9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Biyografi türünde anlatılan kişiler genellikle hangi alanlarda ün kazanmış olurlar?

  A) Spor ve eğlence            B) Siyaset, bilim, sanat     
  C) İş dünyası ve teknoloji    D) Edebiyat ve felsefe       
  E) Askeriye ve güvenlik                                    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Biyografilerde genellikle siyaset, bilim, sanat, spor gibi alanlarda tanınmış kişilerin hayatları anlatılır. 3. Biyografiler hangi amaçla yazılır?

  A) Kişilerin başarısızlıklarını vurgulamak
  B) Kişilerin hayatını nesnel ve gerçekçi bir şekilde anlatmak
  C) Kişilerin özel hayatını ifşa etmek
  D) Kişilere övgüde bulunmak
  E) Kişilerin hatalarını eleştirmek

 4. Cevap: B Açıklama:

  Biyografiler, kişilerin hayatını bilgi, belge ve tanıklıklara dayanarak tarafsız ve gerçekçi bir şekilde anlatmak için yazılır. 5. Biyografilerde anlatılan kişilerden hangisi bir Türk şairdir?

  A) Victor Hugo       B) William Roper    
  C) Mehmet Akif       D) Samuel Johnson   
  E) Stefan Zweig                          

 6. Cevap: C Açıklama:

  Mehmet Akif, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Diğer seçenekler yabancı şair veya yazarlardır. 7. Otobiyografide anlatıcı kimdir?

  A) Üçüncü kişi             B) Birinci kişi           
  C) İkinci kişi             D) Anonim                 
  E) Kurmaca bir karakter                              

 8. Cevap: B Açıklama:

  Otobiyografiler, yazarın kendi yaşamını anlattığı yazılar olduğundan anlatıcı birinci kişidir. 9. Monografi ile biyografi arasındaki temel fark nedir?

  A) Konu alanı                 B) Anlatım dili              
  C) Nesnellik düzeyi           D) Anlatılan kişinin önemi   
  E) Yazı uzunluğu                                           

 10. Cevap: A Açıklama:

  Monografiler belirli bir konuyu derinlemesine işlerken biyografiler belirli bir kişinin hayatını anlatır. 11. Biyografinin temel özelliklerinden biri nedir?

  A) Nesnel bir dil kullanılması
  B) Yalnızca yazarın hayatını anlatması
  C) Roman tarzı bir anlatımla yazılması
  D) Öznel bir tutumla kaleme alınması
  E) Fotoğrafların kullanılmasıyla zenginleştirilmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Biyografiler, gerçekçi ve tarafsız bir şekilde yazılırlar. 13. Aşağıdakilerden hangisi otobiyografinin bir özelliğidir?

  A) Bilgi ve belgelere dayanması
  B) Yazarın kendi hayatını anlatması
  C) Üçüncü kişi ağzından yazılması
  D) Nesnel bir dille kaleme alınması
  E) Tarihi olayları içermesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Otobiyografiler, yazarın kendi hayatını anlattığı metinlerdir. 15. "Plutarkhos'un Hayatlar" hangi türün öne çıkan örneklerindendir?

  A) Biyografi       B) Otobiyografi   
  C) Monografi       D) Tezkire        
  E) Portre                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  "Plutarkhos'un Hayatlar" adlı eser, tanınmış kişilerin hayatlarını anlatan bir biyografi türüdür. 17. Biyografiden farklı olarak otobiyografide anlatıcı kimdir?

  A) Yazarın kendisi      B) Bir araştırmacı     
  C) Tanıklar             D) Kişinin yakınları   
  E) Bir tarihçi                                 

 18. Cevap: A Açıklama:

  Otobiyografilerde anlatıcı, kendi hayatını anlatan yazardır. 19. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ve otobiyografide benzer bir özelliktir?

  A) Kişinin başarılarının anlatılması
  B) Nesnel bir dilin kullanılması
  C) Tarihi belgelerin kullanılması
  D) Öznel bir tutumun sergilenmesi
  E) Anıların yer alması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Hem biyografiler hem de otobiyografiler, kişinin başarılarını ve ilham verici yönlerini anlatırlar. 21. "Tezkire"nin temel amacı nedir?

  A) Kişilerin hayatlarını ve şiirlerini tanıtmak
  B) Tarihi olayları belgelemek
  C) Sanat güçlerini göstermek
  D) Özgün bir anlatım tarzı geliştirmek
  E) Psikolojik analizler yapmak

 22. Cevap: A Açıklama:

  Tezkireler, şairlerin hayatlarını, edebî kişiliğini ve eserlerinden örnekler sunan yazılardır. 23. Aşağıdakilerden hangisi bir monografinin özelliği DEĞİLDİR?

  A) Belirli bir konuyu ele alması
  B) Ayrıntılı ve derinlemesine olması
  C) Şahsi bir anlatım sunması
  D) Bilgi ve belgelere dayanması
  E) Özel bir bakış açısı kullanması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Monografiler, kişisel bir anlatım yerine, nesnel bir bakış açısıyla yazılırlar. 25. "Öz geçmiş" hangi amaçla kullanılır?

  A) Bir iş başvurusunda kendini tanıtmak
  B) Tarihi olayları anlatmak
  C) Kişinin hayatının romanlaştırılması
  D) Sanatsal bir anlatım oluşturmak
  E) Psikolojik bir portre çizmek

 26. Cevap: A Açıklama:

  Öz geçmişler, kişilerin iş başvurularında kendilerini tanıtmak için kullanılır. 27. "Portre" türünde genellikle hangi özellikler yansıtılır?

  A) Kişinin dış görünüşü ve duyguları
  B) Kişinin hayatının kronolojik anlatımı
  C) Kişinin tarihi başarıları ve etkileri
  D) Kişinin kişiliği ve inançları
  E) Kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı

 28. Cevap: A Açıklama:

  Portreler, kişilerin ayırt edici yönlerini, hem dış görünüşü hem de duygularını yansıtır. 29. Tezkireler hangi dönemlerde yazılmıştır?

  A) Çağdaş dönem       B) Eski dönemler     
  C) Ortaçağ            D) Aydınlanma Çağı   
  E) Rönesans dönemi                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Tezkireler, genellikle Eski dönemlerde, özellikle Osmanlı döneminde yazılmıştır. 31. Biyografi ve otobiyografi türlerinde hangi anlatım yöntemi kullanılır?

  A) Birinci kişi        B) Üçüncü kişi        
  C) İkinci kişi         D) Zamirsiz anlatım   
  E) Doğrudan anlatım                          

 32. Cevap: B Açıklama:

  Biyografiler üçüncü kişi, otobiyografiler ise birinci kişi anlatımıyla yazılır. 33. Monografilerde genellikle hangi dil kullanımı tercih edilir?

  A) Sanatsal ve süslü         B) Nesnel ve bilgi verici   
  C) Kişisel ve duygusal       D) İroni ve alay içeren     
  E) Alegorik ve sembolik                                  

 34. Cevap: B Açıklama:

  Monografiler, nesnel bir bakış açısıyla, bilgi verici bir dil kullanarak yazılır. 35. Biyografi türünün amacı nedir?

  A) Kişinin hayatını romanlaştırmak
  B) Kişinin eserlerini tanıtmak
  C) Kişinin hayatını gerçekçi bir şekilde anlatmak
  D) Kişinin kişiliğini eleştirmek
  E) Kişinin psikolojik durumunu incelemek

 36. Cevap: C Açıklama:

  Biyografiler, kişilerin hayatlarını gerçekçi ve tarafsız bir şekilde anlatmayı amaçlar. 37. Tezkirelerde şairler genellikle nasıl sıralanır?

  A) Alfabetik olarak            B) Doğum tarihlerine göre     
  C) Ölümlerine göre             D) Şöhretlerine göre          
  E) Eserlerinin önemine göre                                  

 38. Cevap: A Açıklama:

  Tezkirelerde şairler genellikle alfabetik olarak sıralanır. 39. Biyografilerde yer alan "hâtime" bölümü neyi içerir?

  A) Eserin yazılma amacını
  B) Kişinin hayatının kronolojik anlatımını
  C) Eserin bitiş tarihini ve yazarın duygularını
  D) Kişinin eserlerinden örnekleri
  E) Kişinin fiziksel ve zihinsel özelliklerini

 40. Cevap: C Açıklama:

  Biyografilerin hâtime bölümü, eserin bitiş tarihini, yazarın duygularını ve eserdeki kusurlar için af isteğini içerir. 41. Otobiyografi türünde yazar kendi hayatını hangi açıdan anlatır?

  A) Subjektif bir bakış açısıyla
  B) Nesnel ve tarafsız bir şekilde
  C) Üçüncü kişi ağzından
  D) Tarihi belgelerle destekleyerek
  E) Psikolojik bir bakış açısıyla

 42. Cevap: A Açıklama:

  Otobiyografiler, yazarın kendi hayatını subjektif bir bakış açısıyla anlatır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 Detayları

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Senaryo

Ayrıca 9.sınıf TDE dersi VII. ünite biyografi ve otobiyografi dersi test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Biyografi türünün özelliklerini anlama

Biyografi türünün amacını anlama

Biyografide anlatılan kişilerin özelliklerini belirleme

Otobiyografi türünün anlatıcısını belirleme

Monografi ve biyografi türleri arasındaki farkları belirleme

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

Bilgiyi yorumlama ve kavram ilişkisi kurma (B3)

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 24 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE VII. Ünite - Biyografi ve Otobiyografi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri