Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar)

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Peygamberimiz, oruç konusunda hangi konularda uyarılarda bulunmuştur?

  A) Orucun farzlığı ve Ramazan ayında tutulması
  B) Oruçla birlikte namaz kılınması gerektiği
  C) Orucun ibadetin en üst seviyesi olduğu
  D) Orucun kişiyi kötülüklerden koruduğu
  E) Tüm seçenekler doğrudur.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Peygamberimiz oruç konusunda birçok uyarıda bulunmuştur. Bunlar arasında orucun farzlığı ve Ramazan ayında tutulması, oruçla birlikte namaz kılınması gerektiği, orucun ibadetin en üst seviyesi olduğu ve orucun kişiyi kötülüklerden koruduğu gibi konular bulunur. 3. Peygamberimiz, oruçlu iken hangi davranışların yapılmasını yasaklamıştır?

  A) Yalan söylemek              B) Kavga etmek                
  C) Cinsel ilişkiye girmek      D) Kötü söz söylemek          
  E) Tüm seçenekler doğrudur.   

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tüm seçenekler doğrudur. Peygamberimiz oruçlu iken yalan söylemek, kavga etmek, cinsel ilişkiye girmek ve kötü söz söylemek gibi davranışları yasaklamıştır. Oruç tutan bir Müslüman, sadece yemek ve içmek gibi fiziksel ihtiyaçlarından uzak durmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer kötü davranışlardan da uzak durmalıdır. Bu, sabır, şükür, kendini kontrol etme ve diğer erdemleri geliştirme fırsatı sunar. Oruç tutma, İslam dininin en önemli ibadetlerinden biridir ve Müslümanlar için manevi bir temizlik ve yenilenme zamanıdır. 5. Peygamberimiz, hangi durumlarda oruç tutulmamasını tavsiye etmiştir?

  A) Hastalık ve yolculuk durumlarında
  B) Zenginlik ve refah içinde olanlar için
  C) Hamilelik ve emzirme döneminde olanlar için
  D) Sadece Ramazan ayında oruç tutulması yeterli olduğu için
  E) Hiçbir durumda oruç tutulmaması gerektiğini belirtmemiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Hastalık ve yolculuk durumlarında Peygamberimiz oruç tutulmamasını tavsiye etmiştir. Hastalık durumunda oruç tutmanın sağlık açısından zararlı olabileceği düşüncesiyle oruç tutmayı uygun görmemiştir. Yolculuk durumunda ise orucun yolculuğu zorlaştırabileceğini ve yolcuların sağlığını tehlikeye atabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle oruç tutmanın yolculuk esnasında da tavsiye edilmediğini söyleyebiliriz. 7. Oruç tutmanın amacı nedir?

  A) Allah'a ibadet etmek ve O'na yakınlaşmak
  B) Bedensel zayıflama ve diyet yapmak
  C) Başkalarına karşı kendini ispatlamak
  D) Sağlığı korumak ve hastalıklardan kurtulmak
  E) Hiçbir amaç yoktur, sadece geleneksel bir uygulamadır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Oruç tutmanın amacı, Allah'a ibadet etmek ve O'na yakınlaşmaktır. Oruç, Müslümanlar için önemli bir ibadet şeklidir ve Ramazan ayı boyunca tutulur. Oruç tutarak, kişi bedenini ve nefsinin isteklerini kontrol altına alır, ibadet ve manevi gelişim için zaman ayırır. 9. "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Allah onların yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar." (Maide Suresi, 54. Ayet) Yukarıdaki ayette, Allah'ın müminlere düşmanlık edenleri yerine cihad eden bir kavim getireceği söylenmektedir. Bu ayetten ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?

  A) İslam'ın yayılması için cihad etmek önemlidir.
  B) Cihad edenler Allah'ın sevgisini kazanır.
  C) Cihad edenler hem müminlere karşı alçak gönüllü hem de kafirlere karşı onurlu olmalıdır.
  D) Cihad edenler hiçbir şekilde kınanamazlar.
  E) Yukarıdakilerin hepsi.

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, yukarıdaki ayetten İslam'ın yayılması için cihad etmenin önemli olduğunu, cihad edenlerin Allah'ın sevgisini kazanacaklarını ve hem müminlere karşı alçak gönüllü hem de kafirlere karşı onurlu olmaları gerektiğini çıkarabileceğimizi söyler. 11. "Allah yolunda cihad edenlere ölümü müjdele." (Tevbe Suresi, 111. Ayet) Bu ayette cihad edenlere verilen bir müjde vardır. Bu müjde nedir?

  A) Cihad edenlerin Allah'ın sevgisini kazanacakları.
  B) Cihad edenlerin cennete girecekleri.
  C) Cihad edenlerin dünyada başarı elde edecekleri.
  D) Cihad edenlerin ölümsüzlük kazanacakları.
  E) Cihad edenlerin dünyada ün kazanacakları.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Cihad edenlerin cennete girecekleri"dir. Bu ayette cihad edenlerin ölümü müjdelendiği ve cennete girecekleri belirtilir. Cihad, İslam dininde birçok anlama gelir ve sadece silahlı mücadele anlamına gelmez. 13. "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, ama siz bilemezsiniz." (Bakara Suresi, 154. Ayet) Bu ayette, Allah yolunda öldürülenler hakkında ne söylenmektedir?

  A) Onlar gerçekte ölü değildirler.
  B) Onlara şehit denir.
  C) Onlar ölümü hak etmişlerdir.
  D) Onlar Allah'ın sevgisini kazanacaklardır.
  E) Yukarıdakilerin hepsi.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani ayette Allah yolunda öldürülenlere "şehit" denildiği belirtilmektedir. Bu ayet, İslam'da şehitlik kavramının önemini vurgulamaktadır ve Allah yolunda öldürülenlerin ölü olmadığı, aksine diri oldukları belirtilerek onların ahirette ödüllendirilecekleri ifade edilmektedir. 15. "Sizden kim, kendisi için hayırlı olan şeyleri vermek istemezse, o zaman gerçekten cimridir." (Bakara Suresi, 2: 267) Bu ayet neyi vurgulamaktadır?

  A) Zekât vermenin önemini             B) Kendini geliştirmenin önemini     
  C) Cimriliğin zararını                D) Hayır işlerine katkının önemini   
  E) İyilik yapmanın önemini           

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Cimriliğin zararını" vurgulamaktadır. Ayette bahsedilen cimrilik, kişinin kendisi için hayırlı olan şeyleri başkalarıyla paylaşmamasından kaynaklanan bir davranış biçimidir. Bu ayet, insanların başkalarına karşı cömert olmalarının ve hayır işlerine katkıda bulunmalarının önemini vurgulamaktadır. 17. "Allah, zenginlerden bir kısmının mallarını alıp fakirler arasında dolaştırır." (Haşr Suresi, 59:7) Bu ayet neyi vurgulamaktadır?

  A) Zekât vermenin önemini
  B) Fakirlerin haklarını korumanın önemini
  C) İyilik yapmanın önemini
  D) İnfak etmenin önemini
  E) Dayanışmanın önemini

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Fakirlerin haklarını korumanın önemini vurgulamaktadır. Ayette, zenginlerin mallarının fakirlere dağıtılması konusunda Allah'ın sözüne yer verilerek, fakirlerin haklarının korunması gerektiği vurgulanmaktadır. 19. "Allah yolunda infak edin. Kendinizi tehlikeye atmayın ve elinizle kendinizi helake sürüklemeyin. İyilik yapın, çünkü Allah iyilik yapanları sever." (Bakara Suresi, 2:195) Bu ayet neyi vurgulamaktadır?

  A) Kendini tehlikeye atmamanın önemini
  B) İnfak etmenin önemini
  C) İyilik yapmanın önemini
  D) Kibirli olmamanın önemini
  E) Sabretmenin önemini

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu ayet, insanlara Allah yolunda infak etmelerini, kendilerini tehlikeye atmamalarını, iyilik yapmalarını ve kibirli olmamalarını tavsiye ederek, bu davranışların Allah tarafından sevildiğini vurgulamaktadır. Ayet, toplumsal ve bireysel davranışların önemini ve insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını vurgulamaktadır. 21. Hangi ayette Allah, zekâtın verilmesini emretmektedir?

  A) "Allah yolunda savaşanlarla ilgili zekât vermek farzdır." (Tevbe Suresi, 9:60)
  B) "Onlar, mallarından zekât verirler." (Maide Suresi, 5:55)
  C) "Ey inananlar! Kendinizden önce gelenlerin yaptığı gibi Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkça mallarınızla ve canlarınızla cihad etmeyin. Onlar infak edenlerdir. Onlar doğru yolu bulanların ta kendileridir." (Hucurat Suresi, 49:15)
  D) "Ey Peygamber! Biz sana, Allah yolunda cihad edenlerin mallarından zekât almanı emrediyoruz." (Tevbe Suresi, 9:103)
  E) "Kim Allah'a, peygamberine, peygamberin akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteği olmayıp da elleri bağlı bulunanlara ve kölelere zekât verir, namazı dosdoğru kılar, zekâtın gereğini yerine getirirse, işte bunlar, doğru yolu bulanların ta kendileridir." (Tevbe Suresi, 9:71)

 22. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir. Ayette, Allah'ın hangi kimselere zekât verilmesini emrettiği belirtilmektedir. Zekâtın kimlere verileceği açıkça belirtilerek, zenginlerin yoksullara yardım etmesi ve mallarını Allah yolunda infak etmeleri istenmektedir. 23. "Ey iman edenler! Namaza durduğunuzda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve ayak bileklerinizi yıkayın." (Maide Suresi, 6. Ayet) Bu ayet hangi konuyla ilgilidir?

  A) Namaz öncesinde abdest almak    B) Cuma namazı kılmak             
  C) Namazı kaçırmamak               D) Namazda dua etmek              
  E) Kurban kesmek                  

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Namaz öncesinde abdest almak"tır. Ayette, Müslümanlara namaza hazırlık için abdest alınması emredilmektedir. Abdest, belirli bir sırayla ellerin ve yüzün yıkanması, ağız ve burun içi temizliği, kolların yıkanması ve başın mesh edilmesi gibi ritüelleri içeren bir İslam uygulamasıdır. 25. "Namazı kılınca zekatınızı verin." (Bakara Suresi, 110. Ayet) Bu ayet hangi konuyu vurgulamaktadır?

  A) Namazın önemi
  B) Zekatın önemi
  C) Hac farizasının yerine getirilmesi
  D) Oruç tutmak
  E) Cihad etmek

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani ayet zekatın önemine vurgu yapmaktadır. Ayette, namaz kılındıktan sonra zekatın verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet, İslam dininde zekatın farz olduğunu ve bir Müslüman'ın maddi varlığını paylaşması gerektiğini vurgular. Bu ayet aynı zamanda İslam'ın sosyal adalet prensibini de yansıtır. 27. "Ey iman edenler! Sizden ölenlerin mirasçıları, ana-babalarınız ve yakınlarınız, dürüst bir şekilde hesap verenler dışında (mirastan) geri kalan her şeyi (paylaşırlar)." (Nisa Suresi, 4. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Namazın kılınışı        B) Oruç tutmanın önemi    
  C) Zekat vermenin önemi    D) Miras hukukuna         
  E) Hac farizasına         

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu ayet miras hukukuna işaret etmektedir ve ölen kişinin geride bıraktığı mirasın, dürüst bir şekilde hesap verenler dışında, sadece ana-babalar ve yakınları arasında paylaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ayet, İslam hukukunun miras konusunda nasıl bir yaklaşım benimsediğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir. 29. "Allah ve Resûlüne itaat edin ve sakın ayrılığa düşmeyin, çünkü siz birbirinize düşman olursunuz. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." (Enfal Suresi, 46. Ayet) Bu ayet hangi konu hakkında uyarıda bulunmaktadır?

  A) Namaz kılma             B) Zekat verme            
  C) Cihad etme              D) Namazda dua etme       
  E) Birlik ve beraberlik   

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu ayette birlik ve beraberliğe vurgu yapılmaktadır ve Müslümanların ayrılık düşmesinden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılmaktadır. Ayette, Allah ve Resûlüne itaat etmenin önemi de vurgulanmaktadır. Bu ayet, Müslümanların toplum içinde birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. 31. "Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyar." (Ankebut Suresi, 45. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Namazın önemi
  B) Zekat vermenin önemi
  C) Oruç tutmanın önemi
  D) Hac farizasının yerine getirilmesi
  E) Cihad etmenin önemi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Namazın önemi"dir. Ayette namazın hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyduğu belirtilerek namazın önemine dikkat çekilmektedir. Namaz Müslümanlar için önemli bir ibadet olup manevi hayatlarının temel taşlarından biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) Detayları

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca Hz. Muhammed'in hayatı 2.dönem sonu yazılı soruları; 10.sınıflar için müfredata uygun olarak tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininin önemli bir ibadeti olan orucun Peygamberimizin öğretileri doğrultusunda nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar.

İslami değerleri anlama ve uygulama becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır.

İslamiyet'in oruç ibadeti ve Peygamberimizin tavsiyeleri hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Oruç tutmak, kişinin Allah'a yakınlaşmasına ve kendisini ruhani olarak arındırmasına yardımcı olur.

İslam'ın yayılması için cihadın öneminin vurgulanması ve cihad edenlerin ahlaki nitelikleri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

İslam dinindeki cihad kavramının önemine ve cennet gibi bir ödüle olan inanca odaklanmaktadır. Kazanım olarak, İslam dininin temel inançları hakkında bilgi edinme ve İslam'ın farklı kavramlarını anlama fırsatı verir.

İslam dininin önemli kavramlarından biri olan şehitlik hakkında bilgiyi ölçmektedir.

Dini değerler ve toplumsal davranışlar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ahlaki değerleri anlamalarını sağlar.

Bu ayet, İslam'da sosyal adalet ve dayanışma prensiplerinin önemini ortaya koymaktadır. Sosyal adalet ve dayanışma prensiplerini anlayabilme.

insanların toplumda nasıl davranmaları gerektiğini anlamak, Allah'ın sevdiği davranışları uygulamak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmektir.

İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan zekâtın verilmesi ve kimlere verileceği hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İslam dini ve uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam dininin sosyal adalet, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerini anlamak ve bu değerlere uygun davranışlar sergilemek önemlidir.

Miras hukukunun İslam hukukunda önemli bir yer tuttuğunu öğrenmek.

Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket ederek toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği önemle vurgulanmaktadır.

İslam dininin temel prensiplerini ve ibadetlerinin önemini hatırlatmayı amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 168 kere doğru, 102 kere yanlış cevap verilmiş.

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı (10.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri