Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Secaat, İslam dininde ne anlama gelmektedir?

  A) Kader
  B) Yüce Allah'ın hüküm ve buyruklarına uyma
  C) Namaz vakitleri
  D) Cennetin en yüksek derecesi
  E) Hiçbiri

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Saat anlamına gelen secaat, İslam dininde yüce Allah'ın hüküm ve buyruklarına uymayı ifade eder. Bu kavram, İslam dininin temel prensiplerinden biridir ve müslümanlar için önemlidir. 3. İslam dininde secaat, hangi alanlarda kendini gösterir?

  A) İbadet hayatında
  B) Sosyal hayatta
  C) Ahlaki davranışlarda
  D) Tüm hayat alanlarında        
  E) Sadece kişisel tercihlerde

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Tüm hayat alanlarında" olan bu soruda, İslam dininde secaat, bireyin tüm hayatında kendini gösteren bir davranış biçimidir ve ibadet hayatı, sosyal hayat, ahlaki davranışlar gibi farklı alanlarda kendini gösterebilir. İslam dininin temel prensiplerinden biri olan secaat, kişinin Allah'ın hüküm ve buyruklarına uygun şekilde hayatını sürdürmesini ve doğru kararlar vermesini ifade eder. 5. "Ve biz, insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir." Ayeti, aşağıdakilerden hangisini vurgular?

  A) Aile bağlarının önemini
  B) Ana babaya saygı göstermenin gerekliliğini
  C) İnsanın toplumdaki yerini
  D) İtaatin önemini
  E) Allah'ın emirlerine uymanın gerekliliğini

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Ana babaya saygı göstermenin gerekliliğini" vurgular. Bu ayet, Müslümanların ana babalarına karşı saygılı olmaları ve iyi davranmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, İslam toplumunda aile bağlarının ve saygının önemini yansıtmaktadır. B 7. İffet kavramı ne anlama gelir?

  A) Zina etmemek için kendini korumak
  B) Cinsel arzularını bastırmak
  C) Özgürlük ve bağımsızlık
  D) Sevgi ve sadakat
  E) Şükretmek ve tevazu sahibi olmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, iffenin ne anlama geldiği sorulmaktadır. İffet, cinsel ilişkiye girmemek için kendini korumak, cinsel arzuları kontrol altında tutmak anlamlarına gelir. İffet, özellikle İslam dininde önemli bir kavramdır ve insanın Allah'ın emirlerine uygun bir şekilde yaşamasını sağlayan önemli bir erdemdir. 9. İffet kavramı İslam dininde ne kadar önemlidir?

  A) Çok önemlidir         B) Orta düzeyde önemlidir
  C) Önemsizdir             D) Kişisel tercihe bağlıdır
  E) Bilinmez

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Çok önemlidir. İslam dininde iffet kavramı oldukça önemlidir ve müminlerin bu konuda titiz davranmaları beklenir. İffet, cinsel ilişkiyi sadece meşru yollarla gerçekleştirmeyi ve ahlaki değerlere uygun davranmayı ifade eder. Bu kavramın önemi Kur'an'da ve hadislerde vurgulanmaktadır. 11. İffetli bir yaşamı sürdürmek için yapılması gerekenler nelerdir?

  A) İslami değerleri öğrenmek ve uygulamak
  B) Kendine güvenli olmak
  C) Sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmek
  D) Olumlu arkadaş çevresi edinmek
  E) Tüm cevaplar doğrudur

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "Tüm cevaplar doğrudur" seçeneğinde yer almaktadır, ancak bu sorunun amacı öğrencilerin iffetli bir yaşam sürdürmek için neler yapabilecekleri hakkında düşünmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, İslami değerleri öğrenmek ve uygulamak, kendine güvenli olmak, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmek ve olumlu arkadaş çevresi edinmek gibi şeyler iffetli bir yaşamı sürdürmek için yapılması gerekenler arasındadır. 13. İsrâ Suresi'nin 23. ayeti hangi konuda uyarıyor?

  A) Ana babaya iyi davranmak    B) Allah'a itaat etmek        
  C) Şirk koşmamak               D) İyilik yapmak              
  E) Namaz kılmak               

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Şirk koşmamak"tır. İsrâ Suresi'nin 23. ayeti, Allah'ın birliğini vurgulayarak, O'na başka ilahlar veya ortaklar koşmanın şirk olduğunu belirtir ve insanları bundan uzak durmaya çağırır. Bu ayet, İslam dininin temel inançlarından biri olan tevhid konusunda uyarı ve öğüt vermektedir. 15. İsrâ Suresi'nin 29. ayetinde belirtilen eşlerimiz için kullandığımız ifade hangisidir?

  A) Can dostumuz
  B) En sevdiğimiz kişi
  C) Allah'ın bize bahşettiği nimet
  D) Hayat arkadaşımız
  E) Sevgilimiz

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Hayat arkadaşımız. İsrâ Suresi'nin 29. ayeti, eşlerimiz hakkında konuşur ve onları "hayat arkadaşlarımız" olarak tanımlar. Bu ayet, İslam dininde evliliğin önemini vurgulamaktadır ve evlilikteki karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi değerleri öne çıkarmaktadır. 17. İffet, sadece kadınlar için mi geçerlidir?

  A) Evet
  B) Hayır, hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir
  C) Hayır, sadece erkekler için geçerlidir
  D) İffet kavramı cinsiyetle ilgili değildir
  E) İffetli olmak sadece dini inançlarla ilgilidir

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Hayır, hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir". İffet, cinsiyetle ilgili olmayan, erkekler ve kadınlar için geçerli bir kavramdır. İffet, kişinin cinsel davranışlarından uzak durarak, dürüst, namuslu ve ahlaklı olmasını ifade eder. 19. İffetli olmak neden önemlidir?

  A) Toplumsal saygınlık kazandırır
  B) Kişinin kendine saygısını artırır
  C) Suç işlemeyi engeller
  D) Ruh sağlığını olumlu etkiler
  E) Tüm seçenekler doğrudur

 20. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: Tüm seçenekler doğrudur. İffetli olmak, kişinin toplumda saygınlık kazanmasını sağlar. Ayrıca kişinin kendine saygısını da arttırır ve suç işlemeyi engeller. İffetli olmak, ruh sağlığını da olumlu etkiler. 21. Bakara Suresi'nin 177. ayetinde belirtilen davranışlar hangileridir?

  A) İyilik yapmak ve bağışlamak
  B) Kötülük yapmamak ve yalan söylememek
  C) Namaz kılmak ve oruç tutmak
  D) Zekat vermek ve hacca gitmek
  E) Kibirli olmamak ve başkalarını hor görmemek

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) İyilik yapmak ve bağışlamak"tır. Bakara Suresi'nin 177. ayeti, İslam dini için önemli bir davranış listesi sunar ve bu davranışlar arasında iyilik yapmak ve bağışlamak gibi erdemli davranışlar önemli bir yer tutar. Bu ayet, İslam toplumunda doğru bir yaşam tarzının nasıl olması gerektiğini öğretmektedir. İslam'ın beş temel ilkesi arasında yer alan bu davranışlar, müminlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. 23. Hikmetle ilgili hangisi doğrudur?

  A) Sadece dini kaynaklardan öğrenilir
  B) Herkes hikmetli olabilir
  C) Yalnızca yaşlı insanlar hikmetli olabilir
  D) Hikmet, sadece teoride anlaşılabilen bir kavramdır
  E) Hikmetli olmak için yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmak gerekir

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B"dir. Herkes hikmetli olabilir, çünkü hikmet, yaşam tecrübeleri ve anlayışla elde edilen bir özelliktir. Hikmet, dini kaynaklardan öğrenilebileceği gibi, yaşam deneyimleri ve öğrenme yoluyla da geliştirilebilir. Hikmetli olmak için yaşlı olmak veya yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmak gerekli değildir. 25. Hikmetin kaynağı nedir?

  A) Sadece dinî kaynaklar
  B) Sadece aklî kaynaklar
  C) Hem dinî hem de aklî kaynaklar
  D) Sadece yaşlı insanların tecrübeleri
  E) Sadece eğitimli insanların bilgileri

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem dinî hem de aklî kaynaklar"dır. Hikmet, bilgi, tecrübe ve anlayışın birleşmesiyle elde edilir. Dinî kaynaklar, insanların Allah'ın emirlerine ve öğretilerine uygun davranışlar sergilemesine yardımcı olurken, aklî kaynaklar da insanların öğrenme, düşünme ve yargılama yetenekleri ile elde edilir. Hikmet, bu iki kaynağın bir araya gelmesiyle kazanılır ve insanların hayatındaki birçok alanda yol gösterici olabilir. 27. Bakara Suresi'nin 177. ayeti hangi davranışların hidayete götürdüğünü belirtiyor?

  A) Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve namazı dosdoğru kılmak
  B) Ahlaklı davranmak ve insanlara yardım etmek
  C) İbadetleri düzenli yapmak ve oruç tutmak
  D) Helal kazanç sağlamak ve hayır işleri yapmak
  E) Dini kitaplara vakıf olmak ve peygamberlere inanmak

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Helal kazanç sağlamak ve hayır işleri yapmak. Ayet, insanların iyi bir mümin olmak için yapmaları gereken davranışları sıralamaktadır. Bu davranışlar arasında en önemlileri arasında "helal kazanç sağlamak" ve "hayır işleri yapmak" vurgulanmaktadır. Ayet aynı zamanda insanların maddi kazançlarını helal yollardan elde etmeleri ve bu kazançlarını hayır işlerine harcamaları gerektiğini öğütlemektedir. 29. Bakara Suresi'nin 177. ayetinde hangi kişilere yardım edilmesi gerektiği belirtiliyor?

  A) Yakınlara ve yoksullara
  B) Yolda kalmışlara ve isteyip-dilenenlere
  C) Kölelere ve başındakilere
  D) Yetimlere ve yoksullara
  E) Herkese yardım edilmelidir

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Yetimlere ve yoksullara" olarak verilmiştir. Bakara Suresi'nin 177. ayetinde, insanların doğru imana ulaşabilmeleri için Allah'a, peygamberlere, kitaplara, ahirete ve hayra inanmalarının yanı sıra, zekat veren, yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara yardım edenlerin hidayete erecekleri belirtilir. Bu ayette özellikle yoksul ve yetimlere yardım etmenin önemi vurgulanmaktadır. 31. Adalet neden önemlidir?

  A) Toplumsal barışın korunması için.
  B) Sadece zenginlerin haklarının korunması için.
  C) Adalet yoksulların haklarının korunması için gerekli değildir.
  D) Adalet sadece Müslümanlar arasında geçerlidir.
  E) Adalet, sadece adaletin olduğu bir dünyada huzur ve güvenin sağlanması için önemlidir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Toplumsal barışın korunması için." Adalet, bir toplumda insanların haklarının korunması, haksızlıkların önlenmesi ve toplumsal barışın korunması için son derece önemlidir. Adaletin olmadığı bir toplumda insanlar arasında güvensizlik, huzursuzluk ve hoşnutsuzluk artar ve toplumsal barış zedelenir. Adalet, insan hakları ve eşitliği gibi evrensel değerlerin korunması için de gereklidir. 33. Adalet kavramı İslam öncesi toplumlarda nasıl anlaşılıyordu? İslam'ın gelmesiyle birlikte nasıl değişti?

  A) İslam öncesi toplumlarda adalet, güçlülerin hakkını korumak ve zayıfların haklarını ihlal etmekti. İslam'ın gelmesiyle, zayıfların hakları da korunmaya başlandı.
  B) İslam öncesi toplumlarda adalet, güçlülerin haklarının yanı sıra zayıfların haklarını da korumak amacıyla birçok yasa ve yönetmelik hazırlanarak uygulanıyordu. İslam'ın gelmesiyle bu uygulamaların devam ettiği görüldü.
  C) İslam öncesi toplumlarda adalet, zayıfın güçlüyü koruyamadığı bir ortamda yaşayan insanların sadece büyük güçlere boyun eğmek zorunda kaldıkları bir kavramdı. İslam'ın gelmesiyle, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir adalet anlayışı benimsendi.
  D) İslam öncesi toplumlarda adalet, kabile liderlerinin keyfi uygulamalarına dayanıyordu. İslam'ın gelmesiyle, hükümdarlar adaleti uygulamak zorunda kaldılar.
  E) İslam öncesi toplumlarda adalet, sadece kendileri için hak arama peşinde koşanların öncülüğünde yaşayan insanlar için kavramdı. İslam'ın gelmesiyle, toplumsal adalet anlayışı geliştirilerek adaletin tüm insanlar için uygulanması hedeflendi.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. İslam öncesi toplumlarda adalet genellikle güçlülerin haklarını korumak için kullanılırken, zayıfın hakları ihlal edilirdi. İslam'ın gelmesiyle, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir adalet anlayışı benimsendi ve toplumsal adalet hedeflendi. 35. Örf ve âdetlerin değerlerin oluşumundaki rolü nedir?

  A) Değerlerin oluşumunda etkili değillerdir
  B) Değerlerin oluşumunda küçük bir rol oynarlar
  C) Değerlerin oluşumunda önemli bir rol oynarlar
  D) Değerlerin oluşumunda tamamen belirleyici rol oynarlar
  E) Hiçbiri.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Değerlerin oluşumunda önemli bir rol oynarlar" olarak belirlenmiştir. Örf ve âdetler, toplumların geçmişten günümüze aktardığı kültürel birikimlerdir ve toplumda belirli değerlerin oluşmasında önemli bir rol oynarlar. Örf ve âdetler, toplumların değerlerine yön veren, onları koruyan ve ileten bir araçtır. Ancak, örf ve âdetler değişebilir ve bu da toplumların değerlerinde değişikliklere yol açabilir. 37. "Kim insanlara merhamet etmezse, Allah da ona merhamet etmez." (Buhari, Rikak, 18) Bu hadiste hangi değerin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Sabır    B) Hoşgörü    C) Adalet    D) Merhamet    E) Cesaret

 38. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Merhamet. Bu hadiste merhametin önemi vurgulanmaktadır. İnsanların birbirlerine merhamet etmeleri gerektiği ve bu davranışın Allah'ın merhameti ile ödüllendirileceği belirtilmektedir. Bu hadis, İslam dininde merhametin önemine dikkat çekmektedir. 39. "Allah, doğruya ulaştıranları ve doğru yolda bulunanları sever." (Tevbe Suresi, 24) Bu ayette hangi değerin önemi vurgulanmaktadır?

  A) Sabır    B) Hoşgörü    C) Adalet    D) Doğruluk    E) Cesaret

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "doğruluk"tur. Ayette Allah'ın doğruya ulaştıranları ve doğru yolda bulunanları sevdiği belirtilir. Bu da doğruluk değerinin önemine işaret eder. Doğruluk, dürüstlük, adalet ve güvenilirlik gibi değerlerin önemi vurgulanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Detayları

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca Lise DKAB 2.dönem 2.yazılı soruları; 9.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

"İslam dininde secaat kavramının ne anlama geldiğini açıklamak" şeklinde ifade edilebilir.

İslam dininde secaatin önemini ve farklı hayat alanlarında kendini gösterdiğini anlama becerisi ve bilgisi kazanılmış olur.

İslam dininin aile yapısı ve toplumdaki yerine ilişkin temel kavramları anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İffet kavramının ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmak ve insanların cinsel davranışlarına ilişkin değerlerin neler olduğunu anlamak önemlidir.

İffete uygun yaşamak, İslam dininde insanın hem dünya hem de ahiret hayatına olumlu etki eder.

İffetli bir yaşamın sağlanması için gerekli olan davranışları belirlemek ve uygulamak için öğrencilerin düşünme ve refleksif becerilerini geliştirmektir.

İslamiyeti ve temel inançları öğrenmek isteyenler için faydalı olabilir.

İslam dininde evliliğin önemi ve evlilikteki değerler hakkında bilgi sahibi olma.

Toplumsal değerleri anlamalarını ve farklı kültürlerdeki normları anlamalarını sağlar.

İffet kavramının ne anlama geldiğini, toplumda saygınlık kazandırmanın yanı sıra kişisel saygıyı arttırmasının, suç işlemeyi engellemesinin ve ruh sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu öğreniriz.

İslam dininin temel ilkelerini ve iyilik yapma ve bağışlamanın önemini anlama ve öğrenme kazanımı verilebilir.

Hikmetin ne olduğunu ve nasıl geliştirilebileceğini anlamaları önemlidir.

"Hikmetin kaynağını ve önemini açıklamak" olarak tanımlanabilir.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin anlamını anlayabilme ve yorumlayabilme.

İslam dini ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak ve insanlara yardım etmenin önemini anlamaktır.

İnsan hakları, hukuk ve adalet konularında bilgi sahibi olmaları ve bu konularda duyarlılık geliştirmeleri hedeflenir.

İslam öncesi ve sonrası adalet anlayışları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Örf ve âdetlerin toplumların değerlerindeki rolünü açıklamak.

Hadis kaynaklarını anlamak ve hadislerin ışığında değerler eğitimi.

Doğruluk değerinin önemi anlaşılır ve bu değerin hayatımızdaki yerini daha iyi anlayabiliriz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 58 kere doğru, 58 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri