ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU CEVAPLARI

 1. %20 karla 240 TL'ye satılan bir malın maliyeti kaç TL' dir?

  A) 120    B) 160    C) 200    D) 240

 2. Cevap: C

 3. x ile y ters orantılı iki çokluktur. x = 12 iken y = 4 oluyorsa, y = 3 iken x’in değeri kaçtır?

  A) 16     B) 12     C) 15    D) 18

 4. Cevap: A

 5. Köşegen uzunluklarından biri 15 cm olan eşkenar dörtgenin alanı 60 cm2 olduğuna göre diğer köşegen uzunluğu kaç cm dir?

  A) 2     B) 4     C) 8     D) 10

 6. Cevap: B

 7. Aşağıda verilen dörtgenlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.
  B) Paralelkenarın karşılıklı açılarının ölçüsü eşittir.
  C) Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
  D) Yamuğun köşegenleri birbirini ortalar.

 8. Cevap: D

 9. Murat’ın yaşının 9 eksiği 16 ya eşittir. Murat kaç yaşındadır?

  A) 25    B) 32    C) 35    D) 41

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen bilgiye göre, Murat'ın yaşının 9 eksiği 16'ya eşittir. Bu durumu ifade eden bir denklem kurabiliriz: x - 9 = 16 Burada x, Murat'ın yaşını temsil ediyor. Denklemi çözmek için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: İlk olarak, denklemi basitleştirmek için her iki tarafı da 9 ile artırırız: x - 9 + 9 = 16 + 9 x = 25 Sonuç olarak, Murat'ın yaşının 25 olduğunu buluruz. Ancak, soruda Murat'ın yaşının kaç olduğu soruluyor. Bu nedenle, 25'i 27 olarak düzeltmem gerekiyor. Dolayısıyla, doğru cevap A) 27 olacaktır. 11. 80 sayısının %30'u kaçtır?

  A) 24    B) 30    C) 36    D) 40

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı aşağıdaki gibi olacaktır: %30, 30/100 olarak ifade edilebilir. Bu da 0,30'e eşittir. 80 sayısının %30'u bulmak için, 80 sayısını 0,30 ile çarparız. 80 * 0,30 = 24 Bu nedenle, 80 sayısının %30'u 24'tür. 13. 180 TL'ye mal edilen bir elbise %30 zararla satılıyor. Bu elbisenin fiyatı kaç TL'dir?

  A) 110    B) 126    C) 135     D) 142

 14. Cevap: B Açıklama:

  Elbisenin maliyeti 180 TL ve %30 zararla satılıyor. Zarar yüzdesini hesaplamak için, maliyetin %30'unu bulmalıyız. 180 TL * 0,30 = 54 TL Zarar miktarı 54 TL'dir. Bu zarar miktarını maliyetten çıkardığımızda, elbisenin fiyatını buluruz. 180 TL - 54 TL = 126 TL Bu nedenle, elbisenin fiyatı 126 TL'dir. 15. 3x-2=4x+7 denkleminin çözümü nedir?

  A) x=-9    B) x=9    C) x=5    D) x=-5

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun çözümüne geçelim: 3x - 2 = 4x + 7 Öncelikle, denklemde x'i içeren terimleri bir tarafa toplamak için 4x'i 3x'e geçirelim: 3x - 4x - 2 = 7. -x - 2 = 7 Daha sonra sabit terimleri bir tarafa toplamak için -2'yi 7'ye geçirelim: -x = 7 + 2. -x = 9 Son olarak, denklemin her iki tarafını -1 ile çarparak x'i elde edelim: x = -9 Bu şekilde, verilen denklemin çözümü x = -9 olarak bulunur. 17. Hangi grafik türü, zaman içindeki değişimi göstermek için kullanılır?

  A) Pasta grafiği    B) Sütun grafiği    C) Nokta grafiği    D) Çizgi grafiği

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Çizgi grafiğidir. Çizgi grafiği, belirli bir zaman aralığındaki verilerin değişimini göstermek için kullanılır. Bu grafiğin yatay ekseninde zaman ve dikey ekseninde ise ilgili veri değerleri yer alır. Bu şekilde, verilerin zaman içindeki değişimi kolayca görülebilir. 19. Bir öğrencinin matematik sınavlarındaki notları: 92, 88, 80, 95, 90. Bu öğrencinin not ortalaması kaçtır?

  A) 85    B) 89    C) 90    D) 91

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, öğrencinin beş matematik sınavından aldığı notlar verilmiştir. Bu notların toplamı 445'tir ve bu sayı 5'e bölündüğünde, öğrencinin not ortalaması olan 89 çıkar. 21. Daire dilimi çemberin çeyreğini kapladığına göre, bir çemberin çevresinin 28π birim olduğu biliniyor. Bu çember diliminin çevresi kaç birimdir?

  A) 7π    B) 14π    C) 21π    D) 28π

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 14π'dir. Çemberin çevresinin 28π birim olduğu verildiği için çemberin yarıçapı r = 14 birimdir. Daire dilimi çemberin çeyreğini kapladığı için dilimin merkez açısının ölçüsü 90 derecedir. Bu nedenle, dilimin çevresi, çemberin çevresinin 1/4'üne eşit olacaktır. Dolayısıyla, dilimin çevresi 1/4 * 28π = 7π birim olacaktır. 23. Bir dairenin çevresi 20π birimdir. Dairenin alanı kaç birim²'dir?

  A) 50    B) 100    C) 150    D) 200

 24. Cevap: B Açıklama:

  Dairenin çevresi 20π birim olduğu için, çapı 20 birimdir. Çapın uzunluğunu kullanarak dairenin alanını bulabiliriz: A = πr² = π(10)² = 100π birim². Cevap B'dir (100). 25. Bir daire diliminin merkez açısı 120°, çemberin çevresi 36π birimdir. Bu daire diliminin alanı kaç birim²'dir?

  A) 6π    B) 9π    C) 12π    D) 18π

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C) 12π'dir. Çünkü, merkez açısının ölçüsü 120° olduğundan, daire diliminin merkezindeki açının ölçüsü de 120° olacaktır. Çevresi 36π birim olan çemberin çapı ise 36 birimdir. Dairenin alanı daire diliminin alanından daha büyük olacağından, daire diliminin alanını hesaplamak için önce dairenin alanını hesaplamamız gerekmektedir. Dairenin alanı πr² formülü ile hesaplanır ve r = 18 birimdir. Dolayısıyla, dairenin alanı 324π birim²'dir. Daire diliminin alanı ise 1/3 * dairenin alanı olacaktır. Bu hesaplamayı yaparak, daire diliminin alanının 12π birim² olduğunu buluruz. 27. 60 derecelik bir daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir?

  A) 30°    B) 45°    C) 90°    D) 120°

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkı olan 120°'dir. 60 derecelik bir daire dilimi, bir çemberin merkez açısının yarısıdır ve bir çemberin merkez açısı 360 derecedir. Bu nedenle, 60 derecelik bir daire diliminin merkez açısı 360/2 = 180 derece olacaktır. Ancak, soruda daire diliminin merkez açısının sadece 60 derece olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, 180 dereceden 60 dereceyi çıkardığımızda, merkez açısının ölçüsü 120 derece olacaktır. 29. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 cm ise, çevresi kaç cm'dir?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50

 30. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu 10 cm olarak verilmiştir. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları eşit olduğundan, çevresi 4 x 10 = 40 cm olacaktır. 31. Kenar sayısı 15 olan bir düzgün çokgenin iç açı ölçüsü kaç derecedir?

  A) 156°    B) 150°    C) 144°    D) 140°

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 144°’dir. Çünkü düzgün bir 15genin iç açı ölçüsü, [(15-2) x 180] / 15 formülü kullanılarak hesaplanabilir. Sonuç olarak, iç açı ölçüsü 144° olarak bulunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU Detayları

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Haziran 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU Testini Çöz tıklayın. ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Veri İşleme
  1. . Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar
  2. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar
  3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri elde eder ve yorumlar.
  4. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer.
  5. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur
  6. Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
  7. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir şekle eş şekiller oluşturur.
  8. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
  9. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder
  10. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
  11. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  12. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

Ayrıca ORAN ORANTI YÜZDELER AÇILAR ÇOKGENLER ÇEMBER DAİRE ARİTMETİK ORTALAMA

Denklem kurma ve çözme becerisi, matematiksel ifadeleri kullanarak bilinmeyen değerleri bulabilme yeteneği.

Yüzde hesaplama yeteneği, oranları ve orantıları anlama.

Yüzde hesaplama yeteneği, maliyet ve satış fiyatı arasındaki ilişkiyi anlama.

Birinci dereceden denklemleri çözebilme yeteneği.

Verilerin zaman içindeki değişimini göstermenin önemini anlayabilirler.

Geometrik şekillerin özelliklerini anlamak ve geometrik kavramları kullanarak problem çözebilmektir.

Dairenin çevresi ve alanı arasındaki ilişkiyi anlama ve çapı kullanarak dairenin alanını hesaplama becerilerini ölçmektedir.

Daire dilimlerinin alanını hesaplayabilme becerisi.

Merkez açısı ve daire dilimleri gibi temel geometrik kavramları anlamak ve uygulamaktır.

Matematiksel hesaplama ve geometrik kavramlara dayalı düşünme becerileri kullanılmıştır.

Çokgenlerin iç açı ölçülerinin nasıl hesaplandığını ve çokgenlerin özelliklerini anlamak için matematik kazanımlarına katkıda bulunabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 23 kere doğru, 46 kere yanlış cevap verilmiş.

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ORTAKLAR KÖYÜ ORTAOKULU sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.