Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Hangi durumlarda sekme yapılır?

  A) Ayetin sonunda           B) Ayetin ortasında        
  C) Ayetin başında           D) Sadece bazı surelerde   

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ayetin ortasında. Kuran-ı Kerim'in okunmasında, ayetin ortasında kısa bir duraklama yapmak için sekme yapılır. Bu sekme, bazı durumlarda birkaç kelime veya cümle sonunda da yapılabilir, ancak genellikle ayetin ortasında yapılır. Bu sekme, okuyucunun ayeti daha iyi anlamasına yardımcı olur ve Kuran-ı Kerim'in doğru bir şekilde okunmasını sağlar. 3. Sekte hangi dilde bir kelime?

  A) Türkçe    B) Arapça    C) İngilizce    D) Almanca

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Arapça'dır. "Sekte" kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, "duraklama, kesinti" gibi anlamlara gelir. Arapça, İslam'ın kutsal kitabı olan Kuran'ın da yazıldığı dildir. Bu nedenle, İslami terimlerde ve dini literatürde sıklıkla kullanılır. 5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Medd-i Munfasıl" yapılmıştır?

  A) سَوْفَى    B) بِتْرَ    C) قَالَتْ    D) يَفْهَمُوْنَ    E) مِنْهَا

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "يَفْهَمُوْنَ" kelimesidir. Medd-i Munfasıl, "işaretli medd" olarak da bilinen, bir harfin kesintiye uğradığı ve harfin uzatıldığı bir Arapça okuma tarzıdır. Medd-i Munfasıl yapmak için, harfin üzerindeki hareke işareti kesintiye uğratılır ve harf uzatılır. Bu okuma tarzı özellikle Kuran-ı Kerim'in okunmasında önemlidir. 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Medd-i Muttasıl'a örnek değildir?

  A) كِتَابٌ    B) فَصْلٌ    C) سُورَةٌ    D) جَمِيعٌ    E) قَائِمُونَ

 8. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) قَائِمُونَ dir. Medd-i Muttasıl, bir harfin sukunlu okunarak önceki harfin sesli okunmasıdır. Bu nedenle E seçeneği bu özelliği taşımamaktadır. 9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Medd-i Muttasıl'ın son harfinin çift harekeli (şeddeli) olan çeşididir?

  A) قُرْآنٌ    B) قَائِمُونَ    C) صَدِيقٌ    D) رَبٌّ    E) فَتَاةٌ

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) قَائِمُونَ. Medd-i Muttasıl, bir harfin kendisinden sonraki harfle birleştirilerek uzatılmasıdır. Bu uzatma işareti iki şekilde olabilir: kalın veya ince. Ancak bazı durumlarda harfin üzerinde hem kalın hem de ince birer şedde bulunur. Buna çift harekeli şedde denir. Bu soruda, sadece kelime sonundaki harfler dikkate alındığında, B seçeneği olan "قَائِمُونَ" çift harekeli şeddeli bir Medd-i Muttasıl örneğidir. 11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Medd-i Muttasıl'ın son harfinin yalın (tek harekeli) olan çeşididir?

  A) عَالِمٌ    B) جَبَلٌ    C) كَافِرٌ    D) مُؤْمِنٌ    E) جَمِيعٌ

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "مُؤْمِنٌ" kelimesidir. Medd-i Muttasıl, Arapça dilbilgisinde bir uzatma kuralıdır ve bazı kelimelerin son harfi çift harekeli (şeddeli) veya yalın (tek harekeli) olarak okunabilir. 13. Hurûf-u Mukatta’a, hangi surenin başında yer almaz?

  A) Bakara Suresi        B) Al-i İmran Suresi   
  C) Nisa Suresi          D) Meryem Suresi       
  E) Fatiha Suresi       

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Fatiha Suresi. Hurûf-u Mukatta’a, Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında yer alır ancak Fatiha Suresi'nin başında yer almaz. Hurûf-u Mukatta’a, gizemli harfler olarak da adlandırılır ve surelerin başında yer aldıkları için önemli bir yer tutarlar. Bu harfler hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Kur'an'ın mucizevi yapısına ve derin anlamlarına işaret ettikleri düşünülür. 15. Hurûf-u Mukatta’a'nın anlamı ne olabilir?

  A) Gizemli harfler
  B) Uzun harfler
  C) Kısa harfler
  D) Kıvrımlı harfler
  E) Sadece Arapça bilenler tarafından okunabilen harfler

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Gizemli harfler. Hurûf-u Mukatta’a, Arap alfabesindeki bazı harflerin, Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında yer alması ancak anlamının gizli kalması sebebiyle verilen isimdir. Bu harfler arasında Lam, Mim, Sad, Kaf gibi harfler yer alır ve bu harfler surenin başında yer alırken, anlamları genellikle bilinmez. Bu sebeple, Hurûf-u Mukatta’a, gizemli harfler olarak adlandırılır. 17. "Elif-Lam" takısı olmadan kullanılan kelimeler hangi isim türünde kullanılır?

  A) Müennes isimler                     B) Müzekker isimler                   
  C) Cem isimleri                        D) Mevzular isimleri                  
  E) İsimlerde tekil çoğul fark etmez   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Müzekker isimler. "Elif-Lam" takısı, sadece müzekker (eril) isimlerin başına geldiğinde kullanılır. Müennes (dişi) isimler, cem isimleri, mevzular isimleri gibi diğer isim türleri "Elif-Lam" takısı olmadan kullanılır. 19. "Med" kelimesi hangi anlama gelir?

  A) Uzatma    B) Kısaltma    C) Çoğaltma    D) Ekleme    E) Çıkarma

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Kısaltma"dır. "Med" kelimesi, Arapça'da "kısaltma" veya "kısaltılmış" anlamına gelir ve Arapça'nın gramer kurallarında sıkça kullanılır. Örneğin, bazı Arapça kelimeler çeşitli eklerle uzatılabilir veya kısaltılabilir ve bu kısaltmalar "med" olarak adlandırılır. 21. Okunmayan "elif" hangi durumlarda kullanılır?

  A) "Elif-Lam" takısından sonra gelen "lam" harfinin yanında
  B) "Elif-Lam" takısından sonra gelen "sin" harfinin yanında
  C) "Elif-Lam" takısından sonra gelen "mim" harfinin yanında
  D) "Elif-Lam" takısından sonra gelen "ra" harfinin yanında
  E) "Elif-Lam" takısından sonra gelen "kaf" harfinin yanında

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Elif-Lam' takısından sonra gelen 'lam' harfinin yanında" şeklindedir. "Elif" harfi Arap alfabesindeki harflerden biridir ve genellikle bir kelimenin başında kullanılır. Ancak bazı özel durumlarda, özellikle Kur'an'ın okunmasında, "Elif-Lam" takısı olarak adlandırılan bir takı kullanılır ve bu takıdan sonra gelen "lam" harfi ile birlikte "elif" okunmaz. Bu, Arapça okuma kurallarından biridir ve Kur'an'ın doğru bir şekilde okunabilmesi için önemlidir. 23. Hangi hareke "a" harfinin üzerine konur?

  A) Üstün    B) Esre    C) Ötre    D) Cezim    E) Şedde

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Üstün"dür. "Üstün" harekesi, "a" harfi gibi ünlülerin üzerine konularak telaffuzunun uzatılmasını sağlar. Bu hareke Arap alfabesi harflerinin okunuşunu belirlemek için kullanılır. 25. Hangi hareke "u" harfinin üzerine konur?

  A) Üstün    B) Esre    C) Ötre    D) Cezim    E) Şedde

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Üstün" harekesidir. "Üstün" harekesi, "u" harfinin üstüne yerleştirilerek okunması gereken harfi uzatır ve vurgular. Örneğin, "süt" kelimesindeki "u" harfi "üstün" harekesi ile yazıldığında "sütü" olarak okunur. Bu şekilde hareke kullanımı, Türkçe dilbilgisinde oldukça önemli bir yer tutar. 27. Cezim aşağıdaki hangi harekelerle kullanılır?

  A) Üstün, Esre, Ötre      B) Esre, Ötre, Şedde     
  C) Ötre, Şedde, Fetha     D) Fetha, Kesre, Damma   
  E) Şedde, Fetha, Kesre   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Esre, Ötre, Şedde'dir. Cezim, Arapça kelime ve cümlelerdeki harflerin uzun okunması anlamına gelir ve Arapça okunuş kurallarına göre belirli harflerle yazılmış kelimelerde uygulanır. Cezim kullanmak için Esre, Ötre ve Şedde harekeleri kullanılır ve bu harekelerin kombinasyonları farklı cezim çeşitlerini oluşturur. 29. Cezim hangi harflerin üzerinde kullanılır?

  A) Sadece Nun harfi üzerinde
  B) Sadece Ra harfi üzerinde
  C) Sadece Sin harfi üzerinde
  D) Nun, Ra ve Sin harfleri üzerinde
  E) Farklı harfler üzerinde kullanılabilir

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Sadece Nun harfi üzerinde" dir. Cezim sadece Arap alfabesi Nun harfi üzerinde kullanılan bir işarettir. Nun harfi ayrıca bazı Arapça kelimelerin sonunda da kullanılır ve cezim bu kelimelerde de görülebilir. 31. "Elif, Vav, Ya" med harflerinin diğer med harflerinden farkı nedir?

  A) Tek heceli kelimelerde kullanılırlar.
  B) Uzun okunurlar.
  C) Harf-i tariflerinde kullanılırlar.
  D) Fathatan harfinin üstünde kullanılırlar.
  E) İmla kurallarına göre yazılırken kullanılırlar.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Harf-i tariflerinde kullanılırlar. "Elif, Vav, Ya" med harfleri, bir harfin okunuşunu uzatmak için kullanılan med harfleridir. Diğer med harflerinden farklı olarak, sadece bir harf-i tarif (tanımlama harfi) olarak kullanılırlar ve kendileri okunmazlar. Bu nedenle, Kur'an okurken doğru bir telaffuz için bu harflerin kullanımı önemlidir. 33. Tenvin ne anlama gelir?

  A) Noktalama işaretidir.
  B) İki harf arasında okunan ses uzatılır.
  C) Kelimenin sonundaki harf sesi uzatılır.
  D) Sakin harflerin okunmasını sağlar.
  E) Kelimenin sonundaki harf iki kere okunur.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır, yani "İki harf arasında okunan ses uzatılır." Tenvin işareti, Arapça'da iki sessiz harfin arasında okunan bir sessiz harfin okunuşunu uzatmak için kullanılır. Örneğin, "kitab" kelimesindeki "b" harfi normalde sessiz olarak okunur, ancak "kitabı" kelimesindeki son "b" harfi tenvin işareti ile uzatılır. Bu, sesli harflerin okunuşunu daha doğru bir şekilde temsil etmek için kullanılır. Tenvin, Arapça okuma kurallarının önemli bir parçasıdır ve Arapça öğrenenlerin öğrenmesi gereken bir konudur. 35. Tenvin işareti hangi harflerle kullanılır?

  A) Alif, Lam, Mim harfleriyle.
  B) Tek harfli kelimelerle.
  C) Harf-i tariflerde kullanılan harflerle.
  D) Noktalama işaretleriyle.
  E) Kelimelerin sonundaki sessiz harflerle.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tenvin işareti kelimenin sonundaki sessiz harflerle kullanılır. Türkçe'de bu işaret, bir kelimenin sonundaki sessiz harflerin okunmayacağını gösterir. Örneğin, "kitabı" kelimesindeki son "b" harfi tenvin işareti ile gösterilir ve kelime "kitab" şeklinde okunur. 37. Med-Kasr kelimesi hangi harf veya harflerin kasrıyla oluşan bir kelimedir?

  A) Mim    B) Sin    C) Nun    D) Yasin    E) Ra

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Nun'dur. "Med-Kasr" kelimesi, Arapça'da Nun harfinin kasrıyla oluşan bir kelime grubudur. Bu kelime grubu, Kur'an-ı Kerim'in okunuşuna dair kurallardan biridir ve kelimenin son harfi olan Nun harfinin bir önceki harfe (genellikle Med harfine) kasrıyla oluşur. 39. Aşağıdakilerden hangisi "Med" kelimesi için kullanılan bir terimdir?

  A) Arapça'da "uzatmak" anlamına gelir.
  B) Kelime sonunda bulunan harf veya hareke uzun okunur.
  C) Kelime sonunda bulunan harf veya hareke kısa okunur.
  D) Kelime başında bulunan harf veya hareke uzun okunur.
  E) Hem kelime başında hem de kelime sonunda bulunan harfler kısa okunur.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kelime sonunda bulunan harf veya hareke kısa okunur." dir. "Med" kelimesinde "damma" adı verilen bir hareke kullanıldığından, kelime sonunda bulunan "damma" kısa okunur. Arap alfabesi ve telaffuz kurallarıyla ilgili bilgiler bu sorunun cevabını bulmada kullanılabilir. 41. Med-Kasr kuralı sadece hangi harflerle ilgilidir?

  A) Alef, Lam, Mim    B) Ha, Mim    C) Ra, Sin, Nun    D) Ye, Sin    E) Kaf, Nun

 42. Cevap: B Açıklama:

  Med-Kasr kuralı sadece "Ha, Mim" harfleri ile ilgilidir. Bu kural, Arapça'nın belirli bir okunuş kurallarına göre okunmasını sağlar ve bu harfler belirli bir kelime içinde bazı durumlarda sessiz kalır veya uzatılır. Bu kural özellikle Kuran-ı Kerim okurken kullanılır ve doğru okunması, anlamın doğru anlaşılması için önemlidir. 43. Aşağıdaki kelimelerden hangisi "okunmayan elif" örneğine sahip değildir?

  A) بَقِيَّةٌ    B) رَبِّيَّةٌ    C) بَعِيدٌ    D) فَوْزٌ    E) تَمَنَّى

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) بَعِيدٌ" kelimesidir. "Okunmayan elif" örneği, elif harfinin üstündeki harekeye rağmen okunmamasıdır. Bu nedenle, "بَقِيَّةٌ" kelimesindeki elif harfi okunmayacakken, "رَبِّيَّةٌ" ve "فَوْزٌ" kelimelerindeki elif harfleri okunmayacaktır. "تَمَنَّى" kelimesinde ise hiçbir elif harfi yoktur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Detayları

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca Lise Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından 9.sınıflar için hazırlanmıştır

İslamiyet'in önemli kavramlarından biri olan Kuran-ı Kerim'in doğru bir şekilde okunması ve anlaşılmasını vurgular.

Bir terimin dil bilgisini ve kökenini bilmek, o terimi daha doğru ve etkili bir şekilde kullanmaya yardımcı olabilir.

Arapça okuma kurallarını anlamalarını ve doğru uygulamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Arapça dilbilgisi kurallarını ve medd-i muttasıl kavramını anlama becerisini ölçmektedir.

Arapça'da uzatma işaretleri olan Medd-i Muttasıl'ın farklı çeşitlerini tanımaya yönelik bir kazanım elde edebilirler.

Kelimenin son harfi olan "ن" harfi yalın olarak okunmaktadır. Medd-i Muttasıl konusu Arapça dilbilgisi öğrenirken önemlidir.

Kur'an-ı Kerim'in surelerinin başındaki Hurûf-u Mukatta’a harflerini tanıması ve hangi surelerin başında yer almadığını bilmeleri beklenir.

İslamiyet kültürüne ve Kur'an-ı Kerim okuma pratiğine ait bir kazanımdır.

Arapça dilbilgisi açısından önemlidir.

Arapça'da dil bilgisi kavramlarını anlamak ve doğru bir şekilde kullanmak için temel bir bilgiye sahip olmaktır.

Arapça okuma kurallarını bilme ve uygulama becerisini ölçmektedir.

Arap alfabesi harflerini doğru okuyarak ve yazarak doğru telaffuz ve yazım becerilerinin geliştirilmesidir.

Türkçe yazım kurallarına uygun hareke kullanımını bilmek.

Arapça dil bilgisi ve yazım kurallarını öğrenmek ve uygulamak için tasarlanmıştır.

Arap alfabesi ve cezim işaretinin kullanımıdır.

Öğrenciler, Kur'an'ın doğru bir telaffuz için belirli harf-i tariflerinin kullanımının önemini anlarlar.

Arapça okuma kurallarını anlamalarına ve Arapça okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Arapça alfabesine ve Kur'an-ı Kerim'in okunuş kurallarına dair bilgi sahibi olmaktır.

Arapça dilbilgisi ve telaffuz kurallarını anlamak ve Arapça kelimelerin okunuşlarını doğru bir şekilde belirleyebilmektir.

Arapça okuma kurallarına ve Kuran-ı Kerim'in okunmasına aşina olmalarını gerektirir.

Arapça okuma ve yazma kurallarını anlamak ve Arapça kelime dağarcığını genişletmek önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 30 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.