10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I CEVAPLARI

 1. Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin tasavvuf anlayışının temelinde hangi kavram yer almaktadır?

  A) İlahi aşk           B) Allah sevgisi      
  C) Tevhit              D) İnsan sevgisi      
  E) Alçak gönüllülük                          

 2. Cevap: B Açıklama:

  Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî’nin tasavvuf anlayışının temelinde Allah sevgisi kavramı yer almaktadır. Mevlânâ, Allah sevgisini tüm sevgilerin üstünde tutmuş ve Allah’a olan sevgiyi temel alan bir tasavvuf anlayışına sahip olmuştur. 3. Ahî Evran’ın tasavvuf anlayışının temelinde hangi kavram yer almaktadır?

  A) İlahi aşk          B) Allah sevgisi     
  C) Tevhit             D) İnsan sevgisi     
  E) Ahlaki değerler                         

 4. Cevap: D Açıklama:

  Ahî Evran’ın tasavvuf anlayışının temelinde ahlaki değerler kavramı yer almaktadır. Ahî Evran, ahlaki değerleri ön plana çıkaran bir tasavvuf anlayışına sahipti. 5. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin tasavvuf anlayışının halk üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?

  A) Halkın İslam dinini daha iyi anlamasını sağlamıştır.
  B) Halkın İslam dinini daha kolay benim Anadolu’da tasavvuf önderlerinin dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarına sundukları çözüm yolları hakkında hangi çıkarımlar yapılabilir?
  A) Tasavvuf önderleri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmeye çalışmışlardır.
  B) Tasavvuf önderleri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek için dinî ve ahlaki değerlere vurgu yapmışlardır.
  C) Tasavvuf önderleri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için eğitime önem vermişlerdir.
  D) Tasavvuf önderleri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümü için toplumsal dayanışmayı vurgulamışlardır.
  E) Hepsi

 6. Cevap: E Açıklama:

  Anadolu’da tasavvuf önderleri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm üretmeye çalışmışlardır. Bu doğrultuda dinî ve ahlaki değerlere vurgu yapmışlar, eğitime önem vermişler ve toplumsal dayanışmayı vurgulamışlardır. 7. Hacı Bektâş-ı Velî’nin “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözünün Anadolu’da birlik ve beraberliğe olan katkısı nedir?

  A) Anadolu’da farklı din ve inançlardan insanların bir arada yaşamasını sağlamıştır.
  B) Anadolu’da sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
  C) Anadolu’da dinî hoşgörünün gelişmesine yardımcı olmuştur.
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 8. Cevap: D Açıklama:

  Hacı Bektâş-ı Velî’nin “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözü, Anadolu’da farklı din ve inançlardan insanların bir arada yaşamasını, sosyal adaletin sağlanmasını ve dinî hoşgörünün gelişmesini sağlamıştır. 9. Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfa mensup kişilerin imtiyazları nelerdir?

  A) Vergiden muaf olmaları
  B) Eğitim ve öğretimden ücretsiz yararlanmaları
  C) Sosyal güvenceye sahip olmaları
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti’nde askerî sınıfa mensup kişiler vergiden muaftır, eğitim ve öğretimden ücretsiz yararlanırlar, sosyal güvenceye sahiptirler. 11. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan Farabi, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Hukuk    

 12. Cevap: D Açıklama:

  Farabi, İslam felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Felsefe, mantık, matematik, fizik, müzik, tıp, astronomi gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır. 13. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan Ebu Hanife, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Hukuk    

 14. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Hanife, İslam hukukunun en önemli temsilcilerinden biridir. "Kitab el-Ahkam" adlı eseri, İslam hukukunun temel eserlerinden biridir. 15. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerinden biri olan İmam Gazali, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Felsefe    E) Hukuk    

 16. Cevap: D Açıklama:

  İmam Gazali, İslam felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. "El-İhya Ulumiddin" adlı eseri, İslam felsefesinin temel eserlerinden biridir. 17. Osmanlı dokumacılığının merkezi hangi şehirdir?

  A) Konya    B) Bursa    C) İstanbul    D) Edirne    E) Şam    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bursa, Osmanlı dokumacılığının merkeziydi. 19. Osmanlı sanatında hangi sanat dalları gelişmiştir?

  A) Mimari, resim, edebiyat      B) Mimari, müzik, edebiyat     
  C) Mimari, heykel, edebiyat     D) Mimari, tiyatro, edebiyat   
  E) Mimari, sinema, edebiyat                                    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı sanatında mimari, resim, edebiyat gibi sanat dalları gelişmiştir. 21. Osmanlı sanatının özellikleri nelerdir?

  A) Özgün, zengin, çeşitlilik    B) Özgün, sade, çeşitlilik     
  C) Özgün, zengin, sade          D) Zengin, çeşitlilik, sade    
  E) Sade, çeşitlilik, özgün                                     

 22. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı sanatı özgün, zengin ve çeşitlilik özellikleri taşır. 23. Osmanlı sanatının dünya kültürüne katkıları nelerdir?

  A) Mimari, edebiyat, müzik      B) Mimari, resim, edebiyat     
  C) Mimari, heykel, edebiyat     D) Mimari, tiyatro, edebiyat   
  E) Mimari, sinema, edebiyat                                    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı sanatı mimari, edebiyat ve müzik alanlarında dünya kültürüne önemli katkılar sağlamıştır. 25. Osmanlı Dönemi’nde şehirlerin sosyal yapısı nasıldır?

  A) Şehirlerde farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanlar yaşamaktadır.
  B) Şehirlerde eğitim ve kültür faaliyetleri oldukça gelişmiştir.
  C) Şehirlerde ticaret ve sanayi önemli bir yere sahiptir.
  D) Şehirlerde mimari ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  E) Hepsi

 26. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Dönemi’nde şehirler, farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanların bir arada yaşadığı kozmopolit yapıya sahiptir. Şehirlerde eğitim ve kültür faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Ticaret ve sanayi önemli bir yere sahiptir. Mimari ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 27. Osmanlı Devleti'nde şehircilik anlayışının temel özellikleri nelerdir?

  A) Şehir merkezlerinde imaret, bedesten, kervansaray, pazar yeri, ulu cami gibi toplumsal, ticari ve dinî tesisler yer alır.
  B) Şehirler genellikle çarşı ve mahallelere bölünmüştür.
  C) Şehirlerin planlı bir şekilde kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.
  D) Şehirlerin imar ve iskân faaliyetlerinde vakıflar önemli rol oynamıştır.
  E) Şehirlerin ticari ve ekonomik bakımdan gelişmiş, ana yol üzerindeki şehirlerde daha fazla imaret, bedesten ve kervansaray gibi tesisler görülür.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Osmanlı şehirleri genellikle imaret, bedesten, kervansaray, pazar yeri, ulu cami gibi toplumsal, ticari ve dinî tesisler etrafında şekillenmiştir. Bu tesisler şehirlerin planlı bir şekilde kurulduğunun göstergesidir. 29. Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerini kimler yürütmüştür?

  A) Padişah ve devlet adamları.
  B) Şehir halkı.
  C) Vakıflar.
  D) Askerler.
  E) Din adamları.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerini vakıflar yürütmüştür. Vakıflar, padişah, padişah çocukları ve eşleri ile devlet adamları tarafından kurulan ve ihtiyaç duyulan dinî, sosyal ve ticari hizmet binaları inşa etmek için kullanılan kurumlardır. 31. Osmanlı şehirleri hangi coğrafi bölgelerde yaygın olarak kurulmuştur?

  A) Anadolu ve Balkanlar.
  B) Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu.
  C) Anadolu ve Orta Doğu.
  D) Balkanlar ve Orta Doğu.
  E) Anadolu ve Kuzey Afrika.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre, Osmanlı şehirleriYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I Detayları

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)
  1. Coğrafi keşiflerin Avrupa'nın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilir.
  2. I. Selim (yavuz) döneminde Osmanlı Devleti Safevi ve Memlük devletleri arasındaki askeri ve siyasi ilişkileri sorgulayabilir
  3. I. Süleyman (Kanuni) döneminin siyasi ve askeri faaliyetlerinin dünya gücü olmasına etkilerini açıklayabilir.
  4. İstanbul'un fethinin nedenlerini, fetih sürecini ve sonuçlarını açıklayabilir.
  5. Osmanlı Devleti'nin askeri teşkilatının gelişimini ve eğitim sisteminin temel özelliklerini ve işleyişini karşılaştırabilir.
  6. Osmanlı Devletinin hukuk sisteminin özelliklerini, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeleri açıklayabilir, çağdaşı olan Avrupa devletlerinin bu alandaki gelişmelerini karşılaştırabilir.
  7. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toplumsal yapısını analiz ederek millet sisteminin toplumsal yaşama etkilerini açıklayabilir.
  8. XV. ve XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde bilim, sanat ve kültür alanındaki gelişmeleri değerlendirebilir.

Ayrıca 10.sınıf tarih dersi IV. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

10.3.1.1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin düşünce ve uygulamalarını analiz eder.

10.3.1.1. Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan mutasavvıf ve alimlerin düşünce ve uygulamalarını analiz eder.

Osmanlı Devleti’nde tasavvuf önderlerinin siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm yolları sunduğunu kavrar.

Hacı Bektâş-ı Velî’nin “Yetmiş iki milleti bir tutmak” sözünün Anadolu’da birlik ve beraberliğe olan katkısını kavrar.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerini tanır.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerini tanır.

4.3.1. Osmanlı padişahlarının düşünce dünyalarına etki eden ilim ve irfan sahiplerini tanır.

Osmanlı dokumacılığının merkezini bilir.

Osmanlı sanatının dallarını bilir.

Osmanlı sanatının özelliklerini bilir.

Osmanlı sanatının dünya kültürüne katkılarını bilir.

Osmanlı Devleti’nin şehirleşmeye verdiği önemi kavrar.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı şehircilik anlayışının temel özelliklerini tanımasını amaçlamaktadır.

Bu soru, öğrencilerin Osmanlı Devleti'nde imar ve iskân faaliyetlerini yürüten kurum ve kuruluşları tanımalarını amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınavı 10.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Tarih IV. Ünite Test I sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri