ONHAL-2

ONHAL-2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. ONHAL-2 CEVAPLARI

 1. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olandan küçük olan çıkarılmak istenmektedir. Programcı aşağıdaki akış şemasını hazırlamıştır.
  meb sınavları algoritma sorusu
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) sayi1 = sayi2                B) sayi1 + = sayi2
  C) sayi1 < sayi2                D) sayi1 % sayi 2
  E) sonuc > sayi1 + sayi2

 2. Cevap: C Açıklama:

  Verilen akış şemasına göre çözüm açıklamasını ve cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz: Bu akış şeması, klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanın küçük olandan çıkarılmasını ifade ediyor. Akış şemasına baktığımızda: 1. İlk adımda "sayi1" ve "sayi2" adlı iki sayı girdisi alınıyor. 2. Ardından "sayi1" ve "sayi2" karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırma sonucu büyük olan sayının "sayi1" olması bekleniyor. 3. Sonrasında soru işareti ile gösterilen yere hangi işlem yapılacağına karar vermemiz gerekiyor. Verilen seçenekler arasında: A) `sayi1 = sayi2`: Burada "sayi1" değişkeni "sayi2" değeri ile eşitleniyor, bu işlem beklenen sonucu vermez. B) `sayi1 += sayi2`: Burada "sayi1" değişkenine "sayi2" değeri ekleniyor, bu işlem de beklenen sonucu vermez. C) `sayi1 < sayi2`: Burada "sayi1" ve "sayi2" karşılaştırması yapılıyor, ancak bu karşılaştırma sonucu elde edilen değer programın amacına uygun değil. D) `sayi1 % sayi 2`: Burada "sayi1" sayısının "sayi2" sayısına bölümünden kalan alınıyor, bu da beklenen sonucu vermez. E) `sonuc > sayi1 + sayi2`: Burada "sonuc" adlı bir değişkenin, "sayi1" ve "sayi2" sayılarının toplamına göre karşılaştırıldığı bir ifade bulunuyor. Bu ifade, programın amacına uygun değil. Bu durumda doğru cevap, C) `sayi1 < sayi2` olmalıdır. Bu ifade "sayi1" sayısının "sayi2" sayısından küçük olup olmadığını kontrol eder ve amacı doğru şekilde ifade eder. 3. Klavyeden girilen iki sayının toplanması istenmektedir. Programcı aşağıdaki algoritmaya hazırlamıştır.
  mebsınavları.com bilgisayar bilimleri sorusu
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi getirilmelidir?

  A) sonuc = sayi1 + sayi 2
  B) sayi1= sayi1 + sayi2
  C) (sayi1 + sayi2) = sonuc
  D) sonuc = ((sayi1) + (sayi2)) 
  E) sonuc = sonuc - sayi1 + sayi2

 4. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) sonuc = sayi1 + sayi2"dir. Algoritma, iki sayının toplamını hesaplayıp sonucu "sonuc" değişkenine atamalıdır. Bu nedenle, doğru ifade "sonuc = sayi1 + sayi2" olmalıdır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ya yanlış semantik anlam taşıyor ya da gereksiz ek işlemler içeriyor. 5. ………; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Algoritma          B) Program          C) Etik
  D) Güvenlik           E) Syntax

 6. Cevap: C Açıklama:

  Boş bırakılan yere "Etik" kelimesi gelmelidir. Etik, bireylerin ahlaki değerleri, doğru ve yanlış davranışları araştıran ve inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu disiplin, ahlaki kararlar alırken, ahlaki değerleri göz önünde bulundurmamıza yardımcı olur. 7. İnternet ortamında yapılan davranışın doğru yada yanlış olarak değerlendirilmesi hangisi ile alakalıdır?

  A) İnternet Etiği              B) Nesnelerin İnterneti
  C) Siber Zorbalık            D) İnternet İlkeleri
  E) Bilişim ve Yazılım

 8. Cevap: A

 9. Bilişim etiğinin amaçları ile ilgili olarak;
  I. Bilişim teknolojilerini kullanan insanların yanlış davranış sergilemelerini önlemek
  II. Bilişim teknolojilerini kullanan insanların haklarını korumak
  III. Bilişim Teknolojileri alanında bir şeyler üreten insanların telif haklarını koruma
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II                    B) I ve II                               
  C) II ve III                      D) I ve III                               
  E) I, II ve III

 10. Cevap: E

 11. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanan etik ilkesine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) siber zorbalık              B) fikri mülkiyet
  C) telif hakkı                    D) beta yazılım
  E) creative commons

 12. Cevap: B

 13. Bir ürünün telif haklarında esneklik sağlayan, kar amacı gütmeyen ve cc ile kısaltılan kavram hangisidir?

  A) Creative Commons        B) Creative Copy
  C) Creative Download        D) Creative Use
  E) Creative Community

 14. Cevap: A

 15. İnternet oramında bir bilginin doğruluğu hangiside daha yüksektir?

  A) Facebook                        B) İnstagram
  C) .com uzantılı siteler         D) .gov uzantılı siteler
  E) .tr uzantılı siteler

 16. Cevap: D

 17. Aşağıda verilen site uzantılarından hangisi devlete ait site uzantısıdır?

  A) .com    B) .gov    C) .net    D) .org    E) .k12.tr

 18. Cevap: B

 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin uluslar arası internet ülke kodudur?

  A) .tr    B) .fr    C) .gov    D) .tur    E) .trk

 20. Cevap: A

 21. Kâr amacı olmayan dernek, vakıf v.b. kuruluş sitelerinin uzantısı hanisidir?

  A) .com    B) .org    C) .gov    D) .net    E) .edu

 22. Cevap: B

 23. Güçlü bir şifre oluşturmak için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Şifre en az sekiz karakterden oluşmalıdır.
  B) Şifrede büyük-küçük harf bulunmalıdır
  C) Şifre sadece sayıalrdan oluşmalıdır
  D) Şifrede sembol kullanılmalıdır.
  E) Kimlik bilgileri şifre olarak kullanılmamamlıdır

 24. Cevap: C

 25. Aşağıda verilenlerden hangisi kolayca tahmin edilebilecek şifre değildir?

  A) Doğum tarihimiz
  B) Okula başlama tarihimiz
  C) Anne ve ya baba adı
  D) Sadece bizim bildiğimiz bilgi
  E) Soyismimiz

 26. Cevap: D

 27. Kendi kendine çoğalan ve çalışabilen, bulaşmak için ağ bağlantılarını kullanan virüs çeşiti hangisidir?

  A) Truva atı                        B) Solucan        C) Trojan
  D) Cross-site scripting       E) Sentineller

 28. Cevap: B

 29. I. Bilgisayarın eskiye oranla daha yavaş çalışıyor olması
  II. Bilgisayarın sık sık yanıt vermemesi ve donması
  III. Bilgisayarın güncelleme yapması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayara virüs bulaştığını gösterir?

  A) Yalnız II                   B) I, II ve III
  C) II ve III                     D) I ve III
  E) I ve II

 30. Cevap: B

 31. Bilişim üzerinden işlenilen tüm suçlara ne denir?

  A) Bilişim Suçu        B) Siber Suç            C) Sanal Suç
  D) VR Suç               E) İnternet Suçu

 32. Cevap: A

 33. Aşağıdakilerden hangisi ile bigisayarımıza bulaşmış zararlı yazılımları temizleyebiliriz?

  A) Office programlarıyla        B) İnternet tarayıcılarıyla
  C) Anti-Virüs programlarla    D) Crack programlarıyla
  E) Adobe programlarıyla

 34. Cevap: C

 35. Bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemleri sağlayan yapıya ne denir?

  A) İşletim Sistemi              B) Demo Yazılım
  C) Office programları        D) Web Sitesi
  E) Uygulamalar

 36. Cevap: A

 37. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Bilişim teknolojilerini başkalarına zarar vermek için kullanmamalısınız
  B) Bilişim teknolojilerini hırsızlık yapmak için kullanmamamlıyız.
  C) Sosyal medyada başkaları adına sahte hesap açmamamlıyız.
  D) Başkasına ait olan verileri incelememizde bir sorun yoktur
  E) Başkalarının bilişim teknolojisi aracılığı ile oluşturduğu çalışmaları karıştırmamalısınız.

 38. Cevap: D

 39. Ücretli olarak kullanılan yazılımlara ne denir?

  A) Lisanslı yazılımlar               B) Lisansız yazılımlar
  C) Sistemsel yazılımlar            D) Free yazılımlar
  E) Uygulama yazılımları

 40. Cevap: A

 41. giriş şeması
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Giriş    B) Çıkış    C) Başla    D) İşlem    E) Bitir

 42. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "Giriş"tir. Çözüm açıklaması olarak, verilen akış şemasındaki simgenin "Giriş" simgesi olduğunu belirtelim: "Giriş" simgesi, kullanıcıdan veri girişi veya başka bir kaynaktan gelen verilerin alınması için kullanılır. Bu simge, programın dışarıdan veri alması gereken bir noktayı temsil eder. Örneğin, bir kullanıcıdan sayı girmesini isteyen bir programda "Giriş" simgesi kullanılabilir. Akış şemasında "Giriş" simgesi, programın başlamadan önce dış dünyadan gelen girişleri almasını sağlayan bir adımdır. 43. karar
  Akış şemasında verilen simge hangisi için kullanılır?

  A) Atama    B) Çıkış    C) Karar    D) Döngü    E) Bitir

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Karar" olmalıdır. Verilen simge kararı temsil etmektedir. - Akış şemasında verilen simge, bir rombus şeklinde bir simgedir. - Bu simge genellikle karar yapısını veya koşul ifadelerini temsil etmek için kullanılır. - Akış şemasında karar simgesi, belirli bir koşulu test etmek ve sonuca göre farklı yolları izlemek için kullanılır. - Bu simge, programın belirli bir durumu değerlendirmesini ve doğru veya yanlış olarak bir sonuca ulaşmasını sağlar. 45. Aşağıda verilenlerden hangisi akış şeması oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

  A) Yönergeler, simgelerin içine yazılmalıdır.
  B) Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır.
  C) Akış şemasında bağlantı simgeleri kullanılmamalıdır.
  D) Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider
  E) Hatırlatıcı bilgiler simgenin yanına yazılabilir.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. 1. Yönergeler, akış şeması simgelerinin içine yazılmalıdır. Bu yönergeler, simgelerin neyi temsil ettiğini ve ne iş yaptığını açıklar. Bu sayede akış şeması daha anlaşılır hale gelir. 2. Simgeler, içeriğindeki yazının rahatça okunabileceği kadar büyük yapılmalıdır. Böylece akış şeması okuyucular için daha anlaşılır olur ve içerdiği bilgiler daha kolaylıkla takip edilebilir. 3. Bir akış şeması her zaman sayfanın başından başlar ve sonuna doğru gider. Bu şekilde akışın izlenmesi ve programın veya sürecin mantığı daha iyi anlaşılır. 47. 1. Başla.
  2.
  ort = (not1 + not2)/2
  3.
  Oku not1, not2
  4. Bitir.
  5.
  Yaz ort
  Yukaırda verilen sözde kodu aşağıdaki akış şemasına doğru şekilde yerleştirildiğinde hangisi doğru eşleştirme olur?
  akış şeması

  A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4
  B) a:1 - b:2 - c:3 - d:4 - e:5
  C) a:5 - b:3 - c:1 - d:4 - e:2
  D) a:1 - b:4 - c:5 - d:2 - e:3
  E) a:5 - b:3 - c:4 - d:1 - e:2

 48. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap "A) a:1 - b:3 - c:2 - d:5 - e:4" olmalıdır. a:1 - Başla b:3 - Oku not1, not2 c:2 - ort = (not1 + not2)/2 d:5 - Bitir e:4 - Yaz ort Bu şekilde verilen sözde kod, akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirilir. 49. 1. Başla.
  2. Oku not1, not2
  3. ort = (not1 + not2)/2
  4. if (ort >= 50) then

       Yaz “Geçti” else

      Yaz “Kaldı”
  5. Bitir.

  Aşağıda verilen akış şemasını yukarıda verilen sözde koda göre eşleştiriniz.?
  akış şeması

 50. Cevap:

  1. Başla - Akış şemasının başlangıç noktası olan başla simgesi

  . 2. Oku not1, not2 - Giriş simgesi, not1 ve not2'nin okunduğunu temsil eder.

  3. ort = (not1 + not2)/2 - İşlem simgesi, not1 ve not2'nin ortalamasının hesaplandığını gösterir.

  4. if (ort >= 50) then - Karar simgesi, ortalamaya göre bir şartın kontrol edildiğini belirtir.

  5. Yaz "Geçti" else Yaz "Kaldı" - Çıkış simgeleri, if koşulu doğruysa "Geçti" yazdırılır, aksi halde "Kaldı" yazdırılır.

  6. Bitir - Akış şemasının sonlandığını gösteren bitir simgesi.

  Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
ONHAL-2 Detayları

ONHAL-2 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 31 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için ONHAL-2 Testini Çöz tıklayın. ONHAL-2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

ONHAL-2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Eşleştirme


ONHAL-2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca

Temel programlama mantığı ve akış kontrolü konusunu ölçmeyi amaçlar.

Çözümüyle, öğrencilerin programlama mantığı ve algoritma oluşturma yetenekleri ölçülmektedir.

Bilgisayar bilimi ve teknoloji ile ilgili temel kavramları anlama.

Akış şemalarını anlama ve simgeleri doğru bir şekilde tanımlama becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, akış şemalarını anlama ve kullanma becerilerini geliştirirken, karar yapısını temsil eden simgeleri tanıma ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarının doğru bir şekilde oluşturulmasına dikkat etme becerisini değerlendirir.

Öğrenciler, basit bir programın adımlarını akış şemasına doğru bir şekilde yerleştirme becerisini geliştirirken, akış şemasının temel bileşenlerini anlama ve yorumlama yeteneklerini kazanırlar.

Akış şemalarını okuma ve anlama becerilerini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

ONHAL-2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

ONHAL-2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 95 kere doğru, 37 kere yanlış cevap verilmiş.

ONHAL-2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

ONHAL-2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız ONHAL-2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

ONHAL-2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.