9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Karar yapısı nedir? Klavyeden girilen sınav puanlarının ortalamasına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini kontrol eden bir karar yapısını açıklayın.


 2. Cevap: Karar yapısı, belirli bir koşulu kontrol ederek iki olası durumdan birine göre devam etmeyi sağlar. Örneğin, klavyeden girilen sınav puanlarının ortalamasına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini kontrol eden bir karar yapısında, eğer ortlama 50'den büyükse "Geçti", değilse "Kaldı" yazılır. Açıklama: 3. Algoritmik akış şeması nedir? Klavyeden girilen sınav puanlarından öğrencinin geçip geçmediğini kontrol eden bir algoritmanın akış şemasını ve sözde kodunu açıklayın.


 4. Cevap: Algoritmik akış şeması, bir algoritmanın adımlarını görsel olarak temsil eden bir diyagramdır. Örneğin, klavyeden girilen sınav puanlarından öğrencinin geçip geçmediğini kontrol eden bir algoritmanın akış şemasında başla, notları oku, ortalamayı hesapla, if (ort >= 50) then "Geçti" else "Kaldı", bitir şeklinde adımlar bulunabilir. Sözde kod ise bu algoritmayı doğal dilde açıklayan bir programlama diline benzer metindir. Açıklama: 5. Klavyeden X karakteri girilene kadar girilen isimlere kaçıncı kişi olduğunu yazan bir algoritma ve akış şeması nedir?


 6. Cevap: 1. Başla 2. Sayacı Başlat (sayac = 0) 3. Sonsuz Döngü: 4. İsimi Oku 5. Sayacı Artır 6. Yaz "Kaçıncı Kişi: Sayac" 7. Eğer İsim = X ise Döngüden Çık 8. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, X karakteri girilene kadar kaç kişi giriş yaptığını sayar ve ekrana yazdırır. 7. Girilen sıcaklık derecesine göre suyun hangi hâlde olduğunu kontrol eden algoritma ve akış şeması nedir?


 8. Cevap: 1. Başla 2. Sıcaklık Oku 3. Eğer Sıcaklık < 0 ise 4. Yaz "Sıvı Hâlde" 5. Eğer Sıcaklık >= 0 ve Sıcaklık < 100 ise 6. Yaz "Katı Hâlde" 7. Değilse 8. Yaz "Gaz Hâlde" 9. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, girilen sıcaklığa göre suyun katı, sıvı veya gaz hâlinde olup olmadığını kontrol eder. 9. Klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol eden algoritma ve akış şeması nedir?


 10. Cevap: 1. Başla 2. Sayıyı Oku 3. Eğer Sayı > 0 ise 4. Yaz "Pozitif Sayı" 5. Eğer Sayı < 0 ise 6. Yaz "Negatif Sayı" 7. Değilse 8. Yaz "Sıfır" 9. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol eder. 11. Klavyeden girilen üç sayının aritmetik ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 12. Cevap: 1. Başla 2. Sayıları Oku 3. Ortalama = (Sayı1 + Sayı2 + Sayı3) / 3 4. Yaz "Aritmetik Ortalama: Ortalama" 5. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen üç sayının aritmetik ortalamasını hesaplar. 13. Modül bağımlılığı ve birleşimi nedir? Neden düşük birleşim ve yüksek bağlılık tercih edilir?


 14. Cevap: Modül bağımlılığı, modüller arasındaki ilişki düzeyini ifade eder. Birleşim ise modüllerin birbirlerine ne kadar bağlı olduğunu belirtir. Düşük birleşim ve yüksek bağlılık, iyi bir yazılım tasarımını temsil eder. Yüksek bağlılık, programın anlaşılır, güvenilir ve tekrar kullanılabilir olması açısından önemlidir. Düşük birleşim, modül yönetimini ve kodun okunabilirliğini artırır. Açıklama:

  Düşük birleşim, modüllerin birbirine bağımlılığının az olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, kodun anlaşılabilirliğini ve bakımını artırır. Yüksek bağlılık, bir modülün içindeki fonksiyonların birbirine yakın ilişkide olduğunu gösterir. Bu durum, bir modülün iç yapısının tutarlı ve bütünlük içinde olduğunu gösterir. 15. Programcı neden yerel ve global değişkenleri kullanır? Aralarındaki fark nedir?


 16. Cevap: Programcılar yerel ve global değişkenleri kullanarak kodun kapsamlarını belirler ve bağlılık oluştururlar. Yerel değişkenler sadece tanımlandıkları modül içinde kullanılabilirken, global değişkenler bütün modüller tarafından tanınır ve kullanılabilir. Açıklama:

  Yerel değişkenler, bir modül içinde geçici bilgi saklamak için kullanılır ve çakışma sorunlarına karşı koruma sağlar. Global değişkenler, programın genelinde kullanılır ve modüller arasında veri geçişini sağlar. 17. Klavyeden girilen üç sayı ile bir üçgen çizilip çizilemeyeceğini, çizilebiliyorsa türünü, çevresini ve alanını hesaplayan bir algoritma nasıl yazılır?


 18. Cevap: # Algoritma 1. Klavyeden üç sayıyı al: a, b, c 2. Üçgen çizilebilir mi kontrol et (a + b > c, a + c > b, b + c > a) 3. Eğer üçgen çizilebiliyorsa: 3.1. Üçgenin türünü belirle (eşkenar, ikizkenar, çeşitkenar) 3.2. Üçgenin çevresini hesapla: cevre = a + b + c 3.3. Üçgenin alanını hesapla: s = (a + b + c) / 2 alan = √(s * (s - a) * (s - b) * (s - c)) 3.4. Sonuçları ekrana yazdır 4. Eğer üçgen çizilemiyorsa, "Üçgen çizilemez" mesajını ekrana yazdır. # Akış Şeması [Paralel Çizgiler] -> [Üçgen Çizilebilir mi?] -> [Evet] -> [Üçgen Türü Belirle] -> [Çevre ve Alan Hesapla] -> [Sonuçları Yazdır] -> [Döndür] -> [Hayır] -> [Uyarı Mesajı Yazdır] -> [Döndür] Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen üç sayı ile bir üçgen çizilip çizilemeyeceğini kontrol eder. Çizilebiliyorsa üçgenin türünü belirler, çevresini ve alanını hesaplar, sonuçları ekrana yazdırır. Çizilemiyorsa uygun bir uyarı mesajı verir. 19. Problem çözme sürecinde doğrusal mantık yapısının nasıl kullanıldığını açıklayınız.


 20. Cevap: Doğrusal mantık yapısı, bir algoritmanın başından sonuna kadar sıralı bir şekilde işlemesini ifade eder. Verilen problemde doğrusal mantık şu şekilde kullanılır: Kullanıcıdan anapara, faiz yüzdesi, yıl ve süre bilgileri alınır. Bu bilgiler kullanılarak faiz hesaplaması yapılır. Elde edilen sonuç ekrana yazdırılır. Bu adımlar, programın adım adım ilerleyerek belirli bir problemi çözme sürecini temsil eder. Açıklama: 21. Karar yapılarının olmaması durumunda bir bilgisayar programının sınırlamaları neler olabilir?


 22. Cevap: Karar yapılarının olmaması durumunda bir bilgisayar programının sınırlamaları şunlar olabilir: Sabit Akış: Program, sırasıyla belirlenmiş adımları takip eder ve herhangi bir koşula göre değişiklik yapamaz. Bu durumda programlar sadece belirli bir işlevi tekrar eden basit hesap makineleri olur. Esneklik Eksikliği: Programlar, farklı durumlara uygun tepkiler verme yeteneğine sahip olmaz. Kullanıcı girdilerine veya değişen koşullara göre dinamik olarak davranamazlar. Karmaşık Senaryoları Ele Alamama: Programlar, karmaşık durumları değerlendiremez ve buna göre çeşitli eylemler gerçekleştiremez. Bu, daha geniş ve karmaşık problemleri çözmekte sınırlamalara neden olur. Kullanıcı Etkileşimi Zayıflığı: Kullanıcıyla etkileşimde bulunma ve kullanıcı girdilerine göre yönlendirme yeteneği kısıtlanır. Bu da programların genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Adaptasyon Güçsüzlüğü: Programlar, değişen koşullara uyum sağlayamaz ve yeni şartlara göre kendilerini otomatik olarak güncelleyemezler. Açıklama:

  Karar yapıları, programlara esneklik ve adaptasyon yeteneği kazandırır. Bu yapılar olmadan programlar, belirli şartlara göre tepki verme ve çeşitli senaryolara uyum sağlama konusunda sınırlı olacaktır. 23. Düz mantık yapısının program geliştirme sürecindeki avantajları nelerdir?


 24. Cevap: Düz mantık yapısının program geliştirme sürecindeki avantajları şunlar olabilir: Basitlik: Düz mantık yapısı, koşulların sırasıyla test edildiği basit bir yapı sunar. Bu, programcılar için anlaşılması kolay ve basit algoritmaların geliştirilmesini sağlar. Makine Dostuluğu: Düz mantık yapısı, bilgisayarın doğrusal bir şekilde çalışmasına daha uygun olabilir. Her durumun sırasıyla test edilmesi, bilgisayarın adım adım talimatları izleyerek işlemesine olanak tanır. Belirgin Kontrol Akışı: Programın kontrol akışı, her durumun belirli bir sırayla işlenmesi nedeniyle belirgin ve öngörülebilirdir. Bu, programın davranışının kolayca takip edilmesini sağlar. İlişkisiz Durumlar İçin Uygundur: Birbiriyle ilişkisi olmayan durumlar veya durumlar arasında geçişler gerektiren senaryolar için uygundur. Her durumun bağımsız olarak test edilmesi avantajlı olabilir. Açıklama:

  Düz mantık yapısı, belirli durumların doğruluğunu sırayla kontrol eden basit bir yapı sunar. Bu, belirgin bir kontrol akışına ve anlaşılabilir algoritmaların oluşturulmasına olanak tanır. 25. Repeat/Until ve While/While End döngü yapıları arasındaki temel farklar nelerdir? Hangi durumda hangi döngü yapısı tercih edilmelidir?


 26. Cevap: Temel Farklar: Koşul Kontrol Zamanı: While/While End yapısında koşul döngünün başında kontrol edilirken, Repeat/Until yapısında koşul döngünün sonunda kontrol edilir. Çalışma Prensibi: While/While End, koşul doğru olduğu sürece çalışır; Repeat/Until, koşul yanlış olduğu sürece çalışır. Minimum Çalışma: Repeat/Until, koşul sağlandığında en az bir kez çalışır; While/While End, koşul sağlandığında hiç çalışmayabilir. Tercih Durumları: Repeat/Until: Döngü koşulu, en az bir kez çalışması gereken işlemleri içeriyorsa tercih edilir. Koşul, döngünün sonunda kontrol edildiği için bu durumu sağlar. While/While End: Döngünün koşula bağlı olarak sürekli çalışması gerekiyorsa ve koşulun başta kontrol edilmesi avantaj sağlıyorsa tercih edilir. Açıklama:

  Temel farklar, döngülerin çalışma prensiplerini ve koşul kontrol zamanını vurgular. Tercih durumları, hangi döngü yapısının hangi durumda daha uygun olduğunu anlamak için önemlidir. 27. Repeat/Until döngü yapısının bir örneği üzerinden nasıl çalıştığını açıklayınız. Verdiğiniz örnekteki koşulun neden bu yapıyla kullanıldığını belirtiniz.


 28. Cevap: # Algoritma toplam = 0 sayac = 1 Repeat kullanıcıdan_alınan_sayı = KullanıcıdanSayıAl() toplam = toplam + kullanıcıdan_alınan_sayı sayac = sayac + 1 Until sayac > 5 Bu algoritma, kullanıcının girdiği beş sayının toplamını bulmayı amaçlar. Repeat/Until döngü yapısı, sayac değişkeni 5'e eşit veya büyük olduğunda durana kadar işlemleri tekrarlar. Koşul olan "sayac > 5" durumu, kullanıcının beş giriş yaptığını kontrol eder. Döngü koşulu, döngünün sonunda kontrol edildiği için, en az bir kez çalışmasını ve kullanıcının beş giriş yapmasını garanti eder. Bu açıklama, Repeat/Until döngü yapısının nasıl çalıştığını anlamak ve koşulun kullanımını neden tercih ettiğimizi anlatmak için öğrencilere yardımcı olacaktır. Açıklama:

  Öğrencilerin Repeat/Until döngü yapısını bir örnekle anlamalarına ve koşulun nasıl kullanıldığını kavramalarına yardımcı olan detaylı bir açıklama yapılmıştır. 29. Bir cümle içinde belirli bir kelimenin geçip geçmediğini arayan bir programın algoritmasını yazınız.


 30. Cevap: 1. Başla. 2. Cümle Gir; (cümle) 3. Aranacak Kelime Gir; (aranacak_kelime) 4. Eğer İçeriyorMu(cümle, aranacak_kelime); Yazdır: "Cümle içinde belirtilen kelime geçmektedir." değilse Yazdır: "Cümle içinde belirtilen kelime geçmemektedir." 5. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği cümle içinde belirli bir kelimenin geçip geçmediğini kontrol eder. 31. Öğrencilerin sırayla sayıldığı bir durumda, her üçüncü öğrencinin elenmesi sonucunda en sona hangi öğrenci kalır?


 32. Cevap: 1. Başla. 2. Öğrenci_Sırala(); # Öğrencileri rastgele sırala 3. Eleman_Sayısı = 10 4. Her_Üçüncüyü_Ele(); 5. Son_Oyuncu = SonuncuyuBul(Eleman_Sayısı) 6. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, öğrencileri rastgele sıralar ve her üçüncü öğrenciyi eleme işlemi sonucunda en son kalan öğrenciyi bulur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik 15 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi 1.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Karar yapısını anlamak, belirli koşullara göre program akışını yönlendirebilmek.

Algoritmik akış şemasını okuma ve yazma yeteneği, sözde kodun anlamını anlama.

Düşük birleşim ve yüksek bağlılık, programcılara daha düzenli, bakımı kolay ve hata ayıklaması yapılabilir kod yazma becerisi kazandırır.

Yerel ve global değişkenlerin bilinçli kullanımı, kodun daha modüler ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Programcılar, değişkenlerin kullanımında uygun bir hiyerarşi oluşturarak programlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Bu algoritma, üç sayı ile üçgenin çizilip çizilemeyeceğini kontrol etmek ve çizilebiliyorsa çeşitli özelliklerini hesaplamak için doğrusal bir mantık yapısı kullanır. Programcı, bu tür problemleri çözerken adımları sıralı bir şekilde düşünmeyi öğrenir.

Doğrusal mantık yapısı, programcının algoritma oluştururken adımları sıralı bir şekilde düşünmesini ve çözümü adım adım gerçekleştirmesini sağlar. Programcı, karmaşık olmayan problemleri bu yapı ile daha etkili bir şekilde çözmeyi öğrenir.

Bu soru, programcıların karar yapılarının önemini anlamalarına ve bu yapıları kullanarak daha esnek ve işlevsel programlar yazmalarına yardımcı olur.

Programcılar, basit ve doğrusal kontrol akışları oluşturarak program geliştirmenin temel prensiplerini öğrenirler.

Bu soru, öğrencilere döngü yapılarının farklı çalışma prensiplerini anlamalarına ve belirli durumlarda hangi yapının tercih edilmesi gerektiğini bilmelerine yardımcı olacaktır.

Bu soru, öğrencilere bir döngü yapısının nasıl çalıştığını açıklama yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu soru, fonksiyon kullanımını ve döngü yapılarını içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

Bu soru, döngüleri ve fonksiyon kullanımını içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 1.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.