10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 CEVAPLARI

 1. Türkiye'de nüfus artış hızında en düşük seviyeye ulaşılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1940-1945    B) 1955-1960    C) 1990-2000    D) 2010-2015    E) 2020-2022    

 2. Cevap: A Açıklama:

  1940-1945 döneminde, 2. Dünya Savaşı'na girilmediği hâlde, uzun süreli askere alımlar sonucunda düşen evlilik ve doğum oranları, artan ekonomik sorunlar nedeniyle nüfus artış hızı en düşük seviyeye inmiştir. 3. Türkiye'de nüfus artış hızındaki son yıllardaki düşüşün başlıca nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Evlenme yaşının düşmesi
  B) Çalışma hayatına katılan kadın sayısının artması
  C) Uygulanan nüfus politikaları
  D) Aile planlaması
  E) Bebek ölüm oranlarının artması

 4. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'de nüfus artış hızındaki son yıllardaki düşüşün başlıca nedenlerinden biri aile planlamasıdır. Aile planlaması, çiftlerin çocuk sahibi olma sayısını ve zamanını istedikleri şekilde belirleyebilmeleri için uyguladıkları yöntemlerdir. 5. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus yoğunluğu en fazladır?

  A) İstanbul    B) Ankara    C) İzmir    D) Bursa    E) Adana    

 6. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri ve nüfus yoğunluğu en fazla olan ilidir. İstanbul'un nüfus yoğunluğu 2022 yılı itibarıyla kilometrekareye 3.049 kişidir. 7. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus yoğunluğu en azdır?

  A) Tunceli    B) Erzincan    C) Ardahan    D) Sivas    E) Gümüşhane    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Tunceli, Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilidir ve nüfus yoğunluğu en az olan ilidir. Tunceli'nin nüfus yoğunluğu 2022 yılı itibarıyla kilometrekareye 11 kişidir. 9. Aşağıdaki faktörlerden hangisi Türkiye'de nüfus dağılışında etkili değildir?

  A) İklim
  B) Yer şekilleri
  C) Toprak yapısı
  D) Sanayi faaliyetleri
  E) Tarihi ve kültürel özellikler

 10. Cevap: E Açıklama:

  Tarihi ve kültürel özellikler, Türkiye'de nüfus dağılışında etkili olmayan bir faktördür. Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında iklim, yer şekilleri, toprak yapısı ve sanayi faaliyetleri yer almaktadır. 11. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının giderek artmasının en önemli nedeni nedir?

  A) Doğum oranlarının azalması
  B) Göçlerin artması
  C) Yaşam süresinin uzaması
  D) Savaşların yaşanması
  E) Ekonomik krizlerin yaşanması

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de yaşlı nüfus oranının giderek artmasının en önemli nedeni, yaşam süresinin uzamasıdır. Beklenen yaşam süresinin giderek artması, yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmaktadır. 13. Türkiye'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu iller hangileridir?

  A) İstanbul ve Kocaeli    B) Tokat ve Bartın       
  C) Ankara ve İzmir        D) Bursa ve Manisa       
  E) Adana ve Mersin                                 

 14. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu iller, göç veren illerdir. Tokat ve Bartın illeri, göç veren illere örnektir. Bu nedenle, bu illerde kadın nüfus erkek nüfusundan fazladır. 15. Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem hangisidir?

  A) 1927-1950 arası       B) 1950-1975 arası      
  C) 1975-2000 arası       D) 2000-2023 arası      
  E) 2023-günümüz arası                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem, 1927-1950 arasıdır. Bu dönemde, nüfus artış hızı %2,8'dir. Nüfus artış hızının yüksek olmasının nedenleri arasında, doğum oranlarının yüksek olması ve ölüm oranlarının düşük olması yer almaktadır. 17. Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle, tarih boyunca büyük ya da küçük çapta dış göç hareketlerinin son durağı olmuştur. Bu durum aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmuştur?

  A) Türkiye'nin nüfusu azalmıştır.
  B) Türkiye'nin kültürü değişmiştir.
  C) Türkiye'nin ekonomisi kötüleşmiştir.
  D) Türkiye'nin eğitim sistemi gelişmiştir.
  E) Türkiye'nin sağlık sistemi iyileşmiştir.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'ye gelen göçmenler, kendi kültürlerini de beraberinde getirmişlerdir. Bu durum, Türkiye'nin kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 19. Türkiye'de 2012'de yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları tüm il sınırı kabul edilmiş, ildeki belde belediyeleri kaldırılmış ve köy yerleşmeleri mahalle statüsüne alınmıştır. Bu düzenleme sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Türkiye'de kırsal nüfus oranı artmıştır.
  B) Türkiye'de kentsel nüfus oranı azalmıştır.
  C) Türkiye'de nüfus yoğunluğu düşmüştür.
  D) Türkiye'de nüfus yoğunluğu artmıştır.
  E) Türkiye'de nüfus dağılımı eşitlenmiştir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Büyükşehir Yasası kapsamında köy yerleşmelerinin mahalle statüsüne alınmasıyla birlikte Türkiye'de kentsel nüfus oranı artmış ve nüfus yoğunluğu yükselmiştir. 21. Türkiye'de iç göçlerin en önemli nedenlerinden biri nedir?

  A) Eğitim           B) Sağlık          
  C) Ekonomi          D) Güvenlik        
  E) Doğal afetler                       

 22. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de iç göçlerin en önemli nedeni ekonomiktir. Köyden kente göç, iş imkânlarının azlığı, tarlaların miras yoluyla parçalanması, tarımda makineleşme sonucu iş gücüne olan talebin azalması, eğitim ve sağlık imkânlarının yetersizliği gibi itici faktörler ile şehirlerdeki iş imkânlarının fazla olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması gibi çekici faktörler etkili olmuştur. 23. Türkiye'den başka ülkelere göçlerin büyük bölümü hangi kapsamda gerçekleşmiştir?

  A) İşçi göçü       B) Eğitim göçü    
  C) Siyasi göç      D) Kültürel göç   
  E) Sağlık göçü                       

 24. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'den dışarıya olan göçlerin büyük bölümü işçi göçü kapsamında gerçekleşmiştir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra batı ekonomilerinde yaşanan hızlı büyüme iş gücü açığına neden olmuştur. Özellikle 1960'tan sonra, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine 30 yıl içinde yaklaşık 1 milyon kişi göç etmiştir. 25. Türkiye'ye dış ülkelerden göç almanın en önemli nedeni nedir?

  A) İş imkânları           B) Eğitim imkânları      
  C) Sağlık imkânları       D) Güvenlik              
  E) Kültürel çeşitlilik                             

 26. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'ye dış ülkelerden göç alınmasının en önemli nedeni, Türkiye'deki iş imkânlarının fazla olmasıdır. Özellikle son yıllarda, Türkiye'de ekonomik büyümenin artması ve işsizlik oranının düşmesi, yabancı işçilerin Türkiye'ye göç etmesini teşvik etmiştir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye en çok göç alan şehirlerden biri değildir?

  A) İstanbul    B) İzmir    C) Ankara    D) Bursa    E) Bayburt    

 28. Cevap: E Açıklama:

  Gaziantep, Türkiye'ye en çok göç alan şehirlerden biri değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Detayları

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EKONOMİK FAALİYETLER
  1. DOĞAL UNSURLARIN GÖSTERGESİ: BİTKİLER
  2. EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
  3. TÜRKİYE'DE TOPRAK TİPLERİ VE TOPRAK KULLANIMI
  4. TÜRKİYE'NİN TOPRAK, SU, BİTKİ VARLIĞI

Ayrıca 10.sınıf coğrafya dersi III. ünite beşeri sistemler konusu test soruları 3, cevap ve açıklamalı olarak müfredat uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye'de nüfus artış hızının tarihsel seyrindeki dalgalanmaları açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye'de nüfus artış hızındaki son yıllardaki düşüşün nedenlerini açıklayabilir.

Türkiye'deki illerin nüfus yoğunluklarını karşılaştırabilme ve en yoğun nüfuslu ili belirleyebilme.

Türkiye'deki illerin nüfus yoğunluklarını karşılaştırabilme ve en az yoğun nüfuslu ili belirleyebilme.

Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen faktörleri belirleyebilme ve tarihi ve kültürel özelliklerin nüfus dağılışında etkili olmadığını anlayabilme.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının giderek artmasının nedenlerini belirleyebilmek.

Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranını karşılaştırabilmek.

Türkiye'de nüfus artış hızının değişimini belirleyebilmek.

Öğrenciler, Türkiye'ye gelen göçmenlerin Türkiye'nin kültürüne olan katkılarını açıklayabilir.

Öğrenciler, Büyükşehir Yasasının Türkiye'deki nüfus dağılımına olan etkilerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Türkiye'de iç göçlerin nedenlerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'den başka ülkelere göçlerin nedenlerini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'ye dış ülkelerden göç alınmasının nedenlerini açıklayabilecektir.

Türkiye'ye göç alan şehirleri ve bu şehirlerin göç almasının nedenlerini açıklayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 14 kere doğru, 39 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Coğrafya II. Ünite - Beşeri Sistemler - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.