9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bilgisayar programları neden modüller kullanarak yazılır? Modüler programlamanın avantajları nelerdir?


 2. Cevap: Bilgisayar programları modüler bir yapıda yazılır çünkü bu, programın bütününü anlamlı işlemler içeren parçalara bölerek daha düzenli ve sürdürülebilir bir hale getirir. Modüler programlamanın avantajları, kodun okunabilirliğini artırmak, bakımını kolaylaştırmak ve yeniden kullanılabilirliği teşvik etmektir. Açıklama: 3. Doğrusal yapı nedir? Klavyeden girilen sınav puanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan doğrusal bir yapıyı açıklayın.


 4. Cevap: Doğrusal yapı, işlemleri sırasıyla çalıştıran bir yapıdır. Örneğin, klavyeden girilen iki sınav puanının aritmetik ortalamasını hesaplayan bir doğrusal yapıda adımlar sırasıyla çalışır: başla, notları oku, ortalamayı hesapla, ortalamayı yaz, bitir. Açıklama: 5. Bir marketteki çay paketlerinin fiyatını ve indirim oranlarını hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 6. Cevap: 1. Başla 2. Çay Paketi Fiyatı = 10 TL 3. Çay Adeti Oku 4. İndirim Oranını Belirle 5. İndirimli Fiyatı Hesapla 6. KDV'yi Hesapla (%8) 7. Toplam Fiyatı Hesapla 8. Yaz "Toplam Ödeme: Toplam Fiyat" 9. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, müşterinin çay paketi adedine göre indirim oranını belirleyip, KDV ile birlikte toplam ödeme tutarını hesaplar. 7. Klavyeden girilen üç kenar uzunluğuna göre bir üçgen oluşturup oluşturamayacağını kontrol eden algoritma ve akış şeması nedir?


 8. Cevap: 1. Başla 2. Kenar Uzunluklarını Oku 3. Eğer (a + b > c) ve (a + c > b) ve (b + c > a) ise 4. Yaz "Üçgen Oluşturulabilir" 5. Değilse 6. Yaz "Üçgen Oluşturulamaz" 7. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, Girilen üç kenar uzunluğu ile bir üçgen oluşturup oluşturamayacağını kontrol eder. 9. Girilen iki değer arasındaki sayıların toplamını bulan ve ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması nedir?


 10. Cevap: 1. Başla 2. Başlangıç ve Bitiş Değerlerini Oku 3. Toplam = 0 4. İ Sayacı = Başlangıç 5. Sonsuz Döngü: 6. Eğer İ Sayacı > Bitiş ise 7. Döngüden Çık 8. Toplam = Toplam + İ Sayacı 9. İ Sayacı Artır 10. Yaz "Aralıktaki Sayıların Toplamı: Toplam" 11. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen iki değer arasındaki sayıların toplamını hesaplar. 11. Bir öğrencinin ortalama ve devamsızlık bilgisine göre geçme/kalma durumunu kontrol eden algoritma ve akış şeması nedir?


 12. Cevap: 1. Başla 2. Ortalama ve Devamsızlık Bilgilerini Oku 3. Eğer Ortalama >= 50 ve Devamsızlık <= 10 ise 4. Yaz "Geçti" 5. Değilse 6. Yaz "Kaldı" 7. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, öğrencinin ortalama ve devamsızlık bilgilerine göre geçme veya kalma durumunu kontrol eder. 13. Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan algoritma ve akış şeması nedir?


 14. Cevap: 1. Başla 2. Sayıyı Oku 3. Faktöriyel = 1 4. İ Sayacı = 1 5. Sonsuz Döngü: 6. Faktöriyel = Faktöriyel * İ Sayacı 7. İ Sayacı Artır 8. Eğer İ Sayacı > Sayı ise 9. Döngüden Çık 10. Yaz "Faktöriyel: Faktöriyel" 11. Bitir Açıklama:

  Bu algoritma, klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplar. 15. Programcının modülleri nasıl oluşturması önerilir ve modül oluştururken nelere dikkat etmelidir?


 16. Cevap: Programcılar modüller oluştururken aşağıdaki prensiplere dikkat etmelidir: Modüller, işlemleri başlatır, gerçekleştirir ve tamamlar. Aralarında dallanma olmamalıdır. Her modül, tek bir işlevi yerine getirmelidir; bu, modülün anlaşılırlığını artırır. Modüller rahatça anlaşılabilir ve kolayca güncellenebilir olmalıdır. Modül uzunluğu, işlevine ve yönergelerin sayısına bağlı olarak değişebilir. Modüller, süreç akışını kontrol etmek ve organize etmek için oluşturulmalıdır. Açıklama:

  Bu prensipler, programcıya modüler bir yaklaşım benimsetir ve kodun okunabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve düzenini artırır. Modüler programlama, büyük projeleri daha yönetilebilir parçalara böler, hataları bulmayı kolaylaştırır ve kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır. 17. Etkileşim çizelgesi nasıl oluşturulur ve bu problem için nasıl kullanılır?


 18. Cevap: Etkileşim çizelgesi oluşturmak için öncelikle problemi daha küçük parçalara bölmeli ve bu parçalar arasındaki etkileşimi belirlemelisiniz. Verilen problemde etkileşim çizelgesi şu şekilde olabilir: [Kullanıcıdan Veri Al] -> [Faiz Hesapla] -> [Sonuçu Yazdır] Açıklama:

  Bu etkileşim çizelgesi, programın başlangıcında kullanıcıdan veri alındığını, ardından faiz hesaplamasının yapıldığını ve en sonunda elde edilen sonucun ekrana yazdırıldığını gösterir. 19. Verilen problem için seçilen çözüm seçeneğini açıklayınız.


 20. Cevap: Verilen problem için seçilen çözüm seçeneği şu şekildedir: Bütün verileri değişken olarak tanımla ve girdi olarak al. Anapara ve faiz yüzdesini sabit olarak tanımla. Her bir seferde bir banka için hesaplama yap. Açıklama:

  Bu seçenek, programın esnek olmasını sağlar. Her bir banka için hesaplama yapmak için sadece ilgili bankanın faiz yüzdesini değiştirmek yeterlidir. Diğer değişkenlerin sabit olarak tanımlanması, programın kolay anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlar. 21. Verilen bir öğrencinin puan ortalamasına göre belge alma durumunu kontrol eden bir programın iç içe karar yapıları kullanarak tasarlanması nasıl olur?


 22. Cevap: # Algoritma If ortalama >= 50 Then Doğru If ortalama >= 85 Then durum = “Takdir Belgesi” Else If ortalama >= 70 Then durum = “Teşekkür Belgesi” Else durum = “Belge Yok” End If End If Else Yanlış durum = “Kaldı” End If # Akış Şeması If ortalama >= 50 Doğru If ortalama >= 85 durum = “Takdir Belgesi” Else If ortalama >= 70 durum = “Teşekkür Belgesi” Else durum = “Belge Yok” End If End If Else Yanlış durum = “Kaldı” End If Açıklama:

  Bu algoritma, öğrencinin puan ortalamasına göre belge alma durumunu kontrol eder. İç içe karar yapıları kullanarak, önce genel başarı kontrol edilir, ardından başarı durumuna bağlı olarak belge alma durumu belirlenir. 23. Pozitif mantık ve negatif mantık arasındaki temel farklar nelerdir?


 24. Cevap: Pozitif mantık ve negatif mantık arasındaki temel farklar şunlardır: Pozitif Mantık: Pozitif mantıkta, koşul doğru olduğunda belirli bir eylem gerçekleştirilir. Yani, "doğru" durumunda belirli bir şartın yerine getirilmesi beklenir. "Doğru" durumu gerçekleşmediğinde ise başka bir duruma geçilir. Negatif Mantık: Negatif mantıkta ise, koşul yanlış olduğunda belirli bir eylem gerçekleştirilir. Yani, "yanlış" durumunda belirli bir şartın yerine getirilmesi beklenir. "Yanlış" durumu gerçekleşmediğinde ise başka bir duruma geçilir. Açıklama:

  Bu mantık yapıları, belirli durumların doğruluğuna veya yanlışlığına bağlı olarak program akışının yönetilmesinde kullanılır. Pozitif mantıkte durum doğru olduğunda işlem yapılırken, negatif mantıkta durum yanlış olduğunda işlem yapılır. 25. While/While End döngü yapısının avantajları ve dezavantajları nelerdir?


 26. Cevap: Avantajlar: Esneklik: While/While End döngü yapısı, tekrarlanan işlemleri bir koşula bağlı olarak esnek bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar. Koşul doğru olduğu sürece döngü devam eder. Anlaşılırlık: Doğru bir şekilde kullanıldığında, bu döngü yapısı algoritmanın okunabilirliğini artırabilir. Girinti ve uygun biçimlendirme ile kodun anlaşılması kolaylaşır. İleriye Dönük Kontrol: Koşulun döngü başında kontrol edilmesi, döngünün başlamadan önce belirli bir durumu kontrol etme ve işlem yapma olanağı sağlar. Dezavantajlar: Sonsuz Döngü Riski: Koşulun yanlış olmaması durumunda döngü sonsuz bir şekilde devam edebilir. Bu durum, programın istenmeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Performans: Döngülerin sürekli olarak koşulu kontrol etmesi, büyük veri setleri veya uzun süreli işlemler için performans sorunlarına yol açabilir. Karmaşıklık: Karmaşık bir koşul kullanılması veya döngü içindeki işlemlerin anlaşılması zor olabilir. Bu durum, bakım ve geliştirme süreçlerini zorlaştırabilir. Açıklama:

  While/While End döngü yapısı, tekrarlayan işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirmeye olanak tanırken, doğru kullanılmadığında istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. 27. While/While End döngü yapısı ile ilgili bir örnekleme yaparak, bir döngü yapısının nasıl oluşturulduğunu açıklayınız.


 28. Cevap: # Algoritma toplam = 0 sayac = 1 While sayac <= 5 toplam = toplam + sayac sayac = sayac + 1 While End # Akış Şeması [1] --(Başla)---> [Koşul: sayac <= 5] ---- Evet ----> [İşlem: toplam = toplam + sayac] | | -----------(Hayır)-------------------<------------ | [2] --(Bitir)--> [Sonuç: toplam] Bu örnekte, 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamını bulan bir döngü yapılmıştır. Sayac, döngü başında 1 olarak atanır ve her adımda bir artırılır. Koşul, sayac'ın 5'e eşit veya küçük olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşul doğru ise, toplam değişkenine sayac eklenir ve sayac bir artırılır. Bu işlem, sayac 5'e eşit veya küçük olana kadar devam eder. Açıklama:

  Bu örnekleme, While/While End döngü yapısının nasıl kullanıldığını ve nasıl çalıştığını açıklar. Sayac'ın arttığı ve toplamın güncellendiği sürece döngü devam eder. 29. Kullanıcının girdiği 10 sayı için 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayıların adedini ve toplamlarını bulan bir programın algoritmasını yazınız.


 30. Cevap: 1. Başla. 2. i = 1 3. 2_bölünebilen_adet = 0, 2_bölünebilen_toplam = 0 4. 3_bölünebilen_adet = 0, 3_bölünebilen_toplam = 0 5. 5_bölünebilen_adet = 0, 5_bölünebilen_toplam = 0 6. Tekrarla 10 kez: a. Sayı Gir; (sayı) b. Eğer sayı % 2 == 0; 2_bölünebilen_adet = 2_bölünebilen_adet + 1 2_bölünebilen_toplam = 2_bölünebilen_toplam + sayı c. Eğer sayı % 3 == 0; 3_bölünebilen_adet = 3_bölünebilen_adet + 1 3_bölünebilen_toplam = 3_bölünebilen_toplam + sayı d. Eğer sayı % 5 == 0; 5_bölünebilen_adet = 5_bölünebilen_adet + 1 5_bölünebilen_toplam = 5_bölünebilen_toplam + sayı 7. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği 10 sayının 2'ye, 3'e ve 5'e bölünebilen sayılarını bulan bir programdır. 31. Kullanıcının girdiği şifrenin belirli kriterlere uyup uymadığını kontrol eden bir programın algoritmasını yazınız.


 32. Cevap: 1. Başla. 2. Şifre Gir; (şifre) 3. En az 8 karakter kontrolü: Eğer ŞifreUzunluğu(şifre) >= 8; Yazdır: "Şifre en az 8 karakter içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre en az 8 karakter içermelidir." 4. En az bir simge içermeyi kontrol et: Eğer ŞifreSimgeVarMı(şifre); Yazdır: "Şifre bir simge içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre bir simge içermelidir." 5. En az bir sayı içermeyi kontrol et: Eğer ŞifreSayıVarMı(şifre); Yazdır: "Şifre bir sayı içermektedir." değilse Yazdır: "Şifre bir sayı içermelidir." 6. Bitir. Açıklama:

  Bu algoritma, kullanıcının girdiği şifrenin belirli kriterlere uyup uymadığını kontrol eden bir programdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 28 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR
  1. Doğrusal Mantık Yapısı İle Problem Çözme
  2. Döngü Yapısı İle Problem Çözme
  3. Farklı Algoritma Uygulamaları
  4. Karar Yapıları İle Problem Çözme
  5. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  6. Problem Çözme Süreci
  7. Problem Çözme Yaklaşımları
  8. Programlama Yapısı

Ayrıca 9.sınıf bilgisayar bilimi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Modüler programlamanın temel avantajlarını anlamak, programları parçalara ayırmak ve yeniden kullanabilir modüller oluşturmak.

Doğrusal yapıları anlamak, basit algoritmaları sırasıyla çalıştırmak.

Modüler programlama, programcılara kompleks problemleri çözmek için daha etkili ve düzenli bir yöntem sunar. Bu yaklaşım, kodun bakımını kolaylaştırır ve yazılım geliştirme sürecini daha verimli hale getirir.

Etkileşim çizelgesi, programın temel adımlarını ve bu adımlar arasındaki ilişkiyi net bir şekilde gösterir. Programcı, problemin her aşamasını anlamak ve düzenlemek için etkileşim çizelgesini kullanmayı öğrenir.

Problemin çözümü için en uygun çözüm seçeneğinin seçilmesi, programın esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırır. Programcı, her bir adımın neden seçildiğini anlamak ve optimize etmek için çözüm seçeneklerini değerlendirmeyi öğrenir.

Programcı, iç içe karar yapılarını kullanarak karmaşık senaryoları ele almayı öğrenir. Bu, daha özelleştirilmiş ve esnek programlar oluşturabilme yeteneğini geliştirir.

Pozitif ve negatif mantık yapılarını anlamak, programcıların belirli durumları değerlendirerek program akışını kontrol etmelerini sağlar. Bu, karmaşık karar yapılarını daha iyi anlamalarına ve yazmalarına yardımcı olur.

Bu soruya verilecek bir cevap, öğrencilerin döngü yapısının avantajlarını ve dezavantajlarını anlamalarına yardımcı olacaktır.

Öğrenciler, bir döngü yapısının nasıl oluşturulduğunu anlamış olacaklar ve döngü içindeki işlemlerin nasıl gerçekleştiğini görebilecekler.

Bu soru, temel aritmetik operatörlerin ve döngü yapılarının kullanımını değerlendirir.

Bu soru, fonksiyon kullanımını, döngüleri ve şartlı ifadeleri içeren bir algoritma oluşturma yeteneğini değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.