Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Secde, namazın farzlarından biridir.
  2. (.....) Secdede iken "Sübhâne Rabbiyel a'lâ." (En yüce Rabb'imi her türlü eksiklik ve kusurdan, noksanlıktan tenzih ederim.) ifadesi söylenir.
  3. (.....) Secde, isteyerek ve gönülden yapılabilir.
  4. (.....) Secde, ister istemez gerçekleştirilen, zorunlu olarak yapılan bir secdedir.
  5. (.....) Kâinatta bulunan insan dışındaki varlıkların secdesi, ihtiyari secdedir.
  6. (.....) Secde, Yüce Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak, onun evrende koymuş olduğu kanunlara itaat etmek ve Yaradan'a teslim olmak demektir.
  7. (.....) Secde, insanın üstün ve şerefli bir varlık olduğunu gösterir.
  8. (.....) Secde, insanın aciz ve güçsüz olduğunu gösterir.
  9. (.....) Secde, insanın Allah'a (c.c.) muhtaç olduğunu gösterir.
  10. (.....) Secde, insanın Allah'a (c.c.) karşı saygı ve tazimini gösterir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Secde, namazın farzlarından biridir. Secdede iken "Sübhâne Rabbiyel a'lâ." (En yüce Rabb'imi her türlü eksiklik ve kusurdan, noksanlıktan tenzih ederim.) ifadesi söylenir. Secde, isteyerek ve gönülden yapılabilir. Secde, ister istemez gerçekleştirilen, zorunlu olarak yapılan bir secde değildir. Kâinatta bulunan insan dışındaki varlıkların secdesi, gayrı ihtiyari secdedir. Secde, Yüce Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak, onun evrende koymuş olduğu kanunlara itaat etmek ve Yaradan'a teslim olmak demektir. Secde, insanın üstün ve şerefli bir varlık olduğunu göstermez. Secde, insanın aciz ve güçsüz olduğunu gösterir. Secde, insanın Allah'a (c.c.) muhtaç olduğunu gösterir. Secde, insanın Allah'a (c.c.) karşı saygı ve tazimini gösterir. 3. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  1. Secde, müminin en belirgin .................'dir.
  2. Kur'an'da bu duruma dikkat çekilmekte ve secde edenler ................'mektedir.
  3. Yüce dinimize göre sadece Allah'a (c.c.) ..................'ilir.
  4. Secde ile ilgili bir kavram haritası ....................'tir.
  5. Secde insanı Yüce Allah'a (c.c.) yaklaştıran bir ..............'dir.
  6. Secde insanı Yüce Allah'a (c.c.) yaklaştıran bir .....................'dır.
  7. Secde etmek, insanın hiçliğini, âcizliğini itiraf etmesidir. ..................'dır.
  8. Allah'a (c.c.) saygıdır. ..................'dır.
  9. Alah'a (c.c.) tazimde bulunmaktır. ....................'dır.
  10. Cenab-ı Allah'a (c.c.) itaattir. .....................'dır.

 4. Cevap: 1. alametlerinden biridir. 2. övülmektedir. 3. secde edilir. 4. aşağıda verilmiştir. 5. fiildir. 6. fiildir. 7. İnsanın hiçliğini, âcizliğini itiraf etmesidir. 8. Secde, Allah'a (c.c.) saygıdır. 9. Secde, Alah'a (c.c.) tazimde bulunmaktır. 10. Secde, Cenab-ı Allah'a (c.c.) itaattir. Açıklama:

  * Secde, müminin en belirgin alametlerinden biridir. * Kur'an'da bu duruma dikkat çekilmekte ve secde edenler övülmektedir. * Yüce dinimize göre sadece Allah'a (c.c.) secde edilir. * Secde ile ilgili bir kavram haritası aşağıda verilmiştir. * Secde insanı Yüce Allah'a (c.c.) yaklaştıran bir fiildir. * Secde etmek, insanın hiçliğini, âcizliğini itiraf etmesidir. * Allah'a (c.c.) saygıdır. * Alah'a (c.c.) tazimde bulunmaktır. * Cenab-ı Allah'a (c.c.) itaattir. 5. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

  a. dua
  b. doğru
  c. zikir
  d. yanlışı
  e. İslam
  f. şükür
  g. ölüm
  h. namaz
  ı. ibadet
  i. Kur’an
  1. Allah’ı anmak, hatırlamak.
  2. İbadet etmek.
  3. Allah’a yönelmek.
  4. Kuran’ı okumak.
  5. Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından uzak durmak.
  6. Allah’a (c.c.) şükretmek.
  7. Hayatın sonu.
  8. Allah’ın gönderdiği kitap.
  9. İmanın beş şartından biri.
  10. İyi olmayanı bilerek yapmamak.

 6. Cevap: 1. c 2. i 3. a 4. i 5. e 6. f 7. g 8. i 9. h 10. d Açıklama:

  Soruda verilen kelimelerin anlamlarını açıklayan eşleştirme yapılmıştır. 7. Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine, peygamberlerine ve kutsal kitaplarına inanma anlamına gelen kavram nedir?

  A) İman    B) İslam    C) İhsan    D) Şirk    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine, peygamberlerine ve kutsal kitaplarına inanma anlamına gelen kavram "iman"dır. 9. Kur'an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir?

  A) Arapça    B) Farsça    C) Türkçe    D) İngilizce    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Arapça olarak vahyedilen ilahi bir kitaptır. 11. Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumaya ne ad verilir?

  A) Tertil    B) Tecvit    C) Kıraat    D) Tefsir    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'i harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, durulacak yerlerde durularak, geçilecek yerde geçilerek ağır ağır okumaya tertil denir. 13. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesindeki temel amaç nedir?

  A) İnsanları şirkin, küfrün ve zulmün karanlığından İslam'ın aydınlık dünyasına çıkarmak.
  B) İnsanlara zenginlik ve mal mülk kazandırmak.
  C) İnsanların birbirleriyle savaşmasını sağlamak.
  D) İnsanları mutsuz etmek.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanları doğru yola iletmek, onları kötülüklerden uzaklaştırmak ve güzel ahlak sahibi olmalarını sağlamak için indirilmiştir. 15. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı kimdir?

  A) Sadece peygamberlerdir.
  B) Sadece Araplardır.
  C) Akıl ve irade sahibi olan tüm insanlardır.
  D) Sadece erkeklerdir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, tüm insanlara gönderilmiş bir hidayet rehberidir. Herkes Kur'an'ı okuyup anlayabilir ve hayatına tatbik edebilir. 17. Hz. İbrahim (a.s.)'ın yaşadığı dönemde hüküm süren zalim kral kimdir?

  A) Nemrut    B) Firavun    C) Karun    D) Bel'am    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.)'ın yaşadığı dönemde hüküm süren zalim kral, Nemrut'tur. 19. Hz. İbrahim (a.s.)'in ateşe atılmasının ardından ateşte neler oldu?

  A) Ateş, Hz. İbrahim (a.s.)'ı yakmadı.
  B) Ateş, Hz. İbrahim (a.s.)'ı yaktı.
  C) Ateş, büyüdü.
  D) Ateş, daha da şiddetlendi.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ateş, Allah'ın emriyle Hz. İbrahim (a.s.)'ı yakmadı ve Hz. İbrahim (a.s.) ateşte serin ve esen kaldı. 21. Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu İsmail'i (a.s.) kurban etmesini isteyen kimdir?

  A) Şeytan          B) Allah (c.c.)   
  C) Hz. Hacer       D) Hz. İsmail     
                    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu İsmail'i (a.s.) kurban etmesini isteyen Allah'tır (c.c.). 23. Hz. Hacer ile oğlu İsmail (a.s.)'in yaşadığı yer neresidir?

  A) Medine    B) Kudüs    C) Mekke    D) Şam    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Hacer ile oğlu İsmail (a.s.)'in yaşadığı yer Mekke'dir. 25. Hz. İsmail (a.s.)'ın annesi kimdir?

  A) Hacer    B) Sare    C) Rebeka    D) Meryem    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İsmail (a.s.)'ın annesi Hacer'dir. Hz. Sare, Hz. İbrahim (a.s.)'ın diğer eşidir ve Hz. İshak (a.s.)'ın annesidir. 27. Hz. İbrahim (a.s.)'ın ilk oğlu kimdir?

  A) İshak    B) İsmail    C) Yakup    D) Yusuf    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. İbrahim (a.s.)'ın ilk oğlu İsmail'dir. Hz. İshak, Hz. Sare'den dünyaya gelen ikinci oğludur. 29. Alâk suresinin ilk ayetlerinde Rabb'imiz bize neyi emretmektedir?

  A) Okumayı          B) Yazmayı         
  C) Resim çizmeyi    D) Şiir okumayı    
                     

 30. Cevap: A Açıklama:

  Alâk suresinin ilk ayetlerinde Rabb'imiz bize okumayı emretmektedir. Bu, öğrenmenin ve bilginin önemini vurgulamaktadır. 31. Kur'an-ı Kerim'de dua kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Dua, kulun iç dünyasını Allah'a (c.c.) açması ve tüm benliğiyle ona yönelmesidir.
  B) Dua, insanın Rabb'i (c.c.) ile iletişim kurmasıdır.
  C) Dua, sıkıntı veya sevinç gibi durumlarda Allah'a (c.c.) yönelip niyazda bulunmaktır.
  D) Dua, Allah'ı (c.c.) övmek ve şükretmektir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Dua, insanın iç dünyasını Allah'a (c.c.) açması, sıkıntı veya sevinç gibi durumlarda Allah'a (c.c.) yönelip niyazda bulunması ve Rabb'i (c.c.) ile iletişim kurmasıdır. Dua aynı zamanda Allah'ı (c.c.) övmek ve şükretmek olsa da, dua kavramının temel anlamı değildir. 33. Dua edenlerin duasının kabul edileceğini ve Allah'a dua edenlerin dualarının kabul edileceğini anlarlar. Dua nedir?

  A) Allah'a (c.c.) yalvarmak ve isteklerde bulunmaktır.
  B) Başkalarına yardım etmektir.
  C) İbadet etmektir.
  D) Dua yoktur.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Dua, Allah'a (c.c.) yalvarmak ve isteklerde bulunmaktır. Dua, bir ibadettir ve insana huzur verir. 35. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e göre en makbul dua hangisidir?

  A) Gecenin sonunda yapılan dua
  B) Sabah namazından sonra yapılan dua
  C) Öğle namazından sonra yapılan dua
  D) Akşam namazından sonra yapılan dua

 36. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e göre en makbul dua, gecenin sonunda yapılan duadır. 37. A) Dua, Allah'a (c.c.) sığınmaktır ve zorunlu olarak abdestli ve kıbleye dönük olarak yapılmalıdır.

  B) Zikir, Allah'ı (c.c.) anmak amacıyla yapılan ibadet ve tesbihatlara denir.
  C) Allah'ı (c.c.) zikretmek, insanı kötülüklerden ve şeytanın hilelerinden uzak tutar.
  D) En büyük zikir, namazdır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Namaz, bütün benliğiyle Rabb'ine (c.c.) yönelmek, Kur'an tilaveti yapmak, tekbir getirmek, tesbihat ve dualar okumak anlamına gelir. Bu nedenle, en büyük zikir namazdır. 39. Tesbih kavramı ____ anlamına gelmemektedir.

  A) Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü noksanlıktan uzak tutmak.
  B) Allah’ı (c.c.) yüceltmek.
  C) Allah’ı (c.c.) tenzih etmek.
  D) Allah’ı (c.c.) övmek.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Tesbih kavramı, Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü noksanlıktan uzak tutmak anlamına gelir. Tesbih, Allah’ı (c.c.) yüceltmek ve tenzih etmektir. Övmek ise, birinin iyi özelliklerini dile getirmektir. 41. Allah’ı (c.c.) tesbih etmenin en güzel yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namaz kılmak.
  B) Oruç tutmak.
  C) Zekât vermek.
  D) Hac ibadetini yerine getirmek.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Namaz, Müslümanların Allah (c.c.) ile doğrudan iletişim kurduğu bir ibadettir. Namazda, Allah’ı (c.c.) zikretme, tekbir getirme, rükû ve secdeye gitme gibi birçok tesbih unsuru vardır. Bu nedenle, Allah’ı (c.c.) tesbih etmenin en güzel yollarından biri namaz kılmaktır. 43. Secde, müminin en belirgin alametlerinden biridir. Kur'an'da bu duruma dikkat çekilmekte ve secde edenler övülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi secde ile ilgili değildir?

  A) Secde, Allah'a (c.c.) saygıdır.
  B) Secde, Allah'a (c.c.) tazimde bulunmaktır.
  C) Secde, Allah'tan (c.c.) başkasına yapılmalıdır.
  D) Secde, Allah'a (c.c.) teslimiyettir.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Secde, yalnızca Allah'a (c.c.) yapılır. Başka bir varlığa secde etmek, onu ilahlaştırmaktır ki bu da şirk ve küfürdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu Detayları

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • Eşleştirme
 • Test


Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA
  1. KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA
  2. Yasin Suresi
 • TECVİT BİLGİSİ
  1. Medd-i Munfasıl
  2. Medd-i Muttasıl
  3. Medd-i Tabiî

Ayrıca Kuranı kerim harfler ve terimler

* Öğrenciler, secdenin namazın farzlarından biri olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, secdede söylenen duaları öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin isteyerek ve gönülden yapılabileceğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin zorunlu olarak yapılması gereken bir ibadet olmadığını öğrenirler. * Öğrenciler, kâinatta bulunan insan dışındaki varlıkların da secde ettiğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin, Yüce Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak, onun evrende koymuş olduğu kanunlara itaat etmek ve Yaradan'a teslim olmak anlamına geldiğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin insanın üstün ve şerefli bir varlık olduğunu göstermediğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin insanın aciz ve güçsüz olduğunu gösterdiğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin insanın Allah'a (c.c.) muhtaç olduğunu gösterdiğini öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin insanın Allah'a (c.c.) karşı saygı ve tazimini gösterdiğini öğrenirler

* Öğrenciler, secdenin müminin en belirgin alametlerinden biri olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, Kur'an'da secde edenlerin övüldüğünü öğrenirler. * Öğrenciler, yüce dinimize göre sadece Allah'a (c.c.) secde edildiğini öğrenirler. * Öğrenciler, secde ile ilgili bir kavram haritası oluştururlar. * Öğrenciler, secdenin insanı Yüce Allah'a (c.c.) yaklaştıran bir fiil olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, secde etmenin, insanın hiçliğini, âcizliğini itiraf etmesi olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin Allah'a (c.c.) saygı olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin Allah'a (c.c.) tazimde bulunmak olduğunu öğrenirler. * Öğrenciler, secdenin Cenab-ı Allah'a (c.c.) itaat olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, dinî kavramların anlamlarını açıklayabilirler.

* İmanın tanımını öğrenmek.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in dilini öğrenirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumanın önemini ve tertil kavramını açıklayabilir.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesindeki temel amacı açıklayabilirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in muhatabının kim olduğunu açıklayabilirler.

Hz. İbrahim (a.s.)'ın hayatını ve mücadelesini öğrenmek.

Hz. İbrahim (a.s.)'in mucizelerini ve Allah'ın onu nasıl koruduğunu anlamak.

Hz. İbrahim (a.s.)'in oğlu İsmail'i (a.s.) kurban etme emrini kimin verdiğini bilir.

Hz. Hacer ve oğlu İsmail'in (a.s.) yaşadığı yeri bilir.

Hz. İsmail (a.s.) ve Hz. İshak (a.s.)'ın annelerini öğrenmek.

Hz. İbrahim (a.s.)'ın oğullarını öğrenmek.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.

Öğrenciler, duanın anlamını ve önemini öğrenirler. Duanın kulun iç dünyasını Allah'a (c.c.) açması, sıkıntı veya sevinç gibi durumlarda Allah'a (c.c.) yönelip niyazda bulunması ve Rabb'i (c.c.) ile iletişim kurması olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, duanın ne olduğunu ve önemini anlarlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in dua hakkındaki görüşlerini öğrenirler.

Öğrenciler, zikir kavramını ve önemini açıklayabilirler.

Öğrenciler, tesbih kavramının anlamını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Allah’ı (c.c.) tesbih etmenin en güzel yollarından birinin namaz kılmak olduğunu açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, secdenin yalnızca Allah'a (c.c.) yapılması gerektiğini ve başka bir varlığa secde etmenin şirk ve küfür olduğunu öğrenirler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınavı 6.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Kayapinar şehit alirıza akbaş ortaokulu sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.