10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 CEVAPLARI

 1. Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli rol oynayan mutasavvıflardan biri olan Ahmet Yesevî’nin tasavvuf anlayışının temelinde hangi kavram yer almaktadır?

  A) İlahi aşk           B) Hayvan sevgisi     
  C) Misafirperverlik    D) İnsan sevgisi      
  E) Hoşgörü                                   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ahmet Yesevî’nin tasavvuf anlayışının temelinde ilahi aşk kavramı yer almaktadır. Yesevî, Allah’a olan aşkı ve sevgiyi ön plana çıkaran bir tasavvuf anlayışına sahipti. 3. Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışının temelinde hangi kavram yer almaktadır?

  A) İlahi aşk        B) Allah sevgisi   
  C) Tevhit           D) İnsan sevgisi   
  E) Hoşgörü                             

 4. Cevap: E Açıklama:

  Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışının temelinde hoşgörü kavramı yer almaktadır. Yunus Emre, tüm insanlara karşı hoşgörülü olmanın önemini vurgulamıştır. 5. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin tasavvuf anlayışında ortak olan temel kavramlar hangileridir?

  A) İlahi aşk, Allah sevgisi, tevhit
  B) Allah sevgisi, insan sevgisi, hoşgörü
  C) Tevhit, insan sevgisi, ahlaki değerler
  D) İlahi aşk, tevhit, ahlaki değerler
  E) Allah sevgisi, tevhit, ahlaki değerler

 6. Cevap: E Açıklama:

  Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin tasavvuf anlayışında ortak olan temel kavramlar Allah sevgisi, tevhit ve ahlaki değerlerdir. Bu kavramlar, tasavvuf düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. 7. Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temelini oluşturan zümreler hangileridir?

  A) Askerî, idari ve dinî zümreler
  B) Askerî ve idari zümreler
  C) Askerî ve dinî zümreler
  D) Sadece askerî zümre
  E) Sadece idari zümre

 8. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temelini oluşturan zümreler askerî, idari ve dinî zümrelerdir. 9. Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temel görevleri nelerdir?

  A) Devletin güvenliğini sağlamak ve topraklarını genişletmek
  B) Devletin idari işlerini yürütmek
  C) Devletin dinî işlerini yürütmek
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temel görevleri devleti korumak, topraklarını genişletmek, devleti idari ve dinî açıdan yönetmektir. 11. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan İbn-i Sina, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Hukuk    

 12. Cevap: A Açıklama:

  İbn-i Sina, İslam dünyasının en önemli tıp bilgini olarak kabul edilir. "Tıbbın Kanunu" adlı eseri, tıp alanında yazılmış en kapsamlı eserlerden biridir. 13. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan Biruni, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Hukuk    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Biruni, İslam dünyasının en önemli astronomlarından biridir. "El-Kanun el-Mecidi fi İlmi'l-Hayat" adlı eseri, astronomi alanında yazılmış en önemli eserlerden biridir. 15. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan Anadolu Selçukluları’nın veziri Nizamülmülk, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Siyaset    

 16. Cevap: E Açıklama:

  Nizamülmülk, "Siyasetname" adlı eseri ile İslam dünyasında siyaset biliminin temellerini atan kişi olarak kabul edilir. 17. Osmanlı Devleti'nde ahşap sanatında hangi teknikler kullanılmıştır?

  A) Oyma, şebekeli oyma, kündekârî (geçmE)
  B) Nakış, çiçekleme, kalem işi
  C) Kabartma, rölyef, heykeltıraşlık
  D) Boyama, fırçalama, vernikleme
  E) Desenleme, motifleme, geometrik şekiller

 18. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı ahşap sanatında oyma, şebekeli oyma ve kündekârî (geçme) teknikleri kullanılmıştır. 19. Osmanlı sanatında hangi üsluplar kullanılmıştır?

  A) Selçuklu, Beylikler, Osmanlı
  B) Selçuklu, İran, Osmanlı
  C) Beylikler, İran, Osmanlı
  D) Bizans, Selçuklu, Osmanlı
  E) Bizans, İran, Selçuklu

 20. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı sanatında Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı üslupları kullanılmıştır. 21. Osmanlı sanatında kullanılan malzemeler nelerdir?

  A) Ahşap, taş, mermer    B) Ahşap, taş, toprak   
  C) Ahşap, taş, metal     D) Ahşap, taş, cam      
  E) Ahşap, taş, kumaş                             

 22. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı sanatında ahşap, taş ve mermer gibi malzemeler kullanılmıştır. 23. Osmanlı hâkimiyetiyle Anadolu ve Balkanlardaki şehirlerin yapısında hangi değişiklikler olmuştur?

  A) Şehirlerin nüfusu artmış ve şehirler daha kozmopolit bir yapıya bürünmüştür.
  B) Şehirlerin etrafındaki surlar yıkılmış ve şehirler daha açık bir yapıya kavuşmuştur.
  C) Şehirlerde yeni ticaret ve sanayi alanları oluşturulmuştur.
  D) Şehirlerde yeni eğitim ve kültür kurumları kurulmuştur.
  E) Şehirlerde yeni dinî yapılar inşa edilmiştir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, fetihleri sonucunda Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklar ele geçirmiştir. Bu topraklar üzerinde bulunan şehirler, Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte önemli bir gelişim göstermiştir. Şehirlerin nüfusu artmış ve şehirler daha kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. Bunun nedeni, Osmanlı Devleti’nin farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanlara hoşgörü ile yaklaşmasıdır. 25. Osmanlı Dönemi’nde şehirlerin gelişiminde etkili olan faktörler nelerdir?

  Seçenekler:    A) Fetihler    B) Ticaret    C) Sanayi    D) Eğitim    E) Kültür    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nin genişlemesi, şehirlerin gelişiminde önemli bir etken olmuştur. Fetihler sonucunda ele geçirilen şehirler, Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte önemli bir gelişme göstermiştir. 27. Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerinin temel amacı nedir?

  A) Şehirlerin ticari ve ekonomik gücünü artırmak.
  B) Şehirlerin nüfusunu artırmak.
  C) Şehirlerin kültürel seviyesini yükseltmek.
  D) Şehirlerin savunma gücünü artırmak.
  E) Şehirlerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerinin temel amacı şehirlerin ticari ve ekonomik gücünü artırmaktır. Bu amaçla şehirlerde imaret, bedesten, kervansaray gibi ticari tesisler inşa edilmiştir. 29. Osmanlı şehirleri hangi iki ana kısımdan meydana gelmiştir?

  A) Çarşı ve mahalleler.    B) Kale ve surlar.        
  C) Saray ve pazar.         D) Medrese ve cami.       
  E) Han ve hamam.                                     

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Osmanlı şehirleri genelde iki ana kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar çarşı ve mahallelerdir. Çarşı, şehirlerin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlardır. Mahalleler ise şehir halkının genelde ibadethaneler etrafında gelişen ikamet yerleridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 Detayları

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi IV. ünite test soruları 2; cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

10.3.1.1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin düşünce ve uygulamalarını analiz eder.

10.3.1.1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin düşünce ve uygulamalarını analiz eder.

10.3.1.1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin düşünce ve uygulamalarını analiz eder.

Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temelini oluşturan zümreleri kavrar.

Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfın temel görevlerini kavrar.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerini tanır.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerini tanır.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahipleri

Osmanlı Devleti'nde ahşap sanatının özelliklerini bilir.

Osmanlı sanatında kullanılan üslupları bilir.

Osmanlı sanatında kullanılan malzemeleri bilir.

Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemi kavrar.

Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemi kavrar.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerinin temel amacını anlamalarını amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı şehirlerinin yapısını anlamalarını amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 10 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite TEST 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri