6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği güven ve sorumluluk, günümüz gençlerine ne gibi mesajlar vermektedir?


 2. Cevap: Peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği güven ve sorumluluk, günümüz gençlerine şu mesajları vermektedir: * Gençler, İslam’ın tebliği için önemli bir potansiyele sahiptir. * Gençler, cesaretli, heyecanlı ve enerjiktir. * Gençler, İslam’ın değerlerini yaymak için büyük çaba gösterebilirler. Açıklama:

  Bu mesajlar, günümüz gençlerine İslam’a hizmet etme konusunda önemli bir motivasyon kaynağıdır. 3. Peygamberimiz, insanlara hangi konuda rahmet olarak gönderilmiştir?


 4. Cevap: Peygamberimiz, insanlara doğru yolu göstermek, onları cehennem azabından kurtarmak için rahmet olarak gönderilmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) son peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de, onun insanlara rahmet olarak gönderildiği bildirilmiştir. Bu, Peygamberimizin insanlara doğru yolu gösterdiği, onları kötülüklerden sakındırdığı ve onları cennete götürecek bilgiler verdiği anlamına gelir. 5. Peygamberimiz, İslam'ı insanlara tebliğ ederken hangi iki görevi yerine getirmiştir?


 6. Cevap: Peygamberimiz, İslam'ı insanlara tebliğ ederken müjdeleyici ve uyarıcı görevlerini yerine getirmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, İslam'ı insanlara tebliğ ederken, onları cennetle ödüllendirmeyi ve cehennemle korkutmayı amaçlamıştır. Bu nedenle, müjdeleyici ve uyarıcı görevlerini yerine getirmiştir. 7. Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?


 8. Cevap: Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakın gerektirdiği tüm iyi huyları kazandırmak üzere gönderilmiştir. Açıklama:

  Peygamberimiz, insanlara doğruluk, dürüstlük, adalet, merhamet, şefkat, sabır gibi güzel ahlak özelliklerini kazandırmak için çaba göstermiştir. Bu nedenle, "Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir." ifadesi kullanılmıştır. 9. Peygamberimize itaat etmek neden önemlidir?


 10. Cevap: Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) emirlerini insanlara ileten ve uygulayan bir insandır. O'na itaat etmek, Allah'a (c.c) itaat etmek demektir. Allah'ın (c.c) emirlerine uymak için Peygamberimize uymak gerekir. Açıklama:

  Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) koruması altındadır. Yapmış olduğu küçük hatalar, Rabbimiz tarafından derhal düzeltilmiştir. O'nun sünneti, Allah'ın (c.c) emirlerini yaşamak için en doğru yoldur. 11. Peygamberimize itaat etmek için ne yapmalıyız?


 12. Cevap: Peygamberimizin sünnetini çok iyi öğrenmeliyiz. Onun hayat tarzını, sözlerini ve yaptıklarını örnek almamız gerekir. Açıklama:

  Peygamberimizin sünneti, Allah'ın (c.c) emirlerini yaşamak için en doğru yoldur. O'nun sünnetini bilmeden dinimizi doğru bir şekilde yaşamak mümkün değildir. 13. İslam'ı kabul eden gençlerin Hz. Peygamber'e olan destekleri nelerdir?


 14. Cevap: Müşriklerin baskısına rağmen İslam'ı savunmak, Hz. Peygamber'in yanında yer almak, İslam'ı yaymak Açıklama:

  İslam'ı kabul eden gençler, Hz. Peygamber'in en büyük destekçisi ve yardımcısı oldu. Müşriklerin baskısına rağmen İslam'ı savunmaktan çekinmediler. Hz. Peygamber'in yanında yer aldılar ve onun mücadelesine destek verdiler. Ayrıca İslam'ı yaymak için çaba sarf ettiler. 15. İslam'ı kabul eden gençlerin İslam'ın evrensel bir din olduğunu göstermesi nasıl açıklanabilir?


 16. Cevap: İslam'ı kabul eden gençler, Mekke'nin zengin ve önde gelen ailelerine mensuptu. Bu durum, İslam'ın sadece yoksul ve mazlumların dini olmadığını, zengin ve güçlülerin de İslam'ı kabul edebileceğini göstermektedir. Açıklama:

  İslam, evrensel bir dindir. Tüm insanlara hitap eder. Bu nedenle, İslam'ı kabul edenlerin sadece belirli bir kesimden olması beklenmez. İslam'ı kabul eden gençler, İslam'ın evrensel bir din olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 17. Asr-ı Saadet’te İslam’ın tebliğinde rol alan gençlerden biri kimdir?


 18. Cevap: Asr-ı Saadet’te İslam’ın tebliğinde rol alan gençlerden biri, Zeyd b. Sâbit’tir. Zeyd b. Sâbit, henüz çok genç olmasına rağmen Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve sorumluluk verdiği bir sahabidir. O, vahiy kâtipliği, tercümanlık, zekât memurluğu gibi görevlerde bulunmuş ve İslam’ın tebliğinde önemli rol oynamıştır. Açıklama:

  Zeyd b. Sâbit, İslam’ın tebliğinde önemli rol oynayan gençlerden biridir. O, cesareti, kabiliyeti ve çalışkanlığı ile örnek bir sahabidir. 19. Peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği önemden ne gibi dersler çıkarabiliriz?


 20. Cevap: Peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği önemden şu dersleri çıkarabiliriz: * Gençler, toplumların geleceğidir. * Gençlere değer vermek, topluma değer vermektir. * Gençler, kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları için teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, gençlere değer vererek onların topluma faydalı olmalarını sağlamıştır. Bu davranışından bizler de gençlerimize değer vermeli ve onların kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları için teşvik etmeliyiz. 21. Bi'r-i Maûne şehitleri, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptirler. Bunun sebebi nedir?


 22. Cevap: Bi'r-i Maûne şehitleri, İslam'ın yayılmasında büyük bir rol oynamışlardır. Şehit olmadan önce, kabile reisinin verdiği söze güvenerek yola çıkmışlardı. Ancak yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Şehit edilmeleri, Müslümanların İslam'a olan bağlılığını daha da artırdı. Ayrıca, İslam'ın yayılmasında büyük bir güç oldu. Açıklama:

  Bi'r-i Maûne şehitleri, İslam'ın yayılmasında cesaret ve fedakârlıklarıyla örnek teşkil etmişlerdir. Bu yüzden İslam tarihinde önemli bir yere sahiptirler. 23. Hz. Peygamber, gençleri ilim öğrenmeye teşvik etmek için ne yapmıştır?


 24. Cevap: Hz. Peygamber, gençleri ilim öğrenmeye teşvik etmek için Suffe'yi kurmuştur. Suffe, Medine'de Mescid-i Nebi'nin arka tarafında bulunan bir yatılı okuldu. Bu okulda gençlere Kur'an, hadis, fıkıh, tefsir gibi dersler verilirdi. Açıklama:

  Suffe'de eğitim gören gençler arasında Hz. Ali, Muaz b. Cebel, Zeyd b. Sâbit gibi isimler vardı. Bu gençler, İslam'ın ilmi ve askeri alanda gelişmesinde önemli rol oynadılar. 25. Allah'ın (c.c) kullarına karşı merhametli olması, hangi durumlarda daha fazla görülür?


 26. Cevap: Allah'ın (c.c) kullarına karşı merhametli olması, büyük güçlükleri aşarak zoru başarmış kullarına karşı daha fazla görülür. Bu nedenle Allah'a (c.c) ibadet ederek yetişen gençler, Allah'ın (c.c) daha fazla merhametine mazhar olurlar. Açıklama:

  Allah (c.c), kullarını çok sever ve onlara merhamet eder. Ancak bu merhamet, her kul için aynı değildir. Allah (c.c), büyük güçlükleri aşarak zoru başarmış kullarına karşı daha fazla merhamet eder. Bu nedenle Allah'a (c.c) ibadet ederek yetişen gençler, Allah'ın (c.c) daha fazla merhametine mazhar olurlar. Çünkü gençlik, insan hayatının en güzel ve en önemli yıllarıdır. Bu yıllarda yaşananlar ve öğrenilenler ruhun derinliklerine kadar ulaşır. Adeta taşa yazılan yazılar gibi kalıcı olur. Dolayısıyla gençlikte edinilen davranışlar kişiliğimizi şekillendirir. Gençlik yılları aynı zamanda hata yapmaya en müsait olduğumuz zamanlardır. Çevremizdeki olumsuz örneklerin etkisi ve tecrübesizlik gibi sebeplerle doğru yoldan ayrılma tehlikesiy- le bu dönemde daha çok karşı karşıya kalırız. Bu yüzden gençliğimizi Rabbimizin yolun- dan ayrılmadan geçirebilmek çok daha kıymetlidir. 27. Allah'a (c.c) layıkıyla teslim olmak ne demektir?


 28. Cevap: Allah'a (c.c) layıkıyla teslim olmak, ergenlik çağımızdan itibaren Allah'a (c.c) karşı yükümlü olduğumuz ibadetleri aksatmadan yapmak demektir. Bu, sadece namaz ve oruç gibi ibadetleri yapmakla yetinmek değildir. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen tüm emir ve yasaklara uymaya çalışmaktır. Peygamber Efendimizi örnek alarak Allah Teâlâ'nın emrettiği gibi bir hayat sürdürmek için gayret etmektir. Bunun yanında ailemize, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa yararlı olacak işlerle meşgul olmaya çabalamaktır. Açıklama:

  Allah'a (c.c) layıkıyla teslim olmak, Allah'ın (c.c) emirlerine ve yasaklarına tam olarak uymaktır. Bu, Allah'a (c.c) karşı olan sorumluluğumuzun farkında olmak ve bu sorumluluğu yerine getirmek demektir. Allah'a (c.c) layıkıyla teslim olan kişi, Allah'ın (c.c) rızasını kazanmak için çalışır. Allah'ın (c.c) rızasını kazanmak ise, Allah'ın (c.c) emirlerine ve yasaklarına uymak, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine uymak ve iyi bir insan olmakla mümkündür. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber, genç sahabileri ilimden uzak tutmuştur.
  2. (.....) Hz. Peygamber, genç sahabileri İslam’ı yaymak için görevlendirmiştir.
  3. (.....) Hz. Peygamber, genç sahabileri siyasi ve askeri görevlerde kullanmıştır.
  4. (.....) Genç sahabilere, İslam’ın değerlerini yaşamak ve yaşatmak için önemli sorumluluklar verilmiştir.
  5. (.....) Genç sahabilere, İslam’ın yayılmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır.
  6. (.....) Hz. Ali, Peygamberimizin amcasının oğlu ve ilk halifesidir.
  7. (.....) Hz. Ali, genç yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir.
  8. (.....) Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlarda önemli görevler üstlenmiştir.
  9. (.....) Hz. Ali, halifeliği döneminde adaleti ve hakkaniyeti en üst seviyede yaşatmıştır.
  10. (.....) Hz. Ali, İslam tarihindeki en büyük alimlerden biridir.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
  1. Ahlakı Tamamlayan Peygamber
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamber
  4. Peygamberimize Bağlılık ve İtaat
  5. Peygamberimize Salavat
  6. Rahmet Peygamberi
  7. Şefkat ve Merhamet Peygamberi

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği güven ve sorumluluk, günümüz gençlerine İslam’a hizmet etme konusunda önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten hazırlanmıştır.

Peygamberimizin, insanları doğru yola davet etmek için gönderildiğini kavrar.

Peygamberimizin müjdeleyici ve uyarıcı görevlerini yerine getirdiğini kavrar.

Peygamberimizin güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini kavrar.

Peygamberimize itaat ederek, Allah'ın (c.c) rızasını kazanabiliriz.

Peygamberimizin sünnetini öğrenerek, onu örnek alırız.

İslam'ı kabul eden gençler, İslam'ın yayılması ve güçlenmesi için önemli bir rol oynamıştır.

İslam, tüm insanlara hitap eden evrensel bir dindir.

Zeyd b. Sâbit, İslam’ın tebliğinde önemli rol oynayan genç bir sahabidir.

Peygamber Efendimiz’in gençlere verdiği önem, gençlerin topluma faydalı olmalarını sağlamıştır.

Öğrenciler, Bi'r-i Maûne şehitlerinin İslam tarihindeki önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in gençlere verdiği önemi kavrar.

Allah'ın (c.c) kullarına karşı merhametinin, büyük güçlükleri aşarak zoru başarmış kullarına karşı daha fazla olduğunu kavrar.

Allah'a (c.c) layıkıyla teslim olmanın, Allah'ın (c.c) emirlerine ve yasaklarına tam olarak uymak olduğunu kavrar.

* Gençlere verilen önemi kavratmak * Gençlerin İslam’ın yayılmasında rolünü kavratmak * Gençlerin siyasi ve askeri görevlerde rolünü kavratmak * Gençlerin İslam’ın değerlerini yaşama ve yaşatmadaki rolünü kavratmak * Gençlerin İslam’ın yayılmasındaki rolünü kavratmak * Hz. Ali’nin kimliğini ve önemini kavratmak * Hz. Ali’nin ilmindeki derinliği kavratmak * Hz. Ali’nin askeri alandaki başarısını kavratmak * Hz. Ali’nin adalet anlayışındaki hassasiyeti kavratmak * Hz. Ali’nin ilmindeki derinliği kavratmak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri