9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Tekâsür suresinin ana temasını belirtiniz.


 2. Cevap: Dünya malına aşırı düşkünlüğün eleştirisi Açıklama:

  Tekâsür suresi, dünya malına olan aşırı düşkünlüğü ve bunun ahiretteki sonuçlarını eleştirir. İnsanların kabirleri ziyaret edene kadar dünyalıklarla oyalanmamaları ve ahiret için çalışmalarını öğütler. 3. Asr suresinin tavsiye ettiği iki önemli amel nedir?


 4. Cevap: İman ve salih amel Açıklama:

  Asr suresi, insanlara zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerini öğütler. Bunun için de iman ve salih amel, yani iyi işler yapmaya teşvik eder. 5. Tecvid ilmini kimler sistematik hâle getirmiştir?


 6. Cevap: Peygamberimiz ve sahabilerin Kur'an okuyuşlarındaki uygulamaları tespit eden âlimler. Açıklama:

  Tecvid ilmi, Hz. Ali ve diğer sahabilerin Kur'an'ı okuyuşlarını inceleyerek geliştirilmiştir. 7. Tecvid kurallarını uygulayan bir kişi nelerden korunmuş olur?


 8. Cevap: Hatalı ve yanlış okuyuşlardan. Açıklama:

  Tecvid kuralları, Kur'an'ı doğru bir şekilde okumayı garantileyerek yanlış telaffuz ve anlamlara yol açan hatalardan korur. 9. Med çeşitlerini sıralayınız.


 10. Cevap: * Medd-i tabiî * Medd-i muttasıl * Medd-i munfasıl * Medd-i ârız * Medd-i lâzım * Medd-i lîn Açıklama:

  Bu çeşitler, med sebepleri ve uzatma sürelerine göre sınıflandırılır. 11. Medd-i tabiî ve medd-i muttasıl arasındaki temel fark nedir?


 12. Cevap: Medd-i tabiîde med sebebi yoktur, medd-i muttasılda ise hemze gibi bir med sebebi bulunur. Açıklama:

  İki med çeşidi, bu temel farkla birbirinden ayrılır. 13. İhfa nedir?


 14. Cevap: Tenvin veya sakin nundan sonra nun sesinin asıl mahrecinin gizlenerek bir sonraki harfe katılmadan okunmasıdır. Açıklama:

  Nun sesi hafif gunneli olarak bir buçuk elif miktarı uzatılarak okunur. 15. İzhar hangi harflerden sonra yapılır?


 16. Cevap: Boğaz harfleri (هـ غ ع خ ح ا) nden sonra yapılır. Açıklama:

  Tenvin veya sakin nundan sonra bu harflerden biri geldiğinde, nun sesi açık bir şekilde okunur. 17. Sekte nedir? Üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Sekte, Kur'an okurken nefes almadan sesi bir müddet kesip okumaya devam etmektir. Örnekler: 1. Yâsîn suresinin 52. ayetinde: مِن ْ مَرْقَدِنَا ۢ ۔هٰذَا 2. Mutaffifîn suresinin 14. ayetinde:َ ۔رَان ْ َّ بَل الكَ 3. Kıyâme suresinin 27. ayetinde:ٍۙ ۔رَاق ْ وَق۪يل َ مَن Açıklama:

  Sekte, Kur'an okurken nefes alma ihtiyacı olmadan okumayı kolaylaştırır. 19. Zamirin okunuş kurallarını yazınız.


 20. Cevap: 1. Zamirden önceki harf harekeli ise zamir uzatılarak okunur. 2. Zamirden önceki harf cezimli veya harekesiz ise zamir uzatılmaz. 3. Zamirden önceki harf harekeli olduğu hâlde sonraki bir kelimeye bağlanırsa zamir uzatılmadan okunur. 4. Bazı kelimelerdeki "-he"ler zamir olmayıp kelimenin aslından olduğu için uzatılmadan okunur. 5. Zümer suresinin 7. ayetindeki "يرضــه ُ لَكُــم" lafzındaki zamir zayıf bir sesle ve hızlıca okunur (ihtilas). Açıklama:

  Zamirin okunuşu, önceki harfin harekesine, sonraki kelimeye bağlanmasına ve kelimenin yapısına göre değişir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (....) Lafzatullah'taki Lam harfi, önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur.
  2. (....) Ra harfi üzerinde durulduğunda yalnızca kalın okunur.
  3. (....) Vasıl hemzesi, kelime başında yazıldığı hâlde okunmayan hemzedir.
  4. (....) Sekte, Kur'an okurken sesi kısa bir süre kesmektir.
  5. (....) Zümer suresinin 7. ayetindeki يَرْضَــه ُ لَكُــم lafzındaki zamir uzatılmaz.
  6. (....) Zamirden önceki harf cezimliyse zamir uzatılarak okunur.
  7. (....) Ra harfi, önceki harfin harekesi üstünse kalın okunur.
  8. (....) Kehf suresinin 1. ayetinde sekte yapılmaz.
  9. (....) Lafzatullah'ta Lam harfi, önceki harfin harekesi harfi ötre olursa kalın okunur.
  10. (....) Zamirden önceki harf harekeli olup sonraki kelimeye bağlanırsa zamir uzatılır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Ra harfi kalın okunduğunda
  b. Ra harfi ince okunduğunda
  c. Lam harfi kalın okunduğunda
  d. Lam harfi ince okunduğunda
  e. Zamir uzatılır
  f. Zamir uzatılmaz
  g. İhtilas
  h. Sekte
  1. Zamirden önceki harf cezimli veya harekesizken
  2. Lam harfinden önceki harfin harekesi üstün veya ötreyken
  3. Zamirden önceki harf harekeli olup bir sonraki kelimeye bağlanırken
  4. Ne yazıldığı halde okunmayan hemze
  5. Lam harfinden önceki harfin harekesi esreyken
  6. Zamirden önceki harf harekeliyken
  7. Ra harfi üzerinde durulduğunda
  8. Sesi bir süre kesip okumaya devam etme
  9. Zümer suresinin 7. ayetindeki zamir okuma biçimi
  10. Ra harfi sakin ta veya sakin sad harfinden sonra esreli bir harf varsa

 24. Cevap: Açıklama: 25. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

  1. Hakk ile başlayan sure hangisidir?
  2. "Zaman" anlamına gelen surenin adı nedir?
  3. İmanın önemini vurgulayan sure hangisidir?
  4. Kaç ayetten oluşan suredir?
  5. İkinci ayette ne tavsiye edilmektedir?
  6. Üçüncü ayette ne sorgulanır?
  7. Surenin amacı nedir?
  8. Surede geçmeyen tavsiye hangisidir?
  9. Salih amel nedir?
  10. Surenin ilk ayeti hangi kavramı içerir?

 26. Cevap: 1. Asr suresi 2. Asr suresi 3. Asr suresi 4. Üç 5. Hakkı tavsiye 6. Nimetler 7. İnsanın ebedî kurtuluşunu sağlamak 8. Cömertlik 9. İyilik yapmak 10. Zaman Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Dünya malına olan aşırı düşkünlüğün zararlı etkilerini kavrar ve ahiretin önemini anlar.

İman ve salih amelin önemini kavrar ve bunlara önem vermenin ahiretteki kurtuluşa vesile olacağını anlar.

Tecvid ilminin gelişim sürecini öğrenmek.

Tecvidin faydalarını anlamak.

Öğrenci, med çeşitlerini öğrenebilecektir.

Öğrenci, medd-i tabiî ve medd-i muttasılın farklarını ayırt edebilecektir.

İhfanın tanımını ve okuyuş özelliklerini öğrenmek.

İzharın oluşum şartlarını kavramak.

Sektenin tanımını ve kullanım alanlarını öğrenmek.

Zamirin farklı okunuş kurallarını öğrenmek.

* Lafzatullah'taki Lam harfinin okunuş kurallarını öğrenme * Ra harfinin farklı okunuşlarını öğrenme * Vasıl hemzesinin tanımını kavrama * Sektenin ne olduğunu ve nerede yapıldığını öğrenme * Zamirlerin farklı okunuş biçimlerini öğrenme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.