2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST)

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz hangi köye giderken annesi vefat efmiştir?

  A) Hicret köyü            B) Yemen köyü
  C) Ebva köyü             D) Sanal köyü

 2. Cevap: C

 3. Suffe ile ilgili olarak;
  I. Yetişen öğrencilere Ashâb-ı Suffe adı verildi. 
  II. Suffe’de kalan talebeler genelde yoksul ve kimsesiz kişilerdi.
  III. Peygamber efendimizin isteği doğrultusunda yapılmıştır.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 4. Cevap: D

 5. Hz. Peygamber Medine’ye hicret edince Mescid-i Nebi’nin arka tarafını .................. adıverilen yatılı bir okul hâline getirmişti.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Medrese    B) Suffe    C) Okul   D) Mescid

 6. Cevap: B

 7. I. Peygamber Efendimiz; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir, hür köle ayrımı yapmadan tüm insanları İslam’a davet etmişti. 
  II. Sevgili Peygamberimiz gençlere hatalarından dolayı kızmazdı
  III. Sevgili Peygamberimiz; gençleri ilim öğrenmeye teşvik ederdi.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 8. Cevap: D

 9. Peygamber efendimizin söylemiş olduğu sözlere .............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet    B) sünnet    C) tebliğ    D) sure

 10. Cevap: B

 11. * “Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.”
  * “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.”
  Yukarıda verilen ayetler daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Allah'a ve peygambere itaat. 
  B) İnsanlara merhamet
  C) Akrabayı ziyaret
  D) Hayvanlara merhamet

 12. Cevap: A

 13. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Allah Resulü (s.a.v.), son derece edep ve hayâ sahibi bir insandı. 
  B) Efendimiz (s.a.v.) hiç kimseye düşmanlık beslemez, intikam peşinde koşmazdı. 
  C) Allah Resulü (s.a.v.), sabırlı ve kanaatkâr bir insandı
  D) Peygamberimiz (s.a.v.) cimri bir kişiliğe sahipti.

 14. Cevap: D

 15. Peygamber efendimizin peygamberliği yaptığı döneme denir. Diğer ismi "Mutluluk Çağı"'dır.
  Yukarıda açıklaması verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asrı saadet          B) Asrı servet
  C) Asrı şehadet        D) Asrı sefalet

 16. Cevap: A

 17. Peygamber efendimiz gençlere karşı;
  I. Saygılı olmuştur
  II. Onları onure edecek sözler söylemiştir.
  III. Onlara sorumluluklar yüklemiştir.
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

 18. Cevap: D

 19. Peygamber efendimiz neden gençlere çok önem vermiştir?

  A) Diğer yaş gruplarını sevmediği için
  B) Onların daha heyecanlı ve cesur olduğunu bildiği için.
  C) Geçlerle iletişimin zor olduğu için
  D) Onların teknolojiyi daha iyi kullandığını bildiği için.

 20. Cevap: B

 21. Peygamber efendimize Allah'tan iyilik ve güzellik dilemeye ....................... denir. Bunu peygamber efendimizin ismini her duyduğumuzda dememiz gerekmektedir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayet    B) hadis    C) salavat   D) ibadet

 22. Cevap: C

 23. Aşağıdaki cümlelerden (D) doğru, (Y) yanlış olan cümleleri bulunuz.

  [.......] Rabbimiz, sevgi ifadesi olarak peygamberimiz için Habibullah sıfatını kullanmıştır.
  [.......] Peygamberimizin annesinin adı Halime’dir.
  [.......] Peygamber Efendimiz, Allah’ı en iyi tanıyan ve en çok seven insandı.
  [.......] İsraf sadece parada ve yemekte olur, başka şeylerde olmaz.
  [.......] Peygamberimiz, birlikte yemek yemenin bereket getireceğini söylerdi.
  [.......]  Peygamberimiz, arkadaşları ve fakir kimselerle yemek yemekten hoşlanırdı.
  [.......] Peygamber Efendimiz hoşlanmadığı yiyecekleri kötüler ve başkasının yemesini istemezdi.
  [.......] Hz. Hatice ile EbuTalip’in öldükleri yıla yas yılı denmiştir.
  [.......] Mekkeli Putperestlerle yapılan ilk savaş Uhut’tur.
  [.......] Peygamberimizin amcası Hz. Hamza Bedir’de şehit düşmüştür.

 24. Cevap:

  Cevap Yok 25. Aşağıda boş bırakılan yerlere parantez içindeki kelimelerden uygun olanlarını yerleştiriniz?
  Bismillah - Diş Fırçası - Elhamdulillah - Sağlık - Elhamdulillahi fi evvelihi ve ahirihi - Misvak - Para - Amaan boşver - Ellerine sağlık - Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi

  * Sıcak bölgelerde yetişen Erak ağacının kök uçlarından veya ince dallarından yapılan ve diş temizliğinde kullanılan fırçaya ……………. denir.
  * Sizden kim bir şey yerse önce ………………….. desin eğer unutursa hatırladığında…………………………..........................desin. Yemeğini bitirdikten sonra da…………………… desin.
  * İnsanların çoğunun kıymetini bilmediği iki nimet vardır bunlar: ………………… ve boş vakittir.

 26. Cevap:

  Cevap Yok 27. Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir?

  A) Can ve Mal güvenliği
  B) Tüm insanların eşit olması
  C) Kan davalarının kaldırılması
  D) Haccın yapılış şekli

 28. Cevap: D

 29. Müslümanların zor zamanlarıydı. Bir gece Hz. Muhammed Kâbe’de idi. Önce Kudüs ‘teki Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna götürüldü. O gece namaz 5 vakit olarak yeniden emredildi.
  Yukarıdaki yazıda aşağıdaki hangi tanım açıklanmıştır?

  A) İsra- Miraç          B) Muhacir- Ensar
  C) Mevlit- Kandil     D) Akabe- Biat

 30. Cevap: A

 31. Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
  Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Azim     B) Tevekkül     C) Şükür     D) Zikir

 32. Cevap: B

 33. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarında Hılfül Fudul’e katılması neye önem verdiğini gösterir?

  A) Eğitime             B) Adalete
  C) Kardeşliğe        D) Sevgi ve saygıya

 34. Cevap: B

 35. Aşağıdakilerden hangisi ölçülü beslenmenin önemini anlatmaktadır?

  A) “Sizden biri yemek yediği zaman midesinin 1/3’ini yemeğe, 1/3’ini içmeye, 1/3’ini de nefes almaya ayırsın.”
  B) “Ben, bir şeye dayandığım halde yemek yemem.”
  C) “Ey Aişe, değerli olana saygı göster. Çünkü ekmek, değerini bilmedikleri için ellerinden kaçıran hiçbir topluma kesinlikle geri dönmemiştir.”
  D) “Ya Rab, açlıktan sana sığınırım; açlık insanı hareketsiz bırakan ne kötü bir haldir!”

 36. Cevap: A

 37. Peygamberimizin (s.a.v.) hadisine göre yemeğin başında besmele çekmeyi unutan Şeyma ne yapmalıdır?

  A) Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi demelidir.
  B) Elhamdülillah demelidir.
  C) Bir şey demesine gerek yoktur.
  D) Euzu besmele çekmelidir.

 38. Cevap: A

 39. I. “Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızıklandır.”
  II. “Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
  III. “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
  IV. “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı
  isterim....”
  Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hangisi peygamberimizin (s.a.v.) Allah’a olan sevgisini anlatmaktadır?

  A) I-II-III     B) I-II-IV     C) I-III-IV     D) II-III-IV

 40. Cevap: B

 41. Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği yıla verilen isim nedir?

  A) Hüzün yılı         B) Elçiler yılı
  C) Fil yılı               D) Hicret yılı

 42. Cevap: A

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Detayları

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Test


2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
  1. Ahlakı Tamamlayan Peygamber
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamber
  4. Peygamberimize Bağlılık ve İtaat
  5. Peygamberimize Salavat
  6. Rahmet Peygamberi
  7. Şefkat ve Merhamet Peygamberi

Ayrıca 2022-2023 6.sınıf peygamberimizin hayatı (siyer) dersi 1.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 185 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1518 kere doğru, 865 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri