Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Fârâbî'ye göre mutluluğa ulaşmada değerlerin önemini belirtiniz.


 2. Cevap: Fârâbî'ye göre değerler, mutluluğa ulaşmada temelde önemlidir çünkü: * İyi davranışlara ve amellere yol gösterirler. * Kişinin mükemmellik kazanmasına ve yetkinliklerine ulaşmasına yardımcı olurlar. * Mutluluğun temel şartı olan insani ihtiyaçların karşılanmasını sağlarlar. Açıklama:

  Fârâbî'nin mutluluk felsefesi, değerlerin rehberliğinde erdemli bir hayat yaşamaya dayanır. Ona göre, kişisel gelişim ve mutluluğa ulaşma, değerlerin rehberliğinde doğru eylemleri gerçekleştirmeye bağlıdır. 3. Hikmet'in anlamını açıklayınız.


 4. Cevap: Bilgelik, faydalı olanı edinme, zararlı olandan kaçınma için düşünme, şuurlu anlayış, derin kavrayış. Açıklama:

  Hikmet, hem teorik hem pratik bilgiyi kapsar ve insanın doğru yolu bulmasına yardımcı olur. 5. Kur'an'da iffetle ilgili yer alan ayetlerden birini yazınız.


 6. Cevap: "Kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yer yüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder." (Bakara Suresi, 273. ayet) Açıklama:

  Bu ayet, gerçek iffetin, yoksulluk içinde olsa bile Allah'a güvenmek ve haramdan uzak durmak olduğunu ifade eder. 7. Hz. Yusuf (a.s.) ve Hz. Meryem'in iffetleri hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Hz. Yusuf (a.s.) ve Hz. Meryem'in iffetleri hakkında bilgi veriniz.usuf (a.s.) ve Hz. Meryem'in iffetleri hakkında bilgi veriniz. Açıklama:

  Hz. Yusuf (a.s.) ve Hz. Meryem'in iffetleri hakkında bilgi veriniz. Cevap: * Hz. Yusuf (a.s.), kendisine sarkıntılık eden Züleyha'nın tuzaklarına düşmemiş, iffetini korumuştur. * Hz. Meryem, Allah'ın izniyle Hz. İsa'ya hamile kalmış ve iffetinden hiçbir şey eksilmemiştir. (a.s.) ve Hz. Meryem'in iffetleri hakkında bilgi veriniz. Cevap: * Hz. Yusuf (a.s.), kendisine sarkıntılık eden Züleyha'nın tuzaklarına düşmemiş, iffetini korumuştur. * Hz. Meryem, Allah'ın izniyle Hz. İsa'ya hamile kalmış ve iffetinden hiçbir şey eksilmemiştir. 9. İbadetlerin kabulü için gerekli temel ilkeler nelerdir?


 10. Cevap: Kur'an ve sünnete uygunluk, niyet, ihlas ve bid'atlerden kaçınma Açıklama:

  İbadetlerin geçerli olması için Kur'an ve sünnete uygun, niyetli, ihlaslı ve bid'atlardan uzak olması gerekir. 11. Niyetin ibadetlerde neden önemli olduğunu açıklayınız.


 12. Cevap: Niyet, Allah'ın rızasını gözetmeyi ve ibadeti istekli yapmayı gösterir. Açıklama:

  İbadetlerde niyetin olması, kişinin o davranışı ibadet olarak yaptığını bilinçli olarak ifade etmesini sağlar. 13. İyilik kavramını Bakara Suresi 177. ayet bağlamında açıklayınız.


 14. Cevap: Ayette iyilik, ihlaslı iman ve ibadetle birlikte güzel ahlakı kapsayan bir kavramdır. Açıklama:

  Ayette iyiliğin sadece kıbleye yönelik şekli ibadetler değil, aynı zamanda iman, ibadet ve ahlak erdemlerini içerdiği vurgulanmaktadır. 15. Bakara Suresi 177. ayetinde belirtilen iyilik erdemlerinden üçünü listeleyiniz.


 16. Cevap: * Mala olan sevgilerine rağmen ihtiyaç sahiplerine yardım etmek * Namazı dosdoğru kılmak * Antlaşmalara sadık kalmak Açıklama:

  Ayette verilen iyilik erdemleri arasında iman, ibadet ve ahlakla ilgili örnekler bulunmaktadır. 17. İnsanın doğuştan sahip olduğu, dini kavrama ve yaşamaya yatkın olan özelliğe ne ad verilir?


 18. Cevap: Fıtrat Açıklama:

  Fıtrat, insanın Allah'ın varlığını kavrayabileceği ve bir dini benimseyebileceği doğal yetenek ve gücüne verilen isimdir. 19. İnsan doğasını din açısından oluşturan iki temel yönü belirtiniz.


 20. Cevap: * Maddi yön * Manevi yön Açıklama:

  İnsanın maddi yönü fiziksel ihtiyaçlarını, manevi yönü ise ruhsal ve dini ihtiyaçlarını ifade eder. 21. İslam'da kul ile Allah arasındaki ilişkide aracıların bulunmasının neden yasaklandığını açıklayınız.


 22. Cevap: İslam'da kul ile Allah arasındaki ilişkide aracıların bulunması yasaktır, çünkü bu, şirktir. Şirk, Allah'a (c.c.) ait olan yetkileri ve özellikleri başka varlıklara vermektir. İslam, doğrudan Allah'a ibadet etmeyi ve O'na dua etmeyi öğretir. Açıklama:

  Allah, her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğu için, ibadet ve dua gibi eylemler sadece O'na yöneltilmelidir. Aracıların rolü, kulun Allah'a ulaşmasını engeller ve günah olarak kabul edilir. 23. İslam'ın korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye etmesinin yararlarını belirtiniz.


 24. Cevap: İslam'ın korku ve ümit arasında yaşamayı tavsiye etmesinin yararları şunlardır: - Kötülükten uzaklaştırır. - İyiliğe yönlendirir. - Motivasyon ve gayret sağlar. Açıklama:

  Korku, Allah'ın (c.c.) cezasından sakınma duygusu uyandırarak insanları günahtan alıkoyar. Ümit ise, Allah'ın (c.c.) rahmetine ve ödüllerine kavuşma isteğini destekler. Böylece Müslümanlar hem günahtan kaçınır hem de iyilik yapmaya teşvik edilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Müslüman için korku ve ümit arasında yaşamak dünya mutluluğu için gereklidir.
  (.....) 2. İnsan, korkuyu ümidden daha öncelikli tutmalıdır.
  (.....) 3. Yüce Allah, iman edenleri tekrar iman etmeye davet etmektedir.
  (.....) 4. Kur'an-ı Kerim'in gelmesinden sonra ahiret gününe iman etmek gerekli değildir.
  (.....) 5. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) inanmadan da doğru imana ulaşılabilir.
  (.....) 6. Nisâ Suresi 136. ayet, tüm iman esaslarına inanmayı emretmektedir.
  (.....) 7. İnanç şeklini ve konusunu doğru belirlemek akıl yeterlidir.
  (.....) 8. Hak dinden sapmış sayılanlar sadece Allah'ı inkar eden kişilerdir.
  (.....) 9. Dinsizlik ve tanrı tanımazlık bir inanç şekli değildir.
  (.....) 10. Kur'an-ı Kerim'den önce indirilmiş kitaplar halen korunmuştur.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Korku ve ümit dengesi, hem dünya hem de ahiret mutluluğu için esastır. 2. Korku ve ümit, birbirini tamamlayan duygulardır ve ikisi de gereklidir. 3. Yüce Allah, iman edenleri tam anlamıyla iman etmeye çağırmaktadır. 4. Ahiret günü, imanın olmazsa olmaz şartlarından biridir. 5. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iman, doğru iman için temel bir unsurdur. 6. Nisâ Suresi 136. ayet, tüm iman esaslarına kapsamlı bir şekilde yer vermektedir. 7. İnancın şekli ve konusu, vahiy yoluyla belirlenmelidir. 8. Hak dinden sapma, herhangi bir iman esasını inkar etmeyi içerir. 9. Dinsizlik ve tanrı tanımazlık, bir inanç şeklidir. 10. Daha önce indirilmiş bazı kitaplar zaman içinde tahrif olmuştur. 27. Aşağıda verilen tanımları uygun başlıklara eşleştirin.

  a. İnsanların temel değerlerini koruyan güç
  b. İlahi şuur ve iradenin evreni yönettiğine inanç
  c. Kutsal tecrübesi
  d. Var olan her şeye kadir bir güce inanç
  e. Yüce Allah'ın varlığına inanç
  f. Allah'a (c.c.) ibadet etmek
  g. Tevhid inancını benimsemek
  (Tanım Başlıkları)
  * Dinin Sosyolojik Tanımı
  * Dinin Psikolojik Tanımı
  * Dinin Felsefi Tanımı
  * Dinin Antropolojik Tanımı
  * İslam'ın Din Tanımı
  * İslam'ın İbadet Tanımı
  * İslam'ın Tevhid Tanımı

 28. Cevap: 1. a. Sosyolojik Tanım 2. b. Felsefi Tanım 3. c. Psikolojik Tanım 4. d. Antropolojik Tanım 5. e. İslam'ın Tevhid Tanımı 6. f. İslam'ın İbadet Tanımı 7. g. İslam'ın Tevhid Tanımı Açıklama:

  Verilen tanımlar, dinin farklı yönlerini vurgulamaktadır. Sosyolojik tanım, dinin toplumu korumadaki rolünü vurgular. Psikolojik tanım, dinin bireysel düzeydeki etkisini ele alır. Felsefi tanım, dinin varlık ve evren anlayışıyla ilgili yönlerini inceler. Antropolojik tanım, dinin kültürel ve sosyal bir olgu olarak araştırılmasını ifade eder. İslam'ın din tanımı, Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanmayı içerir. İslam'ın ibadet tanımı, Allah'a (c.c.) ibadet etmeyi vurgular. İslam'ın tevhid tanımı ise, Allah'ın (c.c.) tek ve eşi benzeri olmayan varlığını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL KUR'AN VE ANA KONULARI
  1. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
  2. Kur'an'ın İç Düzeni ile İlgili Kavramlar (Ayet, Sure, Cüz, Mushaf)
  3. Kur'an-ı Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır
  4. Kur'an-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
  5. Kur'an-ı Kerim'in Tarihi
 • AHLÂK VE DEĞERLER DEĞERLER VE AİLE
  1. Aile Toplumun Temelidir
  2. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
  3. Hürriyet ve Bağımsızlık
  4. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
  5. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler

Ayrıca Lise 9.sınıflar DKAB dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Fârâbî'nin mutluluk felsefesinde değerlerin rolünü anlayacaktır

Öğrenci, hikmetin çok yönlü anlamını kavrayabilecektir.

Öğrenciler, Kur'an'da iffetle ilgili bir ayeti öğrenerek, dinimizin bu konuya verdiği önemi anlayacaklardır.Cevap:

İffetli örnekleri ve önemini kavrar.

Öğrenciler, ibadetlerin kabulü için gerekli temel ilkeleri bilir.

Öğrenciler, niyetin ibadetlerde neden önemli olduğunu anlar.

Öğrenciler, iyilik kavramının İslam'daki kapsamlı anlamını anlar.

Öğrenciler, Bakara Suresi 177. ayetinde vurgulanan önemli iyilik erdemlerini öğrenir.

İnsan, fıtrat gereği dini kavrama ve yaşamaya yatkın bir varlıktır.

İnsan, hem maddi hem de manevi yönleri olan bir varlıktır.

Öğrenciler, İslam'da kul ile Allah arasındaki ilişkide aracıların yasaklanmasının nedenini anlar.

Öğrenciler, İslam'ın korku ve ümit arasındaki dengenin önemini kavrar.

* Müslümanların korku ve ümit dengesine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanır. * İmanın tam ve kapsamlı olması gerektiği anlaşılır. * Kur'an-ı Kerim'in iman esaslarının tam bir özetini sunduğu öğretilir. * Vahiy kaynağının inanç için vazgeçilmez olduğu vurgulanır. * Hak dinden sapmanın farklı biçimlerinin olabileceği öğrenilir.

* Öğrenciler dinin farklı tanımlarını öğrenecek. * Öğrenciler dinin sosyolojik, psikolojik, felsefi, antropolojik, İslamî yönlerini ayırt edebilecek. * Öğrenciler dinin ibadet ve tevhid kavramlarının içeriğini anlayacak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri