2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13)

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) CEVAPLARI

 1. Hz. Ömer (r.a.)'in hilafeti döneminde İslam Devleti'nin sınırları nereye kadar genişlemiştir?

  A) Endülüs'ten Hindistan'a kadar.
  B) Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar.
  C) Anadolu'dan İran'a kadar.
  D) Arabistan Yarımadası'ndan Suriye'ye kadar.
  E) Orta Asya'dan Akdeniz'e kadar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.)'in hilafeti döneminde İslam Devleti'nin sınırları Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar genişlemiştir. Hz. Ömer'in yönetimi altında İslam orduları, Bizans İmparatorluğu'na, Sasani İmparatorluğu'na ve diğer komşu bölgelere seferler düzenleyerek fetihler gerçekleştirmişlerdir. Bu fetihlerle İslam Devleti'nin sınırları büyük ölçüde genişlemiş ve önemli ticaret yolları kontrol altına alınmıştır. 3. Peygamberimiz (s.a.v.), hangi Hac mevsiminde son Hacını gerçekleştirdi?

  A) Zilhicce 9    B) Zilhicce 10    C) Muharrem 1
  D) Safer 1        E) Recep 1

 4. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v), son Hacını Zilhicce ayının 10. gününde gerçekleştirmiştir. Bu olay, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olup, Hac ibadeti için Zilhicce ayının 8-13 günleri arasında Mekke'ye gitmek gerektiğini de hatırlatmaktadır. 5. Peygamberimiz (s.a.v.), son Hacında hangi ibadetleri yerine getirmiştir?

  A) Tavaf, Sa'y, Zemzem içme, Kurban kesme
  B) Tavaf, Sa'y, Namaz kılma, Zekat verme
  C) Tavaf, Sa'y, Oruç tutma, Sadaka verme
  D) Tavaf, Sa'y, Cihad etme, Dua etme
  E) Tavaf, Sa'y, Şükür duası yapma, Hediye verme

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Peygamberimiz (s.a.v.) son Hacında Tavaf, Sa'y, Zemzem içme ve Kurban kesme ibadetlerini yerine getirmiştir. Tavaf, Kâbe'nin etrafında yedi kez dönerek yapılan bir ibadettir; Sa'y ise Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmek suretiyle gerçekleştirilen bir diğer ibadettir. 7. Aşağıdaki hadis hangi konuyla ilgilidir? “Cihadın en büyüğü, zalim bir hükümdarın karşısında söz söylemektir.”

  A) Manevi cihad    B) Fiziksel cihad    C) İbadet
  D) Hayır işleri        E) Aile ilişkileri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani "Fiziksel cihad". Bu hadis, İslam dinindeki "cihad" kavramının sadece savaş anlamına gelmediğini, aynı zamanda zalim bir hükümdara karşı doğru söz söylemek gibi birçok farklı şekilde uygulanabileceğini vurgular. Bu hadis, İslam'da adaletin ve zulme karşı durmanın önemini vurgular ve insanların haklarını korumak için mücadele etmeleri gerektiğini öğütler. 9. Peygamberimiz, hangi durumlarda oruç tutulmamasını tavsiye etmiştir?

  A) Hastalık ve yolculuk durumlarında
  B) Zenginlik ve refah içinde olanlar için
  C) Hamilelik ve emzirme döneminde olanlar için
  D) Sadece Ramazan ayında oruç tutulması yeterli olduğu için
  E) Hiçbir durumda oruç tutulmaması gerektiğini belirtmemiştir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Hastalık ve yolculuk durumlarında Peygamberimiz oruç tutulmamasını tavsiye etmiştir. Hastalık durumunda oruç tutmanın sağlık açısından zararlı olabileceği düşüncesiyle oruç tutmayı uygun görmemiştir. Yolculuk durumunda ise orucun yolculuğu zorlaştırabileceğini ve yolcuların sağlığını tehlikeye atabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle oruç tutmanın yolculuk esnasında da tavsiye edilmediğini söyleyebiliriz. 11. Oruç tutmanın amacı nedir?

  A) Allah'a ibadet etmek ve O'na yakınlaşmak
  B) Bedensel zayıflama ve diyet yapmak
  C) Başkalarına karşı kendini ispatlamak
  D) Sağlığı korumak ve hastalıklardan kurtulmak
  E) Hiçbir amaç yoktur, sadece geleneksel bir uygulamadır.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Oruç tutmanın amacı, Allah'a ibadet etmek ve O'na yakınlaşmaktır. Oruç, Müslümanlar için önemli bir ibadet şeklidir ve Ramazan ayı boyunca tutulur. Oruç tutarak, kişi bedenini ve nefsinin isteklerini kontrol altına alır, ibadet ve manevi gelişim için zaman ayırır. 13. "Allah yolunda cihad edenlere ölümü müjdele." (Tevbe Suresi, 111. Ayet) Bu ayette cihad edenlere verilen bir müjde vardır. Bu müjde nedir?

  A) Cihad edenlerin Allah'ın sevgisini kazanacakları.
  B) Cihad edenlerin cennete girecekleri.
  C) Cihad edenlerin dünyada başarı elde edecekleri.
  D) Cihad edenlerin ölümsüzlük kazanacakları.
  E) Cihad edenlerin dünyada ün kazanacakları.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Cihad edenlerin cennete girecekleri"dir. Bu ayette cihad edenlerin ölümü müjdelendiği ve cennete girecekleri belirtilir. Cihad, İslam dininde birçok anlama gelir ve sadece silahlı mücadele anlamına gelmez. 15. "Ey iman edenler! Namaza durduğunuzda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve ayak bileklerinizi yıkayın." (Maide Suresi, 6. Ayet) Bu ayet hangi konuyla ilgilidir?

  A) Namaz öncesinde abdest almak    B) Cuma namazı kılmak             
  C) Namazı kaçırmamak               D) Namazda dua etmek              
  E) Kurban kesmek                  

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Namaz öncesinde abdest almak"tır. Ayette, Müslümanlara namaza hazırlık için abdest alınması emredilmektedir. Abdest, belirli bir sırayla ellerin ve yüzün yıkanması, ağız ve burun içi temizliği, kolların yıkanması ve başın mesh edilmesi gibi ritüelleri içeren bir İslam uygulamasıdır. 17. "Namazı kılınca zekatınızı verin." (Bakara Suresi, 110. Ayet) Bu ayet hangi konuyu vurgulamaktadır?

  A) Namazın önemi
  B) Zekatın önemi
  C) Hac farizasının yerine getirilmesi
  D) Oruç tutmak
  E) Cihad etmek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani ayet zekatın önemine vurgu yapmaktadır. Ayette, namaz kılındıktan sonra zekatın verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu ayet, İslam dininde zekatın farz olduğunu ve bir Müslüman'ın maddi varlığını paylaşması gerektiğini vurgular. Bu ayet aynı zamanda İslam'ın sosyal adalet prensibini de yansıtır. 19. "Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyar." (Ankebut Suresi, 45. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Namazın önemi
  B) Zekat vermenin önemi
  C) Oruç tutmanın önemi
  D) Hac farizasının yerine getirilmesi
  E) Cihad etmenin önemi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Namazın önemi"dir. Ayette namazın hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyduğu belirtilerek namazın önemine dikkat çekilmektedir. Namaz Müslümanlar için önemli bir ibadet olup manevi hayatlarının temel taşlarından biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca

Hz. Ömer'in hilafeti döneminde gerçekleşen fetihler İslam Devleti'nin gücünü artırmış ve İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır.

İslam'ın temel ibadetlerinden biri olan Hac hakkında bilgi sahibi olmayı ve Peygamberimiz'in hayatına dair önemli bir olayı hatırlamayı hedeflemektedir.

İslam dininin önemli ibadetlerini ve Peygamberimiz'in son Hacı seyahati sırasında gerçekleştirdiği ibadetleri öğrenmeyi içermektedir.

İslam dinindeki cihad kavramının farklı yönlerini anlamak için önemlidir.

İslamiyet'in oruç ibadeti ve Peygamberimizin tavsiyeleri hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

Oruç tutmak, kişinin Allah'a yakınlaşmasına ve kendisini ruhani olarak arındırmasına yardımcı olur.

İslam dinindeki cihad kavramının önemine ve cennet gibi bir ödüle olan inanca odaklanmaktadır. Kazanım olarak, İslam dininin temel inançları hakkında bilgi edinme ve İslam'ın farklı kavramlarını anlama fırsatı verir.

İslam dini ve uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam dininin sosyal adalet, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerlerini anlamak ve bu değerlere uygun davranışlar sergilemek önemlidir.

İslam dininin temel prensiplerini ve ibadetlerinin önemini hatırlatmayı amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-02-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri