Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Nâs suresinin adının anlamı nedir?


 2. Cevap: İnsanlar Açıklama:

  Nâs suresi, cinlerin ve insanların kötülüklerinden Allah'a sığınmayı öğütler. Sure, "nâs" kelimesinden alır ve "insanlar" anlamına gelir. 3. Kadir gecesinin önemini belirtiniz.


 4. Cevap: Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Açıklama:

  Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Bu gece, ibadet ve dua için çok değerlidir ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. 5. Tecvidin amacı nedir?


 6. Cevap: Kur'an'ın indirildiği şekilde okunmasını sağlamak. Açıklama:

  Tecvid kuralları, Kur'an'ın lafızlarını doğru ve güzel okutarak hatalı okuyuşlardan korur. 7. Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okumak neden önemlidir?


 8. Cevap: Kur'an'ın lafız ve manalarındaki ahengin ortaya çıkmasını sağlar ve yanlış okuyuşlardan korur. Açıklama:

  Tecvidli okuyuş, Kur'an'daki mesajın doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. 9. Medd-i muttasılın uzatma süresi nedir?


 10. Cevap: Dört elif miktarıdır. Açıklama:

  Med harfinden sonra aynı kelimede bir hemzenin gelmesi halinde meydana gelir ve bu hemze genellikle kısa hemze olarak yazılır. 11. Med sebeplerini üç örnekle belirtiniz.


 12. Cevap: * Hemze (ء) * Sükûn (ْ) * Tenvin (ـًـٍـٌ) Açıklama:

  Bu sebepler, med harflerinin uzatılmasını sağlar. 13. Medd-i ârız neden meydana gelir?


 14. Cevap: Med harfinden sonra ârızî (geçici) sükûn geldiğinde meydana gelir. Açıklama:

  Ârızî sükûn, kelime üzerinde durulduğunda ortaya çıkar ve med harfi uzatılarak okunur. 15. Medd-i lîn hangi harfler ile oluşur?


 16. Cevap: Cezimli vav (و) ve cezimli ya (ي) harfleri ile oluşur. Açıklama:

  Bu harfler üzerinde vakıf yapıldığında, ardından sükûn gelirse medd-i lîn meydana gelir ve harf uzatılarak okunur. 17. Ra harfinin okunuş kurallarını yazınız.


 18. Cevap: 1. Ra harfi üzerinde durulduğunda ra kalın veya ince okunabilir. 2. Önceki harfler esreli ise ra kalın veya ince okunabilir. 3. Lafzatullah'ta "lam" harfinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise lâm harfi kalın okunur. 4. Lafzatullah'ta "lam" harfinden önceki harfin harekesi esre ise lâm harfi ince okunur. Açıklama:

  Ra harfinin okunuşu, önceki harfin harekesine ve kelimedeki konumuna göre değişir. 19. Lafzatullah'ta "lam" harfinin okunuşunu açıklayınız.


 20. Cevap: Lafzatullah'ta "lam" harfi iki şekilde okunur: 1. "Lam" harfinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise "lam" harfi kalın okunur. 2. "Lam" harfinden önceki harfin harekesi esre ise "lam" harfi ince okunur. Açıklama:

  Lafzatullah'taki "lam" harfi, önceki harfin harekesine göre farklı kalınlıkta okunur. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ……Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli be ( ب ) harfi geldiğinde, nun ( ن ) harfinin, mim ( م ) harfine çevrilerek okunmasına iklab denir.
  2. ……İdgam-ı me’al-gunnede gunne yapılmaz.
  3. ……İdgam-ı bila-gunnede sakin nun ile يَمْنُــو kelimesinde geçen harflerin farklı kelimelerde olması şart değildir.
  4. ……İdgam-ı misleyn, mahreçleri ve sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak bir araya gelmesiyle gerçekleşir.
  5. ……İdgam-ı mütecaniseyn, mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan harflerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir.
  6. ……Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli ya ( ي ) harfi geldiğinde idgam-ı me’al-gunne olur.
  7. ……İdgam-ı bila-gunnede sakin nun ile يَمْنُــو kelimesinde geçen harflerin farklı kelimelerde olması şarttır.
  8. ……İdgam-ı misleyn kendi içerisinde idgam-ı misleyn mea’l-gunne ve idgam-ı misleyn bila-gunne olmak üzere ikiye ayrılır.
  9. ……İdgam-ı mütecaniseyn, mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin bir araya gelmesiyle gerçekleşir.
  10. ……İdgam-ı bila-gunnede tenvin veya sakin nundan sonra ل veر harflerinden biri gelirse oluşur.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. İklabın hükmü vaciptir. 2. İdgam-ı me’al-gunnede gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur. 3. Bu durumda tenvin veya sakin nun izhar yapılarak okunur ve "tek kelime üzerinde yapılan izhar" adını alır. 4. Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse idgam-ı misleyn olur. 5. Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak gelmesiyle idgam-ı mütecaniseyn olur. 6. İdgam-ı me’al-gunnede sakin nun ile ي harfine katılarak şeddelenir ve gunneli olarak okunur. 7. Bu durumda tenvin veya sakin nun izhar yapılarak okunur ve "tek kelime üzerinde yapılan izhar" adını alır. 8. İdgam-ı misleyn kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar; idgam-ı misleyn mea’l-gunne ve idgam-ı misleyn bila-gunnedir. 9. Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin bir araya gelmesiyle idgam-ı mütecaniseyn olur. 10. İdgam-ı bila-gunnede tenvin veya sakin nundan sonra ل veر harflerinden biri gelirse oluşur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca Lise 9.sınıflar Kuran-ı Kerim 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Nâs suresinin anlamını anlar ve cinlerin ve insanların kötülüklerinden korunmak için Allah'a sığınmanın önemini kavrar.

Kadir gecesinin önemini kavrar ve bu gecenin ibadet ve dua için değerlendirilmesi gerektiğini anlar.

Tecvidin amacını anlamak.

Tecvidli okumanın önemini kavramak.

Öğrenci, medd-i muttasılın uzatma süresini kavrayabilecektir.

Öğrenci, med sebeplerini ve örneklerini tanıyabilecektir.

Medd-i ârızın oluşum nedenini anlamak.

Medd-i lînin oluşum şartlarını öğrenmek.

Ra harfinin farklı okunuş kurallarını öğrenmek.

Lafzatullah'ta "lam" harfinin okunuş kurallarını öğrenmek.

* İdgam çeşitlerini öğrenmek * İdgamların hükümlerini kavramak * Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okuyabilme becerisi kazanmak * Kur'an-ı Kerim'in doğru ve güzel okunmasının önemini anlamak * Tecvid kurallarına uymanın ibadetlere değer kattığını bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.