Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Mâûn suresinde eleştirilen davranışlar nelerdir?

  A) Yetimi korumamak ve yoksula yardım etmemek
  B) Namaz kılmamak ve oruç tutmamak
  C) Putlara tapmak ve büyü yapmak
  D) Zina etmek ve hırsızlık yapmak
  E) Cimrilik ve gösteriş

 2. Cevap: A Açıklama:

  Mâûn suresi, yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayan ve namazını ciddiye almayan riyakarları eleştirir. 3. Kevser suresi neyi müjdeler?

  A) Peygamber Efendimize verilecek olan havuz
  B) Hz. Ali'nin halifeliği
  C) Mekke'nin fethi
  D) İslam'ın son peygamberi olduğunu
  E) Cennetin nimetlerini

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kevser suresi, Peygamber Efendimize verilecek olan Kevser isimli cennet havuzundan bahseder. 5. Tecvid ilminin konusu nedir?

  A) Kur'an'ın lafızları          B) Kur'an'ın manaları          
  C) Kur'an'ın tefsiri            D) Kur'an'ın tarihçesi         
  E) Kur'an'ın nüzul sebepleri                                   

 6. Cevap: A Açıklama:

  Tecvid ilmi, Kur'an harflerinin mahreç ve sıfatlarını ele alır. 7. Kur'an'ın "tertil" üzere indirildiği ne anlama gelir?

  A) Yavaş ve tane tane okunması
  B) Hızlı ve yüksek sesle okunması
  C) Ezberleyerek okunması
  D) Arapça olarak okunması
  E) Farklı dillerde okunması

 8. Cevap: A Açıklama:

  "Tertil", harflerin güzel çıkarılması ve durulacak yerlerin iyi bilinmesi anlamına gelir. 9. Kur'an'ın lafız ve manalarındaki ahenk nasıl ortaya çıkar?

  A) Yüksek sesle okunarak
  B) Ezberleyerek
  C) Tecvid kurallarına uygun okunarak
  D) Tefsir edilerek
  E) Okumadan dinlenerek

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tecvid kuralları, Kur'an lafızlarının doğru ve güzel okunmasını sağlayarak ahenk oluşturur. 11. Tecvid ilmini sistematik hâle getirenler kimlerdir?

  A) Sahabe-i Kiram
  B) Allah'ın elçileri
  C) Tabiinler ve sonraki nesiller
  D) İslam âlimleri
  E) Müfessirler

 12. Cevap: C Açıklama:

  Tecvid ilmini sistematik hâle getirenler, sahabe-i Kiram'ın uygulamalarını tespit eden tabiinler ve sonraki nesillerdir. 13. Medd-i muttasıl kaç elif miktarı uzatılır?

  A) Bir    B) İki    C) Dört    D) Altı    E) Sekiz    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Medd-i muttasıl, med harfinden sonra hemzenin geldiği ve hemze ile med harfinin aynı kelimede bulunduğu durumlarda oluşur ve dört elif miktarı uzatılır. 15. Aşağıdakilerden hangisi medd-i munfasıl örneğidir?

  A) َاٰيَات    B) اَبَدًا    C) جَٓان    D) صَفآت    E) عَلِيمًا    

 16. Cevap: D Açıklama:

  Medd-i munfasıl, med harfinden sonra hemzenin geldiği ve hemze ile med harfinin ayrı kelimelerde bulunduğu durumlarda oluşur. 17. Tenvin veya sakin nundan sonra hangi harften sonra ihfa yapılması vaciptir?

  A) Zel (ذ)    B) Ra (ر)    C) Sin (س)    D) Lam (ل)    E) He (هـ)    

 18. Cevap: A Açıklama:

  İhfa harfleri "ضَع ْ ظَالِمًا زِد ْ تُقَا دُم ْ طَالِبًا فَتَرَي صِف ْ ذَا ثَنَا جُود َ شَخْص ٍ قَد ْ سَمَا كَرَمَا" beytindeki ilk harflerdir. 19. Aşağıdakilerden hangisi medd-i lîn değildir?

  A) دَآئِرَة ُ السَّوْء ِ    B) خَوْف ْ مِن             
  C) حَذَر َ الْمَوْت ِ       D) عَلَيْه ِ               
  E) جَنَّتَيـْن ِ                                       

 20. Cevap: D Açıklama:

  Medd-i lîn, lîn harfinden sonra gelen ârızî sükûnlu cezimli vav veya yadır. Bu seçenekte cezimli vav veya ya bulunmadığı için medd-i lîn değildir. 21. Aşağıdakilerden hangisi medd-i lâzım harfi müsakkalenin örneğidir?

  A) أَلِف ْ آلمِّيم ْ ( )ٓٓ ال    B) شَرَف ٌ قَدَآنَا            
  C) جَآءَت َ السَّاعَةُ          D) كَفٰـى بِاللّٰهِ شَهِيداً    
  E) وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا                                    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Medd-i lâzım harfi müsakkale, med harfi ile şeddeli harfin aynı kelimede bulunmasıyla oluşur. Bu seçenekte med harfi ile şeddeli lâm harfi aynı kelimededir. 23. Tenvin veya sakin nundan sonra ötre ile gelen harf, tenvinin vasıl kılıp kılamamasıyla hangi tecvid kuralına ayrılır?

  A) İhfa    B) İzhar    C) İklab    D) İdgam    E) Vakıf    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Tenvin veya sakin nundan sonra ötre ile gelen bir harf varsa, tenvinin vasıl kılınıp kılınmaması idgam tecvid kuralını belirler. 25. Hangi idgam türünde, iki harf aynı mahreçte ancak farklı sıfatlarda buluşur?

  A) İdgam-ı misleyn         B) İdgam-ı mütecaniseyn   
  C) İdgam-ı mütekaribeyn    D) İdgam-ı bila-gunne     
  E) İdgam-ı mea'l-gunne                               

 26. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı mütecaniseyn, mahreçleri aynı ancak sıfatları farklı olan harflerin idgam edilmesidir. 27. Aşağıdaki kelimelerde hangi idgam çeşidi yapılmıştır? "دُنْيَا"

  A) İzhar                   B) İdgam-ı bila-gunne     
  C) İdgam-ı mea'l-gunne     D) İdgam-ı misleyn        
  E) İdgam-ı mütekaribeyn                              

 28. Cevap: A Açıklama:

  "دُنْيَا" kelimesinde tenvinli bir nun harfi bulunmasına rağmen, idgam yapılmamıştır. Çünkü nun harfiyle idgam yapılan harf farklı bir kelimede bulunmaktadır. 29. İdgam-ı mütekaribeyn hangi iki harf grubu arasında gerçekleşir?

  A) Kaf ve kef      B) Lam ve ra      
  C) Nun ve mim      D) Sin ve şın     
  E) Zühre ve zal                      

 30. Cevap: A Açıklama:

  İdgam-ı mütekaribeyn, kaf ve kef harf grupları arasında gerçekleşir. 31. Aşağıdakilerden hangisi idgam-ı şemsiyye kuralına örnektir?

  A) رَبَّنَــا اغْفِــر ْ ل۪ــي
  B) ِاَلْشَّمْس
  C) يُصَلُّون
  D) مِنَ النَّــاس
  E) فِي قُلُوبِهِم ْ مَرَض

 32. Cevap: B Açıklama:

  İdgam-ı şemsiyye, lâm-ı tariften sonra şemsi harflerden biri geldiğinde gerçekleşir ve örnekte "الشمس" kelimesi bu kurala uygundur. 33. Ra harfinin kalın okunduğu durumlardan biri hangisidir?

  A) Harekesi esre olduğunda
  B) Lîn harfi olan ya'dan sonra geldiğinde
  C) Kendinden önce isti'lâ harflerinden biri geldiğinde
  D) Hem ra harfi hem de ra harfinden önceki harf sakin olduğunda
  E) Sonra harekeli mim gelirse

 34. Cevap: C Açıklama:

  Ra harfi, kendinden önce isti'lâ harflerinden biri geldiğinde kalın okunur. 35. Ra harfinin hem kalın hem de ince okunabildiği durumlardan biri hangisidir?

  A) Kendinden önce arızî esreli vasıl hemze gelirse
  B) Kendinden önce lîn harflerinden ya gelirse
  C) İsti'lâ harfi harekesi esre olduğunda
  D) Hem ra harfi hem de ra harfinden önceki harf sakin olduğunda
  E) Sonra harekeli be gelirse

 36. Cevap: C Açıklama:

  Ra harfi, isti'lâ harfi harekesi esre olduğunda hem kalın hem de ince okunabilir. 37. İmam Asım kıraatında hangi ayetlerde sekte yapılır?

  A) Yâsîn 52, Mutaffifîn 14, Kıyâme 27 ve Kehf 1
  B) Bakara 255, Al-i İmran 35, Nisa 157 ve Maide 47
  C) En'am 108, A'raf 12, Yunus 10 ve Hud 15
  D) Yusuf 53, Ra'd 38, İbrahim 22 ve Hicr 25
  E) Nahl 123, İsra 36, Kehf 28 ve Meryem 34

 38. Cevap: A Açıklama:

  İmam Asım kıraatında Yâsîn 52, Mutaffifîn 14, Kıyâme 27 ve Kehf 1 ayetlerinde sekte yapılır. 39. Zamirin uzatılmadan okunduğu durumlardan biri hangisidir?

  A) Zamirden önceki harf harekeli olduğunda
  B) Zamirden önceki harf hareketsiz veya cezimli olduğunda
  C) Zamir, geçiş yapılarak sonraki bir kelimeye bağlandığında
  D) Zamir, kelimenin aslından olduğu için kullanıldığında
  E) Zamirin üzerinde vav harfi olduğunda

 40. Cevap: B Açıklama:

  Zamirin uzatılmadan okunduğu durumlardan biri, zamirden önceki harfin hareketsiz veya cezimli olmasıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca Lise 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Mâûn suresinin temel mesajını anlamak.

Kevser suresinin konusunu öğrenmek.

Tecvid ilminin konusunu belirleme

Kur'an'ın tertil üzere okunmasının önemini anlama

Tecvidin Kur'an okumasındaki önemini kavrama

Tecvid ilminin tarihsel gelişimini anlama

Medd-i muttasılın uzatma süresini bilme

Medd-i munfasıl örneğini tanıma

Öğrenciler ihfa harflerini ve ihfa okuyuşunu anlayabilecektir.

Öğrenciler medd-i lîn kavramını ve kullanımını öğrenebilecektir.

Öğrenciler medd-i lâzım harfi müsakkale kavramını ve kullanımını anlayabilecektir.

Öğrenciler iklab kavramını ve kullanımını öğrenebilecektir.

Öğrenciler idgam çeşitlerini mahreç ve sıfatlarına göre sınıflandırırlar.

Öğrenciler idgamın koşullarını kavrarlar.

İdgam-ı mütekaribeyn kavramını ve uygulama kurallarını anlar.

İdgam-ı şemsiyye kavramını ve uygulama kurallarını anlar.

Ra harfinin okunuş kurallarını anlar.

Ra harfinin okunuş kurallarını anlar.

Sekte

Zamirin Okunuşu

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.