9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 CEVAPLARI

 1. İbadetlerin insan hayatındaki önemi nedir?

  A) İnsanı Yüce Allah'a yaklaştırır.
  B) İnsanı dünya hayatından uzaklaştırır.
  C) İnsanı zengin ve varlıklı kılar.
  D) İnsanı sosyal ilişkilerinden koparır.
  E) İnsanı bedensel sıkıntılardan kurtarır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin en önemli amacı, insanı Allah'a (c.c.) yaklaştırmak ve onun rızasını kazanmak içindir. 3. İslam dininde niyetin ibadetlerde yeri nedir?

  A) Niyet, ibadetlerin geçerliliği için şarttır.
  B) Niyet, ibadetlerin sevabini artırır.
  C) Niyet, ibadetleri birbirinden ayırmanın yolu değildir.
  D) Niyet, ibadetlerin önemini göstermez.
  E) Niyet, ibadetlerin yerine getirilmesinden daha önemlidir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Niyet, ibadetlerin sevabini artırır ve onları birbirinden ayırır. 5. İbadetin amacına ulaşması için hangi ilke gereklidir?

  A) Gösteriş    B) Samimiyet    C) Zorlama    D) Bid'at    E) Çoklu hedef    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Samimiyet, ibadetin Allah katında geçerli olması için gerekli temel ilkedir. 7. Mükellef, hangi koşulları taşıyan kişidir?

  A) Akıllı ve ergen              B) Müslüman ve akıllı          
  C) Akıllı, ergen ve Müslüman    D) Müslüman ve ergen           
  E) Yalnızca akıllı                                             

 8. Cevap: C Açıklama:

  Mükellef, Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olan, akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve Müslüman olan kişidir. 9. İslam hukukunda, ibadetlerden sorumlu kimlere farz-ı kifaye denir?

  A) Yalnızca önemli kişilere
  B) Yalnızca alimlere
  C) Bazılarının yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı kişilere
  D) Herkesi kapsayanlara
  E) Hanefi mezhebine mensup olanlara

 10. Cevap: C Açıklama:

  Farz-ı kifaye, mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farz ibadetlerdir. 11. Harama yakın mekruh davranışa örnek olarak hangisi gösterilebilir?

  A) Oruçlu iken yemek
  B) Namazı geciktirmek
  C) Yardım isteyenlere yardım etmemek
  D) Müstehcen kıyafetler giymek
  E) Küfre girmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  İkindi namazını geciktirerek gün batarken kılmak, haramdan ziyade helale yakın mekruh bir davranıştır. 13. İbadetlerde bid'atten kaçınmak ne demektir?

  A) Peygamberimizin sünnetine uymamak
  B) İbadetleri gösteriş için yapmak
  C) Dinî hükümlere aykırı davranışlardan uzak durmak
  D) İbadetlerde aşırıya gitmek
  E) İbadetlerde yaratıcılık göstermek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bid'at, dinde sonradan çıkarılan ve Allah'ın emrine veya Hz. Peygamber'in sünnetine aykırı olan inanç, söz veya davranışlardır. 15. İbadetlerin geçerliliği için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Allah'a ve Resulüne itaat     B) Kişisel yorumlara dayanma    
  C) Toplumsal geleneklere uyma    D) Maddi çıkar sağlama          
  E) Zorlamaya maruz kalma                                         

 16. Cevap: A Açıklama:

  Allah'a ve Resulüne itaat, ibadetlerin geçerliliğinin temel şartıdır (Muhammed suresi, 33. ayet). 17. Niyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İbadetlerin kabulü için gereklidir.
  B) Davranışın Allah rızası için yapıldığını gösterir.
  C) İbadetlerin şekil olarak yerine getirilmesi yeterlidir.
  D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) niyeti namazın şartlarından biri olarak belirlemiştir.
  E) Kurban ibadeti et yemek amacıyla yapılabilir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  İbadetlerin şekil olarak yerine getirilmesi yeterli değildir, niyet de önemlidir (Hac suresi, 37. ayet). 19. İhlas, ibadetlerde aşağıdaki amaçlardan hangisini içerir?

  A) Kibir ve gösterişe yer verme
  B) Allah'ın rızasını gözetme
  C) İnsanların takdirini kazanma
  D) Dünyevi çıkarlar elde etme
  E) Dini görevleri yerine getirme

 20. Cevap: B Açıklama:

  İhlas, yalnızca Allah'ın rızası için ibadet etmektir (A'râf suresi, 29. ayet). 21. Bid'at aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kur'an ve sünnete dayanan inanç ve davranışlar
  B) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) zamanından sonra ortaya çıkan inanç ve davranışlar
  C) Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaçlayan düşünceler
  D) İslam'ın özüne ters inanç ve uygulamalar
  E) Faydalı görünen dini yenilikler

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bid'at, İslam'ın özüne ters, sonradan uydurulan inanç ve uygulamalardır. 23. Aşağıdakilerden hangisi bid'atlere örnektir?

  A) Ramazan orucunu tutmak      B) Namaz kılmak               
  C) Kurban kesmek               D) Mevlid kandili kutlamak    
  E) Miraç mucizesine inanmak                                  

 24. Cevap: D Açıklama:

  Mevlid kandili kutlamak, Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında yapılmayan ve dinde yeri olmayan bir bid'at uygulamasıdır. 25. Bid'atlere karşı alınması gereken tavır hangisidir?

  A) Hoşgörü ile yaklaşmak    B) Önemsememek             
  C) Kabul etmek              D) Uzak durmak             
  E) Mücadele etmek                                      

 26. Cevap: D Açıklama:

  İslam'da bid'atlere karşı alınacak tek tavır uzak durmaktır (Ankebut suresi, 68. ayet). 27. İslam'da ahlakın kaynağı nedir?

  A) Kur'an ve Sünnet            B) Geleneğe ve göreneklere    
  C) Menfi propagandaya          D) Kişisel zaaflara           
  E) İsrailiyat rivayetlerine                                  

 28. Cevap: A Açıklama:

  İslam ahlakı, Kur'an ve Sünnet'in temel ilkelerine dayanır. 29. Salih amellerin amacı nedir?

  A) İmanı zayıflatmak
  B) İmanı güçlendirmek ve olgunlaştırmak
  C) Kibir ve gururu artırmak
  D) Dünyevi zenginliği elde etmek
  E) Cehennem azabından kurtulmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Salih ameller, imanın güçlenmesini ve ahlaki olgunlaşmayı sağlar. 31. İslam'da en üstün olan kimdir?

  A) En çok ibadet eden      B) En zengin olan         
  C) Ahlakı en güzel olan    D) En alim olan           
  E) En güçlü olan                                     

 32. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), "Müminlerin iman bakımından en üstün olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır." buyurmuştur. 33. İbadetlerin amacı nedir?

  A) Allah'a (c.c.) kulluk etmek
  B) Cennetin kapılarını açmak
  C) Cehennemden kurtulmak
  D) Toplumda saygı görmek
  E) Dünyevi hırslara ulaşmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  İnsanların yaratılış gayesi, Allah'a (c.c.) ibadet etmektir. 35. Aşağıdakilerden hangisi salih bir amel değildir?

  A) Yardımseverlik          B) Yalan söylemek         
  C) Oruç tutmak             D) Namaza devam etmek     
  E) Allah'ı (c.c.) anmak                              

 36. Cevap: B Açıklama:

  Yalan söylemek, İslam ahlakına aykırı bir davranıştır ve salih amel olarak kabul edilmez. 37. İmanın korunması için ne gereklidir?

  A) Sadece ibadet
  B) Sadece güzel ahlak
  C) Sadece salih ameller
  D) İbadet ve salih ameller
  E) Güzel ahlak ve salih ameller

 38. Cevap: D Açıklama:

  İmanın korunması ve kalpte kökleşmesi için hem ibadet hem de salih ameller gereklidir. 39. Hangisi, "birr" kavramının kapsamına girmez?

  A) İman    B) İbadet    C) Ahlak    D) Şirk    E) Mal sevgisi    

 40. Cevap: D Açıklama:

  "Birr", ihlaslı iman, ibadet ve güzel ahlakı kapsar. Şirk, Allah'a (c.c.) ortak koşmak anlamına gelir ve birr kavramına aykırıdır. 41. Bakara suresi 177. ayetine göre, asıl iyilik nedir?

  A) Yüzü doğuya veya batıya çevirmek
  B) Mala olan sevginin peşinden gitmek
  C) İyilikleri gösteriş için yapmak
  D) İhlaslı bir iman ve güzel ahlak
  E) Düşmanlara karşı kin beslemek

 42. Cevap: D Açıklama:

  Ayet, asıl iyiliğin Allah'a (c.c.) iman, ibadet ve ahlak erdemlerine sahip olmaktan geçtiğini belirtir. 43. Hangisi, "münafık"ların kıble değişikliği konusundaki tavrını yansıtır?

  A) Kabul edip ibadetlerine devam ettiler.
  B) Fitne ve karışıklık çıkardılar.
  C) İslam'dan döndüler.
  D) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) karşı çıktılar.
  E) İbadetlerini bıraktılar.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ayet, münafıkların kıble değişikliğini fitne çıkarmak için bir fırsat olarak kullandıklarına işaret eder. 45. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e göre, gerçek anlamda dürüst insanlar kimdir?

  A) Mallarını sadaka verenler
  B) Yalnızca Allah'a (c.c.) ibadet edenler
  C) Zikredilen hasletleri kazanmış kimseler
  D) Herkesi sevenler
  E) Güzel söz söyleyenler

 46. Cevap: C Açıklama:

  Hadis, gerçek anlamda dürüst insanların, ayette belirtilen iman, ibadet ve ahlak erdemlerine sahip olanlar olduğunu bildirir. 47. Takva ile birr arasındaki ilişki nedir?

  A) Birr, takvanın bir alt dalıdır.
  B) Takva, birrin zıddıdır.
  C) Birr ve takva, birbirlerini tamamlayan erdemlerdir.
  D) Takva, birrden daha önemlidir.
  E) Birr, Allah'a (c.c.) yakın olmak için yeterliyken takva yetmez.

 48. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an terminolojisinde birr, takva ve sıdk, birbirini tamamlayan ahlaki erdemler olarak kabul edilir. 49. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ticaret ehli hakkında söylediği uyarıcı hadisine göre, kıyamet gününde hangi niteliklere sahip olanlar "füccâr" damgasından kurtulacaktır?

  A) Güçlü olanlar
  B) Mallarını saklayanlar
  C) Müttaki davranan, iyilik eden ve dürüst iş yapanlar
  D) Yalan söylemeyenler
  E) Çok ibadet edenler

 50. Cevap: C Açıklama:

  Hadis, Allah'a (c.c.) karşı gelmekten sakınan, iyilik yapan ve dürüst davranan ticaret erbabının kıyamet gününde "füccâr" damgası yemekten kurtulacağını bildirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 Detayları

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE ANA KONULARI
  1. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
  2. Kur'an'ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
  3. Kur'an-ı Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır
  4. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
  5. Kur'an-ı Kerim'in Tarihi
 • AHLÂK VE DEĞERLER DEĞERLER VE AİLE
  1. Aile Toplumun Temelidir
  2. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
  3. Hürriyet ve Bağımsızlık
  4. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
  5. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler

Ayrıca 9.Sınıf DKAB dersi III. ünite İslam ve ibadet konusu test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İbadetin insana kazandırdıklarını bilmek

Niyetin ibadetlerdeki rolünü anlamak

Dinî ibadetlerin temel ilkelerinin anlaşılması (DKAB.9.3.1.1)

Mükellef olma şartlarının anlaşılması (DKAB.9.3.1.2)

Farz ibadet çeşitlerinin anlaşılması (DKAB.9.3.2.2)

Mekruh davranışların anlaşılması (DKAB.9.3.2.3)

İbadetlerde bid'atlerden kaçınmanın öneminin anlaşılması (DKAB.9.3.2.4)

3.2.4. İbadetlerin geçerlilik şartlarını açıklar.

3.2.4. İbadetlerin geçerlilik şartlarını açıklar.

3.2.4. İbadetlerin geçerlilik şartlarını açıklar.

3.2.4. Bid'at kavramını açıklar.

3.2.4. Bid'at kavramını açıklar.

3.2.4. Bid'at kavramını açıklar.

İslam ahlakının özelliklerini ve kaynaklarını anlar.

İman ile salih ameller arasındaki ilişkiyi açıklar.

İslam ahlakının önemini ve Peygamberimizin (s.a.v.) ahlak anlayışını açıklar.

İbadetin tanımını ve amacını anlar.

Salih amellerin ve kötü davranışların özelliklerini karşılaştırır.

İmanın korunması ve güçlenmesi için gerekli unsurları açıklar.

İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi anlamak.

Birr kavramının kapsamını ve içeriğini doğru anlamak.

İslam'ın münafıklar ve iki yüzlüler hakkındaki görüşünü anlamak.

Takva kavramının Kur'ânî anlamını açıklamak.

Birr, takva ve sıdk arasındaki ilişkiyi açıklamak

İslam'ın ticaret ahlakı hakkındaki görüşlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 94 kere doğru, 77 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf DKAB III. Ünite - İslam ve İbadet - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri