılı

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.) doğum ve vefat tarihidir?

A) 571 - 622            B) 571 - 632
C) 610 - 632            D) 570 - 622

12 Ocak 2022  

Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara……………; kendisi katılmayıp komutan olarak bir sahabeyi görevlendirdiği savaşlara…………..denir.
Cümledeki boşluğa sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A) Cihad / Seriyye        B) Cihad / Vesika
C) Gazve / Seriyye       D) Gazve / Cihad

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav) İslam’ı anlatırken kullandığı bir yöntemdir?

A) Yakın çevresinden başlayarak İslam’ı anlatmaya başlamıştır.
B) İslam’ı insanlara zorla kabul ettirmiştir.
C) Önce zenginlere anlatmıştır.
D) Kölelere ve fakir kimselere İslam’ı anlatmayı gerekli görmemiştir.

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yemek adabı ile ilgili bir Peygamberimizin tavsiyesinden biri değildir?

A) Sarımsak ve soğan yiyen kimse bizden uzak dursun yahut mescitlere gelmesin evinde otursun.
B) Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki, üç solukta için. Su içerken besmele çekin.
C) Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. Bir şey içtiği zaman da sağ eli ile içsin.
D) Sizden birinizin yemeği çok sıcak olduğunda, onu üfleyerek yesin.

12 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yemekle ilgili davranışlarından biri değildir?

A) Yemekten sonra Elhamdülillah diyerek şükrederdi.
B) Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
C) Yemeğe besmele ile başlardı.
D) Yemekleri hemen acele ile hiç kimseyi beklemeden yerdi.

12 Ocak 2022  

Peygamberimiz………yılında……………….’de vefat etmiştir. Cümledeki boşluğa aşağıda verilen seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) 632 / Mekke         B) 571 / Medine
C) 632 / Medine        D) 571 / Mekke

12 Ocak 2022  

Medineliler, 621 ve 622 yıllarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed (sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler. Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir?

A) Hudeybiye Antlaşması   B) Akabe Biatları
C) Medine Sözleşmesi        D) Kardeşlik Antlaşması

12 Ocak 2022  

İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara……………; Medine’de bulunan ve Mekke’den hicret edenlere yardım eden Müslümanlara………………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Muhacir / Ensar     B) Suffa / Sahabe
C) Müşrik / Münafık    D) Mücahit / Ensar