2021-2022 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Kasım 2021  

Miraç olayı peygamberimizin peygamberliğinin kaçıncı yılında yaşanmıştır?

A) 20    B) 15    C) 11    D 9

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Medineli Müslümanlar ile Mekke'li müşrikler arasından yapılan savaşlardan biri değildir?

A) Bedir Savaşı                 B) Uhud Savaşı
C) Hudeybiye savaşı      D) Hendek Savaşı

12 Kasım 2021  

Miraç mucizesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz miraçta Allah katına yükseltilmiştir.
B) Peygamber efendimiz Kudüs'e getirilmiştir.
C) Mescid-i Aksa 'da yaşanmıştır.
D) Oruç ibadeti bu zamanda farz kılınmıştır.

12 Kasım 2021  

İslam tarihinin ilk camisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi        B) Kuba Mescidi
C) Kabe                        D) Mescid-i Aksa

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz Mekke yakınlarında bulunan ............... şehrine giderek burada İslam'ı tebliğ etmek istemiştir. Ancak bu şehrin halkı tarafından taşlanarak şehrin dışına çıkarılmıştır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Taif                  B) Yesrib
C) Yemen            D) Habeşistan

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimize peygamberlik geldikten sonra ............ yıl boyunca gizli tebliğde bulunmuştur.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

12 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimize peygamberlik Hira mağarasında gelmiştir.
B) Peygamberlik 40 yaşında gelmiştir.
C) Peygamber efendimize ilk vahiy olarak Alak suresinin ilk beş ayeti inmiştir.
D) Peygamber efendimize ilk vahiy Medine'de gelmiştir.

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice'ye yaşı diğer eşlerden büyük olduğundan .................. denmekteydi.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Tahire    B) Zahire    C) Kübra    D) Merve

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Sıdk   B) Emanet   C) Tebliğ   D) Ticaret

12 Kasım 2021  

Hılfü'l-fudül (erdemliler topluluğu) ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek amacı ile kurulmuştur.
B) Medine'de kurulmuştur.
C) Peygamber efendimiz genç yaşta bu topluluğa katılmıştır.
D) Adaleti sağlamak amacı ile kurulmuştur.

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimizle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz çalışkan bir gençti.
B) Peygamber efendimiz amcasıyla birlikte ticaret yapardı.
C) Peygamber efendimiz dürüst ve sessiz sakin bir hayat yaşardı.
D) Cahiliye döneminde peygamberlik gelmeden önce peygamber efendimiz günahlar işlerdi.

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz 25 yaşına kadar akrabalarının yanında yaşamıştır.
Buna göre peygamber efendimizin aşağıdakilerden hangisinin yanında yaşamamıştır?

A) Sütannesi Halime        B) Dedesi Abdulmüttalip
C) Amcası Hz. Hamza      D) Amcası Ebu Talip

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz Arap Yarımadasının hangi şehrinde dünyaya gelmiştir?

A) Mekke    B) Medine    C) Yesrib   D) Yemen

12 Kasım 2021  

Peygamber efendimiz (s.a.v)’in beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız ?

A). Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
B) İsraftan kaçınmalıyız
C) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
D) Tıka basa yemek yememeliyiz.

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i dedesi vefat ettikten sonra bakımını üstlenen amcasıdır?

A) Hz. Hamza                B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebu Talip            D) Hz. Ebu Bekir

12 Kasım 2021  

Müşriklerin ağır baskıları ve işkenceleri üzerine zayıf durumda olan Müslümanlardan 90 kişilik gurup Habeşistan denilen ülkeye hicret ettiler. Bu guruba Ebu talibin oğlu olan …………………………… başkanlık etti.
Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

A) Hz. Ali                      B) Hz. Ömer
C) Caferi Tayyar        D) Sad. Ebivakkas

12 Kasım 2021  

İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir?

A) Yasir (r.a) –Sümeyye(r.a)
B) Ammar(r.a)- Hz.Osman
C) Hz. Ömer- Hz. Hamza
D) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin işlevlerinden değildir?

A) Danışma toplantısı yapma
B) Peygamber ilim dersleri verirdi
C) Evsiz Müslüman ve müşrikler barınırdı
D) Elçiler burada kabul edilirdi

12 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in Hz. Hatice ile evliliği sonuca doğan çocuklarından biri değildir?

A) İbrahim                B) Kasım
C) Rukiyye               D) Ümmü Gülsüm

12 Kasım 2021  

Peygamberimizin ilk ve son doğan çocuklarının adları nelerdir?

A) Kasım - İbrahim        B) Kasım- Fatıma
C) Zeynep – Fatıma      D) Fatıma- Abdullah