2021-2022 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


6.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

6.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Nisan 2022  

Her türlü imkân ve nimetin gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcanmasıdır. Sahip olduğumuz imkân ve nimetleri gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcamaya denir. Açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsraf            B) Dengeli toplum
C) Ecir             D) Hasat

06 Nisan 2022  

Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin çevre duyarlılığı, doğayı sevmesi ve koruması kapsamında değerlendirilemez?

A)’’Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopacak olsa, onu derhal diksin’’
B)’’Her kimin arazisi varsa onu eksin. Eğer onu ekemezse o araziyi kardeşine ektirsin’’
C)’’Allah’tan korkunuz ve derdini anlatamayan zavallı hayvanlara haksızlık etmeyiniz’’
D)’’Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun.’’

06 Nisan 2022  

Peygamberimiz (s.a.v.) insanla toprak arasında yakınlığın kurulmasını, toprakla ilişkilerin koparılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Sahabelerden bazıları çocukların toprakta oynamasını engelleyince, Peygamberimiz (s.a.v.) bunu doğru bulmamış ve toprağı _____________ olarak nitelemiştir.
Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) Çocukların baharı
B) Çocukların oyuncağı
C) Çocukların piknik yeri
D) Çocukların futbol sahası

06 Nisan 2022  

Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sevgi ve merhameti sadece insanlarla sınırlı kalma­mış, doğadaki tüm varlıklara uzanmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) cansız varlıklara bile sevgi gösterilebile­ceğini öğretmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “____ öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz.” Yine Peygamberimiz (s.a.v.), yaşadığı ortamla kendisi arasında sevgi oluşması için Allah’a şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, bizlere _____’yi sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdir
Yukarıda boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

A) Hira/Hicaz            B) Nur/Mekke
C) Uhud/Mekke        D) Uhud/Taif

06 Nisan 2022  

Temizliği sadece ibadete hazırlık aşaması olan abdestle veya kişisel bakımla sınırlandırmamız doğru olmaz. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.), “________ benim için mescit kılındı.” buyurmuştur. Hadis-i şerif ışığında çevreye değer vermenin en önemli belirtisinin mekân temizliğine dikkat etmek olduğunu söyleyebiliriz Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) A’raf    B) Yeryüzü    C) Hima    D) Gökyüzü

06 Nisan 2022  

Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde insanın fiziki çevresine karşı olan sorumluluklarını ____ ile ilişkilendirmiştir. Çünkü _____ eden kişi, hem kendisi gü­vende olan hem de başkalarına güven ortamı sağlayan kimse demektir.
Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?

A) İbret    B) İman    C) Ekoloji    D) İslam

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, “Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin.” Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır?

A) Sokak hayvanları için hayvan barınakları kurmak.
B) Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmamak.
C) Çetin kış şartlarında ormanlık alanlara yiyecek bırakmak.
D) Hepsi

06 Nisan 2022  
Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? a- İhlâs suresini okumalıyız
b- Kelime-i Şehâdet getirmeliyiz
c- Salavât okumalıyız
d- Kelime-i Tevhid’i söylemeliyiz
06 Nisan 2022  
. Allah Kuran’da “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık” buyurmuştur (Kamer suresi, 49)ayetinden anlamamız gereken nedir? a- Her şeyin uyumlu, dengeli ve düzenli yaratıldığı
b- Her şeyin başıboş yaratıldığı
c- Her şeyin tesadüfen yaratıldığı
d- Hiçbiri
06 Nisan 2022  

Peygamberimiz Müslümanı “İnsanların ….. ve ….. emin oldukları(güvendikleri) kişidir” şeklinde tanımlamıştır. Boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir?

A) ayağından-aklından        B) dilinden-gözünden
C) aklından-kuvvetinden      D) elinden-dilinden

06 Nisan 2022  

“Yoldan taş, diken ve kemik gibi rahatsız edici şeyleri uzaklaştırmak sadakadır.” hadisinden hangisi çıkarılamaz?

A) Toplumsal sorumlulukları ibadet çerçevesinde değerlendirmemek.
B) Araçlarımızı yol üzerlerine gelişigüzel park etmemek.
C) Diğer insanların sorunlarını çözme duyarlılığına sahip olmak.
D) Cadde ve sokak çalışmalarında güvenlik tedbirleri almak.

06 Nisan 2022  

Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:“…Allah’ım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?

A) Azmi- Şükrü
B) Sabrı - Merhameti
C) Zikri - Şükrü
D) Tevekkülü - Cömertliği

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?

A) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
B) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
C) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
D) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması

06 Nisan 2022  

Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.” diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azim    B) Tevekkül    C) Şükür    D) Zikir

06 Nisan 2022  

Allah-ü Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Beni anınız ki, ben de sizi anayım!...” (Bakara sûresi, 152. Ayet) Bu ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Allah’a tevekkül etmek
B) Allah’ı çok sevmek
C) Allah yolunda sabretmek
D) Allah’ı çokça zikretmek.

06 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi, Kamer sûresinin, 49. Ayeti “Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık.” Çerçeve­sinde değerlendirilemez?

A) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlaması.
B) Gece ve gündüzün meydana gelmesi.
C) Her varlığın belirli bir görev ve amaç çerçevesinde yaratılmış olması.
D) Plansız yapılaşmanın bitki örtüsünü yok etmesi.

06 Nisan 2022  

Peygamber Efendimiz “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” Buyurmuştur.
Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
B) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
C) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için de ister.
D) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.

06 Nisan 2022  

Peygamber Efendimizi örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Anne babasını üzmez, ihtiyaçları olduğunda onlara yardım eder.
B) Anne babasına karşı saygısız davranışlarda bulunmaz.
C) Yaşlandıklarında anne babasının bakımını üstlenir.
D) Haklı olduğunda anne babasına bağırıp onları kırabilir.

06 Nisan 2022  

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz?

A) Çocuklarına güzel bir isim vermek.
B) Çocuklarını güzel ahlak üzere yetiştirmek.
C) Çocuklarının iyi kötü tüm isteklerini yerine getirmek.
D) Çocuklarının beslenme, barınma eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

06 Nisan 2022  

Peygamberimizin ’’Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler bu davadan vazgeçmem’’ sözü O’nun hangi yönüne işaret eder?

A) Ana babaya saygısına    B) Çevreyi korumasına
C) İnanca bağlılığına           D) Nimete saygısına