2021-2022 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


6.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

20 Mayıs 2022  

Hz. Muhammed’in (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır?

A) Hz.İbrahim (as)         B) Hz. Yakub (as)
C) Hz. İsa (as)                 D) Hz. Davud (as)

20 Mayıs 2022  

Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

A) 572 - 632             B) 571 - 632
C) 569 - 631             D) 571 - 630

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yasakladığı davranışlardan değildir?

A) Müslüman kardeşi ile tartışmaya girmek
B) Kırıcı bir şekilde şakalaşmak
C) Hatalı olanları uyarmak
D) Kardeşine yerine getiremeyeceği sözleri vermek

20 Mayıs 2022  

Hz.Peygamber(s.a.v)şöyle buyurmuştur: “Allah’ın rızası ………… rızasından geçer. Allah’ın memnuniyetsizliği de . ………………. memnu­niyetsizliğinden geçer.”
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) babanın   B) annenin   C) dedenin   D) kardeşin

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi farklı bir konuda insanlara öğüt vermektedir?

A) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş sayılmaz.
B) Cennet annenin ayakları altındadır.
C) Onlara (anne-baba) öf bile demeyiniz.
D) Anne cennet kapılarının ortasındadır

20 Mayıs 2022  

Ömer sıra arkadaşına hiç beklemediği bir anda “seni seviyorum kardeşim” demiştir. Buna şaşıran arkadaşı hem mutlu olmuş hem de bu güzelliğin sebebini öğrenmek istemiştir. Ömer de bunun üzerine arkadaşına öğrendiği hadisi söylemiştir.
Ömer’in söylediği Hadis-i Şerif aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmederek haksızlık yapmaz, onu zalimlere de teslim etmez. Kim, kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.”
B) “Bir müminin, kardeşini üç günden fazla terk edip ona küs durması helal değildir.”
C) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.”
D) “Kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!"

20 Mayıs 2022  

Hz. Peygamber Mekke’ye gitmek üzere ihramlı olarak Medine’den yola çıkmıştı. Üsâye denilen yere geldi. Burada gölgede kıvrılıp uyumakta olan bir ceylan gördü. Bunun üzerine bir sahabeden ceylanın yanında beklemesini, herkes geçinceye kadar kimsenin hayvanı rahatsız etmemesini istedi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberimiz tüm canlılara merhamet göstermiştir
B) Peygamberimiz hayvan haklarına uymanın en zarif örneklerinden birini göstermiştir
C) Peygamberimiz sadece ceylanlara özel ilgi göstermiştir
D) Hayvanlara nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize örnek olmuştur

20 Mayıs 2022  

* Bir ihtiyara saygı göstermek Allah’a saygıdan kaynaklanır
* İkramda öncelik yaşlılarındır
* Çocuklar Allah’ın emanetidir
* Evlenen çocuklarla fazla görüşmemek gerekir
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 3     B) 4     C) 1     D) 2

20 Mayıs 2022  

“Zandan (kesin kanıt olmadan varsayımlarla hareket etmekten) sakının. Kuşkusuz (kötü) zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin özel hayatını ve gizli sırlarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp kibirlenmeyin. Birbirinize karşı çekememezlik yapmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun.”
Hadis-i Şerif’e göre; aşağıdakilerden hangisi Müslümanların kardeşliğini zedeleyecek davranışlardan değildir?

A) Kıskançlık             B) Hüsn-i zan
C) Su-i zan                 D) Kibir

20 Mayıs 2022  

Bir gün Beni Seleme kabilesinden bir adam geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü, annem babam öldükten sonra, onlar için yapmam gereken bir görev var mı?” Resûlullah, “Evet, onlara dua etmen, onlar için bağışlanma dilemen, verdikleri sözlerini (vasiyetlerini) yerine getirmen, onlarla bağlı olduğun akrabayı ziyaret etmen ve arkadaşlarına ikramda bulunman gerekir.” Buyurdu
Buna göre aşağıdakilerden hangisi anne/babası ölen bir kimsenin görevlerinden değildir?

A) Onlar için dua eder
B) Vasiyetlerini yerine getirir
C) Babasının dostlarını ziyaret eder
D) Akrabalarıyla ilişkiyi keser

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuk eğitimine dair tavsiyelerinden değildir?

A) Çocuğu güzel ahlaklı yetiştirmek, karnını doyurmaktan daha hayırlıdır buyurmuştur.
B) Çocukların görüşlerine değer vermemiştir
C) Çocuğu eğitmenin cenneti kazanmanın bir yolu olduğunu anlatmıştır
D) Çocuklara bağırıp çağırmaz, ayıplarını yüzüne vurmazdı

20 Mayıs 2022  

"Hiçbir baba, çocuğuna ………………… tan daha üstün bir hediye veremez.”
Hadisinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) güzel ahlak             B) çok harçlık
C) bol yiyecek             D) yüksek not

20 Mayıs 2022  

Sahabiler Peygamberimizin taktığı isimlerle anılmaktan mutluluk duyarlar, unvanlarını isimlerine tercih ederlerdi.
Toprakta yattığı için yüzünde toprak izi çıkan ve bu yüzden Peygamberimizin (s.a.v) “Ebu Turab” dediği sahabi kimdir?

A) Hz. Ebubekir         B) Abdurrahman b. Avf
C) Hz. Ali                     D) Hz. Aişe

20 Mayıs 2022  

* İnsanlar arasında ayrım yapmadan herkesi sabırla dinlerdi
* Toplulukta konuşurken bir kişinin değil herkesin gözlerine bakardı
* İnsanlara isimleriyle hitap ederdi
* Bir çocukla konuşurken onun boy hizasına kadar eğilirdi
Yukarıdaki ifadeler Peygamber Efendimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A) Samimiyeti               B) Cesareti
C) Kararlılığı                  D) Cömertliği

20 Mayıs 2022  

Allah yeryüzünde halife olarak insanı yaratacağını söyleyince melekler ne demişlerdi?

A) Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?...”
B) Çok iyi olur
C) Biz de öyle düşündük
D) Sen ne dersen o olur.

20 Mayıs 2022  

Hangisi ana babamız öldükten sonra onlar için yapılması gereken bir davranış değildir?

A) Onların affedilmesi için dua etmek
B) Mezarlarını en iyi mermerden yaptırmak
C) Onlarla bağlı akrabaları ziyaret etmek
D) Verdikleri sözleri yerine getirmek.

20 Mayıs 2022  

Ahmet Ömere selam verdi ömer selamını almadı Ahmet şöyle düşündü: “Dün Ömer’e selam verdim almadı. Bugünlerde benim yeni aldığım arabayı kıskanıyor olmalı “ Ahmet hangi haram davranışı işlemiş olur?

A) Gıybet     B) Haset     C) İftira     D) Kötü zan

20 Mayıs 2022  

“Hepiniz çobansınız. Hepiniz gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici yönetimindekilerin çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz.” Muhammed Aleyhisselam'ın bu sözünden hangi anlam çıkmaz?

A) Yöneticiler çok yüce insanlardır.
B) Herkes yönettiği kişilerin hesabını verecektir.
C) Çocukların eğitiminden anne de sorumludur.
D) Baba aileden sorumludur.

20 Mayıs 2022  

Ebrehe olayı hangi surede geçer?

A) Liilafi   B) Elemtere   C) Kulhüvellahü   D) İza cae

20 Mayıs 2022  

"Allahtan korkun çocuklarınız arasında.. . . . . . . . . . . . . . . . . . olun.."
Verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) adaletli                     B) sevgi dolu
C) çok zengin               D) aşırı saygılı