6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber, gençleri çok önemserdi ve onlara güvenirdi.
  2. (.....) Hz. Peygamber, gençleri sadece tebliğ faaliyetlerinde görevlendirirdi.
  3. (.....) Gençler, İslam’ın yayılması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır.
  4. (.....) Hz. Peygamber, gençlere karşı sevgi ve şefkat gösterirdi.
  5. (.....) Hz. Peygamber, gençleri ilim öğrenmeye teşvik ederdi.
  6. (.....) Hz. Peygamber, gençlerin hatalarından dolayı onları azarlardı.
  7. (.....) Hz. Peygamber, gençlere sorumluluk vererek onların kabiliyetlerini ortaya çıkarırdı.
  8. (.....) Hz. Peygamber, gençlerin ihtiyaçlarına karşı duyarlılık gösterirdi.
  9. (.....) Gençler, İslam’ın değerlerini yaşatma ve geliştirmede önemli rol oynamalıdırlar.
  10. (.....) Gençler, İslam’ın geleceğini inşa edecek olanlardır.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Peygamber Efendimiz, insanlara hangi iki şeyi müjdelemiştir?

  A) Cennet ve cehennem
  B) Dünya ve ahiret
  C) Allah'a (c.C) ve ahiret gününe kavuşmayı
  D) İyiliği ve kötülüğü

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, insanlara cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, Allah'a (c.c) ve ahiret gününe kavuşmayı müjdelemiştir. 5. Peygamber Efendimiz, insanlara hangi iki şeyi uyarmıştır?

  A) Doğruluk ve dürüstlük       B) Adalet ve yardımseverlik   
  C) Cennet ve Allah             D) Kötülük ve sapıklık        
                                

 6. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, insanları haksızlık ve zulüm, kötülük ve sapıklık konusunda uyarmıştır. 7. Peygamber Efendimiz, "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuştur. Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?

  A) Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı öğretmek için gönderilmiştir.
  B) Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı kısıtlamıştır.
  C) Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı sınırlamıştır.
  D) Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı yasaklamıştır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, insanlara güzel ahlakı öğretmek ve örnek göstermek için gönderilmiştir. 9. Peygamber Efendimiz, "Doğruluk iyiye, iyilik de cennete götürür." buyurmuştur. Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?

  A) Doğruluk, iyilik yapmak için şart değildir.
  B) İyilik yapmak, doğrulukla mümkündür.
  C) Doğruluk ve iyilik, cennete götüren yoldur.
  D) Cennete gitmek için doğru olmaya gerek yoktur.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, doğruluk ve iyiliğin cennete götüren yol olduğunu ifade etmiştir. 11. Peygamber Efendimiz, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz, haksızlık yapılmasına seyirci kalmaz." buyurmuştur. Bu ifadeden ne anlıyorsunuz?

  A) Müslümanlar, birbirlerine karşı adil davranmalıdır.
  B) Müslümanlar, birbirlerine yardım etmelidir.
  C) Müslümanlar, birbirlerinin haklarını korumalıdır.
  D) Tümü

 12. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, bu ifadesiyle Müslümanların birbirlerinin haklarını korumaları gerektiğini vurgulamıştır. 13. Peygamberimizin güzel ahlakından biri de cömertliktir. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz, kendisinden bir şey istendiğinde asla geri çevirmezdi.
  B) Peygamberimiz, sadece darlıkta da cömert davranırdı.
  C) Peygamberimiz, sadece Müslümanlara karşı cömert davranırdı.
  D) Peygamberimiz, sadece fakirlere karşı cömert davranırdı.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, kendisinden bir şey istendiğinde asla geri çevirmezdi. O, insanların en cömertiydi. 15. Peygamberimizin güzel ahlakından biri de doğru sözlülüktür. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz, yalan söylemezdi.
  B) Peygamberimiz, iftira atmazdı.
  C) Peygamberimiz, dedikodu yapmazdı.
  D) Hepsi doğrudur.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, yalan söylemezdi, iftira atmazdı ve dedikodu yapmazdı. O, her zaman doğru sözlüydü. 17. Peygamberimizin güzel ahlakından biri de mütevaziliktir. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz, kendini övmezdi.
  B) Peygamberimiz, başkalarını överdi.
  C) Peygamberimiz, başkalarının hatalarını görmezden gelirdi.
  D) Hepsi doğrudur.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, kendini övmezdi. O, her zaman mütevazıydı. 19. Peygamberimizin güzel ahlakından biri de vefadır. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Peygamberimiz, kendisine yapılan iyiliklere misliyle karşılık verirdi.
  B) Peygamberimiz, kendisine yapılan kötülükleri affetmedi.
  C) Peygamberimiz, kendisine yapılan kötülükleri unutmazdı.
  D) Hepsi doğrudur.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, kendisine yapılan iyiliklere misliyle karşılık verirdi. O, vefalı bir insandı. 21. Peygamberimize itaat etmek, aşağıdakilerden hangisine benzer?

  A) Anne ve babaya itaat etmek.
  B) Öğretmene itaat etmek.
  C) Yasalara itaat etmek.
  D) Hepsi benzer.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimize itaat etmek, anne ve babaya, öğretmene ve yasalara itaat etmek gibidir. Çünkü Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) emirleri doğrultusunda hareket eder. 23. Peygamberimize itaat etmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

  A) Onun sünnetini öğrenmeliyiz.
  B) Onun sözlerini ve yaptıklarını örnek almalıyız.
  C) Onun emirlerine uymalıyız.
  D) Hepsi doğrudur.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimize itaat etmek için onun sünnetini öğrenmeliyiz, onun sözlerini ve yaptıklarını örnek almalıyız ve onun emirlerine uymalıyız. 25. Peygamberimize itaat etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

  A) Allah'ın (c.C) rızasını kazanırız.
  B) Mutlu ve huzurlu oluruz.
  C) Herkes tarafından seviliriz.
  D) Hepsi doğrudur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimize itaat etmek, Allah'ın 27. Peygamberimiz, “Birbirini sevenler Allah katında birbirine yakındır.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, Müslüman kardeşimiz için ne istemeliyiz?

  A) Kendimiz için istediğimizi
  B) Kendimiz için istemediğimizi
  C) Onun için ne istiyorsa onu
  D) Onun için ne istiyorsa tam tersini

 28. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, gerçek bir müminin kendisi için istediğini kardeşi için de istemesi gerektiğini söylemiştir. Bu nedenle, Müslüman kardeşimiz için kendimiz için istediğimizi istemeliyiz. 29. Peygamberimiz, “Kendi kardeşine gülümsemen sadakadır.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, Müslüman kardeşimize gülümsemek bize ne kazandırır?

  A) Allah’ın rızasını kazanırız.
  B) Sevap kazanırız.
  C) Kardeşlik bağlarımızı güçlendiririz.
  D) Hepsi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, gülümsemenin sevabı olduğunu ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söylemiştir. Bu nedenle, Müslüman kardeşimize gülümsemek bize Allah’ın rızasını, sevap ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi kazandırır. 31. Peygamberimiz, “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yüzüstü bırakmaz, ondan yardımını esirgemez.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, Müslüman kardeşimize karşı nasıl davranmalıyız?

  A) Zulmetmemeliyiz.
  B) Yardım etmeliyiz.
  C) Onu yüzüstü bırakmamalıyız.
  D) Hepsi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, Müslüman kardeşimize karşı zulmetmememizi, yardım etmemizi ve yüzüstü bırakmamamızı emretmiştir. Bu nedenle, Müslüman kardeşimize karşı bu şekilde davranmalıyız. 33. Peygamberimiz, “Bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını örter.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, Müslüman kardeşimizin ayıbını örtersek ne olur?

  A) Allah’ın rızasını kazanırız.
  B) Sevap kazanırız.
  C) Kardeşlik bağlarımızı güçlendiririz.
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, Müslüman kardeşimizin ayıbını örtmenin sevabı olduğunu ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söylemiştir. Bu nedenle, Müslüman kardeşimizin ayıbını örtersek Allah’ın rızasını, sevap ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeyi kazanırız. 35. Peygamberimiz, “Kişi, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz.” buyurmuştur. Bu hadisten hareketle, iman etmiş bir Müslümanın kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmesi gerekir. Bu ifadeden hareketle, iman etmiş bir Müslümanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

  A) Kardeşine yardım etmesi
  B) Kardeşinin ayıbını örtmesi
  C) Kardeşinin hatasını düzeltmesi
  D) Kardeşine karşı zulmetmesi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz, iman etmiş bir Müslümanın kardeşine karşı zulmetmemesi gerektiğini söylemiştir. Bu nedenle, iman etmiş bir Müslümanın kardeşine karşı zulmetmesi beklenmez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Detayları

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERİMİZ
  1. Ahlakı Tamamlayan Peygamber
  2. Bir Hadis Öğreniyorum
  3. Müjdeleyen ve Uyaran Peygamber
  4. Peygamberimize Bağlılık ve İtaat
  5. Peygamberimize Salavat
  6. Rahmet Peygamberi
  7. Şefkat ve Merhamet Peygamberi

Ayrıca 6.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

6.1.2.2. Peygamberimizin müjde ve uyarılarını kavrar.

6.1.2.2. Peygamberimizin müjde ve uyarılarını kavrar.

6.1.2.1. Peygamberimizin güzel ahlakını kavrar.

6.1.2.3. Peygamberimizin güzel ahlakını yaşamda uygular.

6.1.2.5. Peygamberimizin güzel ahlakını başkalarına da

2.2.1. Peygamberimizin güzel ahlakını örnek alır.

2.2.1. Peygamberimizin güzel ahlakını örnek alır.

2.2.1. Peygamberimizin güzel ahlakını örnek alır.

2.2.1. Peygamberimizin güzel ahlakını örnek alır.

2.2.3. Peygamberimize itaat eder.

2.2.3. Peygamberimize itaat eder.

Peygamberimizin güzel ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamberimizin güzel ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamberimizin güzel ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamberimizin güzel ahlak ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Peygamberimizin

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 149 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1048 kere doğru, 719 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri