9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kur'an'da hikmet kelimesinin geçtiği ayetlere üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Bakara suresi, 269. ayet; Nahl suresi, 125. ayet; Nisâ suresi, 54. ayet. Açıklama:

  Kur'an'da hikmet, hem faydalı bilgi hem de sağlam amel anlamında kullanılmaktadır. 3. Peygamber Efendimiz'in hikmeti öven hadislerinden birini zikrediniz.


 4. Cevap: "Hikmet, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir." Açıklama:

  Bu hadis, hikmetin müminler için değerli olduğunu ve onu aramaları gerektiğini vurgular. 5. Şecaatin zıddı olan korkaklık hakkında açıklama yapınız.


 6. Cevap: Korkaklık, tehlike veya zorlukla karşılaştığında geri çekilmek, cesaret gösterememektir. Açıklama: 7. İbadet çeşitlerini belirtiniz.


 8. Cevap: * Bedenle yapılan ibadetler (ör. namaz, oruç) * Mal ile yapılan ibadetler (ör. zekât, fitre) * Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler (ör. hac) Açıklama:

  İbadetler, yapılma durumlarına göre bu üç kategoriye ayrılır. 9. Bid'at nedir? Üç örneğini veriniz.


 10. Cevap: Bid'at, dinde sonradan ortaya çıkarılan ve aslına uygun olmayan uygulamalardır. Örnekler: Mevlit Kandilini kutlamak, doğum günü kutlamak, ölüler için mevlit okutmak Açıklama: 11. Bid'at nedir?


 12. Cevap: İslam dininde Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanından sonra ortaya çıkan, dinî bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar. Açıklama:

  Bid'atler, İslam'ın özüne ters ve sonradan uydurulmuştur. 13. Ayette "birr" kavramının önemi nedir?


 14. Cevap: Birr, ayette iyiliği kapsayan geniş bir kavramdır ve iman, ibadet ve ahlak erdemlerini içererek Allah'a karşı gelmekten sakınan takva sahibi kişilerin özelliğidir. Açıklama:

  Birr kavramı, İslam'da önemli bir ahlaki değer olup, kişinin Allah'ın emirlerine uyduğunu ve iyi ahlaklı bir hayat yaşadığını gösterir. 15. Din tanımı nedir?


 16. Cevap: Din, insanın topluma ve çevresine zararlı olmasına engel olan ve insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen ilahi sistemdir. Açıklama:

  Din, bireylerin yaşamına yön veren kurallar bütünüdür ve insanın sorumluluklarını ve hesap verebilirliğini belirler. 17. Dinin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini açıklayınız.


 18. Cevap: * Aklı ve kalbi geliştirir. * Nefsi temizler. * İnsanca yaşamanın kurallarını sağlar. Açıklama:

  Din, insanın zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlar, kötü alışkanlıklardan arındırır ve toplumda düzenli ve ahlaki bir yaşam için gerekli kuralları sunar. 19. İslam'ın temel şartlarını açıklayınız.


 20. Cevap: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, ramazan orucu tutmak, Kâbe'yi ziyaret etmek. Açıklama:

  İslam'ın temel şartları, Müslüman olmanın gerektirdiği temel ibadet ve inançlardır. 21. Korku ve ümit arasında yaşamanın Müslüman için önemini açıklayınız.


 22. Cevap: Korku ve ümit arasında yaşamak, Müslüman için hem dünya hem de ahiret mutluluğu için esastır. Korku, günahlardan kaçınmaya ve Allah'ın (c.c.) azabından sakınmaya teşvik ederken, ümit, salih ameller işlemeye ve Allah'ın (c.c.) ödüllerine kavuşmaya motive eder. Bu denge, insanı hem günaha meyletmekten korur hem de ibadet ve iyilik yapmaya teşvik eder. Açıklama:

  Korku ve ümit, Müslümanların hayatında dengeli bir şekilde bulunmalıdır. Birini diğerinden ayırmak, ya aşırı korkuya ya da umutsuzluğa yol açabilir. 23. Kur'an-ı Kerim'e göre, iman edilmesi gereken esasları sıralayınız.


 24. Cevap: Kur'an-ı Kerim'e göre iman edilmesi gereken esaslar şunlardır: * Allah'a (c.c.) * Meleklere * Kitaplara * Peygamberlere * Ahiret gününe * Kadere ve kazaya Açıklama:

  Bu esasların herhangi birini inkâr etmek küfürdür ve kişiyi ebedi azaba müstahak kılar. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İslam'ın şartları sade ve yalındır.
  (.....) 2. Dinimizde dua ve tövbe yalnızca Allah'a mahsustur.
  (.....) 3. İslam dini dogmatiktir.
  (.....) 4. Kur'an aklı önemser ve körü körüne inanmayı emretmez.
  (.....) 5. İnsan, davranışlarında özgürdür.
  (.....) 6. Allah, kulun güç yetiremediği işlerden sorumlu tutar.
  (.....) 7. Müslümanlar ümitsiz yaşarlar.
  (.....) 8. Korku ve ümit, İslam'da tavsiye edilmez.
  (.....) 9. Kul ile Allah arasında aracılar vardır.
  (.....) 10. İslam dini düşünmeyi teşvik eder.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeler Yapın

  a. İman
  b. İslam
  c. Güven duygusu içinde tasdik etmek
  d. Teslimiyet
  e. İradeye dayalı davranışlar
  f. Kalben, dille ve organlarla boyun eğmek
  g. Allah'a teslim olmuş kimse
  h. Ahiret günü
  i. İlahi emir ve yasaklara uymak
  j. Münafık
  1. (....) Müslüman
  2. (....) İbadetler
  3. (....) İmanın şartlarından biri
  4. (....) İmanın gereği
  5. (....) İslam'ın temel unsurlarından biri
  6. (....) İman kavramına dahil
  7. (....) İslam'ın tanımı
  8. (....) Müminin özelliği
  9. (....) İki yüzlü kimse
  10. (....) İslam'ın üç şeklinden biri

 28. Cevap: 1. g 2. i 3. c 4. e 5. d 6. f 7. b 8. h 9. j 10. a Açıklama:

  Eşleştirme, iman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi anlamaya yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE ANA KONULARI
  1. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
  2. Kur'an'ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
  3. Kur'an-ı Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır
  4. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
  5. Kur'an-ı Kerim'in Tarihi
 • AHLÂK VE DEĞERLER DEĞERLER VE AİLE
  1. Aile Toplumun Temelidir
  2. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
  3. Hürriyet ve Bağımsızlık
  4. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
  5. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler

Ayrıca 9.sınıf DKAB dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenci, Kur'an'da hikmetin önemini ve bağlamını anlayabilecektir.

Öğrenci, hikmetin Müslümanlar için önemini ve onu elde etmenin yollarını kavrayabilecektir.

Şecaatin önemini ve korkaklığın zararlı olduğunu anlar.

Öğrenciler, İslam'daki ibadet çeşitlerinin farkını anlayabilecekler.

Bid'atin İslam'daki yeri ve önemini anlar.

Öğrenciler, "birr" kavramının İslam ahlakındaki önemini ve takva sahibi kişilerin özelliklerini anlar.

Öğrenciler, dinin genel tanımı ve amacını anlayabilecektir.

Din, insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve insanın manevi ve ahlaki gelişimine yardımcı olur.

Öğrenciler, İslam'ın temel şartlarını tanımlayabilecektir.

Müslümanların, korku ve ümidi hayatlarında dengelemenin önemini anlarlar.

Öğrenciler, İslam'ın iman esaslarını ve bunların önemini öğrenirler.

* İslam'ın imanı esaslarının sadeliğini kavramak. * Allah ile kul arasındaki doğrudan ilişkinin önemini anlamak. * Dogmanın İslam'daki yerini açıklamak. * İslam'ın akılcı yaklaşımını vurgulamak. * İrâdenin insan için önemini kavramak. * Allah'ın adaletini ve merhametini anlamak. * İslam'ın korku ve ümit dengesini vurguladığını öğrenmek. * Aracıların İslam'da yeri olmadığını bilmek. * İslam'ın düşünceyi teşvik ettiğini anlamlandırmak.

Öğrenciler, iman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf DKAB 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri