10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test CEVAPLARI

 1. Yeryüzündeki çöl alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Genellikle kutuplardaki denizlere yakındır.
  B) Yılın büyük bir bölümünde yağış alırlar.
  C) Bitki örtüsü zengindir.
  D) Sıcaklıklar gece ve gündüz arasında büyük farklılıklar gösterir.
  E) Fazla miktarda tatlı su kaynaklarına sahiptirler.

 2. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "D) Sıcaklıklar gece ve gündüz arasında büyük farklılıklar gösterir." olarak verilmiştir. Yeryüzündeki çöl alanlarıyla ilgili olarak sıcaklıklar gece ve gündüz arasında büyük farklılıklar gösterir. Çözüm açıklaması: Çöller, genellikle kutuplardan uzak ve ekvatora yakın bölgelerde bulunurlar, bu nedenle (A) seçeneği yanlıştır. Aynı şekilde, çöllerin yağış almadığı ve bitki örtüsünün az olduğu bilinmektedir, bu nedenle (B) ve (C) seçenekleri de yanlıştır. Çöllerin tipik özelliklerinden biri, güneş ışığından dolayı sıcaklık farklarının gece ve gündüz arasında büyük olmasıdır, bu nedenle (D) seçeneği doğrudur. Ayrıca, çöller genellikle su kaynaklarından yoksundur, bu yüzden (E) seçeneği de yanlıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya üzerinde yer alan büyük dağ sistemlerinden biridir?

  A) Alp Dağları                   B) Rocky Dağları
  C) Appalachian Dağları    D) Atlas Dağları
  E) Ural Dağları

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Alp Dağları. Dünya üzerinde yer alan büyük dağ sistemlerinden biri Alp Dağları'dır. Diğer seçenekler olan Rocky Dağları, Appalachian Dağları, Atlas Dağları ve Ural Dağları da farklı bölgelerde bulunan dağ sistemleridir, ancak Alp Dağları en tanınmış ve büyük dağ sistemlerinden biridir. 5. Bir yerin coğrafi konumunu belirleyen unsurlardan hangisi, o yerin enlemine göre belirlenir?

  A) Gün doğumu ve gün batımı saatleri
  B) Yer altı kaynakları
  C) Bitki örtüsü
  D) Yeryüzü şekilleri
  E) İklim özellikleri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "A) Gün doğumu ve gün batımı saatleri" olarak verilmiştir. Bir yerin coğrafi konumunu belirleyen unsurlardan enlem, o yerin güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenir. Coğrafi enlem, bir noktanın dünya üzerindeki kuzey veya güneye olan mesafesini ifade eder. Bu mesafe, güneşin gökyüzündeki hareketiyle ilişkilendirilerek belirlenir. Dolayısıyla, gün doğumu ve gün batımı saatleri, bir yerin enlemine göre değişir ve coğrafi konumunu belirler. Coğrafi enlem, bir yerin coğrafi konumunu belirleyen unsurlardan biridir. Enlem, bir noktanın dünya üzerindeki kuzey veya güneye olan mesafesini ifade eder. Bu mesafe, güneşin doğuş ve batış saatleriyle ilişkilendirilerek belirlenir. Farklı enlemlerde bulunan yerlerde, gün doğumu ve gün batımı saatleri farklılık gösterir. Bu nedenle, bir yerin enlemi, o yerin güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenir. 7. Türkiye'de en fazla rastlanan toprak tipi hangisidir?

  A) Çernezyom
  B) Regosol
  C) Kahverengi orman toprağı
  D) Kestane renkli toprak
  E) Çorak toprak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Kahverengi orman toprağı. Türkiye'de en fazla rastlanan toprak tipi Kahverengi orman toprağıdır. Kahverengi orman toprağı, ülkemizin farklı bölgelerinde yaygın olarak bulunur ve tarımsal faaliyetler için uygun bir toprak türüdür. Diğer seçenekler olan Çernezyom, Regosol, Kestane renkli toprak ve Çorak toprak da Türkiye'de bulunan toprak tipleri arasında yer almaktadır, ancak en yaygın olanı Kahverengi orman toprağıdır. 9. Türkiye'de hangi bölgede karasal iklim özellikleri görülmez?

  A) Marmara Bölgesi
  B) Akdeniz Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi
  D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  E) İç Anadolu Bölgesi

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Akdeniz Bölgesi. Türkiye'de karasal iklim özellikleri Akdeniz Bölgesi'nde görülmez. Akdeniz Bölgesi, Akdeniz iklimiyle karakterizedir, yani ılıman ve yağışlı bir iklimi vardır. Diğer seçenekler olan Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi karasal iklim özelliklerine sahip bölgelerdir. Akdeniz Bölgesi ise deniz etkisiyle daha ılıman ve nemli bir iklim yaşar. 11. Türkiye'de aşağıdaki illerden hangisi en fazla orman varlığına sahiptir?

  A) Antalya          B) İzmir             C) Kastamonu 
  D) Samsun         E) Trabzon

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "C) Kastamonu" olarak verilmiştir. Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip olan il, Kastamonu'dur. Kastamonu, geniş orman alanlarıyla ve zengin doğal kaynaklarıyla bilinir. Bu nedenle, Kastamonu ilinin orman varlığı diğer illere kıyasla daha fazladır. Türkiye'de orman varlığı açısından en fazla olan il, Kastamonu'dur. Kastamonu, geniş ormanlık alanlara ve zengin doğal kaynaklara sahip bir ilimizdir. Ormanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından önemli bir role sahip olan Kastamonu, orman varlığı açısından diğer illerden daha fazla ormana sahiptir. 13. Türkiye'de hangi bölgede kıyı ovaları daha geniş ve verimlidir?

  A) Ege Bölgesi
  B) İç Anadolu Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi
  D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  E) Doğu Anadolu Bölgesi

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "A) Ege Bölgesi" olarak verilmiştir. Türkiye'de kıyı ovaları daha geniş ve verimli olan bölge, Ege Bölgesi'dir. Ege Bölgesi, sahil şeridi boyunca uzanan geniş kıyı ovalarıyla tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunar. Bu ovalar, iklim koşulları ve toprak verimliliği açısından tarım açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye'de kıyı ovaları daha geniş ve verimli olan bölge, Ege Bölgesi'dir. Ege Bölgesi, sahip olduğu geniş kıyı ovalarıyla tarım açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İklim koşulları, toprak verimliliği ve su kaynakları bölgede tarım faaliyetlerinin gelişmesini destekler. Bu nedenle, Türkiye'de kıyı ovaları daha geniş ve verimli olan bölge Ege Bölgesi'dir. 15. Türkiye'nin en önemli orman ürünlerinden olan kerestenin elde edildiği ağaçlardan biri de aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ihlamur         B) Kestane            C) Meşe
  D) Çınar            E) Kavak

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Meşe. Türkiye'nin en önemli orman ürünlerinden biri olan kereste, genellikle çeşitli ağaç türlerinden elde edilir. Verilen seçenekler arasında kereste üretiminde kullanılan ağaç türlerinden biri de meşe ağacıdır. Meşe ağacı, dayanıklı ve sert bir odun yapısına sahiptir, bu nedenle mobilya, inşaat malzemeleri ve diğer kereste ürünlerinin yapımında sıklıkla tercih edilir. 17. I.Lös
  II.Moren
  III.Delta Ovası
  IV.Vadi
  V. Mantar Kaya
  Yukarıdaki oluşumlardan kaç tanesi biriktirme ile oluşmuştur?

  A) 1      B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 18. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap, "C) 3" olacaktır. Yukarıdaki oluşumlardan "II. Moren", "III. Delta Ovası" ve "IV. Vadi" biriktirme ile oluşmuş olanlardır. Bu oluşumlar, farklı süreçler sonucunda malzemelerin biriktirilmesiyle ortaya çıkarlar. I. Lös, bir biriktirme oluşumu değildir. Buzul aşındırması sonucunda oluşan bir yüzey şeklidir. II. Moren, buzul erimesi sırasında biriktirilen malzemelerin oluşturduğu bir yüzey şeklidir. III. Delta Ovası, bir akarsuyun taşıdığı alüvyonların deniz veya göl gibi bir su birikintisine dökülmesiyle oluşan bir biriktirme şeklidir. IV. Vadi, akarsuların aşındırma etkisiyle oluşan derin çukurlardır. V. Mantar Kaya, erozyon veya diğer jeolojik süreçler sonucunda oluşan bir yüzey şeklidir. 19. Türkiye’de en az etkili olan dış kuvvet Buzullardır.
  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Orta enlemlerde olması
  B) Kuzey Yarım Kürede olması
  C) Yüksek bir Ülke olması
  D) Bitki örtüsünün cılız olması
  E) Bİr yarımada olması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Orta enlemlerde olması'dır. Buzullar genellikle yüksek enlemlerde, yani kutup bölgelerinde veya yüksek dağlık bölgelerde oluşurlar. Türkiye, buzul oluşumu için gerekli olan yeterli soğuk iklim koşullarını sağlamayan bir konumda bulunmaktadır. Orta enlemlerde yer alması, Türkiye'nin buzul oluşumunu etkilemektedir. Diğer seçeneklerde verilen faktörler ise buzul oluşumunu etkilemede ikincil faktörlerdir. 21. İstanbul - Çanakkale boğazları  akarsu yataklarının sular altında kalması ile oluşmuştur.
  Bahsedilen kıyı tipi hangisidir?

  A) Fiyort       B) Dalmaçya         C) Ria
  D) Boyuna    E) Enine

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "C) Ria" olarak verilmiştir. Ria, akarsu yataklarının deniz seviyesi yükseldiğinde sular altında kalması sonucu oluşan kıyı tipidir. İstanbul - Çanakkale boğazları, akarsu yataklarının sular altında kalmasıyla oluşmuş bir kıyı bölgesidir. Bu durum, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte gerçekleşmiştir. Bu tür kıyı oluşumlarına "Ria" denir. Ria, sular altında kalan akarsu vadilerinin denize doğru uzandığı ve iç kısımlarda daha geniş bir su alanının oluştuğu kıyı tipleridir. 23. Dış kuvvetler enerjisini nereden alır?

  A) Magma        B) Güneş                C) Ay
  D) Yağışlar      E) İç Çekirdek

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Güneş'tir. Dış kuvvetler, enerjilerini genellikle Güneş'ten alırlar. Güneş, yeryüzünü ısıtarak atmosferdeki hava dolaşımını sağlar, su döngüsünü başlatır ve rüzgarların oluşmasına katkıda bulunur. Bu enerji kaynakları, dış kuvvetlerin etkilerini şekillendirir ve yerşekillerinin oluşumunu etkiler. 25. Ege kıyılarında dağlar denize dik uzandığı için koy ve körfez oluşumu  daha fazladır. Buna bağlı olarak  ........................... kıyı tipi oluşmuştur.
  Yukarıda ki boşluğu doldurunuz?

  A) Enine        B) Boyuna            C) Skayer
  D) Limanlı     E) Dalmaçya

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Boyuna'dır. Ege kıyılarında dağlar denize dik uzandığından, koy ve körfez oluşumu daha fazladır. Bu durum, kıyının boyuna yönlü kıvrımlı bir şekil almasına neden olur. Bu nedenle, Ege kıyıları boyuna kıyı tipi olarak adlandırılır. 27. Bir akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?

  A) Çentik Vadi            B) Irmak ada
  C) Kanyon Vadi          D) Dev Kazanı
  E) Yarma vadi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı, "B) Irmak ada" olarak verilmiştir. Bir akarsuyun yatak eğiminin arttığı yerlerde, ırmak adaları görülmez. Akarsuların yatak eğimi arttıkça su hızı ve taşıma kapasitesi de artar. Bu durumda, akarsular kuvvetli erozyon etkisi gösterir ve çentik vadiler, kanyon vadiler, dev kazanları ve yarma vadiler gibi derin ve dar vadiler oluşturabilirler. Ancak, yüksek su hızı ve taşıma kapasitesi nedeniyle akarsuların sularını daha kolay taşıdığı alanlarda, ırmak adaları oluşmaz. 29. Akarsuların şelaler yaparak aktığı yerlerde ,suyun yüksekten düşerek oluşturduğu yerşekli alağıdakilerden hangisidir?

  A) Dev Kazanı                    B) Mantar Kaya
  C) Plato                              D) Menderes
  E) Badlans ( kırgıbayır)

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Mantar Kaya'dır. Şelaleler, akarsuların yüksekten düşerek suyun hızlı bir şekilde aktığı yerlerdir. Bu düşme sırasında su, kayaları aşındırır ve bazı bölgelerde çukur veya oluk şeklinde yer şekilleri oluşturur. Mantar Kaya, şelalelerin suyun düştüğü ve kayaların alt kısmının daha hızlı aşındığı bir yer şeklidir. Su, kayaların altındaki yumuşak tabakaları aşındırırken üstteki sert tabakaları korur, bu da mantar şeklinde bir yapı oluşmasına yol açar. 31. Akarsuların taşımış olduğu malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesi ile oluşan ovalara delta ovaları denir. Delta ovalarının iç denizlerde oluşumu okyanus kıyılarında oluşmasına göre daha kolaydır.
  Bunun en temel sebebi nedir?

  A) Kıta sahanlığının Geniş olması
  B) Gel-Git olayının az olması
  C) Kıyının sığ olması
  D) Akarsuların daha fazla yük taşıması
  E) Akarsu boylarının uzun olması

 32. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap "C) Kıyının sığ olması" olarak verilmiştir. Delta ovalarının iç denizlerde oluşumu, okyanus kıyılarında oluşmasına göre daha kolaydır çünkü iç denizlerin kıyıları genellikle daha sığdır. Delta ovalarının oluşumunda kıyının sığ olması önemli bir etkendir. Akarsular, denize yaklaştıkça hızlarını yavaşlatır ve taşımış oldukları malzemeleri biriktirir. İç denizlerin kıyıları genellikle daha sığdır, bu da akarsuların malzemeleri biriktirmesi için daha uygun bir alan sağlar. Oysa okyanus kıyıları genellikle daha dik ve derindir, bu nedenle akarsuların malzeme biriktirmesi daha zor olur. 33. Yer kabuğunun oluşumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İç kuvvetlerin etkisi ile
  B) Dış kuvvetlerin etkisi ile
  C) Atmosferin etkisi ile
  D) Güneş radyasyonunun etkisi ile
  E) Ayın etkisi ile

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) İç kuvvetlerin etkisi ile. Yer kabuğunun oluşumu, iç kuvvetlerin etkisiyle gerçekleşir. İç kuvvetler, yerin içindeki hareketlerden kaynaklanır ve kabuğun şekillenmesini sağlar. Bu iç kuvvetler arasında levha hareketleri, volkanik faaliyetler ve dağ oluşumları yer alır. Bu süreçte, levhaların çarpışması, itişme, faylanma ve kırılma gibi olaylar meydana gelir. 35. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?

  A) Trafik kazası         B) Sel
  C) Yangın                  D) Çığ
  E) Deprem

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Trafik kazası" olarak verilmiştir. Trafik kazası doğal afetlerden biri değildir. Doğal afetler, doğal olaylar sonucunda meydana gelen büyük ölçekli felaketlerdir. Sel, yangın, çığ ve deprem doğal afetlere örnek olarak verilebilir. Ancak trafik kazası, doğal bir olay değildir. Trafik kazaları, insan faktöründen kaynaklanan nedenlerle meydana gelen olaylardır. Dolayısıyla trafik kazası, doğal afetlerden biri değildir. 37. Aşağıdakilerden hangisi iklim tiplerinden biri değildir?

  A) Muson        B) Kırağı        C) Tundra
  D) Savan        E) Okyanusal

 38. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) Kırağı'dır. Soruda, hangi seçeneğin bir iklim tipi olmadığı sorulmaktadır. Muson, Tundra, Savan ve Okyanusal, farklı iklim tiplerini temsil eden terimlerdir. Ancak "Kırağı" bir iklim tipi değildir, doğru cevap budur. 39. Aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisi diğerlerinden farklı bir iklim yapısına sahiptir?

  A) Karadeniz Bölgesi
  B) Marmara Bölgesi
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) Doğu Anadolu Bölgesi
  E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Doğu Anadolu Bölgesi" olarak verilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi, diğer coğrafi bölgelerden farklı bir iklim yapısına sahiptir. Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genellikle ılıman ve Akdeniz iklimine sahipken, Doğu Anadolu Bölgesi daha sert bir iklim yapısına sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek rakımlara ve dağlık araziye sahip olması nedeniyle kış aylarında soğuk ve karlı bir iklim yaşar. Bu bölgede yazlar da kısa ve serin geçer. Diğer bölgelerden farklı olarak, Doğu Anadolu Bölgesi daha kontinental bir iklim yapısına sahiptir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test Detayları

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test 3 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
  1. DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
  2. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  3. TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
  4. TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Çöl alanları, gece ve gündüz arasında büyük sıcaklık farkları gösterir.

Bu soru, dünya üzerindeki büyük dağ sistemlerini tanıma becerisini ölçmektedir.

Bir yerin coğrafi konumu, enlemine göre belirlenen gün doğumu ve gün batımı saatleriyle ilişkilendirilir.

Bu soru, Türkiye'de en yaygın olarak rastlanan toprak tipini bilme becerisini ölçmektedir.

Bu soru, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iklim özelliklerini tanıma becerisini ölçmektedir.

Türkiye'de en fazla orman varlığına sahip olan il, Kastamonu'dur.

Türkiye'de kıyı ovaları daha geniş ve verimli olan bölge, Ege Bölgesi'dir ve bölgedeki iklim koşulları, toprak verimliliği ve su kaynakları tarım faaliyetlerine uygun bir ortam sağlar.

Bu soru, Türkiye'nin orman kaynaklarına ilişkin bilgi sahibi olma becerisini ölçmektedir.

Yukarıdaki oluşumlar arasından "II. Moren", "III. Delta Ovası" ve "IV. Vadi" biriktirme ile oluşmuş olanlardır.

Bu soru, öğrencilerin buzul oluşumunu etkileyen faktörleri anlama ve konumunun buzul oluşumuna etkisini değerlendirme becerisini ölçmektedir.

İstanbul - Çanakkale boğazları, akarsu yataklarının sular altında kalmasıyla oluşmuş bir "Ria" kıyı tipine sahiptir.

Bu soru, öğrencilerin dış kuvvetlerin enerji kaynağını doğru bir şekilde tanımlama becerisini ölçmektedir.

Bu soru, öğrencilerin Ege kıyılarının morfolojisini anlama ve kıyı tipleri arasındaki ilişkiyi anlama becerisini ölçmektedir.

Akarsu yatak eğiminin arttığı yerlerde, ırmak adaları görülmez.

Bu soru, öğrencilerin akarsu aşındırmasının yer şekilleri üzerindeki etkisini anlamasını ve şelalelerin oluşturduğu yer şekillerini tanımasını ölçmektedir.

Delta ovalarının iç denizlerde oluşumu, okyanus kıyılarında oluşmasına göre daha kolaydır çünkü iç denizlerin kıyıları genellikle daha sığdır.

Bu soru, öğrencilerin yer kabuğunun oluşumunu anlamalarını ve iç kuvvetlerin bu süreçteki rolünü kavramalarını ölçer.

Trafik kazası doğal afetlerden biri değildir.

Bu soru, öğrencilerin farklı iklim tiplerini tanıma becerilerini ve Kırağı'nın bir iklim tipi olmadığını fark etmelerini ölçer.

Doğu Anadolu Bölgesi, diğer coğrafi bölgelere göre farklı bir iklim yapısına sahiptir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 122 kere doğru, 191 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.