9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Akılcılık           B) Hoşgörü            
  C) Gelenekçilik        D) Yeniliğe açıklık   
  E) Birlik                                    

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam medeniyetinin özellikleri arasında gelenekçilik yer almaz, aksine yeniliğe açıklık ve ilime önem verme gibi özellikler vardır. 3. İslam medeniyetinin oluşumunda etkili olan bir medeniyet hangisidir?

  A) Eski Yunan    B) Çin    C) Mısır    D) Hint    E) Hepsi    

 4. Cevap: E Açıklama:

  İslam medeniyetinin oluşumunda Eski Yunan, Çin, Mısır ve Hint gibi farklı medeniyetlerin etkileri görülür. 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine büyük katkı sağlamış bir bilgindir?

  A) Aristo    B) İbn Sînâ    C) Sokrates    D) Platon    E) Hipokrat    

 6. Cevap: B Açıklama:

  İbn Sînâ, İslam dünyasının en önemli filozof ve hekimlerinden biridir ve İslam medeniyetine yaptığı katkılarla tanınır. 7. İslam medeniyetinin merkezi olarak kabul edilen şehir hangisidir?

  A) Kudüs    B) Medine    C) Mekke    D) Kahire    E) Tunus    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Mekke, İslam'ın doğduğu ve kutsal mekanlara ev sahipliği yaptığı için İslam medeniyetinin merkezi kabul edilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin önemli bir alanı DEĞİLDİR?

  A) Tıp             B) Astronomi      
  C) Müzik           D) El sanatları   
  E) Mimari                            

 10. Cevap: C Açıklama:

  İslam medeniyetinin önemli alanları arasında müzik yer almaz. 11. İslam mimarisinin ilk örneği hangisidir?

  A) Mescid-i Nebevî    B) Mescid-i Haram    
  C) Kubbetü's Sahra    D) Mescid-i Aksâ     
  E) Ayasofya Camii                          

 12. Cevap: C Açıklama:

  Kubbetü's Sahra, Emevi döneminde inşa edilen ve İslam mimarisinin ilk örneği kabul edilen bir yapıdır. 13. Afrika'da İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlayan komutan kimdir?

  A) Halid bin Velid      B) Ukbe bin Nafi       
  C) Selahaddin Eyyubi    D) Timur               
  E) Ömer bin Hattab                             

 14. Cevap: B Açıklama:

  Ukbe bin Nafi, Kuzey Afrika'da İslam'ın yayılmasına öncülük etmiş ve Kayrevan şehrini kurmuştur. 15. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde insan ilişiklerini düzenleyen önemli bir kavramdır?

  A) Komşuluk    B) Liberalizm    C) Kapitalizm    D) Sosyalizm    E) Faşizm    

 16. Cevap: A Açıklama:

  İslam medeniyetinde komşuluk, dayanışma ve yardımlaşma çok önemli bir kavramdır. 17. Hangisi İslam dünyasındaki iki başlılığa son veren kişidir?

  A) Selahaddin Eyyubi       B) Velid bin Abdülmelik   
  C) Tarık bin Ziyad         D) Harun Reşid            
  E) Memun                                             

 18. Cevap: A Açıklama:

  Selahaddin Eyyubi, Mısır'da Fatımilerin saltanatına son vererek İslam dünyasındaki iki başlılığa son vermiştir. 19. İslam'ın Afrika dillerine kazandırdığı ilk yazılı metinler hangileridir?

  A) Hikâyeler ve atasözleri
  B) Dua ve dinî metinler
  C) Tarihi olayları anlatan eserler
  D) Matematik ve felsefe kitapları
  E) Tıp ve astronomi çalışmaları

 20. Cevap: B Açıklama:

  İslam, Afrika dillerine ilk olarak dua ve dinî metinler kazandırmıştır. 21. Endülüs'ün Avrupa'ya kazandırdığı en önemli yeniliklerden biri hangisidir?

  A) Barut
  B) Kâğıt
  C) Pusula
  D) Matbaa
  E) Eski Yunan klasik eserlerinin tercümeleri

 22. Cevap: E Açıklama:

  Endülüs, Eski Yunan klasik eserlerini Arapçaya çevirerek Avrupa'ya kazandırmıştır. 23. Hindistan'da Hint mimari stili ile Türk-İslam mimarisinin arasındaki temel fark nedir?

  A) Yapıların yüksekliği
  B) Süslemelerin bolluğu
  C) Mimari şekillerin sadeliği
  D) Minare bulunup bulunmaması
  E) Heykel kullanımının olup olmaması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hint mimari stili süslü ve yüksek yapılırken, Türk-İslam mimarisi daha sade ve açık şekillerden oluşur. 25. Seydi Ali Reis'in Mir'atü'l-Memalik adlı eserinde hangi denizle ilgili gözlemler bulunmaktadır?

  A) Akdeniz             B) Karadeniz          
  C) Hint Okyanusu       D) Atlas Okyanusu     
  E) Pasifik Okyanusu                          

 26. Cevap: C Açıklama:

  Seydi Ali Reis, Hint denizlerinde Portekizlilere karşı yaptığı sefer sırasında tuttuğu fırtınada Hint kıyılarına düşmüştür. 27. Türkistan denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hoca Ahmed Yesevi hangi yılda doğmuştur?

  A) 1093    B) 1166    C) 1234    D) 1405    E) 1554    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hoca Ahmed Yesevi, yaygın görüşe göre 1093 yılında doğmuştur. 29. Kafkasya'da İslam mimarisinin en gelişmiş olduğu ülke hangisidir?

  A) Ermenistan    B) Gürcistan    C) Azerbaycan    D) Dağıstan    E) Çeçenistan    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Azerbaycan, Kuzey Kafkasya'ya göre istilalara daha az maruz kalması ve güneyindeki eski uygarlıkların mimari geleneklerinin etkisiyle mimari açıdan daha gelişmiştir. 31. Türkistan topraklarından doğmuş ve İslam dünyasına katkı sağlamış alimlerden biri kimdir?

  A) İbn-i Sina                 B) Muhammed İkbal            
  C) Mevlana Celaleddin Rumi    D) Yunus Emre                
  E) Hacı Bektaş Veli                                        

 32. Cevap: A Açıklama:

  İbn-i Sina, Türkistan'da doğmuş ve İslam dünyasının en önemli tıp bilginlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 33. Kafkasya bölgesinde hangi şehirde Selçuklu eserleri günümüze ulaşmıştır?

  A) Nahçıvan    B) Bakü    C) Şuşa    D) Berde    E) Karabağ    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bakü'de yer alan Mescid-i Muhammedî ve taş minaresi, Selçuklu eserleri olarak günümüze gelmiştir. 35. Balkanlarda Osmanlı'nın inşa ettiği sosyal yapılar arasında hangileri yer alır?

  A) Hamam, imaret, köprü          B) Kale, kule, burç             
  C) Han, bedesten, kervansaray    D) Mektep, medrese, kütüphane   
  E) Hepsi                                                         

 36. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı, Balkanlarda hamam, imaret, köprü, kale, han, bedesten, kervansaray, mektep, medrese ve kütüphane gibi çeşitli sosyal yapılar inşa etmiştir. 37. Hucurât Suresi 13. ayetine göre, insanların en değerli olanı hangisidir?

  A) En zengin olan
  B) En güçlü olan
  C) O'na itaatsizlikten en fazla sakınan
  D) En ünlü olan
  E) En güzel olan

 38. Cevap: C Açıklama:

  Hucurât Suresi 13. ayetine göre, insanların en değerli olanı, Allah'a itaatsizlikten en fazla sakınandır. 39. Balkanlarda hangi ülke topraklarında Müslüman nüfus çoğunluktadır?

  A) Bosna-Hersek    B) Makedonya      
  C) Bulgaristan     D) Yunanistan     
  E) Romanya                           

 40. Cevap: A Açıklama:

  Balkanlardaki 12 ülke arasında yalnızca Bosna-Hersek'te Müslüman nüfus çoğunluktadır. 41. İslami ilimlerin dünyaya kazandırdığı katkılar hakkında hangi ifade doğrudur?

  A) Çok az kişi tarafından bilinmektedir.
  B) Herkes tarafından bilinmektedir.
  C) Sadece bilim insanları tarafından bilinmektedir.
  D) İslami ilim dünyası tarafından bilinmektedir.
  E) Modern bilim tarihi tarafından bilinmektedir.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Yazar, İslami ilimlerin dünyaya kazandırdığı katkılar hakkında bilgimizin yarım yamalak olduğunu ve çok az kişi tarafından bilindiğini belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 Detayları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE ANA KONULARI
  1. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
  2. Kur'an'ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
  3. Kur'an-ı Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır
  4. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
  5. Kur'an-ı Kerim'in Tarihi
 • AHLÂK VE DEĞERLER DEĞERLER VE AİLE
  1. Aile Toplumun Temelidir
  2. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
  3. Hürriyet ve Bağımsızlık
  4. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
  5. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler

Ayrıca 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi V. ünite gönül coğrafyamız konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin temel özelliklerini ayırt eder.

İslam medeniyetinin tarihsel kökenlerini anlar.

İslam medeniyetine katkı sağlamış önemli kişileri tanır.

5.1.1. İslam medeniyetinin temel unsurlarını açıklar.

5.1.2. İslam medeniyetinin bilim, sanat ve kültürdeki etklerini listeler.

5.1.3. İslam medeniyetinin mimari tarzlarını açıklar.

5.1.4. İslam medeniyetinin Afrika'ya etkilerinden bahseder.

5.1.5. İslam medeniyetinin sosyal yapısını açıkla

İslam dünyasının siyasi ve kültürel tarihini anlamak

İslam'ın Afrika kültürüne etkilerini değerlendirmek

İslam medeniyetinin Avrupa kültürüne etkisini anlamak

Farklı kültürlerin mimari stillerini karşılaştırmak

Türklerin denizcilik alanındaki başarılarını kavramak.

Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini tanımak.

İslam mimarisinin yayılışını ve etkilerini anlamak.

İslam alimlerinin çalışmalarını ve katkılarını anlamak.

Türk-İslam medeniyetinin Kafkasya'daki izlerini tanıma

Osmanlı'nın Balkanlardaki mimari mirasını tanıma.

İnsanın değerinin ilahi ölçütlere göre belirlendiğini anlama.

Balkanlardaki Müslüman nüfusun dağılımını bilme.

İslam medeniyetinin bilim ve düşünce alanındaki katkılarını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi V. Ünite - Gönül Coğrafyamız - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri