10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bazların sulu çözeltisindeki iyon derişimi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Baz çözeltilerinde, OH- iyonlarının sayısı H+ iyonlarından fazladır. Açıklama:

  Bu iyon dengesizliği, baz çözeltilerinin kaygan ve sabunsu bir his vermesine neden olur. 3. Asitlik ve bazlığın ölçüsü olarak kullanılan pH kavramını açıklayınız.


 4. Cevap: pH, bir çözeltideki H+ iyonlarının derişimini ifade eden bir ölçüdür. Nötr çözeltilerin pH değeri 7'dir, asit çözeltilerin pH değeri 7'den küçüktür ve baz çözeltilerin pH değeri 7'den büyüktür. Açıklama:

  pH ölçümleri, maddelerin asitlik veya bazlık derecesini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. 5. Asitli içecekler neden soda yerine tercih edilmelidir?


 6. Cevap: Maden suyu, yer altı kaynaklarından gelen doğal bir içecektir ve topraktaki mineralleri içerir. Soda ise yapay olarak suya karbon dioksit eklenerek elde edilir. Maden suyu, şeker içermediğinden ve sağlıklı olduğu için soda yerine tercih edilmelidir. Açıklama:

  Maden suyu, doğal mineralleri içerdiğinden sağlık için faydalıdır. Soda ise yapay bir içecektir ve şeker içerir, bu nedenle maden suyu daha sağlıklı bir seçimdir. 7. Kostiğin yapısı hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Kostik, sodyum hidroksitin diğer adıdır ve kimyasal formülü NaOH'tur. Beyaz renkte, nem çekici bir maddedir. Açıklama:

  Kostik, su ile kolaylıkla etkileşir ve ciltle temas etmemelidir. 9. Asit ve bazların kullanımı ve depolanmasında nelere dikkat edilmelidir?


 10. Cevap: Asit ve bazlar: - Serin, iyi havalandırılan ve birbirinden uzakta depolanmalıdır. - Metal kaplarda saklanmamalıdır. - Kapalı ve etiketli şişelerde bulundurulmalıdır. - Ateşten ve diğer kimyasallardan uzak tutulmalıdır. - Koruyucu malzemelere (ör. eldiven, gözlük) kullanılarak temasından kaçınılmalıdır. Açıklama:

  Asit ve bazların doğru kullanımı ve depolanması, sağlık ve güvenliği korumak için çok önemlidir. 11. Tuzların en genel özelliğini açıklayınız.


 12. Cevap: İyonik yapılı olması Açıklama:

  Tuzlar, asit ve bazların tepkimesi sonucu oluşan iyonik bileşiklerdir. 13. Emülsiyon nedir? Üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Emülsiyon, birbirinde çözünmeyen iki veya daha fazla sıvıdan oluşan heterojen bir karışımdır. * Örnekler: * Mayonez * Benzin-su * Zeytinyağı-su Açıklama:

  Emülsiyonlarda, dağıtan faz sıvı iken, dağılan faz da başka bir sıvıdır. Bu karışımlar günlük hayatta yaygın olarak kullanılır. 15. Heterojen karışımların çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: * Süspansiyon * Emülsiyon * Adi karışım Açıklama:

  Heterojen karışımlar, taneciklerinin büyüklüğü birbirinden farklı olan ve gözle görülebilen karışımlardır. 17. Kaynama noktası yükselmesi nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: * Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin kaynama noktasının, saf çözücüye göre daha yüksek olmasıdır. Uçucu olmayan madde çözündüğünde çözeltinin kaynama noktası yükselir. Açıklama:

  * Çözünen maddenin molekülleri, çözücünün molekülleri arasındaki bağları zayıflatarak buharlaşmayı zorlaştırır. Bu nedenle çözeltinin kaynama noktası yükselir. 19. Üç tane koligatif özellik örneği veriniz.


 20. Cevap: * Kaynama noktası yükselmesi * Donma noktası düşmesi * Ozmotik basınç Açıklama:

  * Koligatif özellikler, çözünen maddenin türüne değil, çözeltideki tanecik derişimine bağlıdır. 21. Kristallendirme yönteminin prensibi nedir?


 22. Cevap: Doygun bir çözeltiden çözünen maddenin soğutma veya ısıtma yoluyla katı halde çökeltilmesi işlemidir. Açıklama:

  Kristallendirme, maddeleri çözünürlük farklılıklarından faydalanarak ayırmada kullanılır. 23. Yoğunluk farkıyla ayırmada kullanılan yöntemlerden üç örnek verin.


 24. Cevap: 1. Ayırma hunisiyle ayırma 2. Yüzdürme (flotasyon) 3. Santrifüj Açıklama:

  Yoğunluk farkıyla ayırma, maddelerin yoğunluklarındaki farklılıklardan faydalanan bir ayırma yöntemidir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Ayrımsal damıtma, sıvı karışımların kaynama noktaları farkıyla ayrılması işlemidir.
  (.....) 2. Basit damıtma yönteminde fraksiyon kolonu kullanılır.
  (.....) 3. Ayrımsal damıtma ile saf sıvı elde edilebilir.
  (.....) 4. Özütleme, bir maddenin daha iyi çözündüğü başka bir çözücüye alınması işlemidir.
  (.....) 5. Kristallendirme, doymuş bir çözeltiden çözünen maddenin kristal hâlinde ayrılması işlemidir.
  (.....) 6. Ayrımsal kristallendirme, çözünürlükleri farklı olan maddelerin kristallenme sırasındaki sıcaklık farkından yararlanılarak ayrılması işlemidir.
  (.....) 7. Hunisi ayırma, yoğunlukları farklı olan sıvıların ayrılmasında kullanılır.
  (.....) 8. Yüzdürme, katıların yoğunluklarına göre ayrılması işlemidir.
  (.....) 9. Mıknatısla ayırma, manyetik olan maddelerin manyetik olmayan maddelerden ayrılmasında kullanılır.
  (.....) 10. Erime noktası farkıyla ayırma, maddelerin erime noktalarındaki farktan yararlanarak ayrılması işlemidir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Kristallendirme
  b. Ayrımsal kristallendirme
  c. Ayırma hunisi
  d. Yüzdürme
  1. Sıvı-sıvı karışımlarının ayrılmasında kullanılır.
  2. Yoğunluk farkından yararlanır.
  3. Katı maddelerin safsızlıklardan arındırılmasında kullanılır.
  4. Katı-sıvı heterojen karışımlarının ayrılmasında kullanılır.

 28. Cevap: 1. c 2. d 3. a 4. b Açıklama: 29. 1. Özütlenecek maddenin iyi çözündüğü bir çözücü seçilerek yapılan yönteme ............... denir.

  2. Bir sıvı içerisindeki katı maddenin soğutulması veya ısıtılması sonucunda çöktürülmesi işlemine ............... adı verilir.
  3. Şekerin sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılıdır ve yüksek sıcaklıklarda şekerli su soğutulduğunda bu olaya ............... denir.
  4. .............. yöntemiyle farklı çözünürlüklere sahip maddeler birbirinden ayrılabilir.
  5. Kristallendirme yöntemiyle katı maddelerin yapılarındaki ............... arındırılması sağlanabilir.
  6. ............... yöntemi, çözünürlükleri sıcaklıkla farklı olan katıların ayrılmasında kullanılır.
  7. Aynı sıvıda çözünebilen iki veya daha fazla katının sıcaklıkla çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanılarak yapılan ayırma işlemine ............... denir.
  8. .......... sıvı-sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir.
  9. Yoğunluğu büyük olan sıvı ayırma hunisinde altta birikir ve musluk yardımıyla başka bir kaba alınarak diğer sıvıdan ............... ayrılır.
  10. Sıvıdan hafif ve askıda olan katı taneciklerin sıvı yüzeyine çıkarak ayrılmasına ............... denir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.sınav soruları, açık uçlu sorularda müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, bazların sulu çözeltilerindeki iyon derişimini anlar.

Öğrenciler, pH kavramını ve onun asitlik ve bazlığın ölçüsündeki önemini anlar.

Asitli içeceklerin türleri ve sağlık etkileri hakkında bilgi edinmek.

Öğrenciler, kostiğin yapısını ve özelliklerini anlarlar.

Asit ve bazların güvenli kullanımı ve depolanması için gereken önlemleri belirleyebilir.

Tuzların iyonik yapıya sahip olduğunu anlama

Öğrenciler, emülsiyon kavramını anlayacak ve örneklerini tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, heterojen karışımların çeşitlerini ayırt edebilir.

* Öğrenciler, koligatif özellikler arasında kaynama noktası yükselmesini anlayacaktır.

* Öğrenciler, koligatif özellikler kavramını pekiştirecektir.

Kristallendirme yönteminin prensibini ve uygulamalarını anlar.

Yoğunluk farkıyla ayırmada kullanılan yöntemleri ve uygulamalarını tanır.

* Ayrımsal damıtma ve basit damıtma arasındaki farkı anlamak * Özütleme, kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme yöntemlerini tanımak * Çeşitli ayırma yöntemlerini ve bunların uygulanma alanlarını öğrenmek * Maddelerin fiziksel özelliklerini kullanarak karışımların nasıl ayrıştırılacağını anlamak:?veri

Maddelerin ayırma ve saflaştırma yöntemlerini ayırt etmeyi öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.