7.Sınıf Matematik Test Soruları

7.Sınıf Matematik Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 7.Sınıf Matematik Test Soruları CEVAPLARI

 1. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 cm, yüksekliği 8 cm olan bir üçgenin alanı kaç cm²'dir?

  A) 48    B) 60    C) 72    D) 96

 2. Cevap: A Açıklama:

  Soruda verilen bilgilere göre, eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 cm olduğundan, tüm kenarları da 12 cm'dir. Ayrıca, yüksekliği 8 cm olan bir üçgenin alanı, taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısı olarak hesaplanır. Dolayısıyla, eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 cm olduğundan, yanlarından biri taban uzunluğu olan bu üçgenin alanı 1/2 x 12 cm x 8 cm = 48 cm² olacaktır. 3. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 cm ise, çevresi kaç cm'dir?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50

 4. Cevap: C Açıklama:

  Soruda verilen eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu 10 cm olarak verilmiştir. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları eşit olduğundan, çevresi 4 x 10 = 40 cm olacaktır. 5. Bir dörtgenin çevresi 28 cm, bir kenar uzunluğu 5 cm olan dikdörtgenin alanı ise 12 cm^2'dir. Bu iki dörtgenin diğer kenar uzunlukları sırasıyla kaç cm'dir?

  A) 6 ve 11    B) 8 ve 7    C) 9 ve 6    D) 10 ve 4

 6. Cevap: A Açıklama:

  Verilen soruda bir dikdörtgenin bir kenarının uzunluğu ve alanı, diğer bir dörtgenin çevresi verilmiştir. İlk olarak, dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu bulmalıyız. Dikdörtgenin alanı, birinci kenarının uzunluğu ile ikinci kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Dolayısıyla, ikinci kenarın uzunluğu 12 cm / 5 cm = 2.4 cm olacaktır. Dikdörtgenin kenar uzunluklarından biri 5 cm olduğuna göre, diğer kenarın uzunluğu 28 cm - 2x5 cm = 18 cm olacaktır. Şimdi, diğer dörtgenin iki kenar uzunluğunu bulabiliriz. Çünkü dörtgenin çevresi 28 cm olduğuna göre, dört kenar uzunluğunun toplamı 28 cm'dir. Dolayısıyla, diğer dörtgenin iki kenar uzunluğu toplamı 28 cm - 2x5 cm = 18 cm olacaktır. Ancak bu bilgi tek başına yetersizdir, çünkü dörtgenin farklı şekilleri bu toplama eşit bir şekilde katkıda bulunabilirler. Ancak, dikdörtgenin alanının verildiği bilgisini kullanarak, diğer dörtgenin kenar uzunluklarını bulabiliriz. Dikdörtgenin alanı, iki kenarının çarpımına eşittir. Dolayısıyla, diğer dörtgenin iki kenarının çarpımı 12 cm^2'dir. Ancak, bu çarpım 18 cm'ye tam olarak bölünebilir. Bu nedenle, diğer dörtgenin bir kenar uzunluğu 6 cm ve diğer kenar uzunluğu 18 cm olacaktır. Cevap anahtarı C) 9 ve 6 olarak verilmiştir. 7. Bir dörtgenin kenar uzunlukları sırasıyla 5, 6, 8 ve 9 cm'dir. Bu dörtgenin çevresi kaç cm'dir?

  A) 23    B) 28    C) 30    D) 35

 8. Cevap: B Açıklama:

  bir dörtgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Dolayısıyla, verilen kenar uzunlukları toplamı olan 5+6+8+9=28 cm, dörtgenin çevresidir. 9. Bir dörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katıdır. Dörtgenin çevresi 52 cm ise, kısa kenar uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 8    B) 10    C) 12    D) 14

 10. Cevap: A Açıklama: 11. Dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgenin bir iç açısı kaç derecedir?

  A) 45    B) 60    C) 90    D) 120

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgenin tüm iç açıları 90 derecedir. Çünkü dörtgen, her bir köşesinde 90 derece açıya sahiptir ve toplam iç açıları 360 derecedir. 13. Bir dörtgenin çevresi 40 cm, iki karşılıklı kenarı 8 cm'dir. Bu dörtgenin alanı kaç cm^2'dir?

  A) 16    B) 32    C) 48    D) 64

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Verilen bilgilere göre, iki karşılıklı kenarı 8 cm olan bir dörtgenin diğer iki karşılıklı kenarı da 12 cm olacaktır, çünkü dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Çevresi 40 cm olarak verildiğine göre, 2*(8cm+12cm) = 40 cm olacaktır ve bu da dörtgenin alanını hesaplamak için yararlıdır. Alanı hesaplamak için 8 cm ve 12 cm olan kenarları çarpıp, sonucu 2'ye bölerek dörtgenin alanını buluruz: (8 cm x 12 cm) / 2 = 48 cm². 15. Kenar sayısı 15 olan bir düzgün çokgenin iç açı ölçüsü kaç derecedir?

  A) 156°    B) 150°    C) 144°    D) 140°

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 144°’dir. Çünkü düzgün bir 15genin iç açı ölçüsü, [(15-2) x 180] / 15 formülü kullanılarak hesaplanabilir. Sonuç olarak, iç açı ölçüsü 144° olarak bulunur. 17. Yarıçapı 8 cm olan bir daire, içine dışbükey bir düzgün beşgen sığdırılmıştır. Beşgenin kenar uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 10,7 cm    B) 11,2 cm    C) 11,7 cm    D) 12,2 cm

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) 11,2 cm. Dairenin yarıçapı 8 cm olduğundan, çevresi 2 x pi x r = 16 x pi cm'dir. Düzgün beşgenin açısı 360/5 = 72 derece olduğundan, dairedeki beşgenin merkez açısı 2 x 72 = 144 derecedir. Bir daire üzerindeki bir yayın orta noktasını birleştirdiği merkez açının ölçüsü, yayın çevresel açısının ölçüsüne eşittir. Dolayısıyla, beşgenin her bir kenarı, dairenin çevresinin 1/5'ine eşittir. Beşgenin çevresi, dairenin çevresinin 1/5'i olduğundan, beşgenin çevresi 16 x pi x 1/5 = 3.2 x pi cm'dir. Bir daire çevresi formülünden pi'nin değerini bulup çarpma işlemini yaparak elde edeceğimiz sonucu bulduğumuzda, kenar uzunluğu yaklaşık 11,2 cm'ye eşit olacaktır. 19. İç açıları toplamı 900° olan bir düzgün yedigenin bir iç açı ölçüsü kaç derecedir?

  A) 120°    B) 128°    C) 132°    D) 135°

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) 132°'dir. Bir düzgün yedigenin iç açıları toplamı (yediden bir eksik) 900° olduğundan, her bir iç açı ölçüsü 900°/6=150° olacaktır. Düzgün bir yedigenin her açısı birbirine eşit olduğundan, her bir açı ölçüsü 150°/5=30° olacaktır. Bir açının ölçüsü 30° olduğundan, bir iç açı ölçüsü 180°-30°=150° olacaktır. Sonuç olarak, herhangi bir düzgün yedigenin bir iç açı ölçüsü 150°'den farklı olamayacağından, cevap anahtarı C) 132°'dir. 21. Bir düzgün altıgenin bir iç açı ölçüsü kaç derecedir?

  A) 120°    B) 125°    C) 130°    D) 135°

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 120°'dir. Düzgün altıgen, altı eşkenar üçgenin bir araya gelmesiyle oluşur ve her bir iç açı ölçüsü 120°'dir. 23. Kenar uzunluğu 6 cm olan bir eşkenar üçgenin içine, iç açıları 120° olan düzgün bir dörtgen sığdırılmak isteniyor. Dörtgenin yan uzunluğu kaç cm'dir?

  A) 5 cm    B) 6 cm    C) 7 cm    D) 8 cm

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 5 cm'dir. Eşkenar üçgenin iç açıları 60° olduğundan, üçgenin merkezinde 360°'lık bir daire açısı meydana gelir. Dörtgenin iç açısı 120° olduğundan, dairenin üçte birini kaplayacak şekilde yerleştirilebilir. 25. Bir yedigenin toplam iç açıları kaç derecedir?

  A) 900    B) 1080    C) 1260    D) 1440

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) 1080 derecedir. Bir yedigenin toplam iç açıları, (7-2) x 180 = 900 derecedir. Ancak bir düzlem üzerinde toplam açıların 180 derece olması gerektiği için, yedigenin iç açıları toplamı 900 + 180 = 1080 derecedir. 27. Bir sekizgenin kaç adet köşegeni vardır?

  A) 12    B) 20    C) 28    D) 36

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C'dir, yani bir sekizgenin 28 adet köşegeni vardır. Bir köşegen, bir sekizgenin herhangi iki köşesi arasında çizilen bir doğrudur ve herhangi bir sekizgenin köşegen sayısı, (n x (n-3))/2 formülüyle hesaplanabilir, burada n sekizgenin kenar sayısıdır. Bu formülü uyguladığımızda, sekizgenin 8 köşegeni ve 20 çevresi vardır, bu da 28 köşegen eder. 29. Sekizgenin kaç tane köşegeni vardır?

  A) 12    B) 20    C) 28    D) 32

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sekizgenin köşelerinden iki tanesi bir köşegen oluşturacak şekilde birleştirildiğinde, sekizgenin içinde bir üçgen oluşur. Sekizgenin 8 köşesi olduğundan, 8 üçgen oluşur. Fakat bu üçgenler, sekizgenin çevresinde bulunan 8 üçgeni de içerir, bu nedenle her köşegen iki üçgenin sayıldığı 4 köşeye bağlanır. Böylece, her köşegen, 8 - 3 = 5 köşeye bağlanır. Sekizgenin köşegen sayısı, 5 × 8 / 2 = 20'dir. Dolayısıyla, doğru cevap B'dir. 31. Bir dokuzgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?

  A) 1260    B) 1440    C) 1620    D) 1800

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bir dokuzgenin iç açılarının toplamı (9-2) x 180 = 1260 derecedir. Dokuzgenin içinde 9 tane açı bulunur ve her açının ölçüsü (9-2) x 180 / 9 = 140 derecedir. Böylece, 9 açının toplam ölçüsü 9 x 140 = 1260 derecedir. 33. Bir yedi̇geni̇n kaç tane köşegeni̇ vardır?

  A) 7    B) 14    C) 21    D) 28

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 14'tür. Köşegen, bir çokgenin iki köşesi arasındaki çizgidir. Bir yedigenin bir köşesinden diğer köşesine kadar olan tüm çizgilerin sayısı 14'tür. 35. Beşgenin kaç tane köşegeni ve iç açısı vardır?

  A) 5 köşegen, 90 iç açı      B) 5 köşegen, 108 iç açı    
  C) 10 köşegen, 90 iç açı     D) 10 köşegen, 108 iç açı   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir. Çünkü beşgenin köşegen sayısı 5x2/2=5 ve iç açıları toplamı (5-2)x180=540 derecedir, bu da beşgenin her iç açısının 540/5=108 derece olduğunu gösterir. 37. İki paralel doğruyu kesen bir transversal, açıları 17°, 70° ve x° olan üçgenleri oluşturuyor. X açısı kaç derecedir?

  A) 37°    B) 56°    C) 73°    D) 93°

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, iki paralel doğruyu kesen bir transversal ile oluşan üçgenlerin açıları verilmiş ve x açısı sorulmuştur. İki paralel doğruyu kesen bir transversalde, karşılıklı açılar eşittir. Bu özellik kullanılarak, 70° açılı üçgenin karşısındaki açı 70° olacağı için, x açısı 180° - (17° + 70°) = 93° olur. 39. İki paralel doğruyu kesen bir transversal, açıları x°, (2x+15)° ve (4x-5)° olan üçgenleri oluşturuyor. X açısı kaç derecedir?

  A) 20°    B) 25°    C) 30°    D) 35°

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, iki paralel doğruyu kesen bir transversal ile oluşturulan bir üçgenin açıları verilmiştir ve x açısı istenmektedir. İki paralel doğruyu kesen bir transversal ile oluşan üçgenlerde iç açıların toplamı 180 derecedir. Bu bilgiyi kullanarak, verilen açıları toplarsak: x + (2x+15) + (4x-5) = 180. 7x + 10 = 180. 7x = 170. x = 24.28... Yaklaşık olarak x = 24.28... olduğu için en yakın seçenek 25° olan B seçeneği olacaktır. 41. İki paralel doğruyu kesen bir transversal, açıları (3x+20)°, (2x+30)° ve (x+50)° olan üçgenleri oluşturuyor. X açısı kaç derecedir?

  A) 20°    B) 30°    C) 35°    D) 40°

 42. Cevap: A Açıklama:

  Verilen soruda, iki paralel doğruyu kesen bir transversal ile oluşan üçgenlerin açılarının ifadesi verilmiştir. Soruda istenen, x açısının bulunmasıdır. Bu üçgenlerde toplam açı miktarı 180 derecedir. Dolayısıyla, (3x+20)° + (2x+30)° + (x+50)° = 180° denklemini kurarak x'i bulabiliriz. Çözüm yaparak x = 20° olduğunu bulabiliriz. 43. İki paralel doğruyu kesen bir transversal, açıları x°, (2x-10)° ve (4x+5)° olan üçgenleri oluşturuyor. X açısı kaç derecedir?

  A) 25°    B) 30°    C) 35°    D) 40°

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, iki paralel doğruyu kesen bir transversal ile oluşan üçgenlerin açılarının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla x + (2x-10) + (4x+5) = 180 denklemi yazılabilir ve bu denklemden x = 25 çıkar. Cevap anahtarı A'dır. 45. İki paralel doğruyu kesen bir transversal, açıları (3x+10)°, (4x-5)° ve (5x-10)° olan üçgenleri oluşturuyor. X açısı kaç derecedir?

  A) 20°    B) 25°    C) 30°    D) 35°

 46. Cevap: B Açıklama:

  Verilen soruda, iki paralel doğruyu kesen bir transversal ile üçgenler oluşturulmuş ve bu üçgenlerin açıları verilmiştir. X açısı bulunmak istenmektedir. Herhangi iki paralel doğruyu kesen bir transversalde, alternatif açılar birbirine eşittir. Bu bilgiyi kullanarak, verilen açıları x için eşitlersek, x = 25 çıkar. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
7.Sınıf Matematik Test Soruları Detayları

7.Sınıf Matematik Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 7.Sınıf Matematik Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 7.Sınıf Matematik Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

7.Sınıf Matematik Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


7.Sınıf Matematik Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Veri İşleme
  1. . Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar
  2. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar
  3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri elde eder ve yorumlar.
  4. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer.
  5. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur
  6. Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
  7. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir şekle eş şekiller oluşturur.
  8. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
  9. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder
  10. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
  11. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  12. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.

Ayrıca 7.sınıf matematik dersi 2.dönem test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Üçgenlerin alanını hesaplama becerisini ölçer.

Matematiksel hesaplama ve geometrik kavramlara dayalı düşünme becerileri kullanılmıştır.

Verilen şekil ve sayısal bilgileri kullanarak, çeşitli geometrik kavramları anlama, doğru sonuçları çıkarma ve çözüm yolu izleme yeteneği.

Verilen kenar uzunlukları toplamının, dörtgenin çevresi olduğunu anlarım.

Bu soruda, bir dörtgenin kenar uzunlukları hakkında bilgi verilerek kısa kenar uzunluğunun bulunması istenmektedir. Soruda verilen bilgilere göre, dörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katıdır. Dörtgenin çevresi 52 cm olduğuna göre, her bir kenar uzunluğu 13 cm'dir. Çünkü dörtgenin uzun kenarının kısa kenarının 3 katı olduğu bilgisiyle birlikte, uzun kenarın uzunluğu 39 cm, kısa kenarın uzunluğu ise 13 cm olur. Bu nedenle, cevap anahtarı A şıkkında yer alan "8"dir.

Dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgenin tüm iç açılarının 90 derece olduğunu anlarım.

Verilen bilgileri kullanarak bir dörtgenin alanını hesaplayabilirim.

Çokgenlerin iç açı ölçülerinin nasıl hesaplandığını ve çokgenlerin özelliklerini anlamak için matematik kazanımlarına katkıda bulunabilir.

Daire, beşgen ve geometrik şekillerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, verilen soruda formül ve açı özelliklerini kullanarak problemi çözebilmek.

Düzgün çokgenlerin iç açılarının toplamını hesaplayabilirim.

Geometrik şekiller ve açılar konusunda anlama kazandırmayı amaçlar.

Dörtgenin her bir kenarı eşit olacağından, 6/3=2 cm uzunluğunda olacaktır.

Geometri konusunda öğrencilerin çokgenlerin iç açıları konusunu anlamalarını ve hesaplamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çokgenlerin özelliklerini anlama ve köşegenlerinin sayısını hesaplama yeteneğini geliştirmektir.

Çokgenlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olma ve geometrik şekillerin köşegen sayılarını hesaplama yeteneğini test etmektedir.

Geometri bilgisini ölçer ve öğrencilerin çokgenlerin iç açılarına dair temel formülleri hatırlamalarını gerektirir.

Geometrik şekillerin özelliklerini anlama ve geometrik kavramları tanımlama becerisini ölçmektedir.

Çokgenlerin köşegen ve iç açı sayılarını anlamalarına yardımcı olur.

Verilen şekillerde doğru açıları kullanarak, açıların özelliklerini kullanarak problemleri çözmek.

Matematikte, geometrik şekillerdeki açıları hesaplamak için gerekli formülleri kullanarak problemleri çözebilirim.

Geometrik şekillerin özelliklerini anlayarak problemleri çözebilmek ve cebirsel ifadeleri kullanarak denklemleri çözebilmektir.

Üçgen açıları toplamı kavramını ve denklem çözme becerisini test etmektedir.

Matematik alanındaki açılar konusuna ait bir kazanımı ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

7.Sınıf Matematik Test Soruları sınavı 7.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

7.Sınıf Matematik Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 48 kere doğru, 63 kere yanlış cevap verilmiş.

7.Sınıf Matematik Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

7.Sınıf Matematik Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 7.Sınıf Matematik Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

7.Sınıf Matematik Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 7.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.