9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Bilgisayar programlarında veri girişi nasıl yapılır? Klavyeden girilen sınav puanlarına göre öğrencinin geçip geçmediğini kontrol eden bir koşul ifadesini açıklayın.


 2. Cevap: Bilgisayar programlarında veri girişi, genellikle klavyeden yapılan kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri içerir. Örneğin, klavyeden girilen sınav puanlarından öğrencinin geçip geçmediğini kontrol eden bir koşul ifadesi şöyle olabilir: if (ort >= 50) then "Geçti" else "Kaldı". Bu ifade, ortalamaya göre belirli bir durumun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder. Açıklama: 3. Klavyeden ismini giren kişiyi "Merhaba 'İsim'" şeklinde selamlayan bir algoritma ve akış şeması oluşturunuz.


 4. Cevap: 1. Başla 2. İsimi Oku 3. Yaz "Merhaba 'İsim'" 4. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği ismi okuyarak ekrana "Merhaba 'İsim'" şeklinde selam verir. 5. Klavyeden 0 girilene kadar kaç adet negatif ve pozitif sayı girildiğini hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 6. Cevap: 1. Başla 2. NegatifSayacı = 0 3. PozitifSayacı = 0 4. Sonsuz Döngü: 5. Sayıyı Oku 6. Eğer Sayı < 0 ise 7. NegatifSayacı Artır 8. Eğer Sayı > 0 ise 9. PozitifSayacı Artır 10. Eğer Sayı = 0 ise 11. Döngüden Çık 12. Yaz "Negatif Sayı Adeti: NegatifSayacı" 13. Yaz "Pozitif Sayı Adeti: PozitifSayacı" 14. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, 0 girilene kadar kaç adet negatif ve pozitif sayı girildiğini hesaplar. 7. Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 8. Cevap: 1. Başla 2. Sayıyı Oku 3. Toplam = 0 4. İ Sayacı = 0 5. Sonsuz Döngü: 6. İ Sayacı Artır 7. Eğer İ Sayacı > Sayı ise 8. Döngüden Çık 9. Eğer İ Sayacı Mod 2 = 0 ise 10. Toplam = Toplam + İ Sayacı 11. Yaz "Çift Sayıların Toplamı: Toplam" 12. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıların toplamını hesaplar. 9. Klavyeden girilen sayıların maksimum ve minimum değerlerini bulan algoritma ve akış şeması nedir?


 10. Cevap: 1. Başla 2. Sayıları Oku 3. Maksimum = Sayı1 4. Minimum = Sayı1 5. Eğer Sayı2 > Maksimum ise 6. Maksimum = Sayı2 7. Eğer Sayı2 < Minimum ise 8. Minimum = Sayı2 9. Eğer Sayı3 > Maksimum ise 10. Maksimum = Sayı3 11. Eğer Sayı3 < Minimum ise 12. Minimum = Sayı3 13. Yaz "Maksimum Değer: Maksimum" 14. Yaz "Minimum Değer: Minimum" 15. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen üç sayının maksimum ve minimum değerlerini bulur. 11. Klavyeden girilen iki sayının aritmetik ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 12. Cevap: 1. Başla 2. Sayıları Oku 3. Ortalama = (Sayı1 + Sayı2) / 2 4. Yaz "Aritmetik Ortalama: Ortalama" 5. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen iki sayının aritmetik ortalamasını hesaplar. 13. Verilen bir problemi çözmek için hangi türde modüller kullanılabilir? Modül bağımlılığı nasıl minimize edilir?


 14. Cevap: Verilen bir problemi çözmek için kontrol, başlama, süreç ve bitiş modülleri kullanılabilir. Modül bağımlılığı, modüller arasında düşük birleşim ve yüksek bağlılık sağlayacak şekilde minimize edilmelidir. Açıklama:

  Kontrol modülleri genel akışı yönetir, başlama modülleri ilk değerleri atar, süreç modülleri belirli işlemleri gerçekleştirir ve bitiş modülleri programın sonlandırılmasına ilişkin işlemleri içerir. 15. Verilen problem için kullanılacak algoritma ve akış şeması nedir?


 16. Cevap: Doğrusal mantık yapısı kullanılarak, kullanıcının girdiği verilere dayalı faiz hesaplamasını gerçekleştiren bir program tasarlanabilir. Algoritma ve akış şeması genel olarak şu şekildedir: # Algoritma 1. Anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgilerini kullanıcıdan al. 2. Faiz hesaplaması için kullanılan formülü kullanarak toplam miktarı hesapla. 3. Elde edilen sonucu ekrana yazdır. # Akış Şeması [Paralel Çizgiler] -> [Girdi Okuma] -> [Faiz Hesaplama] -> [Sonucu Yazdır] -> [Döndür] Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgilerini kullanarak faiz hesaplamasını gerçekleştirir. Sonucu ekrana yazdırır ve programı sonlandırır. 17. Karar yapılarının bilgisayar programlamasındaki önemi nedir?


 18. Cevap: Karar yapıları, bilgisayar programlamasında çok önemli bir rol oynar. Bilgisayar programlarının daha karmaşık ve esnek hale gelmesini sağlarlar. Eğer karar yapıları olmasaydı, programlar sadece belirli bir sırayla adımları takip eden basit hesap makineleri olurdu. Karar yapıları, programın farklı durumlar altında farklı eylemler gerçekleştirmesine ve kullanıcı girdilerine uygun tepkiler vermesine olanak tanır. Bu nedenle, bilgisayarlar karar yapıları sayesinde daha akıllı ve çeşitli görevleri yerine getirebilen araçlar haline gelir. Açıklama:

  Karar yapıları, if-then-else yönergelerini kullanarak bilgisayarın belirli koşullara göre farklı yolları takip etmesini sağlar. Bu, programcılara karmaşık problemleri çözmek ve kullanıcıların etkileşimine daha iyi cevap vermek için gerekli olan esnekliği sağlar. 19. İç içe karar yapıları neden gereklidir?


 20. Cevap: İç içe karar yapıları, programcılara daha karmaşık ve özelleştirilmiş kontrol akışları oluşturma imkanı sağlar. Bir durumun başka bir duruma bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinde, iç içe karar yapıları kullanmak daha mantıklı ve okunabilir bir kod üretmeye yardımcı olur. Ayrıca, iç içe karar yapıları, bir durumun birden çok koşula bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğinde kullanışlıdır. Açıklama:

  Örneğin, bir öğrencinin puan ortalamasına göre başarısını kontrol etmek ve ardından bu başarıya bağlı olarak belge alıp almayacağını kontrol etmek için iç içe karar yapıları kullanılabilir. Bu, programın daha fazla esneklik kazanmasını sağlar. 21. Düz mantık yapısının sınırlamaları nelerdir?


 22. Cevap: Düz mantık yapısının bazı sınırlamaları şunlar olabilir: Uzun Süreli İşlemler: Düz mantık yapısı, bütün koşulların sırasıyla test edilmesi nedeniyle uzun süreli işlemleri zorlayabilir. Programın her durumu kontrol etmesi, programın performansını olumsuz etkileyebilir. Karmaşık Senaryolar İçin Uygun Değil: Programın içerdiği senaryolar çok karmaşık ve birbirine bağlıysa, düz mantık yapısı yetersiz kalabilir. İlişkili durumları ele almak zor olabilir. Gereksiz Kontroller: Düz mantık yapısında, bir durum doğru olsa bile program, sırasıyla diğer durumları kontrol eder. Bu, gereksiz kontrollerin yapılmasına ve performans kaybına neden olabilir. Esneklik Eksikliği: Düz mantık yapısı, belirli bir sırayla adımları takip eder ve belirgin bir kontrol akışına sahiptir. Bu nedenle, esneklik ve dinamizm konusunda sınırlamaları vardır. Açıklama:

  Düz mantık yapısı, basit ve belirgin kontrol akışları sağlasa da, karmaşık senaryoları ele almak ve uzun süreli işlemleri optimize etmek konusunda sınırlamalara sahiptir. 23. Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz?


 24. Cevap: Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz?antık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Açıklama:

  Düz mantık yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Cevap: # Algoritma Eğer Yaş <= 18 ise Ücret = 15 Değilse, Eğer Yaş < 65 ise Ücret = 20 Değilse Ücret = 10 # Akış Şeması [Yaş <= 18] ----> Ücret = 15 | V [Yaş < 65] ----> Ücret = 20 | V [Diğer Durumlar] ----> Ücret = 10 Bu şekilde, pozitif mantık kullanarak her durumu bağımsız olarak kontrol ederiz. Bir durum doğru olduğunda ilgili ücreti atarız ve diğer durumları kontrol etmeyiz. Bu, düz mantık yapısının getirdiği gereksiz kontrolleri önler ve programın daha etkili çalışmasını sağlar.k yapısının sınırlamalarını göz önünde bulundurarak, verilen tiyatro bilet fiyatı örneğini pozitif mantık kullanarak nasıl geliştirirsiniz? Cevap: # Algoritma Eğer Yaş <= 18 ise Ücret = 15 Değilse, Eğer Yaş < 65 ise Ücret = 20 Değilse Ücret = 10 # Akış Şeması [Yaş <= 18] ----> Ücret = 15 | V [Yaş < 65] ----> Ücret = 20 | V [Diğer Durumlar] ----> Ücret = 10 Bu şekilde, pozitif mantık kullanarak her durumu bağımsız olarak kontrol ederiz. Bir durum doğru olduğunda ilgili ücreti atarız ve diğer durumları kontrol etmeyiz. Bu, düz mantık yapısının getirdiği gereksiz kontrolleri önler ve programın daha etkili çalışmasını sağlar. 25. Otomatik sayaç döngüsü kullanarak bir program örneği veriniz. Bu programda hangi türde bir problem çözülmektedir? Algoritma ve akış şemasını oluşturarak açıklayınız.


 26. Cevap: # Problem: Kullanıcının belirli bir sayıya kadar olan çift sayıları bulma # Algoritma toplam = 0 sayaç = 0 hedef_sayı = 10 Loop-End: sayaç < hedef_sayı sayaç = sayaç + 2 toplam = toplam + sayaç Loop: sayaç = 0 # Akış Şeması [1] --(Başla)---> [Koşul: sayaç < hedef_sayı] ---- Evet ----> [İşlem: sayaç = sayaç + 2] | | | [İşlem: toplam = toplam + sayaç] | | | -----------(Hayır)-------------------<------------------------ | [2] --(Bitir)--> [Sonuç: toplam] Bu programda, kullanıcının belirli bir sayıya kadar olan çift sayıların toplamını bulan bir problem çözülmektedir. Otomatik sayaç döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece çift sayıları toplar. Açıklama:

  Bu örnekleme, otomatik sayaç döngüsünün kullanımını ve bu yapıyla hangi türdeki problemlerin çözülebileceğini anlatan detaylı bir açıklama yapılmıştır. 27. Bir sınıftaki öğrencilerin yaşlarına göre "Merhaba Genç" ya da "Yaşınız 18'den büyük." mesajı veren bir programın algoritmasını yazınız.


 28. Cevap: 1. Başla. 2. i = 0 3. Yaşı Oku; (yaş) 4. Eğer yaş < 19; Yazdır: "Merhaba Genç" değilse Yazdır: "Yaşınız 18'den büyük." 5. i = i + 1 6. Eğer i = 25; 7. adıma git; değilse 3. adıma git 7. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, yaşa bağlı olarak belirli bir mesaj yazdıran ve "i" göstergesini kullanarak 25 defa çalışan bir döngü içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Veri girişi yapabilme, koşul ifadesini kullanarak programın davranışını yönlendirebilme.

Modül bağımlılığını minimize etmek, programın daha esnek, anlaşılır ve bakımı kolay olmasını sağlar. Bu, modüler programlamanın temel prensiplerinden biridir.

Doğrusal mantık yapısı, kullanıcıdan alınan girdilere dayalı basit bir işlemi adım adım gerçekleştirir. Programcı, bu tür bir yapıyı kullanarak karmaşık olmayan problemleri çözmeyi öğrenir.

Programcılar, karar yapılarını kullanarak programlarını daha dinamik ve kullanıcı dostu hale getirmeyi öğrenirler. Ayrıca, koşullara dayalı olarak mantıklı kararlar almak ve bu kararları program akışına entegre etmek konusunda deneyim kazanırlar.

İç içe karar yapıları, programcıların daha karmaşık ve özelleştirilmiş senaryoları ele alabilme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, kodun okunabilirliğini artırarak bakımını kolaylaştırır.

Programcılar, düz mantık yapısının sınırlamalarını anlayarak daha karmaşık senaryolar için uygun alternatifleri değerlendirmeyi öğrenirler.

Pozitif mantık kullanarak program geliştirme, programcıların sınırlamalardan kaçınma ve daha etkili kod yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu soru, öğrencilerin otomatik sayaç döngüsü yapısını anlamalarına ve bu yapıyı bir problem çözümü için nasıl kullanacaklarını kavramalarına yönelik bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Bu soru, temel kontrol yapılarını (if-else), döngüleri ve göstergeleri kullanma yeteneğini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.