Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Günlük hayatta karşılaşılan yaygın asitlerden üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: * Limon suyu * Sirke * Hidroklorik asit Açıklama:

  Bu asitler, günlük hayatta temizlik, yemek yapımı ve sağlık alanlarında yaygın olarak kullanılır. 3. Günlük hayatta kullanılan bazı bazik maddeleri listeleyiniz.


 4. Cevap: * Sabun * Deterjan * Lavabo açıcı * Kabartma tozu * Çamaşır sodası Açıklama:

  Bazik maddeler günlük hayatta temizlik ve hijyen amaçlı kullanılır. 5. Hidroflorik asitle çalışırken nelere dikkat edilmelidir?


 6. Cevap: Hidroflorik asit çok güçlü bir asittir, cilt ile teması ciddi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle koruyucu önlemler alarak çalışılmalı ve su ile karıştırırken çok dikkatli olunmalıdır. Açıklama:

  Hidroflorik asidin aşındırıcı olması, cilt ve diğer yüzeylerde hasara neden olabilir. Su ile karıştırıldığında açığa çıkan ısı, suyun kaynamasına ve sıçramasına yol açabilir. 7. Kireç oluşumu nedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Kireç oluşumu, sert sudaki kalsiyum bikarbonatın ısıtıldığında veya kaynatıldığında çökelerek CaCO3 ve MgCO3 şeklinde tortulaşmasıdır. Açıklama:

  Kireç oluşumu, suyun sertliğine ve ısınma derecesine göre değişebilir. 9. Asit ve bazlar arasındaki farkları açıklayınız.


 10. Cevap: Asitler, litmus kâğıdını kızarıp metal ile tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkaran maddelerdir. Bazlar ise litmus kâğıdını mavileştirerek metal ile tepkime vermezler. Açıklama:

  Asitler ve bazler, pH değerleri, koku ve lezzetsal özellikleriyle de birbirinden ayrılırlar. 11. Sodyum Bikarbonat'ın kullanım alanlarını yazınız.


 12. Cevap: * Kimya sanayisi * Toz yangın söndürücüler * Diş macunu imalatı * Su arıtımı * Kabartma tozu imalatı * Içecek imalatı * Temizlik malzemeleri imalatı * Kâğıt üretimi * Dericilik * Tekstil sanayisi * Hamurun kabartılması Açıklama:

  Sodyum bikarbonat, çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalarda kullanılan, çok yönlü bir bileşiktir. 13. Heterojen karışımları çeşitlendiriniz.


 14. Cevap: * Süspansiyon * Emülsiyon * Aerosol * Kolloid * Adi karışım Açıklama:

  Heterojen karışımlar, dağılan ve dağıtan fazları birbirinde çözünmeyen karışımlardır. Çeşitleri, dağılan fazın boyutuna ve fiziksel hâline bağlıdır. 15. İçme sularında bulunabilecek istenmeyen maddeler nelerdir?


 16. Cevap: Klorür, sülfat, nitrat, demir Açıklama:

  Içme sularında belirli sınır değerlerini aşan istenmeyen maddeler, sağlık sorunlarına neden olabilir. 17. Serum fizyolojik hakkında örnekler veriniz.


 18. Cevap: - Burun tıkanıklığı için burun spreyi - Göz kuruluğu için göz damlası - Damar yoluyla sıvı takviyesi için solüsyon Açıklama:

  Serum fizyolojik, çok amaçlı kullanılan bir tuzlu su çözeltisidir. 19. Özütlemeyle Ayırma yönteminin günlük hayatta kullanımına üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Çay demleme (renk ve tat veren maddelerin suya geçmesi) * Salamura peynirin tuzunun alınması * İlaç ve parfüm üretiminde ham maddelerin bitkilerden elde edilmesi Açıklama:

  Özütleme, günlük hayatta çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin, çayın demlenmesi, salamura peynirin tuzunun alınması ve ilaç üretiminde ham maddelerin elde edilmesi, özütleme yönteminin uygulamalarıdır. 21. Çözünürlük farkıyla karışımları ayırma yöntemlerini yazınız.


 22. Cevap: * Özütleme * Kristallendirme * Ayrımsal Kristallendirme Açıklama:

  Çözünürlük farkıyla karışım ayrıştırma yöntemleri arasında özütleme, katı-sıvı karışımları ayırırken; kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme, sıvı-katı karışımları ayırmada kullanılır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Maddelerin manyetik özelliklerinin farklılığından yararlanılarak yapılan ayırma işlemidir.
  2. (.....) Bu yöntem, maddelerin tanecik boyutlarındaki farklılıklardan yararlanır.
  3. (.....) Homojen karışımlar, mıknatısla bileşenlerine ayrıştırılabilir.
  4. (.....) Çelik, homojen bir karışımdır.
  5. (.....) Çözünürlük farkıyla ayırma, tüm karışımlar için uygulanabilir.
  6. (.....) Eleme yöntemi, sıvı-katı karışımları ayırmada kullanılır.
  7. (.....) Basit damıtma, sıvı-sıvı karışımlarını ayırmada kullanılır.
  8. (.....) Diyaliz, büyük moleküllerin küçük moleküllerden ayrılmasında kullanılır.
  9. (.....) Yoğunluk farkıyla ayırma, karışımda bulunan katıların yoğunluklarının farklı olmasını gerektirir.
  10. (.....) Süzme, karışımlarda bulunan katı ve sıvı maddeleri birbirinden ayırmada kullanılır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Manyetik özellik gösteren maddeler mıknatısla çekilebilir. 2. Tanecik boyutu farkıyla ayırma, eleme ile yapılır. 3. Homojen karışımların bileşenleri tek fazda homojen olarak dağılmıştır. 4. Çelik, demir ve karbonun bir alaşımıdır ve homojendir. 5. Çözünürlük farkıyla ayırma, sadece farklı çözünürlüklere sahip maddeler için uygulanabilir. 6. Eleme, katıların tanecik boyutlarına göre ayrılmasını sağlar. 7. Basit damıtma, sıvıların kaynama noktalarındaki farklılıklardan yararlanır. 8. Diyaliz, yarı geçirgen bir zar kullanılır ve büyük moleküller zarın gözeneklerinden geçemez. 9. Yoğunluk farkıyla ayırma, santrifüjleme veya ayrıştırma hunisi gibi yöntemler kullanılabilir. 10. Süzme, sıvıların katılardan ayrılmasında kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca Lise 10.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan yaygın asitleri tanımlar.

Günlük hayatta kullanılan bazik maddeleri tanımak.

Hidroflorik asit kullanırken güvenlik önlemlerinin önemini kavramak.

Kireç oluşumunun nedenlerini ve mekanizmalarını açıklayabilir.

Asit ve bazlerin temel özelliklerini ve aralarındaki farkları açıklayabilir.

Öğrenciler, Sodyum Bikarbonat'ın çok çeşitli kullanım alanlarını anlayacaktır

Öğrenciler, heterojen karışımların farklı türlerini tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, içme sularında bulunabilecek istenmeyen maddeleri öğrenirler.

Öğrenciler, serum fizyolojikin kullanım alanlarını öğrenirler.

Özütlemeyle Ayırma yönteminin günlük hayattaki önemini kavramak.

Çözünürlük farkıyla karışım ayırma yöntemlerini öğrenmek.

* Maddelerin manyetik özelliklerine göre ayırma yöntemini öğrenmek. * Maddelerin tanecik boyutlarına göre ayırma yöntemini öğrenmek. * Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesi. * Çelik ve alaşımlar hakkında bilgi edinmek. * Çözünürlük farkıyla ayırma yönteminin sınırlarını bilmek. * Eleme yönteminin kullanım alanlarını öğrenmek. * Basit damıtma yönteminin kullanım alanlarını öğrenmek. * Diyalizin çalışma prensibini öğrenmek. * Yoğunluk farkıyla ayırma yönteminin kullanım alanlarını öğrenmek. * Süzme yönteminin kullanım alanlarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.