9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 CEVAPLARI

 1. "Kösem" adlı tiyatro eserinde hangi anlatım teknikleri kullanılmaktadır?

  A) Diyalog ve iç monolog
  B) Anlatım ve monolog
  C) Diyalog ve dram monolog
  D) Anlatım ve monolog
  E) Diyalog ve serbest çağrışım

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Kösem" adlı eseri eleştirel bir anlatım tarzı benimsediği ve diyalog, iç monolog ve serbest çağrışım tekniklerini kullandığı belirtilmektedir. 3. Tiyatro eserlerindeki "Üç Birlik Kuralı" ne anlama gelmektedir?

  A) Eserin tek bir olay, tek bir mekân ve tek bir zaman çerçevesinde geçmesi
  B) Eserin üç perdelik olması
  C) Eserin üç bölümden oluşması
  D) Eserin üç karakterin etrafında geçmesi
  E) Eserin hem sahnede hem ekranda sergilenmesi

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Üç Birlik Kuralı" nın eseri tek bir olay, tek bir mekân ve tek bir zaman çerçevesinde geçirmesi gerektiğio belirtmektedir. 5. Modern Türk tiyatrosu hangi dönemde Avrupa'dan eteklenmiştir?

  A) Tanzimat Dön     B) Cumhuriyet D    
  C) II. Meşrutiye    D) Meşrutiye Dön   
  E) Kanuni Dön                          

 6. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, modern Türk tiyatrosunun Tanzimat Döneminde Avrupa'dan etkilendiği belirmektedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Kaba şakalar ve imalar
  B) Duygusallık
  C) Günlük yaşamdan alınan konular
  D) Üç birlik kuralına uyma
  E) Manzum olarak yazılma

 8. Cevap: B Açıklama:

  Komedi, seyirciyi güldürürken düşündürmeyi amaçlar ve duygusal temalar içermez. 9. Komedinin en önemli temsilcilerinden biri kimdir?

  A) Victor Hugo            B) William Shakespeare   
  C) Aristophanes           D) Molière               
  E) Turgut Özakman                                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  Aristophanes, Eski Yunan komedisinin en önemli temsilcisidir. 11. Bugünkü komediler hangi kurallardan özgürleşmiştir?

  A) Üç birlik kuralı
  B) Psikolojik gerçekçilik
  C) Ahlaki öğütler verme
  D) Karakter ve olayların gülünçleştirilmesi
  E) Seyircinin katarsisi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Günümüz komedilerinde üç birlik kuralına uyulmamaktadır. 13. "Karakter Komedisi" hangi konuya odaklanır?

  A) Günlük hayattaki insan kusurları
  B) Toplumsal töreler ve gelenekler
  C) Olayların merak uyandırması
  D) Aşk ve psikolojik dünya
  E) Tarihi olaylar

 14. Cevap: A Açıklama:

  Karakter Komedisi, günlük hayatta sık görülen insan kusurlarını tiplemeler aracılığıyla işler. 15. "Töre Komedisi" hangi amaca hizmet eder?

  A) Kişisel kusurları eleştirme
  B) Toplumsal düzensizlikleri gözler önüne serme
  C) Olayların gerilimini artırma
  D) Psikolojik derinlik oluşturma
  E) Tarihi olayları eğlenceli bir dille anlatma

 16. Cevap: B Açıklama:

  Töre Komedisi, bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla yansıtır. 17. Tiyatronun amacı nedir?

  A) Seyircide eğlence hissi uyandırmak
  B) Ruhu kötülüklerden arındırmak
  C) Toplumun kusurlarını ortaya koymak
  D) Tarihî olayları gerçekçi bir şekilde anlatmak
  E) Oyuncuların yeteneklerini sergilemek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Tiyatronun ana amaçlarından biri, seyircide heyecan, korku ve acıma hissi uyandırarak ruhu kötülüklerden arındırmaktır. 19. Trajedi türündeki tiyatrolar hangi özelliklere sahiptir?

  A) Günlük yaşamdan konular alırlar.
  B) Kaba ve çirkin sözlere yer verirler.
  C) Öldürme ve yaralama sahneleri sahnede canlandırılır.
  D) Beş perdeden oluşurlar ve aralıksız oynanırlar.
  E) Sıradan insanlar konu edindikleri kahramanlardır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Trajediler genellikle beş perdeden oluşur, aralıksız oynanır ve konu edindikleri kahramanlar soylular veya tanrılardır. 21. Tiyatroda "koro"nun görevi nedir?

  A) Perde görevini üstlenmek
  B) Olayları anlatmak
  C) Kahramanlarla diyalog kurmak
  D) Güldürücü unsurlar eklemek
  E) Sahne arkasından ses efekti vermek

 22. Cevap: A Açıklama:

  Koro, perde görevi üstlenerek oyunun bölümlerini birbirinden ayırır. 23. Geleneksel Türk tiyatrosunda yer alan "Karagöz" nedir?

  A) Bir kukla oyunu           B) Bir orta oyunu           
  C) Bir köy seyirlik oyunu    D) Bir meddah tiyatrosu     
  E) Bir gölge oyunu                                       

 24. Cevap: E Açıklama:

  Karagöz, deri veya karton figürlerin perde arkasından ışıkla yansıtılmasıyla oynanan bir gölge oyunudur. 25. Batılı anlamda tiyatro ne zaman Türk edebiyatına girmiştir?

  A) Cumhuriyet Dönemi        B) Tanzimat Dönemi         
  C) Millî Edebiyat Dönemi    D) Servetifünun Dönemi     
  E) Fecr-i Âtî Dönemi                                   

 26. Cevap: B Açıklama:

  Batılı anlamda tiyatro, Tanzimat döneminde Avrupa'dan Türk edebiyatına girmiştir. 27. Komedinin ana amacı nedir?

  A) Seyirciyi yalnızca güldürmek
  B) Seyirciyi hem güldürmek hem düşündürmek
  C) Halk kültürünü yansıtmak
  D) Günlük yaşam sorunlarına çözüm üretmek
  E) Antik Yunan mitolojisini anlatmak

 28. Cevap: B Açıklama:

  Komedinin temel amacı, seyirciyi güldürürken aynı zamanda düşünmeye sevk etmektir. 29. Aristophanes, aşağıdaki tiyatro türünün hangi döneminin önemli bir temsilcisidir?

  A) Klasik komedi     B) Dram             
  C) Trajedi           D) Absürt tiyatro   
  E) Epik tiyatro                          

 30. Cevap: A Açıklama:

  Aristophanes, Eski Yunan klasik komedi tiyatrosunun önemli bir yazarıdır. 31. Aşağıdakilerden hangisi karakter komedisi türünün konusudur?

  A) Günlük yaşamda yaygın insan kusurları
  B) Toplumsal törelerin eleştirisi
  C) Merak uyandıran olayların işlenmesi
  D) Aşk ve psikoloji
  E) Tarihi olaylar

 32. Cevap: A Açıklama:

  Karakter komedisi, günlük yaşamdaki insan kusurlarını tiplemeler üzerinden işler. 33. "Kaynana Ciğeri" adlı eser hangi tür komediye örnektir?

  A) Karakter komedisi    B) Töre komedisi       
  C) Entrika komedisi     D) Romantik komedi     
  E) Siyasi komedi                               

 34. Cevap: B Açıklama:

  "Kaynana Ciğeri", halk kültüründen yararlanan ve toplumsal töreleri eleştiren bir töre komedisidir. 35. Dram türünün Klasisizm akımına tepki olarak doğduğu hangi akımla ilişkilidir?

  A) Romantizm       B) Gerçekçilik    
  C) Natüralizm      D) Empresyonizm   
  E) Modernizm                         

 36. Cevap: A Açıklama:

  Dram, Romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkmıştır ve Klasisizmin akla dayalı tiyatrosuna karşıtlık göstermektedir. 37. "Ocak" adlı dramda işlenen temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aile içi çatışma       B) İşsizlik              
  C) Aşk üçgeni             D) Tarihi olaylar        
  E) Psikolojik sorunlar                             

 38. Cevap: A Açıklama:

  "Ocak" adlı dram, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan aile içi çatışmaları konu alır. 39. Kısa oyun yazımında taslak metin oluşturma aşamasında hangi unsurlar belirlenir?

  A) Sahneler ve çatışma         B) Kişiler ve özellikleri     
  C) Hareketler ve diyaloglar    D) Dekor ve kostümler         
  E) Hepsi                                                     

 40. Cevap: E Açıklama:

  Taslak metin oluşturma aşamasında, oyunun tüm temel unsurları belirlenir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 Detayları

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Senaryo

Ayrıca 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı VI. ünite tiyatro konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Tiyatro eserlerini analiz etme

Tiyatro terimlerini tanıma

Türk tiyatro tarihi hakkında bilgi edinme

Komedinin özelliklerini anlama

Komedinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme

Komedi türlerinin evrimini anlama

Komedi türlerinin özelliklerini ayırt etme

Komedi türlerinin amaçlarını anlama

Tiyatronun doğasını ve amacını anlamak

Trajedi türünün özelliklerini bilmek

Tiyatronun yapı unsurlarını tanımak

Geleneksel Türk tiyatrosunun türlerini bilmek

Türk edebiyatındaki tiyatronun tarihçesini bilmek

Komedi türünün temel özelliklerini anlama.

Edebiyat tarihini bilme.

Çeşitli komedi türlerini ayırt etme.

Töre komedisi türünü tanıma.

Edebiyat akımlarının ilişkilerini kavrama.

Dram türünün temalarını anlama.

Kısa oyun yazım tekniklerini bilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf TDE VI. Ünite - Tiyatro - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri