9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 CEVAPLARI

 1. Sözde kod içindeki "for" ifadesi hangi yapıyı temsil eder?

  A) Doğrusal yapı       B) Karar yapısı       
  C) Döngüsel yapı       D) Fonksiyonel yapı   
  E) Modüler yapı                              

 2. Cevap: C Açıklama:

  "for" ifadesi, bir döngüyü temsil eder ve belirli bir şart sağlandığında tekrarlanan işlemleri gerçekleştirir. 3. Aşağıdaki durum için en uygun algoritma hangisidir? Bir sınıftaki 20 öğrencinin iki sınav puanına göre sınıf ortalamasını hesaplamak.

  A) Başla, sınav notlarını oku, ortalamayı hesapla, sınıf ortalamasını yaz, bitir.
  B) Başla, sınıf ortalamasını 0'a eşitle, döngü ile her öğrencinin notlarını oku, ortalamayı toplama aktar, döngü bittiğinde sınıf ortalamasını hesapla, yaz, bitir.
  C) Başla, notları oku, eğer ortalamaya göre "Geçti" yaz, değilse "Kaldı" yaz, bitir.
  D) Başla, notları oku, ortalamayı hesapla, eğer ortalamaya göre "Kaldı" yaz, değilse "Geçti" yaz, bitir.
  E) Başla, farklı satırlar arasında bağlantı kur, döngü ile sınıfın her öğrencisinin notlarını oku, ortalamayı toplama aktar, döngü bittiğinde sınıf ortalamasını hesapla, yaz, bitir.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sınıf ortalamasını hesaplamak için her öğrencinin notlarını toplamak ve ortalama almak için bir döngü kullanmak en uygun algoritmadır. 5. Klavyeden "X" karakteri girilene kadar girilen isimlere kaçıncı kişi olduğunu yazan bir algoritma. Klavyeden isim girişi yapılırken kaç kişi olduğunu sayan adım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oku                     B) Başla                  
  C) İsim Sayısını Arttır    D) Yazdır                 
  E) Bitir                                             

 6. Cevap: C Açıklama:

  İsim sayısını arttırma adımı, her isim girişi yapıldığında gerçekleşir. 7. Klavyeden girilen sıcaklık derecesine göre suyun katı/sıvı/gaz hâllerinden hangisinde olduğunu yazan bir algoritma. Klavyeden 80 derece sıcaklık girildiğinde, suyun hangi hâlde olduğunu belirleyen adım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Başla                B) Oku                 
  C) Durumu Kontrol Et    D) Yazdır              
  E) Bitir                                       

 8. Cevap: C Açıklama:

  Sıcaklık durumunu kontrol etme adımı, belirli bir sıcaklık aralığına göre gerçekleşir. 9. 1. Başla
  2. ogrSayisi > sayac
  3. Evet
  4. Oku ogrYas
  5. yasToplam = yasToplam + ogrYas
  6. sayac = sayac + 1
  7. Hayır
  8. ortalama = yasToplam / ogrSayisi
  9. Yaz ortalama
  10. Bitir
  Sınıfta 25 öğrenci varsa ve yaşları sırasıyla 18, 19, 20, ..., 42 şeklinde girildiğinde, ekrana yazılacak ortalama değeri nedir?

  A) 27    B) 28    C) 29    D) 30   E) 31

 10. Cevap: C Açıklama:

  (18 + 19 + ... + 42) / 25 = 29 11. 1. Başla
  2. Gir paketSayisi
  3. Eğer paketSayisi >= 10 ve paketSayisi <= 49 ise fiyat = paketSayisi * 10 * (1 - 0.05)
  4. Eğer paketSayisi >= 50 ve paketSayisi <= 99 ise fiyat = paketSayisi * 10 * (1 - 0.1)
  5. Eğer paketSayisi >= 100 ise fiyat = paketSayisi * 10 * (1 - 0.15)
  6. KDV = fiyat * 0.08
  7. ToplamFiyat = fiyat + KDV
  8. Yaz ToplamFiyat
  9. Bitir
  Eğer bir müşteri 75 paket çay alırsa, ödemesi gereken toplam miktar nedir?

  A) 675 TL        B) 712.5 TL        C) 750 TL
  D) 787.5 TL     E) 825 TL

 12. Cevap: C Açıklama:

  75 paket çay için indirim oranı %10'dur. 13. Yerel değişkenler hangi kapsamda kullanılabilir?

  A) Sadece tanımlandıkları modül içinde
  B) Program genelinde
  C) Modüller arasında
  D) Yalnızca fonksiyonlar içinde
  E) Sadece başlama modülünde

 14. Cevap: A Açıklama:

  Yerel değişkenler sadece tanımlandıkları modül içinde kullanılabilir. 15. Global değişkenler neden kullanılır?

  A) Yerel değişkenlerin yerine geçer
  B) Programın hızını artırır
  C) Modüller arasında veri geçişini sağlar
  D) Sadece büyük projelerde gereklidir
  E) Kodu karmaşık hale getirir

 16. Cevap: C Açıklama:

  Global değişkenler modüller arasında veri geçişini sağlamak için kullanılır. 17. Eylemsel parametre listesi nedir?

  A) Modülün hangi işlemleri gerçekleştirdiğini gösteren liste
  B) Parametrelerin sıralandığı liste
  C) Parametre değerlerini içeren liste
  D) Modülü çağıran kontrol modülünün adı
  E) Bir modülü çağıran tüm modüllerin listesi

 18. Cevap: C Açıklama:

  Eylemsel parametre listesi, bir modülün çağırıldığında alacağı parametre değerlerini içerir. 19. Bir parametre değeri ile çağrıldığında ne olur?

  A) Hafızada yeni bir yer ayrılır
  B) Modül başka bir modülü çağırabilir
  C) Kod karmaşık hale gelir
  D) Değer sadece çağrıldığı modülde geçerli olur
  E) Program hızı artar

 20. Cevap: D Açıklama:

  Parametre değeri ile çağrılan değişken, yalnızca çağrıldığı modül içinde geçerlidir. 21. Doğrusal mantık yapısı, hangi tür problemlerin çözümü için kullanılır?

  A) Sadece büyük projelerde
  B) Sadece matematik problemlerinde
  C) Sadece karmaşık problemlerde
  D) Sıralı ve basit problemlerde
  E) Bilgisayar programlaması dışında hiçbir alanda kullanılmaz

 22. Cevap: D Açıklama:

  Doğrusal mantık yapısı, sıralı ve basit problemlerin çözümü için kullanılır. 23. Problem analiz çizelgesi nedir?

  A) Sorunun karmaşıklığını artırmak için kullanılan bir çizelge
  B) Eldeki verilerin ve beklenen sonuçların açıkça analiz edildiği bir çizelge
  C) Sadece büyük projelerde kullanılan bir çizelge
  D) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yöntem
  E) Sorun çözmede hiçbir işe yaramayan bir araç

 24. Cevap: B Açıklama:

  Problem analiz çizelgesi, sorunun ne olduğunu ve beklenen sonuçları açıkça gösteren bir araçtır. 25. Etkileşim çizelgesi ve veri sözlüğü, hangi aşamada kullanılır?

  A) Problemi analiz etme
  B) Çözüm üretme
  C) Sadece büyük projelerde
  D) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yöntem
  E) Sorun çözmede hiçbir işe yaramayan bir araç

 26. Cevap: A Açıklama:

  Etkileşim çizelgesi ve veri sözlüğü, problem analizi aşamasında kullanılır. 27. Karar yapıları, bilgisayara ne tür bir yetenek kazandırır?

  A) Sadece büyük veri işleme yeteneği
  B) Sadece hızlı hesaplama yeteneği
  C) İki ya da daha fazla seçenek arasından seçim yapma yeteneği
  D) Sadece karmaşık problemleri çözebilme yeteneği
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir kavram

 28. Cevap: C Açıklama:

  Karar yapıları, bilgisayarın iki ya da daha fazla seçenek arasında seçim yapma yeteneğini sağlar. 29. Düz mantık, pozitif mantık ve negatif mantık yapısı kullanılan durumları nasıl ifade eder?

  A) Sadece doğrusal durumları
  B) Koşulları birleştirmek için kullanılan yapıları
  C) Sadece negatif durumları
  D) Yalnızca büyük projelerde kullanılan yapıları
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan yapıları

 30. Cevap: B Açıklama:

  Düz mantık, pozitif mantık ve negatif mantık yapıları, farklı durumları birleştirmek için kullanılır. 31. İç içe karar yapıları hangi durumlar için kullanılır?

  A) Yalnızca doğrusal durumlar
  B) Yalnızca negatif durumlar
  C) Birden fazla koşulu iç içe değerlendirmek için
  D) Yalnızca pozitif durumlar
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir yapı

 32. Cevap: C Açıklama:

  İç içe karar yapıları, birden fazla koşulu iç içe değerlendirmek ve karmaşık durumları kontrol etmek için kullanılır. 33. Arttırma işlemi, bir değişkenin değerini nasıl değiştirir?

  A) Değişkenin değerini sabit bir sayıyla çarpar
  B) Değişkenin değerine sürekli sabit bir değer ekler
  C) Değişkenin değerini azaltır
  D) Yalnızca büyük projelerde kullanılır
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir işlemdir

 34. Cevap: B Açıklama:

  Arttırma işlemi, bir değişkenin değerine sürekli sabit bir değer ekleyerek değişkeni artırır. 35. Biriktirme işlemi, arttırma işleminden nasıl farklıdır?

  A) Yalnızca negatif değerlerle çalışır
  B) Değişkenin değerini sürekli sabit bir değerle çarpar
  C) Eklenen değer her seferinde sabit değildir
  D) Yalnızca matematiksel formüllerde kullanılır
  E) Bilgisayar programlamasında hiç kullanılmayan bir işlemdir

 36. Cevap: C Açıklama:

  Biriktirme işlemi, her seferinde değişebilen değerleri değişkene ekleyerek toplam ya da sonuç elde etmeyi amaçlar. 37. Bir sınıftaki 20 öğrencinin sınav notları alınıyor. Sınıf ortalamasını hesaplamak için kullanılacak programın algoritması nedir?

  A) Toplam notları al, öğrenci sayısına böl.
  B) Her öğrencinin notunu al, notları topla ve öğrenci sayısına böl.
  C) Her öğrencinin notunu al, sırasıyla topla ve sırasıyla öğrenci sayısına böl.
  D) Bilgisayar programlamasında sınıf ortalaması hesaplanmaz.
  E) Sadece en yüksek notu al ve öğrenci sayısına böl.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sınıf ortalaması hesaplamak için öğrenci sayısına kadar her öğrencinin notunu almak, notları toplamak ve öğrenci sayısına bölmek gereklidir. 39. Kullanıcının girdiği 10 adet sayı için 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayıların adedi ve toplamını bulan programın algoritması nedir?

  A) Sırayla her sayıyı kontrol et, koşulları sağlayanları say ve topla.
  B) Sayıları tek seferde kontrol et, her bir koşulu sağlayanları say ve topla.
  C) Bilgisayar programlamasında bu tür analizler yapılamaz.
  D) Sadece sayıları topla, koşulları kontrol etme.
  E) Sadece bir sayıyı kontrol et, diğerlerini ihmal et.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Her sayıyı sırayla kontrol etmek ve belirli koşulları sağlayanları saymak, toplamak için doğru yaklaşımdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi I. ünite (5. - 8. bölümlerler) test soruları 1; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 60 kere doğru, 100 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi I.Ünite(5-8 Bölüm) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.