9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Tiyatro nedir ve türlerini açıklayınız.


 2. Cevap: Tiyatro, sahnede oyuncular tarafından canlandırılmak üzere yazılan bir edebi türdür. Türleri şunlardır: * Trajedi * Komedi * Dram Açıklama:

  Tiyatro eserleri, konularını genellikle mitolojiden ve tarihten alırlar. Sahnede dekorlar ve kostümler kullanılarak oyuncular tarafından canlandırılırlar. 3. Trajedi türünün özelliklerini belirtiniz.


 4. Cevap: Trajedinin özellikleri şunlardır: * Heyecan, korku ve acıma uyandırmayı hedefler. * Konularını genellikle tarihten ve mitolojiden alır. * Kahramanları genellikle soylular arasındandır. * Ağır bir dil kullanılmaz. * Manzum olarak yazılır. * Beş perdeden oluşur. * Üç birlik kuralına (tek olay, tek mekan, tek gün) uyar. Açıklama:

  Trajediler, izleyicilerde duygusal bir arınma sağlamayı hedeflerler. 5. A. Turan Oflazoğlu'nun tiyatro eserlerinin genel özelliğini belirtiniz.


 6. Cevap: Genellikle tarihî gerçeklikten hareketle evrensel insan gerçeğine ulaşmayı amaçlar. Açıklama:

  Oflazoğlu'nun eserleri, insanın zamansız ve mekânsız özelliklerini vurgular. 7. Komedi türlerini sıralayınız.


 8. Cevap: * Karakter komedisi * Töre komedisi * Entrika komedisi Açıklama:

  Komedi, karakter, töre veya entrika gibi unsurlar etrafında şekillenebilir. 9. Klasik romanlarda dil ve üslup nasıl kullanılır?


 10. Cevap: Klasik romanlarda dil ve üslup, yalın, anlaşılır ve süslüdür. Açıklama:

  Cümleler genellikle uzun ve karmaşıktır, betimlemeler detaylı ve canlıdır. 11. Klasik roman hangi edebî akımlardan etkilenmiştir?


 12. Cevap: Klasik roman, Rönesans, Aydınlanma ve Klasisizm edebî akımlarından etkilenmiştir. Açıklama: 13. Tasa Kuşu masalında öne çıkan yapı unsurunu ve bunun kurgudaki işlevini değerlendiriniz.


 14. Cevap: Çözüm bölümü İşlev: Olayların çatışmasını çözmek, iyiliğin kötülüğe üstün gelmesini göstermek, okuyucuya tatmin edici bir son sunmak. Açıklama:

  Çözüm bölümü, masalın ana çatışmasını çözer ve okuyucuya olumlu bir mesaj verir. 15. Tasa Kuşu metninde yer alan açık ve örtük iletileri belirleyiniz.


 16. Cevap: Tasa Kuşu metninde yer alan açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Açık İleti: * Aşırı kaygı yaşamı olumsuz etkiler. * Yardımseverlik önemli bir erdemdir. * Bilgelik ve sakinlik hayatın zorluklarını aşmaya yardımcı olur. Örtük İleti: * Korkularımıza yüzleşmeli ve onları yenmek için çaba göstermeliyiz. * Sevdiklerimize destek olmalıyız. * Hayatın zorlukları karşısında yılmamalı ve umudumuzu kaybetmemeliyiz.Kuşu metninde yer alan açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Açık İleti: * Aşırı kaygı yaşamı olumsuz etkiler. * Yardımseverlik önemli bir erdemdir. * Bilgelik ve sakinlik hayatın zorluklarını aşmaya yardımcı olur. Örtük İleti: * Korkularımıza yüzleşmeli ve onları yenmek için çaba göstermeliyiz. * Sevdiklerimize destek olmalıyız. * Hayatın zorlukları karşısında yılmamalı ve umudumuzu kaybetmemeliyiz. Açıklama:

  Açık iletiler doğrudan ifade edilirken, örtük iletiler metnin alt metninde yer alır ve okuyucunun çıkarım yapmasını gerektirir. 17. Dinleme türlerinden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Aktif dinleme, pasif dinleme, yaratıcı dinleme Açıklama:

  Dinleme, amacına göre farklı türlere ayrılır. 19. Eleştirel dinlemede dinleyicinin yaptığı iki şeyi açıklayınız.


 20. Cevap: Konuşmacının iletilerini sorgular, bilgiler arasındaki tutarlılığı değerlendirir. Açıklama:

  Eleştirel dinlemede, dinleyici konuşmanın dayanaklarını ve geçerliliğini inceler. 21. Etkili dinlemede hangi adımlar izlenmelidir?


 22. Cevap: Hazırlık, dikkat, anlama, özetleme, tespit etme. Açıklama:

  Etkili dinleme, sistematik bir süreç gerektirir ve her adımın önemi vardır. 23. Bir konuşmanın etkili bir şekilde dinlenmediğini gösteren üç işaret veriniz.


 24. Cevap: Konuşmayı bölmek, soruları önceden sormak, göz teması kurmamak. Açıklama:

  Bu işaretler, dinleyicinin dikkatinin dağıldığını veya iletişimin etkin olmadığını gösterir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (D/Y) Ezop Masalları, bilinen en eski masal örnekleridir.
  2. (D/Y) Grimm Kardeşler, Çocuk ve Yuva Masalları'nı 1813 yılında yayımlamıştır.
  3. (D/Y) Andersen'in masallarında iyimserlik baskındır.
  4. (D/Y) Billur Köşk, Türk edebiyatının ilk masallarından biridir.
  5. (D/Y) Masalın kahramanları arasında genellikle hayvanlar yer alır.
  6. (D/Y) Fabllar, öğüt verme amacı güden edebî bir türdür.
  7. (D/Y) Sadi'nin Gülistan adlı eserinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanır.
  8. (D/Y) Şeyhî'nin Harnâme'si, Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğidir.
  9. (D/Y) Aktif dinlemede dinleyen, jest ve mimiklerle iletişim kurar.
  10. (D/Y) Eleştirel dinlemede dinleyen, konuşmacının düşüncelerini sorgular.

 26. Cevap: 1. D 2. Y (1812) 3. Y (Kötümserlik) 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Tiyatronun kökeni
  b. Dramatik örgü
  c. Yer (Mekân)
  d. Zaman
  e. Çatışma
  f. Kişiler
  g. Kostüm
  h. Sahnede kullanılan ve konuşmayan oyuncular
  ı. Rol
  i. Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
  1. Olayların geçtiği çevre
  2. Olaylardaki ağırlıklarına göre birinci veya ikinci derecede önemli kişiler
  3. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini güldürücü ögelerle iç içe yansıtan tiyatro türü
  4. Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış alan
  5. Oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme işlemi
  6. Aralarında çatışma bulunan ve olayları var eden insanlardır
  7. Olayların başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre
  8. Rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı
  9. Oyundaki iki ya da daha çok kişinin konuşması
  10. Metin dışı, doğaçlama hareket etme, söz söyleme

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Senaryo

Ayrıca 9.sınıf TDE dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, tiyatronun tanımını ve türlerini öğrenir.

Öğrenci, tragedi türünün özelliklerini öğrenir.

Öğrenciler, A. Turan Oflazoğlu'nun tiyatro anlayışını kavrarlar.

Öğrenciler, komedi türlerinin çeşitliliğini öğrenirler.

Öğrenci, klasik romandaki dil ve üslup özelliklerini öğrenir.

Öğrenci, klasik romanın etkilendiği edebî akımları belirler.

Masalın yapı unsurlarını ve bunların kurgudaki işlevlerini anlamayı öğrenmek.

Metinlerde ifade edilen açık ve örtük iletileri fark etmeyi ve bunları yorumlamayı öğrenmek.Soru 1

Dinleme türlerini ayırt edebilmek.

Eleştirel dinleme becerilerini geliştirmek.

Etkili dinlemenin temel adımlarını listeleyebilir.

Etkili dinlemenin engellerini tanır.

1. Masal ve fabl türlerinin temel özelliklerini belirleme 2. Türk ve dünya edebiyatındaki masal ve fabl türlerinden örnekler verme 3. Dinleme türlerini ayırt etme 4. Etkili dinleme yöntemlerini açıklama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri