6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin merhametli olduğuna dair bir örnek veriniz.


 2. Cevap: Peygamberimiz, merhametliliğin en önemli erdemlerden biri olduğunu vurgulamış ve kendisi de bu erdemi en üst düzeyde yaşamıştır. Örneğin, bir gün yolda yürürken bir yetimi görmüş ve ona bir şeyler vermiştir. Bu davranışı, onun merhametliliğinin en güzel örneklerinden biridir. Açıklama:

  Peygamberimizin merhameti, onun şefkatli ve sevgi dolu bir insan olduğunu göstermektedir. Müslümanlar, onun merhametini örnek alarak birbirlerine karşı merhametli ve şefkatli davranmaya çalışmışlardır. 3. Peygamberimizin vefalı olduğuna dair bir örnek veriniz.


 4. Cevap: Peygamberimiz, vefalılığın en önemli erdemlerden biri olduğunu vurgulamış ve kendisi de bu erdemi en üst düzeyde yaşamıştır. Örneğin, sütannesi Halime’ye vefatından sonra bile her zaman saygı göstermiş ve onunla ilgilenmiştir. Bu davranışı, onun vefalılığının en güzel örneklerinden biridir. Açıklama:

  Peygamberimizin vefası, onun dürüst ve samimi bir insan olduğunu göstermektedir. Müslümanlar, onun vefasını örnek alarak birbirlerine karşı vefalı ve saygılı davranmaya çalışmışlardır. 5. Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve görevlendirdiği gençlerden hangileri vardır?


 6. Cevap: Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve görevlendirdiği gençlerden bazıları şunlardır: * Zeyd b. Sâbit * Ebû Bekir Sıddık * Ömer b. Hattab * Osman b. Affân * Ali b. Ebî Tâlib * Hamza b. Abdulmuttalib * Zübeyr b. Avvam * Talha b. Ubeydullah Açıklama:

  Bu gençler, İslam’ın tebliği için büyük çaba göstermiş ve önemli başarılar elde etmişlerdir. 7. Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve görevlendirdiği gençler, İslam’ın tebliğinde hangi başarılar elde etmişlerdir?


 8. Cevap: Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve görevlendirdiği gençler, İslam’ın tebliğinde önemli başarılar elde etmişlerdir. Bu gençler, İslam’ı yaymak için büyük çaba göstermiş ve birçok kişinin İslam’la şereflenmesine vesile olmuşlardır. Açıklama:

  Bu gençler, İslam’ın tebliği için büyük çaba göstermiş ve önemli başarılar elde etmişlerdir. 9. Peygamberimizin şefkat ve merhametinin bir örneğini yazınız.


 10. Cevap: * Akra b. Habis'in anlattığına göre: > Peygamberimiz namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyar duymaz kısa sureler okuyarak namazı çabuk bitirirdi. Açıklama:

  Bu olay, Peygamberimizin şefkat ve merhametinin bir örneğidir. O, çocuğun üzülmesine ve annesinin huzursuz olmasına gönlü razı olmadığından böyle yapmıştır. 11. Peygamberimizin müjdelediği ve uyardığı konulardan birini yazınız.


 12. Cevap: * Ahiret hayatı: > Peygamberimiz, insanlara ahiret hayatını, cennet ve cehennemi müjdelemiştir. Ayrıca, insanları kötülüklerden sakındırarak onları cehennem azabından uyarmıştır. Açıklama:

  Peygamberimiz, insanlara ahiret hayatını anlatarak onları doğru yola davet etmiştir. Cennet ve cehennemi müjdeleyerek insanları iyiliğe teşvik etmiştir. Ayrıca, insanları kötülüklerden sakındırarak onları cehennem azabından uyarmıştır. 13. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." atasözünden ne anlıyorsunuz?


 14. Cevap: Bu atasözü, yalan söyleyen kişinin er ya da geç yalanının ortaya çıkacağını ifade eder. Açıklama:

  Yalan söylemek, doğruluktan ayrılmak demektir. Doğruluktan ayrılmak ise toplumsal düzeni bozar. Bu nedenle, yalan söyleyen kişinin er ya da geç yalanının ortaya çıkacağı ve bunun kendisi için bir zarara yol açacağı düşünülmüştür. 15. Peygamberimizin sahip olduğu ahlaki özelliklerden bazıları nelerdir?


 16. Cevap: Doğruluk, güvenilirlik, merhamet, cömertlik, güzel sözlülük, tevazu, vefa Açıklama:

  Peygamberimiz, her zaman doğru sözlü ve güvenilir bir insandı. Kendisine verilen sırları saklardı. Yalan söylemezdi. İnsanlara merhamet ederdi. Yetimlere, yoksullara, kadınlara ve hayvanlara karşı şefkatli davranırdı. Cömert bir insandı. Kendisine ihtiyacı olan herkese yardım ederdi. Güzel sözlüydü. İnsanlara karşı kibar ve nazik davranırdı. Tevazu sahibiydi. Kendini övmezdi. Başkalarına karşı saygılıydı. Vefakar bir insandı. Kendisine yapılan iyilikleri asla unutmazdı. 17. İslam davetini ilk kabul edenlerin çoğu kimlerdi?


 18. Cevap: Gençler Açıklama:

  İslam daveti ilk olarak Mekke'de başladı. Davetin ilk dönemlerinde müşrikler büyük bir tepki gösterip halkın üzerinde baskı kurdular. Bu baskıya rağmen Peygamberimizin davetine uyup iman edenler oldu. İslam davetini ilk kabul edenlerin çoğu gençti. 19. İslam davetini ilk kabul eden gençlerden bazıları kimlerdi?


 20. Cevap: Abdullah b. Mes'ud, Talha b. Ubeydullah, Erkam b. Ebi'l-Erkam, Mus'ab b. Umeyr, Cafer b. Ebi Talib Açıklama:

  İslam davetini ilk kabul eden gençlerden bazıları şunlardır: * Abdullah b. Mes'ud: 16 yaşında Müslüman oldu. * Talha b. Ubeydullah: 17 yaşında Müslüman oldu. * Erkam b. Ebi'l-Erkam: 17 yaşında Müslüman oldu. * Mus'ab b. Umeyr: 20 yaşında Müslüman oldu. * Cafer b. Ebi Talib: 21 yaşında Müslüman oldu. 21. Asr-ı Saadet’te İslam’ın tebliğinde gençlerin rolü nedir?


 22. Cevap: Asr-ı Saadet’te İslam’ın tebliğinde gençlerin önemli bir rolü olmuştur. Onlar, baskı ve zulme rağmen Peygamber Efendimiz’in davetine icabet ederek İslam’ı kabul etmişlerdir. Daha sonra da İslam’ın tebliğinde aktif rol oynamışlardır. Açıklama:

  Asr-ı Saadet’te İslam’ın tebliğinde rol alan gençler, genellikle 20-30 yaşlarındaydı. Bu gençler, büyük bir cesaret göstererek İslam’ı kabul ettiler. Daha sonra da İslam’ı yaymak için büyük çaba sarf ettiler. 23. Peygamber Efendimiz, gençlere hangi görevlerde sorumluluk vermiştir?


 24. Cevap: Peygamber Efendimiz, gençlere; vahiy kâtipliği, tercümanlık, zekât memurluğu, sancak- tarlık, ordu komutanlığı gibi önemli görevlerde sorumluluk vermiştir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkarmak için onlara önemli görevler vermiştir. Bu görevler, gençlerin hem kendilerini geliştirmelerine hem de İslam’a hizmet etmelerine olanak sağlamıştır. 25. Bi'r-i Maûne şehitleri nasıl şehit edildiler?


 26. Cevap: Bi'r-i Maûne şehitleri, dinlendikleri sırada pusuya düşürülerek kılıçlarını dahi çekmeye fırsat bulamadan hainlerin attığı ok ve mızraklarla şehit oldular. Açıklama:

  Şehit edilen sahabelerin çoğu genç ve tecrübesizdi. Bu yüzden pusuya karşı hazırlıklı olamadılar. 27. Bi'r-i Maûne şehitlerinin şehit olmaları ne gibi sonuçlar doğurdu?


 28. Cevap: Bi'r-i Maûne şehitlerinin şehit olmaları, İslam'ın yayılmasında bir dönüm noktası oldu. Bu olay, Müslümanların İslam'ı yaymak için her türlü zorluğa göğüs gerebileceklerini gösterdi. Açıklama:

  Şehitlerin şehit olmaları, Müslümanların İslam'a olan bağlılığını daha da artırdı. Ayrıca, İslam'ın yayılmasında büyük bir güç oldu. 29. Hz. Peygamber, gençlere hangi görevleri vermiştir?


 30. Cevap: Hz. Peygamber, gençlere ilim öğrenme, İslam'ı yayma ve İslam'ı savunma gibi görevler vermiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber, gençlerin İslam'ın geleceği olduğunu biliyordu. Bu nedenle gençlere önemli görevler verdi. 31. Gençler, İslam'ın yayılmasında nasıl rol oynamışlardır?


 32. Cevap: Gençler, İslam'ın yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Onlar, İslam'ı öğrenmek, yaymak ve savunmak için büyük bir çaba sarf etmişlerdir. Açıklama:

  Gençler, İslam'ın Arap Yarımadası dışında tanınmasında, İslam'ın ilmi ve askeri alanda gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 33. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Genç sahabiler, inançları uğruna her türlü zorluğu göğüslediler.
  2. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken örnek bir Müslüman olmaya özen gösterdiler.
  3. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken büyük başarılar elde ettiler.
  4. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken şehit oldular.
  5. ( ) İslam’ı tebliğ etmek, sadece genç sahabilerin görevidir.
  6. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken sadece sözlü olarak tebliğ yaptılar.
  7. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken karşılarına çıkan zorluklara göğüs germedi.
  8. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken sadece kendi kabilelerinde tebliğ yaptılar.
  9. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederken sadece erkeklerdi.
  10. ( ) Genç sahabiler, İslam’ı tebliğ ederek İslam’ın yayılmasına büyük katkı sağladılar.

 34. Cevap: D D D D Y Y Y Y Y D Açıklama:

  Genç sahabiler, İslam’ı yaymak için büyük bir gayret gösterdiler. İnançları uğruna her türlü zorluğu göğüslediler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
  1. Ahlakı Tamamlayan Peygamber
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamber
  4. Peygamberimize Bağlılık ve İtaat
  5. Peygamberimize Salavat
  6. Rahmet Peygamberi
  7. Şefkat ve Merhamet Peygamberi

Ayrıca 6.sınıf Hz. Muhammed'in hayatı dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Peygamberimizin merhametli olduğuna dair örnekler verir.

Peygamberimizin vefalı olduğuna dair örnekler verir.

Peygamber Efendimiz, gençlere güvenmiş ve onlara önemli görevler vererek İslam’ın tebliğine önemli katkılar sağlamıştır.

Peygamber Efendimiz’in güvendiği ve görevlendirdiği gençler, İslam’ın tebliğinde önemli rol oynamışlardır.

Peygamberimizin şefkat ve merhametini örneklendirir.

Peygamberimizin müjdelediği ve uyardığı konulardan çıkarımlar yapar.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." atasözünün anlamını kavrar.

Peygamberimizin sahip olduğu ahlaki özellikleri öğrenerek, kendimizi onun gibi olmaya teşvik ederiz.

İslam'ın ilk dönemlerinde gençlerin İslam'ı kabul etmesi, İslam'ın evrensel bir din olduğunun bir göstergesidir.

İslam'ı kabul eden gençler, Hz. Peygamber'in en büyük destekçisi ve yardımcısı oldu.

Peygamber Efendimiz’in davetine icabet eden gençler, İslam’ın tebliğinde önemli rol oynayarak İslam’ın yayılmasında etkili olmuştur.

Peygamber Efendimiz, gençlere sorumluluk vererek onların kabiliyetlerini ortaya çıkarmıştır.

Öğrenciler, Bi'r-i Maûne şehitlerinin şehit edilme şeklini öğrenirler.

Öğrenciler, Bi'r-i Maûne şehitlerinin şehit olmalarının sonuçları hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in gençlere verdiği görevleri kavrar.

Öğrenciler, gençlerin İslam'ın yayılmasında oynadığı rolü kavrar.

* İslam’ın tebliğ edilmesi gerektiğini ve bunun önemini öğrenir. * İslam’ı tebliğ ederken dikkat edilmesi gereken hususları fark eder. * Genç sahabilerin İslam’ı tebliğ etmek için gösterdikleri gayreti takdir eder. * Genç sahabilerin İslam’ı tebliğ ederek İslam’ın yayılmasına yaptıkları katkıyı kavrar.10 Soru

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri