10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik CEVAPLARI

 1. Asitlerin genel özelliklerini açıklayınız.


 2. Cevap: * Ekşi tat * Oda koşullarında pH değeri 0-7 * Elektrik akımını iletir * Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir Açıklama:

  Asitlerin genel özellikleri yapısal özelliklerinden kaynaklanır. 3. Bazların nötrleştirme tepkimelerini örneklerle açıklayınız.


 4. Cevap: * Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. * Örnekler: * HCl + NaOH → NaCl + H2O * H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O Açıklama:

  Nötrleştirme tepkimelerinde asit ve bazlar birbirlerini etkisiz hale getirirler. 5. Asit yağmurlarının üç olumsuz etkisini yazınız.


 6. Cevap: * Tarihî eserlerin aşınması * Toprakların çoraklaşması * Ormanların kuruması Açıklama:

  Asit yağmurları, çevre, insan sağlığı ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. 7. Asit yağmurlarına karşı alınabilecek önlemlerden üçünü listeleyiniz.


 8. Cevap: * Kükürt ve azot gibi zararlı atık içermeyen enerji kaynaklarının kullanılması * Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması * Yeşil alanların artırılması Açıklama:

  Asit yağmurlarının olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler alınabilir. 9. Sodyum klorürün kullanım alanlarından üçünü sıralayınız.


 10. Cevap: * Yemeklerde tatlandırma * Yolların buzlanmasını önleme * Et ve balıkların korunması Açıklama:

  Sodyum klorür, çok yönlü bir tuz olup çeşitli endüstrilerde ve günlük yaşamda kullanılır. 11. Kalsiyum karbonatın doğada hangi şekillerde bulunduğunu yazınız.


 12. Cevap: * İnci * Salyangoz kabukları * Deniz kabukları * Tebeşir * Mermer Açıklama:

  Kalsiyum karbonat, doğada yaygın olarak bulunur ve çeşitli formlarda ortaya çıkar. 13. Çözünme olayının enerji boyutunu açıklayınız.


 14. Cevap: * Çözelti oluşumu, farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden fazla olması halinde ekzotermiktir. * Çözelti oluşumu, farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinin aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden küçük olması halinde endotermiktir. Açıklama:

  Çözünme olayında, taneciklerin birbirinden ayrılması ve yeniden etkileşim oluşturması enerji değişimlerine neden olur. 15. Kolloid karışımlarına üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * Kan * Yağlı boya * Mayonez Açıklama:

  Kolloidler, taneciklerinin çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olduğu, heterojen ancak tek fazlı gibi görünen karışımlardır. 17. Donma noktası düşmesini açıklayınız.


 18. Cevap: * Donma noktası düşmesi, bir çözeltinin donma noktasının, saf çözücüye göre daha düşük olmasıdır. Uçucu olmayan madde çözündüğünde çözeltinin donma noktası düşer. Açıklama:

  * Çözünen maddenin molekülleri, çözücünün molekülleri arasındaki bağları zayıflatarak donmayı zorlaştırır. Bu nedenle çözeltinin donma noktası düşer. 19. Özütlemeyle Ayırma yöntemini açıklayınız.


 20. Cevap: Özütleme, karışım içerisindeki bir maddenin daha iyi çözündüğü başka bir çözücüye alınmasıyla yapılan ayırma yöntemidir. Açıklama:

  Özütlemede, özütlenecek maddenin özelliğine göre su veya aseton gibi çözücüler kullanılır. Özütlenen madde, çözücüde çözündükten sonra karışımdan ayrılır. 21. Ayrımsal kristallendirme ile sıvı-katı karışımlarını ayırmada neden çözücünün dikkatli seçilmesi gerekir?


 22. Cevap: Çözücünün karışımla kimyasal reaksiyona girmemesi, safsızlıkları çözmemesi ve kristalleştirilecek maddeyle iyi çözünmesi gerekir. Açıklama:

  Ayrımsal kristallendirme, çözünürlük farkından faydalanan bir ayırma yöntemidir. Uygun çözücü seçilmezse, ayırma işlemi verimsiz olabilir veya maddeler safsız kalabilir. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Asitler, sudaki iyon derişimleri üzerinden tanımlanır.
  2. (D/Y) HCl, güçlü bir asittir.
  3. (D/Y) Bazların sulu çözeltisindeki OH- iyonlarının sayısı H+ iyonlarından fazladır.
  4. (D/Y) Asitler, metal şeritleri hidrojene dönüştürür.
  5. (D/Y) Asitler, turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir.
  6. (D/Y) Bazlar, aşındırıcı maddelerdir.
  7. (D/Y) pH değeri 7'den büyük olan çözeltiler bazdır.
  8. (D/Y) Sirke, bir organik asittir.
  9. (D/Y) Asitler, litmus kâğıdını maviye çevirir.
  10. (D/Y) Bazlar, tadı ekşidir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Asitler, sudaki H+ iyonlarının sayısını artıran maddelerdir. 2. HCl, suda tamamen iyonlaşır, bu nedenle güçlü bir asittir. 3. Bazların sulu çözeltisinde H+ iyonlarının sayısı OH- iyonlarından azdır. 4. Asitler, metalleri hidrojene dönüştürür. 5. Asitler, turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir. 6. Bazlar, özellikle konsantre oldukları zaman aşındırıcıdır. 7. pH değeri 7'den büyük olan çözeltiler bazdır. 8. Sirke, asetik asit içerir ve organik bir asittir. 9. Bazlar, litmus kâğıdını maviye çevirir. 10. Bazların tadı acıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik Detayları

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 2.dönem başı yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Asitlerin genel özelliklerini öğrenmek.

Bazların nötrleştirme tepkimelerini anlamak.

Öğrenciler, asit yağmurlarının çevreye verdiği zararları öğrenirler.

Öğrenciler, asit yağmurlarının önlenmesi için neler yapılabileceğini anlarlar.

Sodyum klorürün çok çeşitli kullanım alanlarını bilme

Kalsiyum karbonatın doğal kaynaklarını tanıma

Öğrenciler, çözünme olayındaki enerji değişimlerini anlayabilir.

Öğrenciler, kolloid karışımların örneklerini tanımlayabilir.e geçirmişÇeçamaınsözcezler şarzetemedim elde edilenlerişiçi sıra 325ini çeşit çeşit çeşit çeşitleri yvore seçenek seçilir kardeş karde c kardeşseがあり?e\ 田 içerisinde

* Öğrenciler, koligatif özellikler arasında donma noktası düşmesini anlayacaktır.

Özütlemeyle Ayırma yönteminin tanımını öğrenmek.

Ayrımsal kristallendirme yönteminde çözücü seçiminin önemini ve kriterlerini anlar.

* Asitlerin tanımını ve özelliklerini anlama * Güçlü ve zayıf asitler arasındaki farkı kavrama * Bazların tanımını ve özelliklerini anlama * pH kavramını anlama * Genel asit-baz tepkimelerini tanıma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Yazılı Soruları - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.