9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi masalın döşeme bölümünün özelliklerinden biri değildir?

  A) Tekerleme ile başlaması
  B) Olay örgüsü hakkında ipucu vermesi
  C) Kişilerin tanıtılmasını içermesi
  D) Merak uyandırıcı olması
  E) Kalıp sözlere yer verilmesi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Döşeme bölümünün amacı tekerleme ile başlamak, kişileri tanıtmak ve kalıp sözlere yer vermektir. Olay örgüsü hakkında ipucu vermesi, düğüm bölümünün özelliğidir. 3. Hangi edebî tür, hayvanları kahraman olarak kullanır ve ders vermeyi amaçlar?

  A) Fabl    B) Roman    C) Hikâye    D) Tiyatro    E) Şiir    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Fabl, kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçen ve ders vermeyi amaçlayan bir edebî türdür. 5. Masallarda sıklıkla yer alan bir hayvan kahraman hangisidir?

  A) Arı    B) Zümrüdüanka    C) Timsah    D) Kartal    E) Penguen    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Zümrüdüanka, Türk masallarında sıklıkla yer alan ve iyiliği temsil eden bir kuştur. 7. Aşağıdakilerden hangisi Tasa Kuşu masalında yer alan bir olağanüstülük örneğidir?

  A) Tasa kuşunun kanatlarının çok büyük olması
  B) Sülün kızın konuşabilmesi
  C) Bir dağın yerinden oynaması
  D) Bir ağacın meyve vermesi
  E) Bir çocuğun uçabilmesi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sülün kızın konuşabilmesi, masalda yer alan bir olağanüstülük örneğidir. 9. Tasa Kuşu masalındaki Oh dedenin kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilge    B) Kıskanç    C) Gururlu    D) Korkak    E) Zeki    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Oh dede, Sülün kızın dileğini yerine getiren ve bilgeliğiyle tanınan bir karakterdir. 11. Masal metinlerinde genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  A) Uzun ve karmaşık cümleler    B) Söylenmesi güç kelimeler    
  C) Ayrıntılı betimlemeler       D) Yalın ve duru bir dil       
  E) Archaic kelimeler                                           

 12. Cevap: D Açıklama:

  Masal metinlerinde anlaşılır ve basit bir dil kullanılması tercih edilir. 13. "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde..." sözü hangi masal bölümüne aittir?

  A) Döşeme    B) Serim    C) Düğüm    D) Çözüm    E) Dilek    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Döşeme bölümü, tekerleme ile başlar. 15. Fablda öğüt verme yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

  A) Atasözü    B) Özdeyiş    C) Kıssa    D) Şiir    E) Roman    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Fabllarda öğütler genellikle atasözleri veya özdeyişler yoluyla verilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Tasa Kuşu masalında öne çıkan bir yapı unsurudur?

  A) Beklenmedik son         B) Çerçeve hikâye         
  C) Kahramanın yolculuğu    D) Geriye dönüş           
  E) Sembolizm                                         

 18. Cevap: A Açıklama:

  Tasa Kuşu masalında, Oh dedenin dileği beklenmedik bir şekilde gerçekleşir. 19. Tasa Kuşu masalında açık olarak verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aşırı kaygı duymanın zararları
  B) Yardımseverliğin önemi
  C) Dostluğun gücü
  D) Sabrın meyveleri
  E) Bilgeliğin değeri

 20. Cevap: A Açıklama:

  Masalda, Sülün kızın aşırı kaygı duyması nedeniyle başına gelenler anlatılır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Tasa Kuşu masalında örtük olarak verilen bir mesajdır?

  A) Güven duymanın önemi
  B) Korkularımızla yüzleşmenin gerekliliği
  C) Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak
  D) Yardım istemekten çekinmemek
  E) Şansın önemi

 22. Cevap: B Açıklama:

  Masalda, Sülün kızın korkularıyla yüzleşmesi ve cesaret göstermesi vurgulanır. 23. Grimm Kardeşlerin hangi masalı "Kırmızı Başlıklı Kız" ile benzer bir temayı işler?

  A) Hansel ve Gretel       B) Pamuk Prenses         
  C) Uyuyan Güzel           D) Rapunzel              
  E) Bremen Mızıkacıları                             

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hem "Tasa Kuşu" hem de "Kırmızı Başlıklı Kız" masalları, aşırı kaygının zararlarını anlatır. 25. Hangi masal yazarı Andersen, masallarında iyilik ve güzelliğin zaferine yer verir?

  A) Grimm Kardeşler    B) La Fontaine       
  C) Şehrazat           D) Sadi              
  E) Mevlana                                 

 26. Cevap: A Açıklama:

  Grimm Kardeşlerin masalları genellikle iyiliğin kötülüğe karşı zaferini konu alır. 27. Aşağıdakilerden hangisi Tasa Kuşu masalında kullanılan bir kalıp sözdür?

  A) "Bir varmış, bir yokmuş"
  B) "Allah'ın selâmı üzerinize olsun"
  C) "Can çıkar huy çıkmaz"
  D) "Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli"
  E) "Dost kara günde belli olur"

 28. Cevap: A Açıklama:

  "Bir varmış, bir yokmuş" sözü, masalların başında kullanılan bir kalıp sözdür. 29. Fabllar hangi bölümlerden oluşur?

  A) Sunuş, Gelişme, Sonuç
  B) Serim, Düğüm, Çözüm, Öğüt
  C) Giriş, Gelişme, Dönüm Noktası, Sonuç
  D) Başlangıç, Ortalama, Gelişme, Son
  E) Anlatım, Tartışma, Yorum, Özet

 30. Cevap: B Açıklama:

  Fabllar, serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşur. 31. Dinleme türlerinden hangisi konuşmacının sözlerini tekrar etmeyi içerir?

  A) Aktif Dinleme             B) Pasif Dinleme            
  C) Not Alarak Dinleme        D) Empati Kurarak Dinleme   
  E) Yaratıcı Dinleme                                      

 32. Cevap: A Açıklama:

  Aktif dinleme, konuşmacının sözlerini tekrar etmeyi, baş sallamayı ve onaylayıcı kelimeler kullanmayı içerir. 33. Etkili dinlemede kullanılan hangi yöntem, konuşmacının söylediklerini değerlendirmeyi içerir?

  A) Seçici Dinleme            B) Eleştirel Dinleme        
  C) Empati Kurarak Dinleme    D) Yaratıcı Dinleme         
  E) Not Alarak Dinleme                                    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Eleştirel dinleme, konuşmacının söylediklerini çok yönlü bakış açısıyla tarafsız olarak değerlendirmeyi içerir. 35. Şeyhî'nin Harnâme eserinde hangi anlatım teknikleri kullanılmıştır?

  A) Anlatma, Gösterme, Diyalog, Teşhis, İntak
  B) Anlatma, Tartışma, Yorum, Özet
  C) Monolog, Diyalog, Temsil, Anlatma
  D) Tek Kişilik Anlatıcı, Çok Kişilik Anlatıcı, Gözlemci Anlatıcı
  E) Gerçekçi Anlatım, Romantik Anlatım, Fütürist Anlatım

 36. Cevap: A Açıklama:

  Harnâme'de anlatma, gösterme, iç konuşma, diyalog ve teşhis ve intak sanatlarından yararlanılmıştır. 37. Divan şiiri döneminde hangi padişah, Şeyhî'ye göz hastalığını tedavi ettiği için tımar vermiştir?

  A) Yavuz Sultan Selim      B) II. Bayezid            
  C) Çelebi Sultan Mehmed    D) Fatih Sultan Mehmed    
  E) I. Süleyman                                       

 38. Cevap: C Açıklama:

  Çelebi Sultan Mehmed, Şeyhî'ye göz hastalığını tedavi ettiği için Tokuzlu köyü tımarını vermiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 Detayları

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Senaryo

Ayrıca 9.sınıf TDE IV. ünite - Masal/Fabl konusu test soruları 2, test formatında cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Masalın bölümlerini ve özelliklerini anlama

Fabl türünü tanıma

Masal kahramanlarını tanıma

Masallardaki olağanüstülükleri belirleme

Masal kahramanlarının kişilik özelliklerini belirleme

Masal dilinin özelliklerini anlama

Masal bölümlerini tanıma

Fabl türünün öğüt verme yöntemlerini anlama

Masallardaki yapı unsurlarını belirleme

Masallardaki temaları belirleme

Masallardaki örtük mesajları belirleme

Masalların temalarını karşılaştırma

Masal yazarlarını tanıma

Masallardaki kalıp sözleri tanıma

Fabl türünün yapısını bilmek

Dinleme türlerini bilmek

Etkili dinleme tekniklerini bilmek

Edebi eserlerde kullanılan anlatım tekniklerini bilmek

Divan şiiri dönemi yazarları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 121 kere doğru, 168 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE IV. Ünite - Masal/Fabl - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri