9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Tiyatronun kökeni nedir?


 2. Cevap: Tiyatro, Eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinî törenlere dayanır. Açıklama:

  Tiyatro, dini ritüellerden doğmuş bir sanat formudur. 3. Dramatik örgüde "düğümden başlatılan zaman" ne anlama gelir?


 4. Cevap: Olay örgüsünde olaylar, en heyecanlı noktadan başlayarak geriye gidilerek anlatılır. Açıklama:

  Bu anlatım tekniği, izleyiciyi olaya çeker ve gerilim yaratır. 5. Klasik romanın özelliklerini açıklayınız.


 6. Cevap: Klasik roman, rasyonel düşünceyi, ölçülülüğü ve uyumu vurgulayan, karakterlerin iyi veya kötü olarak belirginleştirildiği bir edebî türdür. Açıklama:

  Klasik romanın özellikleri arasında kahramanların idealize edilmesi, olayların gerçekçi bir şekilde aktarılması ve mutlu sonla bitmesi yer alır. 7. Klasik romanın en bilinen örneklerinden üçünü belirtiniz.


 8. Cevap: Klasik romanın en bilinen örneklerinden üçünü belirtiniz.k romanın en bilinen örneklerinden üçünü belirtiniz. Açıklama:

  Klasik romanın en bilinen örneklerinden üçünü belirtiniz. Cevap: Don Quijote, Telemak, Robinson Crusoemanın en bilinen örneklerinden üçünü belirtiniz. Cevap: Don Quijote, Telemak, Robinson Crusoe 9. Tasa Kuşu masalının döşeme bölümünde kullanılan tekerlemenin işlevini açıklayınız.


 10. Cevap: Masalın olağanüstü dünyasına okuyucuyu çekmek ve masalın anlatımına ilgi uyandırmak. Açıklama:

  Tekerleme, masala büyülü bir atmosfer katar ve okuyucunun merakını tetikler. 11. Tasa Kuşu adlı masalın temasını belirleyiniz ve üç tane örnek veriniz.


 12. Cevap: Kaygı duygusundaki aşırılığın olumsuz sonuçları Örnekler: * Tasa Kuşu'nun aşırı kaygısı onun hayatını zindana çevirir. * Sülün Kızı'nın kaygısı onu anlamsız bir arayışa sürükler. * Oh Dede'nin kaygısı onu başkalarına yardım etmekten alıkoyar. Açıklama:

  Masal, aşırı kaygının bireyin mutluluğunu, ilişkilerini ve hayatını nasıl bozabileceğini gösterir. 13. Masal türünün kahramanlarını üç tane örnek vererek açıklayınız.


 14. Cevap: Devler, cadılar, insanlar Açıklama:

  Masallar, olağanüstü özelliklere sahip varlıklar (devler, cadılar) ile insanlar ve hayvanları içerir. 15. Fabl nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Ders verme amaçlı, kahramanları genellikle hayvanlar olan edebî türdür. Açıklama:

  Fabllar, soyut kavramları somut olaylarla anlatır ve bir öğüt verir. 17. İşitme ve dinleme arasındaki fark nedir?


 18. Cevap: İşitme, kulakla algılanan sesleri kaydetme sürecidir, dinleme ise bu sesleri bilinçli olarak değerlendirme ve anlama yeteneğidir. Açıklama:

  İşitme pasif bir süreçtir, dinleme ise aktif bir süreçtir ve dikkat ve bilişsel beceriler gerektirir. 19. Etkili dinlemede hangi sözel olmayan mesajlar önemlidir?


 20. Cevap: Beden hareketleri, yüz ifadeleri, ses tonu, vücut tepkileri. Açıklama:

  Sözel olmayan mesajlar, konuşmacının sözlü mesajlarını destekler ve iletişimin genel anlamına katkıda bulunur. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Biyografi, gerçekçi olmayan bir şekilde kişinin hayatını anlatan yazı türüdür.
  (.....) 2. Otobiyografi, yazarın kendi hayatını anlattığı yazı türüdür.
  (.....) 3. Biyografide anlatıcı birinci kişiyken, otobiyografide üçüncü kişidir.
  (.....) 4. Monografi, tek bir konuyu derinlemesine anlatan yazılardır.
  (.....) 5. Öz geçmiş, kişinin elde ettiği bilgi ve becerileri kendi ağzından anlatmasıdır.
  (.....) 6. Tezkire, önemli kişilerin hayatlarını anlatan düzyazı türüdür.
  (.....) 7. Trajedi, seyircide heyecan ve korku uyandıran tiyatro türüdür.
  (.....) 8. Trajedilerde konu genellikle mitolojiden alınır.
  (.....) 9. Komedi, seyircide kahkaha uyandıran tiyatro türüdür.
  (.....) 10. Dram, trajedi ve komedi arasında bir türdür.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Euripides, Aiskhylos ve Sophokles, Eski Yunan edebiyatında trajedinin önemli temsilcileridir.
  2. (.....) Tiyatro, Eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinî törenlere dayanır.
  3. (.....) Kösem Sultan adlı tiyatro eserinde şiirsel bir dil kullanılmıştır.
  4. (.....) Tiyatronun yapı unsurlarından biri çatışmadır.
  5. (.....) İbrahim Şinasi, ilk Türkçe oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmıştır.
  6. (.....) Komedi, kişilerin aksayan yönlerini güldürücü ögelerle yansıtır.
  7. (.....) Koro, komedideki perde görevini üstlenir.
  8. (.....) Karakter komedisi, günlük yaşamda rastlanan insan kusurlarını konu edinir.
  9. (.....) Necati Cumalı'nın Kaynana Ciğeri adlı eseri, töre komedisi türündedir.
  10. (.....) Tiyatroda aksesuar, dekoru tamamlayan sahne eşyalarıdır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Senaryo

Ayrıca 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, tiyatronun kökeni hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, dramatik örgünün türlerini öğrenirler.

Öğrenci, klasik roman türünün özelliklerini kavrar.

Öğrenci, klasik roman türünün örnek eserlerini öğrenir.

Masalın yapı unsurlarını anlamayı ve bunların metindeki işlevlerini değerlendirmeyi öğrenmek.

Metinlerde ifade edilen temaları belirlemeyi ve bunları örneklerle desteklemeyi öğrenmek.

Masal türünün kahramanlarının özelliklerini öğrenmek.

Fabl türünün özelliklerini tanımlayabilmek.

Dinleme ve işitme arasındaki temel farkı anlar.

Etkili dinlemenin görsel ve işitsel yönlerini tanır.

* Biyografi, otobiyografi ve diğer yazı türleri arasındaki farkları öğrenme * Tiyatro türlerini birbirinden ayırt etme * Tiyatronun temelleri hakkında bilgi edinme

1. Eski Yunan trajedisinin önemli temsilcilerini tanıma 2. Tiyatronun kökenini öğrenme 3. Kösem Sultan adlı eserin dil özelliklerini anlama 4. Tiyatronun yapı unsurlarını tanımlama 5. Türk edebiyatında tiyatronun gelişimine dair bilgi edinme 6. Komedilerin özelliklerini tanımlama 7. Antik Yunan komedisinde koronun rolünü anlama 8. Komedi türlerini ayırt etme 9. Cumalı'nın oyununun türünü belirleme 10. Aksesuar ve dekorun tiyatrodaki önemini kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri