10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Deniz yolu ulaşımı nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Deniz yolu ulaşımı, malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere deniz yoluyla taşınması sürecidir. Açıklama:

  Deniz yolu ulaşımı, okyanus aşırı ülkeler ve kıtalar arasında aynı anda binlerce ton yükün ve çok sayıda insanın taşınabilmesini sağlamış; taşıma maliyetini çok azaltmıştır. Bu nedenle deniz yolu taşımacılığı, günümüzde özellikle transit taşımacılıkta tercih edilen en önemli ulaşım sistemi olmuştur. 3. Nüfus piramidi neyi gösterir?


 4. Cevap: Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını. Açıklama:

  Nüfus piramidi, bir ülkenin nüfus yapısı hakkında bilgi edinmek için önemli bir araçtır. Nüfus piramidi, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını görselleştirmek için kullanılır. 5. Türkiye'nin nüfus piramidi hangi türdedir?


 6. Cevap: Geniş tabanlı piramit. Açıklama:

  Türkiye'nin nüfus piramidi, geniş tabanlı bir piramittir. Bu, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu göstermektedir. 7. Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin giderek azalması, ileriki dönemlerde ne gibi sonuçlar doğurabilir?


 8. Cevap: Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin giderek azalması, ileriki dönemlerde iş gücünde azalmaya, sosyal güvenlik sisteminde sorunlara ve yaşlı nüfusun bakım ihtiyacının artmasına neden olabilir. Açıklama:

  Çalışma çağındaki nüfusun azalması, üretim faaliyetlerinde bulunabilecek iş gücünün de azalması anlamına gelir. Bu durum, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, çalışma çağındaki nüfusun azalması, sosyal güvenlik sisteminde sorunlara yol açabilir. Çünkü, emekli olan kişilerin sayısı artacağından, çalışanların ödediği primlerle emeklilerin maaşlarını ödemek zorlaşabilir. Son olarak, genç nüfus potansiyelinin azalması, yaşlı nüfusun bakım ihtiyacının artmasına neden olabilir. Çünkü, yaşlı nüfusun sayısı arttıkça, onlara bakacak kişilerin sayısı azalacaktır. Bu durum, yaşlıların bakım ve sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırabilir. 9. Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısı nasıldır?


 10. Cevap: Türkiye'de 2022 yılı nüfus verilerine göre erkek nüfus %50,2, kadın nüfus ise %49,8'dir. Açıklama:

  Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısı yaklaşık olarak eşittir. Ancak, bazı illerde erkek nüfusun kadın nüfusundan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, genellikle göç hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, iş imkânlarının daha fazla olduğu illere erkek nüfus daha fazla göç etmektedir. 11. Türkiye'de, köyden kente göçün artmasında hangi itici ve çekici faktörler etkili olmuştur?


 12. Cevap: Köyden kente göçün artmasında etkili olan itici faktörler arasında şunlar yer almaktadır: - Köylerdeki hızlı nüfus artışı - İş imkânlarının azlığı - Tarlaların miras yoluyla parçalanması - Tarımda makineleşme sonucu iş gücüne olan talebin azalması - Eğitim ve sağlık imkânlarının yetersizliği Çekici faktörler ise şunlardır: - Şehirlerdeki iş imkânlarının fazla olması - Eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması Açıklama:

  Köyden kente göç, Türkiye'de önemli toplumsal ve ekonomik değişimlere yol açmıştır. Bu değişimler arasında, kırsal ve kentsel nüfus oranlarının değişmesi, şehirleşmenin artması ve tarımsal üretimin azalması gibi olaylar yer almaktadır. 13. Türkiye'de, kentten kente olan göç hareketleri genellikle hangi yönde gerçekleşmiştir?


 14. Cevap: Türkiye'de, kentten kente olan göç hareketleri genellikle ülkenin doğu illerinden batı illerine doğru gerçekleşmiştir. Açıklama:

  Bu göç hareketlerinin nedenleri arasında, doğudaki illerdeki ekonomik imkânların yetersizliği, işsizliğin yüksek olması ve eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi faktörler yer almaktadır. 15. Türkiye'ye yapılan dış göçlerin başlıca nedenleri nelerdir?


 16. Cevap: Ekonomik nedenler, siyasi nedenler ve sosyal ve kültürel nedenler. Açıklama:

  Türkiye'ye yapılan dış göçlerin başlıca nedenleri, iş bulma gibi ekonomik nedenler; savaş, iç çatışma, baskı, zulüm gibi siyasi nedenler; eğitim, sağlık, din ve kültür farklılığı gibi sosyal ve kültürel nedenlerdir. 17. Türkiye'ye dış ülkelerden göçün nedenleri nelerdir?


 18. Cevap: Dış ülkelerden Türkiye'ye göçün nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: - Siyasi baskı ve zulüm - Savaş ve iç çatışmalar - Ekonomik zorluklar - Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim imkânı - Aile birleşimi Açıklama:

  Türkiye, tarihi boyunca birçok farklı ülkeden göç almış bir ülkedir. Bu göçlerin başlıca nedenleri arasında siyasi baskı ve zulüm, savaş ve iç çatışmalar, ekonomik zorluklar, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim imkânı ve aile birleşimi yer almaktadır. 19. Sanayi sektöründe üretilen üç ürün örneği veriniz.


 20. Cevap: Otomobil, bilgisayar, tekstil ürünleri. Açıklama:

  Sanayi sektörü, ham maddelerin işlenerek kullanılabilecek hale getirildiği ekonomik faaliyet türüdür. Bu sektörde çok çeşitli ürünler üretilir. Otomobil, bilgisayar ve tekstil ürünleri, sanayi sektöründe üretilen ürünlerden sadece birkaçıdır. 21. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren üç meslek grubu örnek veriniz.


 22. Cevap: Satıcı, pazarlamacı, nakliyeci. Açıklama:

  Ticaret sektörü, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ekonomik faaliyet türüdür. Bu sektörde çalışan kişiler, ürünlerin alım satımı ile ilgilenir ve bunların taşınmasını sağlar. Satıcı, pazarlamacı ve nakliyeci, ticaret sektöründe faaliyet gösteren üç meslek grubudur. 23. İkincil ekonomik faaliyetler nelerdir? Üç tane örnek veriniz.


 24. Cevap: İkincil ekonomik faaliyetler, hammaddeleri işleyerek daha karmaşık ürünlere dönüştüren faaliyetlerdir. Bu faaliyetler arasında üretim, inşaat, enerji üretimi ve madencilik sayılabilir. Açıklama:

  İkincil ekonomik faaliyetler, ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir. Bu faaliyetler, hammaddeleri işleyerek daha yüksek katma değerli ürünler üretirler ve böylece ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, ikincil ekonomik faaliyetler, istihdam yaratır ve teknolojik gelişmeyi teşvik eder. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Kara yolu, dünyada en yaygın ulaşım sistemidir. (D/Y)
  2. Kara yolu ulaşımı, geçmişte ticari malların binek ve yük hayvanlarıyla taşındığı kervan yollarında yapılırdı. (D/Y)
  3. Günümüzde kara yolu ulaşımı; farklı amaçlar için üretilmiş hızlı, konforlu motorlu araçların kullanıldığı modern kara yollarında yapılır. (D/Y)
  4. Kara yolu ulaşımı, insanların ve malların kapıya kadar ulaştırılabildiği tek ulaşım sistemidir. (D/Y)
  5. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha pahalıdır. (D/Y)
  6. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha yavaştır. (D/Y)
  7. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha çevre dostudur. (D/Y)
  8. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha güvenlidir. (D/Y)
  9. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha az trafik kazasına neden olur. (D/Y)
  10. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha az enerji tüketir. (D/Y)

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Kara yolu, dünyada en yaygın ulaşım sistemidir. Bunun en önemli nedeni; diğer ulaşım sistemlerinde olmayan, ulaşıma konu olan insanların ve malların kara yolu ile kapıya kadar ulaştırılabilmesidir. 2. Kara yolu ulaşımı, geçmişte ticari malların binek ve yük hayvanlarıyla taşındığı kervan yollarında yapılırdı. Günümüzde ise kara yolu ulaşımı; farklı amaçlar için üretilmiş hızlı, konforlu motorlu araçların kullanıldığı modern kara yollarında yapılır. 3. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha pahalı değildir. Hatta diğer ulaşım sistemlerine göre daha ucuz olması nedeniyle ticari amaçlı olarak daha fazla tercih edilir. 4. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha yavaştır. Ancak diğer ulaşım sistemlerine göre daha güvenli olması nedeniyle daha az ölümcül kazalara sebep olur. 5. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha çevre dostu değildir. Çünkü kara yolu ulaşımında kullanılan yakıtlar diğer ulaşım sistemlerine göre daha fazla çevre kirliliğine neden olur. 6. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha güvenlidir. Bunun nedeni, kara yolu ulaşımında kullanılan araçların diğer ulaşım sistemlerine göre daha ağır ve daha yavaş olmasıdır. 7. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha az trafik kazasına neden olmaz. Aksine, kara yolu ulaşımında diğer ulaşım sistemlerine göre daha fazla trafik kazası meydana gelir. 8. Kara yolu ulaşımı, diğer ulaşım sistemlerine göre daha az enerji tüketmez. Aksine, kara yolu ulaşımında diğer ulaşım sistemlerine göre daha fazla enerji tüketilir. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Yaşlı nüfus
  b. Çalışma çağındaki nüfus
  c. Çocuk nüfus
  1.Türkiye'de %22 oranındadır.
  2. Türkiye'de %68,1 oranındadır.
  3. Türkiye'de %9,9 oranındadır.

 28. Cevap: a. 3 b. 2 c. 1 Açıklama:

  Türkiye'de genç nüfus oranının giderek azalmasıyla birlikte hâlâ genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Bu nedenle çocuk nüfus oranı oldukça yüksekken yaşlı nüfus oranı oldukça düşüktür. Çalışma çağındaki nüfus oranı ise Aktif nüfus olarak adlandırılmaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Türkiye'de kentlerden köylere göç de yaşanmaktadır.
  2. Göçler kentlerde trafik, sağlık, eğitim, altyapı hizmetlerinin aksamasına yol açmıştır.
  3. İç göçler sonucunda göç alan illerde iş kolları çeşitlenmiş, kültürel çeşitlilik azalmıştır.
  4. Mevsimlik göçlere daha çok tarım işçiliği, inşaat işçiliği, yaylacılık ve turizm faaliyetleri neden olmaktadır.
  5. Türkiye'den başka ülkelere ve başka ülkelerden Türkiye'ye yapılan göçleri kapsayan dış göçler, zaman zaman yoğunluk kazanan bir durumdur.
  6. Türkiye'den dışarıya olan göçlerde ilk büyük göç hareketi Lozan Antlaşması'nda alınan nüfus mübadelesi kararının uygulanması sonucunda gerçekleşmiştir.
  7. Türkiye'den dışarıya olan göçlerin büyük bölümü işçi göçü kapsamında gerçekleşmiştir.
  8. Türkiye'den 1960'lı yıllardan sonra Avrupa ülkelerine yapılan göçler, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını olumsuz yönde etkilemiştir.
  9. Aziz Sancar, Nobel Ödülü alan bir Türk bilim insanıdır.
  10. Aziz Sancar, DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Son zamanlarda Türkiye'de kentlerden köylere göç de yaşanmaktadır. 2. Göçler kentlerde birtakım sorunlara yol açmıştır. 3. İç göçler sonucunda göç alan illerde iş kolları çeşitlenmiş, kültürel çeşitlilik artmıştır. 4. Mevsimlik göçlere daha çok tarım işçiliği, inşaat işçiliği, yaylacılık ve turizm faaliyetleri neden olmaktadır. 5. Türkiye'den başka ülkelere ve başka ülkelerden Türkiye'ye yapılan göçleri kapsayan dış göçler, zaman zaman yoğunluk kazanan bir durumdur. 6. Türkiye'den dışarıya olan göçlerde ilk büyük göç hareketi Lozan Antlaşması'nda alınan nüfus mübadelesi kararının uygulanması sonucunda gerçekleşmiştir. 7. Türkiye'den dışarıya olan göçlerin büyük bölümü işçi göçü kapsamında gerçekleşmiştir. 8. Türkiye'den 1960'lı yıllardan sonra Avrupa ülkelerine yapılan göçler, Türkiye'nin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını olumlu yönde etkilemiştir. 9. Aziz Sancar, Nobel Ödülü alan bir Türk bilim insanıdır. 10. Aziz Sancar, DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren bir bilim insanıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
  1. DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
  2. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  3. TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
  4. TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Deniz yolu ulaşımının önemini ve avantajlarını açıklayabilir.

Öğrenciler, nüfus piramidi kavramını anlarlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin nüfus yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar. Türkiye'de nüfus artış hızı hangi yıllarda en düşük ve en yüksek olmuştur? Cevap: En düşük 1945 (%010,6), en yüksek 1960 (%028,5) yılında olmuştur. Açıklama: Türkiye'de nüfus artış hızı, 1945 yılında en düşük seviyesine (%010,6) ulaşırken, 1960 yılında en yüksek seviyesine (%028,5) ulaşmıştır. Kazanım: Öğrenciler, Türkiye'de nüfus artış hızının tarihsel seyri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin giderek azalmasının ileriki dönemlerdeki olası sonuçlarını kavrarlar.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısını ve bunun nedenlerini kavrarlar.

Öğrenciler, Türkiye'de köyden kente göçün nedenlerini ve sonuçlarını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'de kentten kente olan göç hareketlerinin yönünü ve nedenlerini anlayabilecektir.

Türkiye'ye yapılan dış göçlerin nedenlerini öğrenebilmek ve bu nedenleri anlayabilmek.

Öğrenciler, Türkiye'ye dış ülkelerden göçün nedenlerini ve bu göçlerin ülke üzerindeki etkilerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sanayi sektöründe üretilen üç ürünü öğrenecektir.

Öğrenciler, ticaret sektöründe faaliyet gösteren üç meslek grubunu öğrenecektir.

İkincil ekonomik faaliyetleri anlamak, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın temellerini kavramak için önemlidir. Ayrıca, bu faaliyetleri anlamak, farklı ülkelerin ekonomik yapılarını karşılaştırabilmeyi ve ekonomik politikaları değerlendirebilmeyi de sağlar.

1. Öğrenciler, kara yolu ulaşımının dünyada en yaygın ulaşım sistemi olduğunu öğrenirler. 2. Öğrenciler, kara yolu ulaşımının geçmişini ve günümüzdeki durumunu öğrenirler. 3. Öğrenciler, kara yolu ulaşımının diğer ulaşım sistemlerine göre avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenirler. 4. Öğrenciler, kara yolu ulaşımının çevre üzerindeki etkilerini öğrenirler. 5. Öğrenciler, kara yolu ulaşımının güvenliği hakkında bilgi sahibi olurlar. 6. Öğrenciler, kara yolu ulaşımında meydana gelen trafik kazalarının nedenlerini öğrenirler. 7. Öğrenciler, kara yolu ulaşımında kullanılan enerji miktarı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını öğrenecektir.

1. Türkiye'deki iç göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 2. Türkiye'deki dış göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 3. Aziz Sancar'ın hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.