9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik)

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Felâk suresinin konusunu açıklayınız.


 2. Cevap: Felâk suresi, kötülüklerden Allah'a sığınmayı konu edinmektedir. Açıklama:

  Felâk suresi, karanlığın ve gecenin kötülüklerinden, büyücülerin ve kıskançların şerlerinden Allah'a (c.c) sığınmayı öğütler. 3. İhlâs suresinde Allah'ın (c.c) hangi özelliği vurgulanmaktadır?


 4. Cevap: Tevhid, yani birliği Açıklama:

  İhlâs suresi, Allah'ın (c.c) bir ve tek olduğunu, hiçbir ortağı veya benzeri bulunmadığını vurgular. Müşriklerin Allah'a (c.c) ortak koşmamaları ve sadece O'na ibadet etmeleri gerektiğini öğütler. 5. Tecvid nedir?


 6. Cevap: Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilim. Açıklama:

  Tecvid, Kur'an harflerinin mahreç ve sıfatlarını ele alır. 7. Tecvidin Kur'an tilavetindeki rolünü açıklayınız.


 8. Cevap: Tecvid kuralları, Kur'an'ın lafız ve manalarındaki ahengin ortaya çıkmasını sağlar ve onu doğru bir şekilde okumayı mümkün kılar. Açıklama:

  Tecvidli okuyuş, Kur'an'ın güzelliğine ve anlamına daha fazla dikkat çeker ve dinleyenlere pozitif bir etki bırakır. 9. Medd-i tabiî nedir?


 10. Cevap: Med harfinden sonra med sebebi gelmezse meydana gelen ve bir elif miktarı uzatılan meddir. Açıklama:

  Med harfleri ile doğrudan ilişkili olup, hemze veya sükûn gibi med sebepleri içermez. 11. "Jâ-e" kelimesinde hangi med çeşidi vardır?


 12. Cevap: Medd-i muttasıl Açıklama:

  "Elif" harfinden sonra "hemze" geldiği ve aynı kelimede bulunduğu için bu kelimede medd-i muttasıl meydana gelir. 13. Medd-i munfasıl nedir?


 14. Cevap: Bir kelimenin sonunda med harfi bulunurken, peşinden gelen kelimenin ilk harfi hemze olursa meydana gelen medd türüdür. Açıklama:

  Med harfi ile hemze ayrı kelimelerde yer alır ve med harfi dört elif miktarı uzatılır. 15. Tenvin nedir?


 16. Cevap: Kelimelerin sonuna gelen ve cezimli nun sesi veren iki üstün, iki esre ve iki ötredir. Açıklama:

  Yazıda görülmeyen bu nun, vasıl hâlinde okunurken, vakıf hâlide kaybolur. 17. Vasıl hemzesi nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Kelime başında bulunan ve kelimenin kökünden olmayan, yalnız yazıldığı zaman okunan, başka harften sonra geldiğinde okunmayan hemzeye vasıl hemzesi denir. Açıklama:

  Bu hemze, kalın veya ince olarak okunamaz ve bir önceki harfin harekesini alır. 19. Aşağıdaki cümlede geçen zamirleri bulunuz ve okunuşlarını açıklayınız: "اتَّقُوا اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ اتَّقُوا اللَّهَ"


 20. Cevap: - "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" cümlesindeki "-ه" zamiri: Harekeli olduğu için uzatılarak "fî sebîlihî" şeklinde okunur. - "وإِذْ قَالَ اللَّهُ" cümlesindeki "-ه" zamiri: Harekeli olduğu için uzatılarak "ve iz kâlellâhû" şeklinde okunur. - "اتَّقُوا اللَّهَ" cümlesindeki "-ه" zamiri: Harekeli olduğu için uzatılarak "ettekûllâhû" şeklinde okunur. Açıklama:

  Verilen cümledeki tüm zamirler uzatılarak okunur çünkü önceki harfler harekelidir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Fâtiha suresi Kur'an'ın ilk suresidir.
  2. (.....) Fâtiha suresinin anlamı "Başlangıç"tır.
  3. (.....) Fâtiha suresi yalnız Allah'a kulluk ve yardım talebinde bulunur.
  4. (.....) Fil suresi Medine Dönemi'nde indirilmiştir.
  5. (.....) Fil suresinde Ebrehe'nin ordusu kuşlar tarafından helak edilmiştir.
  6. (.....) Kureyş suresi Mekke'de kış ve yaz aylarında yolculuk yapanları anlatır.
  7. (.....) Mâûn suresinde nankör ve riyakâr kişilerden bahsedilir.
  8. (.....) Kevser suresinde Peygamber Efendimize cennette bir havuz verileceği bildirilir.
  9. (.....) Kâfirûn suresi Hz. Muhammed'in teklifini reddedenlere yöneliktir.
  10. (.....) Nasr suresi Allah'ın yardımı ve fethiyle insanların İslam'a gireceğini söyler.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  ( ) 1. Kur'an'ı doğru ve güzel okumayı sağlayan kurallara tecvid denir.
  ( ) 2. Kur'an'ı tecvidli okumak için öğretmen gerekli değildir.
  ( ) 3. Abdullah bin Mes'ud, Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ı güzel okuyan bir sahabe olarak övülmüştür.
  ( ) 4. Med, harflerin kısaca uzatılmasıdır.
  ( ) 5. Bir elif miktarı, yaklaşık olarak "âlem" kelimesindeki ilk hece kadardır.
  ( ) 6. Hemze, med sebepidir.
  ( ) 7. Lâzımî sükûn, sadece durulduğunda olan sükûndur.
  ( ) 8. Medd-i tabiî, med harfi ile birlikte med sebebinin geldiği durumlarda meydana gelir.
  ( ) 9. Medd-i muttasılın uzatma süresi üç elif miktarıdır.
  ( ) 10. Kur'an'da medler toplam beş kısma ayrılır.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  * Med, harflerin uzatılarak okunmasıdır. * Kur'an öğrenmek için bir öğreticiden eğitim almak çok önemlidir. * Hemze ve sükûn, med sebepleridir. * Medd-i tabiî, med harfinden sonra med sebebinin gelmediği durumlarda meydana gelir. * Medd-i muttasılın uzatma süresi dört elif miktarıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 9.sınıf sınıf Kuran-ı Kerim dersi sene sonu yazılı soruları, yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak klasik türde hazırlanmıştır

Felâk suresinin kötülüklerden korunmak için Allah'a sığınmanın önemini kavrar.

Tevhid inancının önemini kavrar ve Allah'ın (c.c) bir ve tek olduğuna inanır.

Tecvidin tanımını öğrenmek.

Tecvidin Kur'an tilavetindeki önemini kavramak.

Öğrenci, medd-i tabiin tanımını ve özelliklerini anlayabilecektir.

Öğrenci, bir kelimede hangi med çeşidinin olduğunu belirleyebilecektir.

Medd-i munfasılın oluşum şartlarını öğrenmek.

Tenvinin tanımını ve okuyuş özelliklerini anlamak. İdgam-ı mütekaribeyn nedir, açıklayınız.

Vasıl hemzesinin tanımını ve özelliğini öğrenmek.

Zamirlerin okunuşunu örnek cümlelerle öğrenmek.

* Öğrenciler, tecvidin tanımını öğrenir. * Tecvidli okuma için bir öğreticinin önemini anlar. * Hz. Peygamber'in Kur'an'ı güzel okumaya verdiği değeri kavrar. * Med kavramını ve med sebeplerini öğrenir. * Med çeşitlerini ayırt etmeyi öğrenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.