6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Peygamber Efendimiz, İslam’ın tebliği için gençleri nasıl görevlendirmiştir?


 2. Cevap: Peygamber Efendimiz, İslam’ın tebliği için gençleri birçok alanda görevlendirmiştir. Bu görevler arasında vahiy kâtipliği, tercümanlık, zekât memurluğu, sancakçılık, ordu komutanlığı gibi önemli görevler yer almaktadır. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, gençlerin cesaretini, heyecanını ve enerjisini İslam’ın tebliği için değerlendirmiştir. Bu gençler, İslam’ı yaymak için büyük çaba göstermiş ve önemli başarılar elde etmişlerdir. 3. Peygamber Efendimiz, İslam’ın tebliğinde gençlerin hangi yönlerini önemsemiştir?


 4. Cevap: Peygamber Efendimiz, İslam’ın tebliğinde gençlerin cesaretini, heyecanını ve enerjisini önemsemiştir. Bu gençler, İslam’ı yaymak için büyük çaba göstermiş ve önemli başarılar elde etmişlerdir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, gençlerin bu özelliklerinin İslam’ın tebliği için önemli olduğunu düşünmüştür. Bu nedenle gençlere güvenmiş ve onlara önemli görevler vermiştir. 5. Peygamberimiz, şefkat ve merhamet konusunda nasıl bir örnektir?


 6. Cevap: Peygamberimiz, şefkat ve merhamet konusunda en güzel örnektir. O, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Küçüklere, büyüklere, yetimlere, yoksullara, hayvanlara ve bütün canlılara karşı merhametlidir. Açıklama:

  Peygamberimiz, hayatında birçok kez şefkat ve merhametini göstermiştir. Örneğin, yetimlere yardım etmiş, yoksullara sadaka vermiş, hayvanlara iyi davranmış ve bütün canlılara merhamet etmiştir. Bu davranışlarıyla, bizlere şefkat ve merhametin önemini öğretmiştir. 7. Peygamberimiz, bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak görev yapmıştır. Bu konudaki ayetlerden birini yazınız.


 8. Cevap: * Enbiya suresi, 107. ayet: > "(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." Açıklama:

  Bu ayette, Peygamberimizin tüm insanlara rahmet olarak gönderildiği bildirilmiştir. Bu, Peygamberimizin insanlara doğru yolu gösterdiği, onları kötülüklerden sakındırdığı ve onları cennete götürecek bilgiler verdiği anlamına gelir. 9. Peygamberimiz, adaleti her şeyin üzerinde tutmuştur. Bu konudaki bir hadis-i şerifi yazınız.


 10. Cevap: "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz, haksızlık yapılmasına seyirci kalmaz." (Müslim, Birr, 32.) Açıklama:

  Peygamberimiz, adaletin toplumsal düzenin temeli olduğunu düşünmüş ve bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur. Bu hadis-i şerifte de adaletin önemine vurgu yapılmıştır. 11. Peygamberimiz, doğruluktan asla ayrılmamıştır. Bu konudaki bir hadis-i şerifi yazınız.


 12. Cevap: "Doğruluk iyiye, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söyleye söyleye Allah katında doğru kimseler derecesine yükselir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye Allah katında yalancı diye yazılır." (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.) Açıklama:

  Peygamberimiz, doğruluğun hem bireysel hem de toplumsal hayatta çok önemli olduğunu düşünmüş ve bu konuda Müslümanlara örnek olmuştur. Bu hadis-i şerifte de doğruluğun önemine vurgu yapılmıştır. 13. Peygamberimizin sünnetinin önemi nedir?


 14. Cevap: Peygamberimizin sünneti, Allah'ın (c.c) emirlerini yaşamak için en doğru yoldur. O'nun sünnetini bilmeden dinimizi doğru bir şekilde yaşamak mümkün değildir. Açıklama:

  Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) emirlerini insanlara ileten ve uygulayan bir insandır. O'na itaat etmek, Allah'a (c.c) itaat etmek demektir. Allah'ın (c.c) emirlerine uymak için Peygamberimize uymak gerekir. 15. Peygamberimize bağlılığımızı nasıl gösteririz?


 16. Cevap: Peygamberimizin sünnetini uygulayarak, onun sözlerini ve yaptıklarını örnek alarak bağlılığımızı gösteririz. Açıklama:

  Peygamberimiz, örnek bir insandır. Onun sahip olduğu ahlaki özellikleri benimsemek ve onu örnek almak, bağlılığımızı göstermenin en güzel yoludur. 17. İslam'ı kabul eden gençlerin İslam'ın geleceği için önemi nedir?


 18. Cevap: İslam'ı kabul eden gençler, İslam'ın gelecekte de varlığını sürdürmesi için önemli bir rol oynayacaktır. Gençler, İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için daha fazla fırsata sahiptir. Ayrıca, İslam'ı yayma ve tanıtma konusunda daha aktif rol oynayabilirler. Açıklama:

  İslam, gelecekte de varlığını sürdürmek ve güçlenmek istiyor. Bu nedenle, İslam'ı kabul eden gençlerin İslam'ın geleceği için önemi büyüktür. Gençler, İslam'ı öğrenmek ve yaşamak için daha fazla fırsata sahiptir. Ayrıca, İslam'ı yayma ve tanıtma konusunda daha aktif rol oynayabilirler. 19. Peygamber Efendimiz, gençliğe ne kadar değer verirdi?


 20. Cevap: Peygamber Efendimiz, gençliğe çok değer verirdi. Onlara güvenir, sorumluluk verirdi. Onları ilim öğrenmeye teşvik ederdi. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, gençliğin, toplumların geleceği olduğuna inanıyordu. Bu nedenle gençlere çok değer verirdi. Onları, İslam’ı tebliğ etme, devlet işlerinde görev alma gibi önemli görevlere getirirdi. 21. Bi'r-i Maûne şehitleri kimlerdir?


 22. Cevap: Bi'r-i Maûne şehitleri, Uhud Savaşı'ndan sonra Âmiroğulları kabilesine İslam'ı anlatmak için gönderilen yetmiş kadar sahabedir. Açıklama:

  Sahabeler, kabile reisinin verdiği söze güvenerek yola çıkmışlardı. Ancak yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. 23. Bi'r-i Maûne şehitleri neden şehit edildiler?


 24. Cevap: Bi'r-i Maûne şehitleri, İslam'ı anlatmak için yola çıkmışlardı. Ancak yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler. Açıklama:

  Pusuya düşüren kişiler, kabile reisinin verdiği sözü tutmayan kişilerdi. 25. Habeşistan'a hicret edenlerin büyük çoğunluğu kimlerden oluşuyordu?


 26. Cevap: Habeşistan'a hicret edenlerin büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Bu gençler, İslam'ı yaymak için büyük bir çaba sarf ettiler. Açıklama:

  Habeşistan'a hicret eden gençler arasında Hz. Peygamber'in kızı Hz. Rukiyye ile birlikte bazı genç hanım sahabiler de vardı. Bu gençler, İslam'ın Arap Yarımadası dışında tanınmasında önemli rol oynadılar. 27. Cafer b. Ebi Talib, Habeşistan'da Müslümanların hakkını savunmak için ne yapmıştır?


 28. Cevap: Cafer b. Ebi Talib, Habeşistan'da Müslümanların hakkını savunmak için kralın huzuruna çıkarak bir savunma konuşması yapmıştır. Bu konuşmada, İslam'ın hak bir din olduğunu ve Müslümanların zulüm gördüğünü ifade etmiştir. Açıklama:

  Cafer b. Ebi Talib'in konuşması, kralı ve yanında bulunanları çok etkilemiştir. Bunun sonucunda kral, Müslümanların kendisine teslim edilmesini reddetmiştir. 29. Gençlik, insan hayatının en önemli yıllarıdır. Neden?


 30. Cevap: Gençlik, insan hayatının en önemli yıllarıdır çünkü bu yıllarda yaşananlar ve öğrenilenler ruhun derinliklerine kadar ulaşır. Adeta taşa yazılan yazılar gibi kalıcı olur. Dolayısıyla gençlikte edinilen davranışlar kişiliğimizi şekillendirir. Gençlik yılları aynı zamanda hata yapmaya en müsait olduğumuz zamanlardır. Çevremizdeki olumsuz örneklerin etkisi ve tecrübesizlik gibi sebeplerle doğru yoldan ayrılma tehlikesiy- le bu dönemde daha çok karşı karşıya kalırız. Bu yüzden gençliğimizi Rabbimizin yolun- dan ayrılmadan geçirebilmek çok daha kıymetlidir. Açıklama:

  Gençlik, insan hayatının en önemli yıllarıdır çünkü bu yıllarda kişiliğin temelleri atılır. Gençlikte edinilen davranışlar, kişinin ileriki yaşlarında da devam eder. Bu nedenle gençlik döneminde doğru davranışlar edinmek, kişinin ileriki yaşlarında mutlu ve başarılı bir hayat sürmesi için çok önemlidir. 31. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Peygamberimiz, sadece insanlara değil, bütün varlıklara rahmet olarak gönderilmiştir.
  2. ( ) Peygamberimiz, şefkatli ve merhametli bir insan değildi.
  3. ( ) Peygamberimiz, Müslümanların birbirlerine karşı şefkat ve merhamet göstermelerini tavsiye etmiştir
  4. ( ) Peygamberimiz, insanlara sadece iyiliği emretmiş, kötülükten sakındırmamıştır.
  5. ( ) Peygamberimiz, hem müjdeleyici hem de uyarıcı bir peygamberdir.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D Açıklama:

  * Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) rahmetinin yeryüzündeki temsilcisidir. Bu nedenle, sadece insanlara değil, bütün varlıklara rahmet olarak gönderilmiştir. * Peygamberimiz, şefkat ve merhamet konusunda en güzel örnektir. Müslümanların birbirlerine karşı şefkat ve merhamet göstermelerini tavsiye etmiştir. * Peygamberimiz, insanlara hem iyiliği emretmiş hem de kötülükten sakındırmıştır. * Peygamberimiz, hem müjdeleyici hem de uyarıcı bir peygamberdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
  1. Ahlakı Tamamlayan Peygamber
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamber
  4. Peygamberimize Bağlılık ve İtaat
  5. Peygamberimize Salavat
  6. Rahmet Peygamberi
  7. Şefkat ve Merhamet Peygamberi

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Peygamber Efendimiz, gençlerin yeteneklerini ve potansiyellerini İslam’ın tebliği için değerlendirmiştir.

Peygamber Efendimiz, gençlerin cesaretini, heyecanını ve enerjisini İslam’ın tebliği için bir fırsat olarak görmüştür.

Peygamberimizin şefkat ve merhamet konusundaki örnek davranışlarından çıkarımlar yapar.

Peygamberimizin bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak görev yaptığını kavrar.

Peygamberimizin adaleti her şeyin üzerinde tuttuğunu kavrar.

Peygamberimizin doğruluktan asla ayrılmadığını kavrar.

Peygamberimizin sünnetini öğrenerek, dinimizi doğru bir şekilde yaşarız.

Peygamberimize bağlılığımızı göstererek, onu örnek alırız.

İslam'ın geleceği, genç neslin İslam'a olan bağlılığına bağlıdır.

Peygamber Efendimiz, gençlere değer vererek onların topluma faydalı olmalarını sağlamıştır.

Öğrenciler, Bi'r-i Maûne şehitlerinin kim olduğunu ve nasıl şehit olduklarını öğrenirler.

Öğrenciler, Bi'r-i Maûne şehitlerinin şehit olma nedenlerini öğrenirler.

Öğrenciler, İslam'ın yayılmasında gençlerin rolünü kavrar.

Öğrenciler, Cafer b. Ebi Talib'in İslam'ın yayılmasında oynadığı rolü kavrar.

Gençliğin, insan hayatının

* Peygamberimizin rahmet peygamberi oluşu hakkında bilgi edinir. * Peygamberimizin şefkat ve merhamet konusundaki örnek davranışlarını öğrenir. * Peygamberimizin insanlara hem iyiliği emretme hem de kötülükten sakındırma görevini yerine getirdiğini kavrar. * Peygamberimizin hem müjdeleyici hem de uyarıcı bir peygamber olduğunu fark eder.Peygamberimizin Hayatı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri