10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangisi asitlerin sulu çözeltilerinde ortak bir özellik DEĞİLDİR?

  A) H+ iyonlarının sayısı OH- iyonlarından fazladır.
  B) H+ iyonları su molekülleri ile sarılırlar.
  C) Elektrik akımını iletirler.
  D) Turunçgillerin yapısında bulunurlar.
  E) Metal oksitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Meyve ve sebzeler organik asitler içerir, ancak organik asitler de dahil olmak üzere tüm asitlerde H+ iyonlarının OH- iyonlarından fazla olması ortak bir özelliktir. 3. pH değeri 1 olan bir çözelti hangisidir?

  A) Nötr            B) Asidik         
  C) Bazik           D) Amonyak        
  E) Lavabo açıcı                      

 4. Cevap: B Açıklama:

  pH değeri 0-7 arasında olan çözeltiler asidiktir. 5. Aşağıdakilerden hangisi zayıf bir asittir?

  A) HCl    B) H2SO4    C) CH3COOH    D) NaOH    E) NH4OH    

 6. Cevap: C Açıklama:

  CH3COOH (asetik asit) kısmen iyonlaşan zayıf bir asittir. 7. Aşağıdakilerden hangisi bazik bir madde değildir?

  A) Sodyum hidroksit      B) Etil alkol           
  C) Kalsiyum hidroksit    D) Amonyak              
  E) Potasyum hidroksit                            

 8. Cevap: B Açıklama:

  Etil alkol, suda çözünür ancak OH- iyon derişimini artırmaz. 9. Zayıf bir asit çözeltisinin pH değeri 6 olan bir çözeltiye eşit miktarda su eklenirse çözelti

  A) Nötr olur.             B) Daha asidik olur.     
  C) Daha bazik olur.       D) pH değeri değişmez.   
  E) pH değeri artar.                                

 10. Cevap: D Açıklama:

  Seyreltme işlemi iyon derişimlerini yarı yarıya azaltır, ancak pH değeri suyun kendi iyonlaşması nedeniyle değişmez. 11. Kuvvetli bir asit çözeltisi bir baz çözeltisiyle nötralleştirildiğinde ortaya çıkan maddenin pH değeri oda koşullarında

  A) 0    B) 7    C) 14    D) 4    E) 10    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Tam nötralleşme sonucu oluşan çözelti, asit ve baz özelliklerini ortadan kaldırarak nötr olur ve pH değeri 7 olur. 13. 1 mol Ca(OH)2 bazinin tamamen nötrlestirmesi icin gerekli olan HNO3 çözeltisi miktari (HNO3'in mol kütlesi=63 g/mol)

  A) 63 g    B) 4,32 g    C) 8,64 g    D) 17,28 g    E) 34,56 g    

 14. Cevap: A Açıklama:

  1 mol Ca(OH)2, 2 mol HNO3 ile nötrleşir. 2 mol HNO3 = 126 g HNO3 Dolayısıyla, 1 mol Ca(OH)2 için gereken HNO3 miktarı: 126 g/2 = 63 g 15. Karbon dioksit gazının suda çözünmesiyle oluşan içeceklerin hangi özelliği yoktur?

  A) Kalorileri yüksektir.
  B) Diş eti hastalıklarına neden olur.
  C) Besleyici özelliği vardır.
  D) Osteoporoza yol açar.
  E) Aşırı kilo yapar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Verilen metne göre, asitli içecekler besleyici özelliğe sahip değildir. 17. Folik asit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Su ile reaksiyona girerek baz oluşturur.
  B) Kırmızı kan hücresi üretimi için gereklidir.
  C) Hamile kadınlar doktor tavsiyesi olmadan almalıdır.
  D) Kalp hastalıklarına neden olmaz.
  E) Hava ile temas ettiğinde kararır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Verilen metne göre, folik asit kırmızı kan hücresi üretimi için gerekli bir vitamindir. 19. Asit yağmurlarının aşağıdakilerden hangisine olumsuz etkisi yoktur?

  A) Toprak                B) Tarihi eserler       
  C) Bitki örtüsü          D) Gezegenin ısınması   
  E) Su ekosistemleri                              

 20. Cevap: D Açıklama:

  Verilen metne göre, asit yağmurları gezegenin ısınması üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaz. 21. Aşağıdakilerden hangisi tuzların genel özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Katı hâlde kırılgandırlar
  B) Genellikle iyonik yapılıdırlar
  C) Sulu çözeltileri elektriği iletirler
  D) Asidik, bazik veya nötr özellikte olabilirler
  E) Erime noktaları yüksektir

 22. Cevap: C Açıklama:

  Tuzların genel özellikleri arasında katı hâlde elektriği iletmemeleri bulunur. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri ise iyonlarıyla elektriği iletir. 23. Hangi tuz, yemek yapımında tatlandırıcı olarak kullanılır?

  A) Kireç taşı         B) Sodyum karbonat   
  C) Sodyum klorür      D) Kalsiyum oksit    
  E) Amonyum klorür                          

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sodyum klorür (sofra tuzu), yemek yapımında yaygın olarak tatlandırıcı olarak kullanılır. 25. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde bir tuz oluşmaz?

  A) NaOH(k) + HCl(sudA)     B) Fe(k) + 2HCl(suda)     
  C) NH3(g) + HCl(g)         D) CuO(k) + H2SO4(suda)   
  E) Mg(k) + 2HNO3(suda)                               

 26. Cevap: C Açıklama:

  NH3(g) + HCl(g) tepkimesi sonucunda bir tuz (amonyum klorür) oluşmaz, çünkü NH3 susuz baz özelliği gösterir ve tepkimede yalnızca tuz değil, aynı zamanda su da oluşur. 27. Sodyum bikarbonatın aşağıdakilerden hangisinde kullanılmadığı doğrudur?

  A) Diş macunu yapımında         B) Toz yangın söndürücülerde   
  C) Kâğıt imalatında             D) Hamurun kabartılmasında     
  E) Plastik yapımında                                           

 28. Cevap: E Açıklama:

  Sodyum bikarbonat plastik yapımında kullanılmaz. 29. Amonyum klorürün suda çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çok düşük
  B) Orta
  C) Yüksek
  D) Hiç çözünmez
  E) Çözünürlüğü sıcaklığa bağlıdır

 30. Cevap: C Açıklama:

  Amonyum klorür, suda yüksek oranda çözünür. 31. Sodyum bikarbonatın üretim reaksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
  B) Na2CO3 + H2O + CO2 → NaHCO3
  C) NH3 + HCl → NH4Cl
  D) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
  E) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

 32. Cevap: B Açıklama:

  Saflaştırılmış sodyum karbonata CO2 gazı verilerek sodyum bikarbonat elde edilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 Detayları

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi III. ünite asitler, bazlar ve tuzlar konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Asitlerin genel özellikleri

pH kavramı

Güçlü ve zayıf asitlerSoru 1

Asitlerin ve bazların özelliklerini ayırt etmek.

Asitlerin ve bazların seyreltme işlemlerini anlamak.

Asit-baz reaksiyonlarının sonuçlarını açıklamak.

* Asit-baz reaksiyonları stoichiometrisini anlama. * Mol kütlesini kullanarak miktarı hesaplama becerisi.

Asit içeren içeceklerin sağlığa olumsuz etkilerini anlama.

Folik asidin vücuttaki önemini ve kullanım alanlarını anlama.

Asit yağmurlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlama.

Tuzların genel özelliklerini bilmek.

Tuzların kullanım alanlarını bilmek.

Asit-baz, metal-asit ve tuz oluşum tepkimelerini ayırt etmek.

Kimyasal bileşiklerin kullanım alanlarını belirleme

İyonik bileşiklerin suda çözünürlüğünü belirleme

Kimyasal tepkimeleri denkleştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya III. Ünite - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.