10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 CEVAPLARI

 1. Hangi karışım türünden bir örnektir: "Süt"?

  A) Çözelti    B) Süspansiyon    C) Emülsiyon    D) Aerosol    E) Kolloid    

 2. Cevap: E Açıklama:

  Süt, sıvı içerisinde dağılmış yağ tanecikleri içeren bir kolloiddir. 3. Hangi karışım türünde dağıtan faz sıvı, dağılan faz katıdır?

  A) Süspansiyon    B) Emülsiyon    C) Aerosol    D) Kolloid    E) Adi karışım    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Süspansiyonlarda dağıtan faz sıvı iken dağılan faz katıdır (örn. Türk kahvesi). 5. Hangi özellik karışımların ayırt edici bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Saf olmamaları
  B) Bileşenlerinin özelliğini kaybetmeleri
  C) Homojen veya heterojen olmaları
  D) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilmeleri
  E) Bileşenlerinin arasında belirli bir oranın olmaması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Karışım bileşenleri, karışımın oluşumunda özelliğini kaybetmez. 7. Polar bir çözücü olarak suyun hangi maddeyi en iyi çözeceği beklenir?

  A) C6H14    B) CCl4    C) NaCl    D) Glikoz    E) Baklava    

 8. Cevap: C Açıklama:

  NaCl, iyonik bir bileşik olduğu için polar çözücü olan suda iyon-dipol etkileşimleri ile en iyi çözünür. 9. Aşağıdakilerden hangisi moleküler çözünmenin bir örneğidir?

  A) Şekerin suda çözünmesi
  B) Tuzu suda çözünmesi
  C) Benzinin suda çözünmesi
  D) Etil alkolün suda çözünmesi
  E) Zeytinyağının suda çözünmesi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Moleküler çözünmede, çözücü ve çözünen madde molekül yapılıdır ve aralarında Van der Waals etkileşimleri oluşur. Şekerin suda çözünmesi bu tanıma uymaktadır. 11. Bir çözünme olayında aşağıdakilerden hangisi enerji açığa çıkarır?

  A) Çözücü ve çözünen taneciklerinin birbirinden ayrılması
  B) Çözünen taneciklerinin birbirinden ayrılması
  C) Çözücü taneciklerinin birbirinden ayrılması
  D) Çözücü ve çözünen taneciklerinin etkileşmeleri
  E) Çözünme olayı ekzotermik ise

 12. Cevap: D Açıklama:

  Çözünme olayında, çözücü ve çözünen taneciklerinin etkileşmeleri, taneciklerin kendi aralarındaki etkileşimlerden daha güçlü ise enerji açığa çıkar ve ekzotermik çözünme gerçekleşir. 13. 100 mL çözeltide 25 mL etil alkol bulunuyorsa, çözeltinin hacimce yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %12,5    B) %25    C) %37,5    D) %50    E) %75    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Hacimce yüzde derişim = (Çözünmüş maddenin hacmi / Çözelti hacmi) x 100 = (25 mL / 100 mL) x 100 = %25 15. Aşağıdakilerden hangisi iki farklı derişimdeki çözeltiyi karıştırarak yeni bir çözelti elde etmenin yollarından biri değildir?

  A) Çözünen madde ilavesi
  B) Çözücü madde ilavesi
  C) Su buharlaştırma
  D) Çökelme
  E) Hem çözünen hem çözücü madde ilavesi

 16. Cevap: D Açıklama:

  Çökelme, yeni bir çözelti oluşturmaz, mevcut çözeltiden maddeyi uzaklaştırır. 17. Kütlece %15'lik 200 g su çözeltisine kütlece %30'luk 100 g su çözeltisi eklendiğinde elde edilen yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %10    B) %20    C) %25    D) %30    E) %35    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yeni çözeltinin toplam kütlesi 300 g, çözünmüş maddenin toplam kütlesi (200 g x %15 + 100 g x %30) = 60 g olduğundan, kütlece yüzde derişim %60 / 300 = %20'tir. 19. Aşağıdakilerden hangisi koligatif bir özellik değildir?

  A) Kaynama noktası yükselmesi    B) Donma noktası düşmesi        
  C) Buhar basıncı düşmesi         D) Yoğunluk artışı              
  E) Ozmotik basınç                                                

 20. Cevap: D Açıklama:

  Yoğunluk artışı, çözünen maddenin türüne bağlı bir özelliktir ve koligatif bir özellik değildir. 21. Hangi çözeltinin donma noktası daha düşüktür?

  A) 0,1 m sodyum klorür çözeltisi
  B) 0,1 m magnezyum klorür çözeltisi
  C) 0,1 m sükroz çözeltisi
  D) 0,1 m glukoz çözeltisi
  E) 0,1 m üreden çözeltisi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Magnezyum klorür, sodyum klorürden daha fazla iyon oluşturarak çözeltide daha fazla tanecik oluşturur. Bu da donma noktasının daha fazla düşmesine neden olur. 23. Aşağıdakilerden hangisi donma noktası düşmesine neden olur?

  A) Suya tuz çözündürmek      B) Suya alkol eklemek       
  C) Suya şeker ilave etmek    D) Suya nişasta katmak      
  E) Suya buz eklemek                                      

 24. Cevap: C Açıklama:

  Donma noktası düşmesi, çözünen maddenin varlığıyla çözücünün donma noktasında meydana gelen azalmadır. Çözeltilerde şeker gibi uçucu olmayan katılar çözündürüldüğünde donma noktası düşer. 25. Mıknatısla ayırma yöntemi hangi özelliğe dayalıdır?

  A) Maddelerin çözünürlüğü
  B) Maddelerin yoğunluğu
  C) Maddelerin manyetik özellikleri
  D) Maddelerin erime noktaları
  E) Maddelerin tanecik boyutu

 26. Cevap: C Açıklama:

  Mıknatısla ayırma yöntemi, maddelerin manyetik özelliklerindeki farklılıktan yararlanır. Manyetik maddeler mıknatıs tarafından çekilirken, manyetik olmayan maddeler çekilmezler. 27. Aşağıdakilerden hangisi ayrım yöntemlerinden biri değildir?

  A) Filtrasyon         B) Damıtma           
  C) Ekstraksiyon       D) Kromatografi      
  E) Magnetik ayırma                         

 28. Cevap: E Açıklama:

  Magnetik ayırma, bir ayrım yöntemi değil, bir saflaştırma yöntemidir. 29. Kristallendirme yöntemiyle birbirinden ayrılabilen maddeler hangi özelliğe sahip olmalıdır?

  A) Kaynama noktaları    B) Erime noktaları     
  C) Çözünürlükleri       D) Yoğunlukları        
  E) Reaktiviteleri                              

 30. Cevap: C Açıklama:

  Kristallendirme, maddelerin çözünürlük farklarından yararlanılarak ayrılmasını içerir. 31. Ayrımsal damıtma yönteminde kullanılan fraksiyon kolonu hangi amaca hizmet eder?

  A) Sıcaklığı kontrol etmek
  B) Yoğuşmayı sağlamak
  C) Kaynama noktasını düşürmek
  D) Buharların yoğuşmasını geciktirmek
  E) Safsızlıkların giderilmesine yardımcı olmak

 32. Cevap: D Açıklama:

  Fraksiyon kolonu, buharların yoğuşmasını geciktirerek daha yüksek kaynama noktalı sıvıların damıtılmasını sağlar. 33. Ayrımsal kristallendirme yöntemi hangi tür karışımların ayrılmasında kullanılır?

  A) Katı-sıvı    B) Sıvı-sıvı    C) Katı-katı    D) Gaz-katı    E) Gaz-sıvı    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Ayrımsal kristallendirme, aynı sıvıda çözünen katıların sıcaklıktaki çözünürlük farklılıklarından yararlanılarak ayrılmasında kullanılır. 35. Ayırma hunisi ile karışımları ayırma yönteminde, öncelikle hangi faktör göz önünde bulundurulur?

  A) Katıların yoğunlukları
  B) Sıvıların yoğunlukları
  C) Sıvıların çözünürlükleri
  D) Sıvıların kaynama noktaları
  E) Sıvıların pH değerleri

 36. Cevap: B Açıklama:

  Ayırma hunisi, yoğunlukları farklı ve birbirinde çözünmeyen sıvıların ayrılmasında kullanılır. 37. Flotasyon yöntemi, hangi tür katıların ayrılmasında kullanılır?

  A) Yoğunluğu sıvıdan büyük olan katılar
  B) Yoğunluğu sıvıdan küçük olan katılar
  C) Gaz halindeki katılar
  D) Sıvı halindeki katılar
  E) Yoğunluğu birbirine yakın olan katılar

 38. Cevap: B Açıklama:

  Flotasyon yöntemi, yoğunluğu sıvıdan küçük olan katıların sıvı yüzeyine yükselerek ayrılmasını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 Detayları

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi II. ünite karışımlar konusu test soruları 3, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

10.2.1.1. Karışımların çeşitlerini tanımlayabilme ve örnekler verebilme.

10.2.1.2. Heterojen karışımların sınıflandırılmasını yapabilme.

10.2.1.1. Karışımların özelliklerini açıklayabilme.

Molekül polarlığı ve hidrojen bağının çözünmeye etkisi

Çözünme olayının türleri

Çözünme olayının enerji boyutu

Hacimce yüzde derişim hesaplama

Çözelti derişimini değiştirme yöntemlerini belirleme

Farklı derişimlerdeki çözeltileri karıştırarak yeni bir çözelti elde etme

Koligatif özelliklerin tanımını, türlerini ve çözünen madde derişimine bağlılıklarını anlamak.

Donma noktası düşmesinin tanecik derişimine bağlılığını anlamak.

Donma noktası düşmesi olayını açıklar.

Karışımları ayırma yöntemlerini sınıflandırır.

Maddelerin ayırma yöntemlerini tanıma

Çözünürlük farkıyla ayrım yöntemlerini anlama

Ayrımsal damıtma yöntemini tanımlama

Karışımların ayrıştırılması yöntemlerini anlama

Yoğunluk farkıyla karışımların ayrıştırılması yöntemlerini anlama

Yoğunluk farkıyla karışımların ayrıştırılması yöntemlerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya II. Ünite - Karışımlar - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.